UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
AHMET KUMAŞ

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2001

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Yeryüzünde hareket ünitesinde işbirlikli öğrenme gruplarında probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi
 • Doktora

  2008 - 2015

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK EĞİTİMİ (DR)
  Fizik öğretiminde REACT öğretim stratejisine dayalı olarak geliştirilen yenilikçi teknoloji destekli zenginleştirilmiş öğretmen rehber materyallerinin değerlendirilmesi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 - 10 Mart 2019

  İngilizce - 66.25
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - OPTİSYENLİK PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği

  2021 -

 • Görme Optiği - Önlisans, 2021-2022
 • Malzeme Bilimi - Önlisans, 2021-2022
 • Matemetik I - Önlisans, 2021-2022
 • Matemetik I - Önlisans, 2021-2022
 • Matemetik II - Önlisans, 2021-2022
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Önlisans, 2021-2022
 • MATEMATİK - Önlisans, 2020-2021
 • Uluslararası Hakemli 2022, KUMAŞ AHMET, Designing Technological Content Curriculum Materials Supported by Logger Pro: An Action Research, International Journal of Progressive Education
 • Uluslararası Hakemli 2022, KUMAŞ AHMET, Evaluating the Problems Experienced in Teaching Physics Through Physics Committee Meetings and Teachers’ Views, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, KUMAŞ AHMET, KAN SABRİ, Hibrit Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimsel Uygulamalara Yönelik Görüşleri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, KUMAŞ AHMET, EVALUATION OF LOGGER PRO INNOVATIVE TECHNOLOGY SUPPORTED APPLICATIONS IN THE SCOPE OF STEM, PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY
 • Uluslararası Hakemli 2021, KUMAŞ AHMET, KAN SABRİ, Assessment and Evaluation Applications and Practices of Science and Physics Teachers in Online Education during Covid-19, International Journal of Education & Literacy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, KUMAŞ AHMET, LİSELERDE FEN BİLİMLERİ ALANINI SEÇEN ÖĞRENCİLERİN MESLEK-KARİYER ALGILARI VE PLANLAMALARI, International Academic Social Resources Journal
 • Uluslararası Hakemli 2021, KUMAŞ AHMET, COVİD-19 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN EVDEKİ ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, International Academic Social Resources Journal (ASR JOURNAL)
 • Ulusal Hakemli 2009, SAKA AHMET ZEKİ, KUMAŞ AHMET, İşbirlikli öğrenme gruplarında probleme dayalı öğrenme uygulaması: Akışkanlarda Direnç Kuvveti ve Limit hız örneği-II, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, SAKA AHMET ZEKİ, KUMAŞ AHMET, Fizik öğretiminde işbirlikli öğrenme gruplarında probleme dayalı öğrenme uygulamalarının öğrenci kazanımlarına etkisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 25.04.2019, Uluslararası, XII. International Congress of Education Researches, KUMAŞ AHMET, Fen Eğitiminde Aksiyon Araştırması Temelli Laboratuar Uygulaması, Tam metin bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, XII. International Congress of Education Researches, KUMAŞ AHMET, Enerji Korunumu Konusunda Geliştirilen Analojilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 19.07.2019, Uluslararası, International Congresses on Education, KAN SABRİ, KUMAŞ AHMET, Investigation of Factors Effecting High-School Students on Area Selection, Tam metin bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, 6. ULEAD Ulusalararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, KUMAŞ AHMET, FEN ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL İÇERİKLİ KONULARDA YENİ BİR MODEL GELİŞTİRMEYE YÖNELİK AKSİYON ARAŞTIRMASI UYGULAMASI, Özet bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, 6. ULEAD Ulusalararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, KUMAŞ AHMET, SAKA AHMET ZEKİ, Akım-Direnç ve Potansiyel Farkı Arasındaki İlişki Konusunda REACT Stratejisine Dayalı Öğretmen Rehber Materyalinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Turkish Physical Society 35Th International Physics Congress, KUMAŞ AHMET, KAN SABRİ, Evaluation of STEM Compatible Laboratory Applications Based on Innovative Technology for Constant Accelerative Movement, Tam metin bildiri
 • 01.12.2021, Uluslararası, 1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS, KUMAŞ AHMET, KAN SABRİ, HİBRİT EĞİTİM SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ, Özet bildiri
 • 01.12.2021, Uluslararası, ERTE CONGRESS 1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS, KAN SABRİ, KUMAŞ AHMET, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK KAVRAMLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Tam metin bildiri
 • 01.09.2020, Uluslararası, Turkish Physical Society 36Th International Physics Congress, KUMAŞ AHMET, Assesment and Evaluation Methods Provided by Practitioners in Applications of Distance Physical Education in the Covid-19 Pocess, Özet bildiri
 • 01.09.2020, Uluslararası, Turkish Physical Society 36Th International Physics Congress, KUMAŞ AHMET, Comparative Evaluation of Distance Physics Education Applications Applied in the Covid-19 Pocess, Özet bildiri
 • TRABZON ARAKLI ARAKLI MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI BILIM FUARI

  09.05.2019 - 09.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6300 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • TRABZON ARAKLI ARAKLI MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI BILIM FUARI

  09.05.2019 - 09.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6300 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı