UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AHMET COŞKUN

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1993 - 1997

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZSİZ)
 • Doktora

  2009 - 2013

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Adli muhasebede farkındalık Türkiye’xxdeki bağımsız denetim şirketleri üzerine bir araştırma
 • ÜDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 76.250
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • YARDIMCI DOÇENT -

  2013 -

  - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 -

  - İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2016

 • Envanter ve Bilanço - Lisans, 2013-2014
 • Finansal Analiz Teknikleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Muhasebe Paket Programları - Lisans, 2013-2014
 • Mali Tablolar Analizi - Lisans, 2013-2014
 • Gene Muhasebe II - Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2021, GÜNDÜZ MERAL, COŞKUN AHMET, İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
 • Uluslararası Hakemli 2018, COŞKUN AHMET,AYDIN MURAT, Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, YEŞİLDAĞ ESER,ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA,COŞKUN AHMET, AFYONKARAHİSAR VE KÜTAHYA İLLERİNDEKİ HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ PROFİLİ VE YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (ASOS JOURNAL)
 • Uluslararası Hakemli 2013, COŞKUN AHMET,Bekçioğlu Selim,GÜMÜŞ UMUT TOLGA, İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, Acar Durmuş, Aktürk Ahmet, Coşkun Ahmet, Gönüllüden Zorunlu Bağımsız Denetime Geçisin Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetime Etkileri, Dumlupınar Üni. SBE Dergisi
 • 26.04.2018, Uluslararası, PEFA 2018, KADERLİ YUSUF,COŞKUN AHMET,BAŞKAYA HATİCE,ÖZDEMİR KEMAL, KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE’xxDEKİ FİNANSAL PİYASALARAÇISINDAN ÖNEMİ, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, I. INTERNATİONAL CONGRESS OF POLITICAL ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS2018, GÜMÜŞ UMUT TOLGA,COŞKUN AHMET,bulak yeliz, FİNANSAL ORANLAR İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BİST 30 SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress (IASOS), COŞKUN AHMET, YURT DIŞI İNŞAAT TAAHHÜTLERİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI, Özet bildiri
 • 19.06.2013, Uluslararası, III. Uluslararsı Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı. İstanbul., TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,COŞKUN AHMET, New Trends On Publıc Accounting, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, YEŞİLDAĞ ESER,ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA,COŞKUN AHMET, Afyonkarahisar ve Kütahya İllerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Özet bildiri
 • 06.04.2018, Uluslararası, II.ULUSLARARASIAL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, TAYTAK MUSTAFA,COŞKUN AHMET, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SAHİP OLDUKLARI KÜLTÜREL DEĞERLERİN VERGİ ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, CEYLAN HASAN HÜSEYİN, COŞKUN AHMET, Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2, 2021, Duvar Yayınları, 978-625-7502-76-4
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, Muhasebe Alanında Spesifik Konular, 2020, Gazi Kitabevi, 9786257045636
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET,KARAKOÇ MEHTAP, Uncertainty and Challenges in Contemporary Economic Behaviour, 2020, Emerald Publishing, 978-1-80043-097-6
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, COŞKUN AHMET, Uygulamalı Muhasebe Denetimi Teoriden Pratiğe, 2017, Detay Yayıncılık, 9786052323465
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET,Ok Onur, Global Issues in Social SciencesDifferent Perspectives - Multidisciplinary Approaches, 2017, Peter Lang,
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

  30.06.2016 - 29.06.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2400 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı