UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ADEM ÖZGÜR

EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2006 - 2010

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2012 - 2015

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Öğrenme yönetim sistemlerinde öğrenen-değerlendirme etkileşiminin incelenmesi
 • Doktora

  2015 - 2021

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  ÇALIŞMA BELLEĞİ KAPASİTESİ VE DUYGUSAL TASARIMIN ÇOKLUORTAM ÖĞRENME MATERYALİNE BAĞLANMA ÜZERİNE ETKİSİ
 • ÜDS - İngilizce

  2009 -

  İngilizce - 47.500
 • KPDS - İngilizce

  2010 -

  İngilizce - 64
 • KPDS - İngilizce

  2011 - Bahar

  İngilizce - 65.00
 • ÜDS - İngilizce

  2011 - Bahar

  İngilizce - 65.000
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 68.75000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2020 -

  İngilizce - 88.75000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Bilişim Teknolojileri - Lisans, 2021-2022
 • Robotik Kodlama - Önlisans, 2021-2022
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - Lisans, 2021-2022
 • Bilişim Teknolojileri - Lisans, 2021-2022
 • Ulusal Hakemli 2020, ÖZGÜR ADEM,ALTUN ARİF,MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, ÇOKLUORTAM ÖĞRENME MATERYALİNE BAĞLANMA ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞAHİN MUHİTTİN,KESKİN SİNAN,ÖZGÜR ADEM,YURDUGÜL HALİL, E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi., Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZGÜR ADEM,YURDUGÜL HALİL, The investigation of learner assessment interaction in learning management systems, International Journal of e-Assessment
 • 28.09.2016, Uluslararası, 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016 (CELDA 2016), KESKİN SİNAN,ŞAHİN MUHİTTİN,ÖZGÜR ADEM,YURDUGÜL HALİL, Online learners navigational patterns based on data mining in terms of learning achievement, Tam metin bildiri
 • 25.04.2016, Uluslararası, 3. International Conference on New Trends in Education, ŞAHİN MUHİTTİN,ÖZGÜR ADEM,TULUK ARİF,YURDUGÜL HALİL, Öğrenme Analitikleri ile Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Tasarımında Bir Yol Haritası, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, ÖZGÜR ADEM,BABAYİĞİT ÖZNUR,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Çevrimiçi ortamlarda işbirlikli çalışma araçları kullanımı memnuniyetini yordayan değişkenlerin incelenmesi, Özet bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, ŞAHİN MUHİTTİN,KESKİN SİNAN,ÖZGÜR ADEM,YURDUGÜL HALİL, e Öğrenme ortamlarında öğrenen özelliklerine dayalı etkileşim profillerinin belirlenmesi, Özet bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Tanış Hasan,DEMİR ÖMER,ÖZGÜR ADEM,TEMİZKAN MEHMET,TÜZÜN HAKAN, COTS oyunlarının mesleki tutum ve motivasyonu artırmak için kullanımı Railroad Tycoon örneği, Özet bildiri
 • 05.02.2014, Ulusal, Akademik Bilişim 2014, Muhammet Kemal Karaman, Adem Karataş, Adem Özgür, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Tam metin bildiri
 • 04.10.2012, Uluslararası, 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Hatice Çıralı, Adem Özgür, Safiye Olgun, Hakan Tüzün, KAĞIT PROTOTİP KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ SİSTEMİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 12th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), ÖZGÜR ADEM,ALTUN ARİF, Çoklu-ortam Tabanlı İçeriklerde Kullanılan Duyuşsal Tasarım Özelliklerinin İncelenmesi., Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖZGÜR ADEM, ALTUN ARİF, Motivation, volition, and engagement in online distance learning, 2021, IGI Global, 1799876810
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, Tanış Hasan,DEMİR ÖMER,ÖZGÜR ADEM,TÜZÜN HAKAN, Learning, Education Games, Volume 3: 100 Games to Use in the Classroom Beyond, 2019, ETC Press, 978-0-359-98401-5