UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AHMET COŞKUN

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1993 - 1997

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZSİZ)
 • Doktora

  2009 - 2013

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Adli muhasebede farkındalık Türkiye’xxdeki bağımsız denetim şirketleri üzerine bir araştırma
 • ÜDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 76.250
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • YARDIMCI DOÇENT -

  2013 -

  - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 -

  - İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2016

 • Envanter ve Bilanço - Lisans, 2013-2014
 • Finansal Analiz Teknikleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Muhasebe Paket Programları - Lisans, 2013-2014
 • Mali Tablolar Analizi - Lisans, 2013-2014
 • Gene Muhasebe II - Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2022, KARAKOÇ MEHTAP, COŞKUN AHMET, Covid-19 sürecinde meslek mensuplarının yaşadığı zorluklar: nitel bir araştırma, muhasebe ve denetime bakış
 • Ulusal Hakemli 2021, GÜNDÜZ MERAL, COŞKUN AHMET, İşletmelerin Devlet Teşviklerine Eğilimlerinin Ölçülmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Katkıları, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
 • Uluslararası Hakemli 2018, COŞKUN AHMET,AYDIN MURAT, Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, YEŞİLDAĞ ESER,ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA,COŞKUN AHMET, AFYONKARAHİSAR VE KÜTAHYA İLLERİNDEKİ HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ PROFİLİ VE YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (ASOS JOURNAL)
 • Uluslararası Hakemli 2013, COŞKUN AHMET,Bekçioğlu Selim,GÜMÜŞ UMUT TOLGA, İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, Acar Durmuş, Aktürk Ahmet, Coşkun Ahmet, Gönüllüden Zorunlu Bağımsız Denetime Geçisin Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetime Etkileri, Dumlupınar Üni. SBE Dergisi
 • 26.04.2018, Uluslararası, PEFA 2018, KADERLİ YUSUF,COŞKUN AHMET,BAŞKAYA HATİCE,ÖZDEMİR KEMAL, KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE’xxDEKİ FİNANSAL PİYASALARAÇISINDAN ÖNEMİ, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, I. INTERNATİONAL CONGRESS OF POLITICAL ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS2018, GÜMÜŞ UMUT TOLGA,COŞKUN AHMET,bulak yeliz, FİNANSAL ORANLAR İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BİST 30 SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress (IASOS), COŞKUN AHMET, YURT DIŞI İNŞAAT TAAHHÜTLERİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI, Özet bildiri
 • 19.06.2013, Uluslararası, III. Uluslararsı Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı. İstanbul., TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,COŞKUN AHMET, New Trends On Publıc Accounting, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. Congress of International Applied Social Sciences, COŞKUN AHMET, Demir Abdurrahman Can, Büyük ve Orta Boy İşletmelerde Finansal Raporlama Standartlarına Göre Barter İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. Congress of International Applied Social Sciences, COŞKUN AHMET, İşcan Nisanur, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Meslek Etiği Algıları ve Uşak Üniversitesi Örneği, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, YEŞİLDAĞ ESER,ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA,COŞKUN AHMET, Afyonkarahisar ve Kütahya İllerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Özet bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, II. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, COŞKUN AHMET,HAYRULLAHOĞLU BETÜL,EREM IŞIL, Zararlı Vergi Rekabetiyle Mücadelede Türkiye ve Almanya nın Rolü,
 • 08.05.2008, Ulusal, VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8–10 Mayıs 2008, Çorum., CAN İSMAİL, COŞKUN AHMET, Hedef Maliyetleme ve Uşak Battaniye Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 06.04.2018, Uluslararası, II.ULUSLARARASIAL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, TAYTAK MUSTAFA,COŞKUN AHMET, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SAHİP OLDUKLARI KÜLTÜREL DEĞERLERİN VERGİ ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, Özet bildiri
 • 04.05.2015, Uluslararası, I. Uluslar arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, COŞKUN AHMET,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Bilanço Oyunlarına Hile ve Denetim Gözüyle Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, III. Congress of International Applied Social Sciences, COŞKUN AHMET, Öngül Dilek, Yapay Zeka Ve Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine Yansımaları, Özet bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, III. Congress of International Applied Social Sciences, COŞKUN AHMET, Sezgin Nazlı Hande, Ücretli Poşet Sisteminin Uygulanması Ve Muhasebeleştirilmesi, Özet bildiri
 • 03.04.2012, Ulusal, 4.Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, ACAR DURMUŞ,AKTÜRK AHMET,COŞKUN AHMET, Gönüllüden Zorunlu Bağımsız Dış Denetime Geçisin Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetime Etkileri, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12, 2023, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 978-625-6925-23-6
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, ATASEVER MESUT, Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar- VI, 2023, Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd., 978-975-447-671-2
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, Öngül Dilek, İktisat ve İşletmede Güncel Çalışmalar, 2022, Detay Yayıncılık, 978-605-254-548-5
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, Muhasebe Alanında Güncel Yaklaşımlar, 2021, Gazi Kitapevi, 978-625-8443-22-6
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, CEYLAN HASAN HÜSEYİN, COŞKUN AHMET, Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2, 2021, Duvar Yayınları, 978-625-7502-76-4
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, Muhasebe Bakış Açısıyla Sürdürülebilirlik ve Raporlama Üzerine Seçme Yazılar, 2020, Eğitim Yayınevi, 978-605-70056-8-7
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, Muhasebe Alanında Spesifik Konular, 2020, Gazi Kitabevi, 9786257045636
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET,KARAKOÇ MEHTAP, Uncertainty and Challenges in Contemporary Economic Behaviour, 2020, Emerald Publishing, 978-1-80043-097-6
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, COŞKUN AHMET, Uygulamalı Muhasebe Denetimi Teoriden Pratiğe, 2017, Detay Yayıncılık, 9786052323465
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET,Ok Onur, Global Issues in Social SciencesDifferent Perspectives - Multidisciplinary Approaches, 2017, Peter Lang,
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

  30.06.2016 - 29.06.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2400 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı