UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
AHMET TAŞDERE

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarına yansıyan ölçme değerlendirme anlayışının yeni fen ve teknoloji öğretim programı ışığında değerlendirilmesi
 • Doktora

  2010 - 2018

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 73.750
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Eğitimde Proje Hazırlma - Lisans, 2020-2021
 • Ölçme ve Değerlendirme - Lisans, 2019-2020
 • Bilimin Doğası ve Öğretimi - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2019-2020
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2019-2020
 • Eğitimde Proje Hazırlama - Lisans, 2019-2020
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2021, Balıkçı Çiğdem, TÜYSÜZ CENGİZ, TAŞDERE AHMET, İNEL EKİCİ DİDEM, FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ-ÜRÜN (CIPP) MODELİNE GÖRE TESPİTİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, Balıkçı Çiğdem, TÜYSÜZ CENGİZ, İNEL EKİCİ DİDEM, TAŞDERE AHMET, 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ ÜRÜN (CIPP) MODELİNE DAYALI ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Milli Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜNDOĞAN ASLI, TAŞDERE AHMET, Woman, Man, Society and Sex: How Pre-Service Teachers Perceive Basic Gender Concepts?, International Journal of Progressive Education
 • Ulusal Hakemli 2016, KAYA MEHMET FATİH,TAŞDERE AHMET, İLKOKUL TÜRKÇE EĞİTİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR ÖLÇMEDEĞERLENDİRME TEKNİĞİ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ KİT, Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Ulusal Hakemli 2014, TAŞDERE AHMET, KIR YİĞİT MİNE, YİĞİT NEVZAT, İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, TAŞDERE AHMET, SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2014, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Bilimin Doğasına Yönelik Tamamlayıcı Bir Ölçme Aracı Kelime İlişkilendirme Testi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, IŞIKLI MESUT, TAŞDERE AHMET, GÖZ NUR LEMAN, Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ERCAN YALMAN FERİDE, TAŞDERE AHMET, IDENTIFICATION OF TEACHER CANDIDATES SKILLS IN DESIGNING EXPERIMENTS WITH VARIOUS ASSESSMENT TOOLS, Western Anatolıa Journal of Educational Science
 • Ulusal Hakemli 2010, ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET,Ercan Nilay, Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi, Türk Fen Eğimi Dergisi
 • 28.09.2016, Ulusal, 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, TAŞDERE AHMET, BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLER, Özet bildiri
 • 28.09.2016, Ulusal, 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE TERCİH ETTİĞİ KONU İÇERİKLERİ VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES Education and Social Science Congress, TEMEL ALPER,ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Fen Alanındaki Sosyobilimsel Konularla ilgili Argümantasyon Kalitelerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, SEZER ADEM,IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN COĞRAFYAKONULARININ ZORLUKLARININ BELİRLENMESİ SEBEPLER VE ÇÖZÜMÖNERİLERİ, Özet bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Strateji Yöntem Teknik Ve Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK), TÜRKMEN LÜTFULLAH,GÜRSOY SEÇİL,TAŞDERE AHMET, Bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı öğretim yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin güneş, dünya, ay konusundaki başarı, tutum ve tartışmaya katılma istekleri üzerindeki etkisinin incelenmesi., Özet bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, GÜNDOĞAN ASLI,TAŞDERE AHMET, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine YönelikAlgıları, Özet bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, BAHAR MEHMET,NARTGÜN ZEKERİYA,TAŞDERE AHMET, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yansıyan Ölçme Değerlendirme Anlayışının Yeni Öğretim Programı Işığında Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Öğretiminin Bilimsel Bilginin Doğasına İlişkin Görüşlere Etkisi, Özet bildiri
 • 22.08.2016, Uluslararası, EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION-ECER-2016, CEBESOY ÜMRAN BETÜL,TAŞDERE AHMET, Investigation Of Pre Service Primary Teachers Cognitive Structures About Environmental Problems Through Word Association Tests, Tam metin bildiri
 • 20.09.2012, Ulusal, 1. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, TAŞDERE AHMET,KEYVANOĞLU AHMET ALPEREN, Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine İlişkin Zihinsel Modellerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26th International Conference on Educational Sciences, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Development Of Science Teachers’ Assessment and Evaluation Knowledge About Nature Of Science, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26th International Conference on Educational Sciences, Kılıç Mürşide,ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, Investigation How Science Teachers Perceive Socio-Scientific Issues, Özet bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VIth International Eurasian Educational Research Congress, TAŞDERE AHMET, Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Sınıf Öğretmen Adaylarının Yaşadığı Zorluklar Ve Çözüm Önerileri, Özet bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, KURŞUN NURHAYAT,ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ DERGİLERİNİN 2014-2018 YILLARI ARASINDAKİ YÖNELİMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, TAŞDERE AHMET,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK KONUSUNA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 16.10.2019, Uluslararası, 18TH INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM, TAŞDERE AHMET, Sınıf Öğretmen Adaylarının ‘Bilim İnsanı’ Kavramına Yönelik Bilişsel Yapıları, Özet bildiri
 • 16.09.2010, Uluslararası, Science and Mathematics Education Conference, ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, The Effect of Laboratory Teaching Designed on Inquiry-Based Learning on the Views Regarding the Nature of Scientific Knowledge: Turkey Sample., Tam metin bildiri
 • 16.09.2010, Uluslararası, Science and Mathematics Education Conference, TAŞDERE AHMET,ERCAN FERİDE, The Effect of Laboratory Teaching Designed on Inquiry-Based Learning on The Views Regarding Science Process Skills: Turkey Sample, Tam metin bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Bilişsel Yapılarının Gelişiminin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin Gelişimlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİNE YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, TAŞDERE AHMET,IŞIKLI MESUT, Sosyal Bilgiler Eğitimine Yönelik Tamamlayıcı Bir ÖlçmeDeğerlendirme Tekniği: Yapılandırılmış Grid, Tam metin bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KARAKUYU YUNUS,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,TAŞDERE AHMET, Sınıf Öğretmen Adaylarının 5E Öğrenme Döngüsü Modelini Anlamaya ve Kullanmaya Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, Procedia - Social and Behavioral Sciences, TAŞDERE AHMET,ERCAN FERİDE, Identiying the skills of classrom teacher candidates in identification and control of variables by using various assessment tools, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Ines International Academic Research Congress 2016, TAŞDERE AHMET, Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Ines International Academic Research Congress 2016, TAŞDERE AHMET, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Kavramına Yönelik Metaforik Algıları, Sözlü Bildiri
 • 03.02.2011, Uluslararası, Procedia - Social and Behavioral Sciences, TAŞDERE AHMET,ERCAN FERİDE, An alternative method in identifying misconceptions: Structured communication grid, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019, KURŞUN NURHAYAT,ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konuları Algılama Biçimlerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, Vth International EurasianEducational Research Congress, Özkızılcık Merve,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,TAŞDERE AHMET, Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel FeTeMM kavramlarına yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, KILIÇ MÜRŞİDE,ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konulara Yönelik Bir Literatür Taraması: Türkiye Örneklemi, Özet bildiri
 • 01.02.2012, Uluslararası, 4th World Conference on Educational Sciences(WCES-2012), SEZER PINAR,TAŞDERE AHMET, The examination of science and technology questions in level determining exam (SBS) in terms of some of the variables, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, TAŞDERE AHMET, EDUCATIONAL IMPLICATIONS IN THE COVID-19 ERA, 2022, Vizetek, 978-625-8499-23-0
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, TAŞDERE AHMET, EĞİTİM & BİLİM 2021-III, 2021, EFE AKADEMİ, 978-625-8065-85-5
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, TAŞDERE AHMET,KIR YİĞİT MİNE, Special Topics In Science Education Research, 2020, Akademisyen Kitabevi, 978-625-710-641-2
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÖZSEVGEÇ TUNCAY,TAŞDERE AHMET, Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi:Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri, 2019, Pegem Akademi, 978-605-241-538-2