UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ADEM SEZER

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1989 - 1993

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  1993 - 1996

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Gümüşhane-Erzurum-Van illerinin iklim özellikleri farklılıklarının belirlenmesi
 • Doktora

  1997 - 2002

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)
  Orta öğretim kurumlarında coğrafya öğretim teknolojisinin öğrenci başarısına etkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2005 - Güz

  İngilizce - 66.250
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Sosyal Bilimler Eğitimi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2017

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2007

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2002

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2018 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2011 - 2013

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2009 - 2011

 • NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2004 - 2007

 • 2019

  Doktora - TAHİR TUNCER
  Coğrafya öğretiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Bir eylem araştırması
  Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ SEVİNÇ
  Kentsel ve kırsal alanda yaşayan ilkokul öğrencilerinin çevre algılarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ŞENTÜRK
  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖZLEM KILINÇKAYA
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Türkiye'deki sosyal bilgiler eğitimine ilişkin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Doktora - OKAN ÇOBAN
  Sokratik sorgulama yöntemi ile sorumluluk değerinin öğretimi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ERHAN TOPAL
  Üniversite öğrencilerinin Türk dünyası coğrafyasına ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - EDA USLU
  İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının öğretmen ve idareci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi(Şırnak ili örneği)
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - İSA KARAKOÇ
  İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde çoklu zeka kuramı uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - NADİR İHSAN AKGÜL
  Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde kullandıkları yöntemler ve karşılaşılan sorunlar (niğde il örneği)
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2021, DENİZ MEHMET, İNEL YUSUF, SEZER ADEM, Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Farkındalık Ölçeği, lnternational Journal of Geography and Geography Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, SEZER ADEM, DENİZ MEHMET, Coğrafya Öğretmenleri İle Çalışılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Betimsel Analiz, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, SEZER ADEM, ÜZTEMUR SERVET, SAĞLAM MERVE, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafya: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Fenomenolojik Bir Araştırma, lnternational Journal of Geography and Geography Education
 • Uluslararası Hakemli 2020, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim ve Uygulamalarında Teknolojinin Entegre Edilmesine Yönelik Algıları, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞANLI CENNET, SEZER ADEM, Coğrafya Derslerinde Mekânsal Düşünme Öğretimi Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ege Coğrafya Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, SEZER ADEM, DENİZ MEHMET, Topuz Mustafa, ANALYSIS OF ACCESSIBILITY OF SCHOOLS IN TURGUTLU CITY VIA GEOGRAPHICAL INFORMATIONSYSTEM (GIS) Turgutlu Şehrinde Okullara Erişilebilirliğin CBS ile Analizi, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)
 • Uluslararası Hakemli 2019, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Çalışma Grubu Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Olan Türkiye’deki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KARA HASAN, SEZER ADEM, ŞANLI CENNET, Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Haritaların Kullanımı, International Journal of Geography and Geography Education
 • Uluslararası Hakemli 2018, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET,Topuz Mustafa, Uşak Şehrinde Okullara Erişebilirliğin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Analizi, Journal of History Culture and Art Research- Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,ULUÇINAR UFUK, The relationship between attention levels and class participation of first-year students in classroom teaching departments, International Journal of Instruction
 • Ulusal Hakemli 2017, SEZER ADEM,ÇOBAN OKAN,AKŞİT İBRAHİM, Öğretmenlerin Sorumluluk Değeri Algılarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, İNEL YUSUF,SEZER ADEM, Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, Journal of History Culture and Art Research
 • Ulusal Hakemli 2017, SEZER ADEM,Şanlı Cennet, COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA GÖÇ OLGUSU, marmara coğrafya dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, SEZER ADEM,Çoban Okan, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİ ALGILARI, EARDE
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM,PINAR ADNAN, Perceptions of Geography Teachers to Integrating Technology to Teaching and their Practices, Review of International Geographical Education Online
 • Ulusal Hakemli 2016, TOPAL ERHAN,SEZER ADEM, Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, MARMARA COĞRAFYA
 • Ulusal Hakemli 2012, DENİZ MEHMET,SEZER ADEM,İNEL YUSUF, Uşak İlinde Kültürel ve Sportif Amaçlı Yapılan Atçılık ve Sorunları, Türk Dünyası Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2011, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, SEZER ADEM,KARA HASAN,PINAR ADNAN, An Investigation of Non Thesis Master s Degree ProgramGeography Teacher Candidates Attitudes Towards Teaching Profession Regarding Several Socio Cultural Features, US-China Education Review
 • Uluslararası Hakemli 2011, SEZER ADEM, Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Türk Dünyası Coğrafyasının Öğretimi, Türklük Bilimi Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2011, SEZER ADEM, Valilik İnternet Sitelerini Coğrafya Öğretimi için Kaynak Haline Getirmek, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, SEZER ADEM, Turkish Geography Student Teachers Concerns towards the Teaching Profession, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2010, SEZER ADEM, Geography Teachers Usage of the Internet for Education Purposes, International Journal of Prograssive Education
 • Ulusal Hakemli 2010, SEZER ADEM,YILDIRIM TAHSİN,PINAR ADNAN, Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Öz Yerlik Algılarının İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, SEZER ADEM,PINAR ADNAN,YILDIRIM TAHSİN, Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bazı Profil Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, SEZER ADEM, Lise Coğrafya Dersi Öğrenme Yaşantılarının Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi, Doğu Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, KARAKOÇ İSA,SEZER ADEM, İlköğretim II Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, SEZER ADEM, IX Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, SEZER ADEM,PINAR ADNAN,KOÇ MUSTAFA, Lise I Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, KOÇ MUSTAFA,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,SEZER ADEM, ÜNİVERSITE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE PROBLEM ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, SEZER ADEM,TOKCAN HALİL, İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 30.10.2019, Ulusal, 1. Uluslararası Oyun Kongresi, SEZER ADEM, İNESİ Mehmet Akif, IŞIKLI MESUT, İNEL YUSUF, Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin oyun tercihleri, Özet bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,ÜZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF, Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi., Tam metin bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,UZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF, Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,ÜZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF, Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu 30 Ekim 2018-01 Kasım2018 Çanakkale, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET,KO Em,Topuz Mustafa, Turgutlu Şehrinde Eğitim Kurumlarına Erişilebilirliğin CBS ile Analizi, Özet bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, The Second ınternational Syposium on Social Sciences Education, SEZER ADEM,ŞANLI CENNET, A Critical Assesment on Geography Teacher Training Program, Özet bildiri
 • 30.08.2014, Uluslararası, 12. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, SEZER ADEM,TOPAL Erhan, Türkiye de 1980 Sonrası Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Dengi Ders Kitaplarının Türk Dünyası Coğrafyası İçeriğinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 29.09.2016, Uluslararası, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, Göç Kavramının Öğretimi, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress 2018, 28 April - 01 May Alanya, Turkey, DENİZ MEHMET,SEZER ADEM,Topuz Mustafa, Uşak Şehrinde Eğitime Erişebilirliğin CBS İle Analizi., Özet bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, SEZER ADEM,DERE İLKER, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Öz yeterlik Algıları, Tam metin bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, SEZER ADEM,KOLUMAN Serkan, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı Konulu Tezlerin Analizi, Tam metin bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, SEZER ADEM,Okan ÇOBAN,AKŞİT İbrahim, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnterneti Öğretim Amaçlı KullanmaDurumları, Tam metin bildiri
 • 27.05.2015, Uluslararası, International Educational Technology Conference–IETC 2015, Istanbul, TURKEY, May 27-29, 2015, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,ULUÇINAR UFUK, AN INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS ATTENTION LEVELS IN REAL CLASSROOM SETTINGS WITH NEUROSKY S MINDWAVE MOBILE EEG DEVICE, Tam metin bildiri
 • 27.04.2007, Ulusal, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SEZER ADEM,AKGÜL Nadir İhsan, Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullandıkları Yöntemler ve Yöntem Seçiminde Karşılaşılan Sorunlar Niğde İl Örneği, Tam metin bildiri
 • 26.10.2021, Uluslararası, V. İnternational Research Congress on Social Sciences, SEZER ADEM, Water Education in Turkey's Primary, Secondary and High School Curriculum, Tam metin bildiri
 • 26.05.2005, Ulusal, II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, SEZER ADEM,BÖLÜKBAŞ ORHAN,POLAT ÜMİT, Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyallerini Kullanma Düzeyleri ve Kullanamama Sebeplerinin Belirlenmesi Niğde İl Örneği, Tam metin bildiri
 • 23.04.2015, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, SEZER ADEM,KOLUMAN Serkan, İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Harita Kavramına İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 20.06.2019, Uluslararası, I.İstanbul International Geography Congress, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, Coğrafya Öğretiminde Mekansal Düşünme Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,SEZER ADEM, Eğitimsel Veri Madenciliği ve Veri Toplama Aracı Tasarımı, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, SEZER ADEM,ÇOBAN OKAN,AKŞİT İBRAHİM, 2005, 2010, 2015 ve 2017 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Tema, Kazanım, Kavram, Değer ve Beceri Boyutları Açısından Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, SEZER ADEM,İNESİ MEHMET AKİF, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİR OYUNLAŞTIRMA ÖNERİSİ, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, International Central Asia Symposium, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,TOPAL Erhan, Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Farkındalık Düzeyleri: Türkiye Uşak Üniversitesi Örneği, Özet bildiri
 • 15.10.2020, Uluslararası, INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, SEZER ADEM,ŞANLI CENNET, COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 15.10.2020, Uluslararası, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi- 4, SEZER ADEM,ÜZTEMUR SERVET,SAĞLAM MERVE, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafya: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Fenomenolojik Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 15.05.2014, Ulusal, Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET,TOPAL Erhan, Türkiye de Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi ve Dengi Programlarda Kıbrıs, Tam metin bildiri
 • 14.05.2008, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, SEZER ADEM,Erhan ÇEVİK, Coğrafya Öğretiminde Webquest Kullanımı 10 Sınıf Türkiye nin Nüfus Özellikleri Konusu İçin Bir Örnek Uygulama, Tam metin bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, SEZER ADEM,KARA HASAN,ÇETİN TURHAN, Cumhuriyet Dönemi Ülkeler Coğrafyası Dersi İçeriğinin Ders Kitabı Bağlamında İncelenmesi, Özet bildiri
 • 12.09.2019, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK KURAMINA GÖRE TASARLANMIŞ BİRÖRNEK: 9. SINIF HARİTA BİLGİSİ KONUSU, Tam metin bildiri
 • 12.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu 12-20 Nisan 2018 Bişkek Kırgızistan, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Orta Asya, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV International EurasianEducational Research Congress, SEZER ADEM,ÇOBAN OKAN,AKŞİT İBRAHİM, Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Etik Algıları ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 08.11.2018, Ulusal, 08-10 Kasım 2018 Nevşehir Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET, Coğrafya Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Lisans Üstü Tezlerden (2000- 2017) İçerik Analizi, Özet bildiri
 • 08.11.2017, Uluslararası, NTERNATIONAL CONGRESSOn The 75th AnniversaryOf TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, SEZER ADEM, Geographical Consciousness: The Change And Reflections in High School Geography Curriculum, Özet bildiri
 • 07.12.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Düntası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, SEZER ADEM,KILIÇKAYA ÖZLEM, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Tam metin bildiri
 • 06.07.2004, Ulusal, XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, SEZER ADEM,KOÇ MUSTAFA,TUTKUN ÖMER FARUK,POLAT ÜMİT, Coğrafya Derslerinde Öğretim Materyali Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, SEZER ADEM,KILIÇKAYA ÖZLEM, Social Studies Teachers’ Views on Social Studies Teacher Undergraduate Program, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, ÇETİN TURHAN,KARA HASAN,SEZER ADEM, Üniversite Öğrencilerinin Yozgat’ın Doğal Ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, SEZER ADEM,ARIBAŞ BİLAL BURAK,KARALI MEHMET AKİF,URHAN EMRAH,ÜNAL ABDULLAH İSMET, ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA AFETLER VE AFET EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, IŞIKLI MESUT,SEZER ADEM, TÜRKİYEDE COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER BİR LİTERATÜR TARAMASI, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCILERIN GÖÇ GÖRSEL ALGISI, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, SEZER ADEM,İNESİ MEHMET AKİF, ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖÇ MIGRATION IN SECONDARY SCHOOL SOCIAL SCIENCES TEXT BOOKS, Tam metin bildiri
 • 03.10.2019, Uluslararası, II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ, SEZER ADEM,ŞANLI CENNET, TÜRKİYEDE COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİRBETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI, Tam metin bildiri
 • 02.05.2015, Uluslararası, I.International Research Congress on Social Sciences, SEZER ADEM, Cumhuriyet Dönemi Lise Coğrafya Ders Kitaplarında Balkan Ülkeleri Coğrafyası İçeriğinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.05.2015, Uluslararası, İnternational Researc Congres of Social Sciences, ÇOBAN Okan,SEZER ADEM, Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değeri Algıları, Tam metin bildiri
 • 01.12.2016, Uluslararası, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi. 1-4 Aralık 2016 Antalya, SEZER ADEM, Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretimi Bir Envanter Çalışması Geography Teaching at Turkish Universities An Inventory Study, Tam metin bildiri
 • 01.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretmenlerinin İnterneti Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları, Özet bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM,GÖKALP Ali,Duman Ahmet, New Horizons in Social Studies Education, 2020, SRA Academic Publishing, 978-625-7148-07-8
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, New Horizons Educational Sciences - I, 2018, LAMBERT Academic publishing, 978-613-9-92748-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET, New Horizons, 2018, Lap Lambert Academic Publishing, 979-613-9-92753-1
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-018-9
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM,Çoban Okan, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-007-3
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-018-9
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM,İNESİ MEHMET AKİF, EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 2017, 2017, ÇİZGİ KİTABEVİ, 978-605-196-090-6
 • Ulusal 2013, Ders Kitabı, SEZER ADEM, İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi, 2013, Pegem Akademi, 978-605-364-484-2
 • Ulusal 2008, Ders Kitabı, SEZER ADEM, Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, 2008, Anı Yayıncılık, 978-9944-474-52-8
 • Ulusal 2006, Ders Kitabı, SEZER ADEM, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 2006, Lisans Yayıncılık, 975-00304-8-6
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  AHMET YESEVİ BAŞARI ÖDÜLÜ/ AHMET YESEVİ AWARD Of MERİT
  YAPMIŞ OLDUĞU BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA ALANA KATKISI
  Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği/İnternational Eurasia Educational Syndicates Union
 • Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

  01.06.2011 - 31.05.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 0
  Avrupa Konseyi - Tamamlandı
 • Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti

  06.05.2013 - 12.08.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 23.171.00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 9
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 4

  01.05.2015 - 01.12.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 55.140,00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 0
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Coğrafya Eğitimine Teknoloji Entegre Edilmiş Etkinlerin Tasarlanması ve Uygulaması

  01.06.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 64.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi III

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Ege Bölgesi Anadolu Liselerinde Görev Yapan Coğrafya ÖğretmenlerineYönelik Bilimsel Proje Hazırlama Kursu

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 30000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı