UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
AHMET AKÇATAŞ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1988 - 1996

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Yüksek Lisans

  1993 - 1996

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Çay Yörük ağzı
 • Doktora

  1996 - 2001

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı üzerine bir metin dilbilim incelemesi
 • ÜDS - İngilizce

  2001 - Güz

  İngilizce - 70
 • Filoloji Temel Alanı
  Türk Dili

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2012

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2003

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
 • OKUTMAN - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2001

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2016 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2014 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2012 -

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 - 2011

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 - 2012

 • 2022

  Doktora - ÇİÇEK VAROL
  Otuz eserdeki isim türeten eklerin morfo-semantik işlevleri
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - EZGİ ÇETİN
  Nefi'nin Türkçe divanı üzerinde eleştirel metaforlar bakımından bir inceleme
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - SERPİL TAŞDEMİR
  Türkçe sözlük'teki türemiş kelimelerde türetme eklerinin kazandırdığı anlamlar
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - ALİ RIZA ŞAHİN
  Peyami Safa'nın romanlarında zarflar ve kullanışları
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MURAT ULUDAĞ
  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarındaki zarflar ve kullanışları
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SEDEF GÜLYAPRAĞI
  Hasan Ali Toptaş'ın romanlarındaki tümcelerin yapı, anlam ve görev yönünden betimlemeli (Tanımlı) dil bilgisi yöntemine göre sözdizimsel (Tümcebilgisel) incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - OSMAN ADALI
  Necip Fazıl Kısakürek'in Çile adlı şiir kitabındaki kavramlar ve tasnifi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - FADİME SEÇKİN BAŞ
  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki zarflar üzerine bir inceleme
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - SEDEF DEVİREN
  Hasan Ali Toptaş'ın romanlarındaki tümcelerin yapı,anlam ve görev yönünden betimlemeli(tanımlı) dilbilgisi yöntemine göre sözdizimsel (tümcebilgisel) incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - AHMET HOŞ
  UŞAK İLİ ULUBEY İLÇESİ MİKROTOPONİMLERİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ELİF ARI
  Kelimelerin anlam yakınlığı derecelerine göre Nâbî Divânı'nda yakın anlamlılık
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Doktora - Halil İbrahim ERTÜRK
  Müyessiretü’xxl-ulûm’xxdan hareketle Türk gramerciliğine eleştirel bir bakış.
  -
 • 2017

  Doktora - HALİLİBRAHİM ERTÜRK
  Müyessiretü'l-Ulûm'dan hareketle Türk gramerciliğine eleştirel bir bakış
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - NURHAN UZUN
  Nazan Bekiroğlu'nun "Nar ağacı" adlı romanında işlevlerine ve yapılarına göre devrik yapılar
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SERTAÇ BAYRAKTAR
  Sıfat çözümlemesi için yeni bir ölçüt denemesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SAMET ÇETİN
  Dede Korkut Kitabı'nda anlam türlerine göre niteleme sıfatları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ERKAN YILMAZ
  Orhan Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı" adlı eserinde işlevlerine ve yapılarına göre devrik yapılar
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - ELİF BULUT
  Kastamonu ili Merkez ve güney ilçelerindeki orun ve bazı cadde, sokak adları üzerine bir inceleme
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - FADİME ERKOL
  Afyonkarahisar ili Çay ilçesinin mikrotoponimleri ve dil incelemesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - AHMET DİNÇ
  Şeref-i Siyâdet: Gramer-metin-sözlük
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - BURCU ECE ERKINAY
  Türçe sözlük'teki sıfatların anlam çözümlemeleri
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - KASIM CANER BAŞUSTA
  Okuma eğitiminde metin dil bilimin kullanımı
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - BURCU TOKSOY
  Peyami Safa'nın "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" adlı romanı örneğinde ad ve eylem öbeklerinde niteleyiciler
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - BERNA AÇIKGÖZ
  İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - ZELİHA GADDAR
  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanında ad ve eylem öbeklerinde niteleyiciler
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - SEYFULLAH KAYA
  Reşat Nuri Güntekin'in eserlerinde eksiltili kullanımlar
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - FATİH CİHANGİR TEKİN
  Kemal Tahir'in "Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu,Yol Ayrımı" adlı eserlerinde devrik yapı
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - MEHMET YILDIRIM
  Uşak ili ve ilçeleri yerleşim yeri adları (Orun)'nın yapı ve köken bakımından incelenmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - CÜNEYT AKKUŞ
  Sevinç Çokum'un romanlarındaki fiillerin görünüş ve kılınış yönünden incelenmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - SİBEL YILMAZ
  Gazavat-ı Emire'l-Mü'minin' Ali,Der Memleket-i Sind Ba Mukatil Şah (gramer-metin-indeks)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - MEHMET ALİ KELEŞ
  Bolvadin ilçesi merkez ilköğretim okullarındaki 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerine bir araştırma
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri - Doktora, 2017-2018
 • Metindilbilim - Doktora, 2017-2018
 • Anlambilim II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Anlambilim I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TÜRK DİLİNİN BUGÜNKÜ SORUNLARI - Lisans, 2017-2018
 • DİLBİLİM - Lisans, 2017-2018
 • OSMANLI TÜRKÇESİ II - Lisans, 2017-2018
 • TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV - Lisans, 2017-2018
 • OSMANLI TÜRKÇESİ I - Lisans, 2017-2018
 • TÜRKİYE TÜRKÇESİ III - Lisans, 2017-2018
 • Türk Dilinin Bugünkü Sorunları - Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı Türkçesi II - Lisans, 2013-2014
 • Türkiye Türkçesi IV - Lisans, 2013-2014
 • Dilbilim - Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı Türkçesi I - Lisans, 2013-2014
 • Türkiye Türkçesi III - Lisans, 2013-2014
 • Türk Dilinin Bugünkü Sorunları - Lisans, 2011-2012
 • Osmanlı Türkçesi II - Lisans, 2011-2012
 • Türkiye Türkçesi IV - Lisans, 2011-2012
 • Dilbilim - Lisans, 2011-2012
 • Osmanlı Türkçesi I - Lisans, 2011-2012
 • Türkiye Türkçesi III - Lisans, 2011-2012
 • Eski Türkçe II - Lisans, 2009-2010
 • Eski Türkçe I - Lisans, 2009-2010
 • Türkiye Türkçesi IV - Lisans, 2009-2010
 • Türkiye Türkçesi III - Lisans, 2009-2010
 • Eski Türkçe II - Lisans, 2008-2009
 • Eski Türkçe I - Lisans, 2007-2008
 • Türkiye Türkçesi IV - Lisans, 2007-2008
 • Türkiye Türkçesi III - Lisans, 2007-2008
 • Eski Tğrkçe II - Lisans, 2006-2007
 • Eski Türkçe I - Lisans, 2005-2006
 • Türkiye Türkçesi IV - Lisans, 2005-2006
 • Türkiye Türkçesi III - Lisans, 2005-2006
 • Eski Tğrkçe II - Lisans, 2004-2005
 • Eski Türkçe I - Lisans, 2004-2005
 • Türkiye Türkçesi IV - Lisans, 2004-2005
 • Eski Tğrkçe II - Lisans, 2003-2004
 • Eski Türkçe I - Lisans, 2003-2004
 • Türkiye Türkçesi IV - Lisans, 2003-2004
 • Türkiye Türkçesi III - Lisans, 2003-2004
 • Uluslararası Hakemli 2022, AKÇATAŞ AHMET, ADLANDIRMA VE ANLAMLANDIRMA, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, AKÇATAŞ AHMET, VAROL Çiçek, VAROL Çiçek, Türkiye Türkçesinde fiilden isim yapan eklerin morfo-semantik işlevleri, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2021, AKÇATAŞ AHMET, VAROL Çiçek, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİMDEN İSİM YAPAN EKLERİN MORFO-SEMANTİK İŞLEVLERİ, Kesit Akademi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKÇATAŞ AHMET,Serpil Taşdemir, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KÖK YA DA GÖVDEYE GELEN EKLER ÜZERİNE BİR ANLAMBİLİM İNCELEMESİ, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKÇATAŞ AHMET, ŞAHİN Ali Rıza, Peyami Safa’nın Romanlarında Zarflar ve Kullanışları, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKÇATAŞ AHMET, ANLAMBİLİMİNİN EŞ ANLAMLILIK SORUNU, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, AKÇATAŞ AHMET, Türkçede İslev Bakımından Devrik Cümleler, TDK Türk Dili
 • Uluslararası Hakemli 2015, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Zaman Belirleme, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2011, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesi Cümlelerinde Bir Dizide Yer Değiştirebilen Sözcükler Arasındaki Anlam Mesafeleri, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2009, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Fiil Kökleri Arası İlişkilerde Etkili Unsurlar Üzerine, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2009, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesi Atasözü ve Deyimlerinde Karşıt Anlamlılık İlişkileri Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2008, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Durum Değişikliği Gösteren Kelimeler Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2007, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Yapı, İşlev ve Anlam ilişkileri Açısından Cümle Grupları ve Cümle Türleri Üzerine Bir Deneme I- Belleten 2007-II, Belleten
 • Uluslararası Hakemli 2007, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Yapı, İşlev ve Anlam ilişkileri Açısından Cümle Grupları ve Cümle Türleri Üzerine Bir Deneme I- Belleten 2007-I, Belleten
 • Uluslararası Hakemli 2007, AKÇATAŞ AHMET, Karahanlıca İlk Kuran Tercümesi Sözlüğünün Söz Denizinde Biz Gezi, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2007, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Zamirlerin Anlam Yükü, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2007, AKÇATAŞ AHMET, Süre Açısından Türkiye Türkçesinin Sesleri Üzerine Bir Degerlendirme,, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2005, AKÇATAŞ AHMET, Türkçede Cümle Düzeyinde Zaman Üzerine Bir İnceleme, TDK Türk Dili
 • Uluslararası Hakemli 2003, AKÇATAŞ AHMET, Türk Dilinde Ödünç Anlam Alımı, TDK Türk Dili
 • Uluslararası Hakemli 2002, AKÇATAŞ AHMET, Türkçede Kelimelere Anlam Yükleme Seviyeleri Üzerine Bir nceleme, TDK Türk Dili
 • Uluslararası Hakemli 2002, AKÇATAŞ AHMET, Dile Hâkimiyetin Gelistirilmesinde Verimli Okumanın Önemi,, TDK Türk Dili
 • Uluslararası Hakemli 2002, AKÇATAŞ AHMET, Dokuzuncu Hariciye Kogusu Romanının Anlatım Gücü, TDK Türk Dili
 • Uluslararası Hakemli 2002, AKÇATAŞ AHMET, Osman Attila’nın Siirlerinde Dil ve Üslûp, TDK Türk Dili
 • Uluslararası Hakemli 2001, AKÇATAŞ AHMET, İletisim Eksiklikleri ve Dil Kullanımı, TDK Türk Dili Dergisi
 • 25.04.2007, Uluslararası, Uluslar arası Türklük Bilgisi Sempozyumu, AKÇATAŞ AHMET, Türkçede Degisim Kelimeleri Üzerine, Tam metin bildiri
 • 23.09.2008, Uluslararası, Uluslararası Türk Dili Kurultayı, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde lIk Ekli Nitelik İsimlerinin Kullanımı Üzerine, Özet bildiri
 • 19.04.2010, Uluslararası, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Arastırmaları Enstitüsü 2. Uluslar arası Türk Dünyası Sempozyumu, Çesme-zmir, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesi Fiil Kökleri Arası İliskiler Üzerine, Özet bildiri
 • 17.09.2006, Uluslararası, 5. TDK Türk Dili Kurultayı, AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Cümlede Zaman, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, AKÇATAŞ AHMET, Türkçeye Saygı, 2022, paletyayinlari, 978-625-7675-69-7
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, AKÇATAŞ AHMET, Sadettin ÖZÇELİK ARMAĞANI, 2022, Gazi Kitabevi, 9786258443622
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, AKÇATAŞ AHMET, Dilbilim Teorik ve Uygulamalı Alanlar, 2021, Gazi Kitabevi, 9786257727358
 • Uluslararası 2019, Ders Kitabı, AKÇATAŞ AHMET,ALAN NAZMİ,ASLAN EZGİ,AY ÖZGÜR,BOZ ERDOĞAN,ÇETİNKAYA BAYRAM,DİNÇER BAHADIR ŞAZİYE,DOĞRU FATİH,KAMACI GENCER DUYGU,KARAOĞLU SERDAR,UYSAL BİLAL, Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, 2019, Gazi Kitabevi, 978-605-344-997-3
 • Ulusal 2011, , AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesi Fiil Anlam Söz Dizimi, 2011, Gazi, 978-605-5543-61-7
 • Ulusal 2005, , AKÇATAŞ AHMET, Türkiye Türkçesinde Cümlede Süreye Bağlı Zaman, 2005, Afyon Sağlık, Kültür Vakfı, 975978176X
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
Belleten Türk Dili Araştırmaları Yıllığı , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
Turkish Studies , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
 • Dede Korkut Kitabı’xxnda Anlam Türlerine Göre Niteleme Sıfatları

  03.12.2013 - 22.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 8.4
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • KELİMELERİN ANLAM YAKINLIĞI DERECELERİNE GÖRE NABİ DİVÂNI’xxNDA YAKIN ANLAMLILIK

  24.11.2017 - 10.08.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5950 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Türkçede Cümlede Zaman

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı