UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ABİDİN KEMEÇ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2007 - 2011

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2009 - 2015

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2011 - 2014

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  J eğrisi Analizi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama
 • Doktora

  2017 - 2021

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)
  Akıllı kent uygulamaları: Antalya Büyükşehir Belediyesi örneği
 • YDS - İngilizce

  2016 -

  İngilizce - 61.25000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 65.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2015

  - BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ - BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI
 • Lojistik II - Önlisans, 2021-2022
 • İş Sağlığı ve Güvenliği - Önlisans, 2021-2022
 • Lojistik Optimizasyon Teknikleri - Önlisans, 2021-2022
 • Stratejik Lojistik Yönetimi - Önlisans, 2021-2022
 • Akıllı Kentler - Lisans, 2021-2022
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • İŞLETME I - Önlisans, 2019-2020
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2019-2020
 • LOJİSTİK - Önlisans, 2019-2020
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2019-2020
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2019-2020
 • Stratejik Lojistik Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik Optimizasyon Teknikleri - Önlisans, 2018-2019
 • Tedarik Zinciri Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik İlkeleri II. - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme II. - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme Yönetimi II. - Önlisans, 2018-2019
 • Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik İlkeleri I - Önlisans, 2018-2019
 • Genel İşletme - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme I - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans, 2014-2015
 • Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim - Lisans, 2014-2015
 • Para ve Banka - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2022, KEMEÇ ABİDİN, From Reality to Virtuality: Re-discussing Cities with the Concept of the Metaverse, International Journal of Management and Accounting
 • Uluslararası Hakemli 2022, KEMEÇ ABİDİN, ANALYSIS OF SMART CITY GLOBAL RESEARCH TRENDS WITH NETWORK MAP TECHNIQUE, Management Research and Practice
 • Ulusal Hakemli 2022, KEMEÇ ABİDİN, Akıllı Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Estonya ve Singapur Örnekleri, Kent Akademisi (Online)
 • Uluslararası Hakemli 2021, KEMEÇ ABİDİN, GÜL HÜSEYİN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİNDE AKILLI KENT UYGULAMALARI, Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, KEMEÇ ABİDİN,ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN, Practice of Urban Transformation in Terms of Financial and Economic Cycles: A Case Study of Isparta in Turkey, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 • Uluslararası Hakemli 2018, KEMEÇ ABİDİN,PEKER YILDIZAN AYŞEN, Gelişmişlik Düzeyi Farklı Ülkelerdeki Metropol Kentlerin (Londra,İstanbul, Dakka) Karşılaştırılması, Akademia Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞENOL PERVİN,KEMEÇ ABİDİN, ENFORMASYON ÇAĞI – ZAMAN – MEKÂN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BÖLGESEL KALKINMA KURAM VE SÜREÇLERİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÜNLÜ HİDAYET,NIZIGIYIMANA EMANUEL,KEMEÇ ABİDİN, A comparative Analysis of Foreign Direct Investment, Institutional Quality and Economic Development in Developed and Underdeveloped Countries: From 1996 to 2015., ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
 • Uluslararası Hakemli 2015, KEMEÇ ABİDİN,KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • 24.03.2022, Ulusal, Kartepe Zirvesi 2022, KEMEÇ ABİDİN, GÜL HÜSEYİN, Covid- 19 Pandemisiyle Mücadelede Akıllı Kent Teknolojilerinin Rolü, Özet bildiri
 • 19.05.2022, Uluslararası, 19 MAYIS Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, ÖZKAN YALÇIN, KEMEÇ ABİDİN, Yeni Bir Sermaye Üretim Aracı Olarak Meta-Verse: Sanal Arazi Satışları Üzerinden Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 19.03.2022, Uluslararası, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, KEMEÇ ABİDİN, KENTSEL DİRENÇLİLİĞİ AZALTAN ETKİLERİN TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 18.06.2018, Uluslararası, 3. World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, KEMEÇ ABİDİN,ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN, Urban Transformation Economy, Financialization of the Housing, Urban Transformation Incentives, Isparta, Özet bildiri
 • 16.05.2022, Uluslararası, VII. KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, KEMEÇ ABİDİN, ÖZKAN YALÇIN, Türkiye’de Farklı Gelişmiş Kademelerinde Yer Alan Kentlerin Akıllık Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (BBTMK2017), ŞENOL PERVİN,KEMEÇ ABİDİN, ENFORMASYON ÇAĞI- ZAMAN – MEKÂN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDABÖLGESEL KALKINMA KURAM VE SÜREÇLERİ, Özet bildiri
 • 12.08.2019, Uluslararası, Taras Sevçenko 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, NEGİZ NİLÜFER,Yıldızan Ayşen Peker,KEMEÇ ABİDİN, Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi ve Bugünü, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference, DEMİR FATMA,KEMEÇ ABİDİN, Avrupa Birliği ve Türkiye Örneğinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirleyicileri, Tam metin bildiri
 • 08.05.2018, Uluslararası, IGCC ULUSLARARASI YEŞİL BAŞKENTLER KONGRESİ, ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN,KEMEÇ ABİDİN, EKOLOJİK MALİYET VE GERİ DÖNÜŞÜM EKSENİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PRATİĞİ: ISPARTA ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 08.05.2018, Uluslararası, IGCC ULUSLARARASI YEŞİL BAŞKENTLER KONGRESİ, KEMEÇ ABİDİN,GÜL HÜSEYİN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HİZMET SUNUMUNDA DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI VE NESNELERİN İNTERNETİNDEN YARARLANMA, Tam metin bildiri
 • 07.09.2018, Ulusal, III. KENFOR, ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN,KEMEÇ ABİDİN, DEVLET, İKTİSAT VE MEKAN: DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL RANTLAR, Özet bildiri
 • 03.05.2018, Uluslararası, 5th International Congress of Social Sciences, Peker Yıldızan Ayşen,KEMEÇ ABİDİN, A Study On The Transformation Of The City Center: The Example Of Isparta City Center, Özet bildiri
 • 03.05.2018, Uluslararası, 5th International Congress of Social Sciences, KEMEÇ ABİDİN,PEKER YILDIZAN AYŞEN, Comparison of Development Levels of Metropolitan Cities in Different Countries (London, Istanbul, Dhaka) on Spatial Transformation, Özet bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, KAYFOR 15, PEKER YILDIZAN AYŞEN,KEMEÇ ABİDİN,ÖZKAN YALÇIN,ÖZASLAN AHMET, DİJİTALLEŞME, KENT EKONOMİLERİ VE TURİZM, Özet bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, KAYFOR 15, ŞENOL PERVİN,KEMEÇ ABİDİN, DİJİTAL ÇAĞIN DÖNÜŞEN KENTLERİ: AKILLI KENT- DİJİTAL KENT – KENTSEL YAŞAMVE KENTSEL POLİTİKALAR, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, KEMEÇ ABİDİN, İktisat ve İşletmede Güncel Çalışmalar, 2022, Detay Yayıncılık, 978-605-254-548-5
 • Ulusal 2022, Bilimsel Kitap, KEMEÇ ABİDİN, GÜL HÜSEYİN, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularında Bilimsel Değerlendirmeler, 2022, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 978-625-8117-42-4
 • Uluslararası 2020, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, GÜL HÜSEYİN,KEMEÇ ABİDİN, Teknoloji ve Kamu Politikaları, 2020, Gazi Kitabevi,
 • Teşvik Ödülleri

  2022

  “7. ULUSAL HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONGRESİ” DOKTORA, YÜKSEK LİSANS BAŞARI VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ
  Doktora Teşvik Ödülü
  Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı
 • J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  10.06.2013 - 10.11.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1733 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İklim Değişikliğine Duyarlı Yerleşimlere Doğru: “Geleceği Birlikte Düşünelim”

  29.03.2021 - 03.04.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yardımcı Personel
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Isparta İli, Merkez, Eğirdir, Aksu, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Yalvaç İlçeleri ile Burdur ili, Ağlasun İlçesi,Harmancık Köyü, Sandalion Antik Kenti ve Çevresinde ”Kuzey Pisidia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması”

  01.07.2019 - 01.08.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı