UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ADEM KARATAŞ

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2001 - 2005

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri
 • Doktora

  2012 - 2017

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF EĞİTİMİ (DR)
  Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve eğitim fakültelerine yönelik bir ”medya okuryazarlığı” eğitim programı tasarısı
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 57.500
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2005 -

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi - Lisans, 2017-2018
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • TV’DE YAPIM VE YÖNETİM 1 - Lisans, 2017-2018
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ - Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2017-2018
 • ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ - Lisans, 2017-2018
 • Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri - Lisans, 2017-2018
 • İletişim Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • İnsan İlişkileri ve İletişim - Lisans, 2017-2018
 • Türk Tarih Kültürü - Lisans, 2017-2018
 • Etkili İletişim Becerileri - Lisans, 2017-2018
 • Eleştirel Düşünme Eğitimi - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ - Lisans, 2016-2017
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitim - Lisans, 2009-2010
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - Önlisans, 2008-2009
 • Bilgisayar II - Lisans, 2008-2009
 • Bilgisayar I - Lisans, 2008-2009
 • Etkili İletişim - Lisans, 2008-2009
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2008-2009
 • Ulusal Hakemli 2018, KARATAŞ ADEM,SÖZER MEHMET AKİF, EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇİN “MEDYA OKURYAZARLIĞI” EĞİTİM PROGRAMI, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KARATAŞ ADEM,KINALIOĞLU İSMAİL HAKKI, KÖY OKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI, Usak University Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2009, KARATAŞ ADEM,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri, İlköğretim Online (elektronik)
 • Uluslararası Hakemli , KARATAŞ ADEM, Sosyal Medyada Kadın Gözüyle Taciz, Future Visions Journal
 • 28.04.2018, Uluslararası, 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, KINALIOĞLU İSMAİL HAKKI,KARATAŞ ADEM, Sentiment analysis on user comments in video sharing networks, Özet bildiri
 • 26.02.2018, Uluslararası, The Scientific and Methodological Heritage of The Intellectuals of Alash: Traditions and İnnovations, SÖZER MEHMET AKİF,KARATAŞ ADEM, Culture and Language, Tam metin bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, DURAN EROL,KARATAŞ ADEM, Sınıf öğretmenlerinin medya okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 16.05.2007, Uluslararası, I. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖGRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,ACUN İSMAİL,KARATAŞ ADEM, Ögretmenlik Meslegine 0liskin Bazı Kavramların Kazandırılmasında Bir Webquest Uygulaması, Tam metin bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, HELVACI MEHMET AKİF,KARATAŞ ADEM, Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri (Uşak/Ulubey İlçesi Örneği), Tam metin bildiri
 • 13.09.2006, Ulusal, 15. Ulusal Eğitim Bilimler Kongresi, YÜCEL CEMİL,KARAMAN MUHAMMET KEMAL,BATUR ZEKERYA,KARATAŞ ADEM, Yeni Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Programın Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 13.09.2006, Ulusal, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,AKTUĞ SEYDİ,BATUR ZEKERYA,KARATAŞ ADEM, Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlilikleri ve Beklentileri İle Öğretmen Yetiştirme Programının Söz Konusu Yeterlilikleri Kazandırmadaki Etkililiği, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, KARATAŞ ADEM,KINALIOĞLU İSMAİL HAKKI, Mesleklerinin İlk Yılında Köy Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları, Özet bildiri
 • 01.02.2014, Ulusal, XVI. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KARATAŞ ADEM,ÖZGÜR ADEM, Öğretmen Adaylarında Medya Okuryazarlığı - Eleştirisel Düşünme İlişkisi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, KARATAŞ ADEM,SÖZER MEHMET AKİF, New Horizons in Educational Sciences - 1, 2018, LAP LAMBERT Academic Publishing, 978-613-9-92748-7
 • Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek

  13.05.2011 - 23.12.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yardımcı Personel
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı