UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AHMET EREN YILDIRIM

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2005 - 2010

  EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2012

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  Teknolojik gelişme, istihdam yapısı ve ücretler: Türkiye imalat sanayileri üzerine bir çalışma
 • Doktora

  2012 - 2018

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR)
  Fonksiyonel gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ücret çekişli büyüme yaklaşımı ile analizi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 - 17 Mart 2018

  İngilizce - 90.0
 • YDS - İngilizce

  2018 - 2018 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/3) Sonuçları

  İngilizce - 75,00000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Makro İktisat

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ - FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - HİTİT ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - HİTİT ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2022 -

 • HİTİT ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2019 - 2021

 • İleri Mikro Ekonomi Teorisi I - Doktora, 2023-2024
 • Ekonomiye Giriş I - Lisans, 2023-2024
 • Mikroekonominin İlkeleri - Lisans, 2023-2024
 • İleri Mikro Ekonomi Teorisi II - Doktora, 2022-2023
 • Excel ile Finans - Yüksek Lisans, 2022-2023
 • Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi - Lisans, 2022-2023
 • Bankacılık ve Finansta Kriz Yönetimi - Lisans, 2022-2023
 • Ekonomiye Giriş II - Lisans, 2022-2023
 • Makroekonominin İlkeleri - Lisans, 2022-2023
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2022-2023
 • Uluslararası Finans - Lisans, 2022-2023
 • Ekonomiye Giriş I - Lisans, 2022-2023
 • Mikroekonominin İlkeleri - Lisans, 2022-2023
 • Bankacılık ve Finansta Kriz Yönetimi - Lisans, 2021-2022
 • Sigortacılığa Giriş - Lisans, 2021-2022
 • Bankacılıkta Kredi Analizi - Lisans, 2021-2022
 • İleri Büyüme Teorileri - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Makro İktisat - Lisans, 2020-2021
 • Mikro İktisat (Maliye Bölümü) - Lisans, 2020-2021
 • Türkiye Ekonomisi (İ.Ö.) - Lisans, 2020-2021
 • Türkiye Ekonomisi - Lisans, 2020-2021
 • Küresel İktisat (İ.Ö.) - Lisans, 2020-2021
 • Küresel İktisat - Lisans, 2020-2021
 • Ekonometri - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • İktisadi Planlama (İ.Ö.) - Lisans, 2019-2020
 • İktisadi Planlama - Lisans, 2019-2020
 • Mikro İktisat (Maliye Bölümü) - Lisans, 2019-2020
 • Mikro İktisat Teorisi (İşletme Bölümü) - Lisans, 2019-2020
 • Mikro İktisat Teorisi (İ.Ö.) (SBKY Bölümü) - Lisans, 2019-2020
 • Mikro İktisat Teorisi (SBKY Bölümü) - Lisans, 2019-2020
 • Seminer - Lisans, 2019-2020
 • Türkiye Ekonomisi (İ.Ö.) - Lisans, 2019-2020
 • Türkiye Ekonomisi - Lisans, 2019-2020
 • Türkiye Ekonomisi (SBKY Bölümü) - Lisans, 2018-2019
 • Ekonomik İstikrar Politikaları (İ.Ö.) - Lisans, 2018-2019
 • Ekonomik İstikrar Politikaları - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası İktisat I (Dış Ticaret Programı) - Lisans, 2018-2019
 • Bölgesel İktisadi Birleşmeler - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası İktisat (İ.Ö.) (İşletme Bölümü) - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası İktisat (İşletme Bölümü) - Lisans, 2018-2019
 • Seminer - Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Ekonomisi (İ.Ö.) - Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Ekonomisi - Lisans, 2018-2019
 • Ulusal Hakemli 2023, ÖZEN ERCAN, YILDIRIM AHMET EREN, TÜRKİYE’DE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI?, Mali Çözüm Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2023, ÖZEN ERCAN, YILDIRIM AHMET EREN, How Digital Banking Affects Greenhouse Gas Emissions in Turkey? An Empirical Investigation, Czech Statistical Office
 • Uluslararası Hakemli 2023, YILDIRIM AHMET EREN, UZBAY PİRİLİ MENEVİŞ, A THEORETICAL EXAMINATION ON THE RELATIONSHIP OF FUNCTIONAL INCOME DISTRIBUTION AND ECONOMIC GROWTH, Pamukkale University
 • Uluslararası Hakemli 2022, YILDIRIM AHMET EREN, SARAÇ TAHA BAHADIR, Exchange rate volatility and Turkey-Germany bilateral trade: An asymmetry analysis, The Journal of International Trade & Economic Development
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZEN ERCAN, Hodžić Sabina, YILDIRIM AHMET EREN, THE LINKAGE BETWEEN FISCAL POLICY AND NON-PERFORMING HOUSEHOLD LOANS IN TURKEY, South East European Journal of Economics and Business
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZEN ERCAN, YILDIRIM AHMET EREN, Döviz Kurlarının Uşak Deri Sanayi İşletmelerinin İhracat Performansına Etkisi, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, YILDIRIM AHMET EREN, YILDIRIM MUSTAFA OZAN, Revisiting the determinants of carbon emissions for Turkey: the role of construction sector, Environmental Science and Pollution Research
 • Uluslararası Hakemli 2021, YILDIRIM AHMET EREN, DİBO METE, The impacts of income inequality on the gross domestic product under direct taxation: evidence from emerging market economies, International Journal of Social Economics
 • Uluslararası Hakemli 2020, YILDIRIM AHMET EREN, Gelir Eşitsizliği ve Tasarruf İlişkisi: Türkiye’de Hane Halkı Üzerine Bir Çalışma, BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, YILDIRIM AHMET EREN, YILDIRIM MUSTAFA OZAN, The Feldstein-Horioka Puzzle: Evidence From Emerging Countries, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, YILDIRIM AHMET EREN, Türkiye’de Döviz Kurunun Ücretler Üzerindeki Uzun Dönem Etkilerinin ARDL Sınır Testi ile Belirlenmesi: Hizmet Sektörü Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, YILDIRIM MUSTAFA OZAN,YILDIRIM AHMET EREN, The Influence of Consumption and Investment on Unemployment in Turkey: A SVAR Approach, Ekonomika
 • Uluslararası Hakemli 2016, SARAÇ TAHA BAHADIR,YILDIRIM AHMET EREN, Enflasyon İle İşsizlik Arasındaki İlişki:Türkiye Örneği, TURAN-SAM
 • Ulusal Hakemsiz 2012, UZBAY PİRİLİ MENEVİŞ, YILDIRIM AHMET EREN, OECD Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği, İktisat ve Toplum
 • 29.05.2021, Uluslararası, XV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi 2021, YILDIRIM AHMET EREN, Finansal Gelişme, Sefalet Endeksi ve Ekonomik Büyüme: Türkiye’den Ampirik Bulgular, Tam metin bildiri
 • 27.07.2017, Uluslararası, EUREFE 17 (European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics) Uluslararası Konferansı, SARAÇ TAHA BAHADIR,YILDIRIM AHMET EREN, Gibson Paradoksunun Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği, Özet bildiri
 • 12.02.2020, Uluslararası, ISEOS 2020, SARAÇ TAHA BAHADIR, YILDIRIM AHMET EREN, The Relationship Between Consumer Confidence Index and Some Macroeconomic Variables: An Asymmetry Analysis for Turkey, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, V. Anadolu International Conference in Economics, YILDIRIM MUSTAFA OZAN,YILDIRIM AHMET EREN, Türkiye Ekonomisinde Tüketim, Yatırım ve İşsizlik Arasındaki Dinamik İlişki: Yapısal VAR Analizi, Özet bildiri
 • 09.04.2021, Uluslararası, the Seventh International Conference on Economics (IceTea2021), YILDIRIM AHMET EREN, NAL MUSTAFA, Sefalet Endeksi ile Gelir Dağılımı Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi: Türkiye'den Bulgular, Özet bildiri
 • 09.04.2021, Uluslararası, IceTea2021, YILDIRIM AHMET EREN, LENGER AYKUT, Functional Income Distribution, Foreign Savings and Capital Accumulation, Özet bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, C-IASOSS2019, YILDIRIM AHMET EREN, Hanehalkı Tasarruflarının Demografik Belirleyicileri: Türkiye için Bir Uygulama, Özet bildiri
 • 01.09.2022, Uluslararası, IceTea2022, YILDIRIM AHMET EREN, TETİK METİN, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ücret Çekişli Büyüme Yaklaşımı ile Analizi: AB Ülkeleri İçin Bir Uygulama, Özet bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, YILDIRIM AHMET EREN, ERDURU İNCİLAY, Örgütsel Davranış Araştırmaları, 2023, Eğitim Yayınevi, 978-625-6552-53-1
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, YILDIRIM AHMET EREN, Economic Impact and Recovery Following a Global Health Crisis, 2022, IGI Global, 9781799869009
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, YILDIRIM AHMET EREN, THEORETICAL AND APPLIED EVALUATION OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 978-625-8235-92-0
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, YILDIRIM AHMET EREN, Public Policy Analysis In Turkey, Past Present and Future, 2019, Peter Lang GmbH, 978-3-631-80198-7
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, YILDIRIM AHMET EREN, Turkish Business Studies, 2017, LAP LAMBERT Academic Publishing, 978-620-2-02610-9
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, BARBAROS ÖZAY RENAN FUNDA,YILDIRIM AHMET EREN, Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yıllarda Türkiye, 2013, Efil Yayınevi, 978-605-4579-27-3
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2021

  ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK PROGRAMI

  TUBİTAK