UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ABDULLAH MERT

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1993 - 1999

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2006

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
  Erdemir eğitim merkezi tarafından verilecek eğitimlerde NLP(Neuro Linguistic programming)’xxnin yetişkin eğitimlerinde kullanılması
 • Doktora

  2011 - 2014

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (DR)
  Sistemik aile yönelimli psiko-eğitim programının değerler, algılanan sosyal destek ve çift uyumuna etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 70.0
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2022 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR.
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2018

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 - 2018

 • 2019

  Yüksek Lisans - MÜSLÜM ÜNSAL ALPAY
  Ortaokul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2019-2020
 • MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR - Lisans, 2019-2020
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2019-2020
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2019-2020
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI - Lisans, 2019-2020
 • İNSAN İLİŞKİLERİ - Lisans, 2019-2020
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI - Lisans, 2019-2020
 • AİLE DANIŞMANLIĞI - Lisans, 2019-2020
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ - Lisans, 2019-2020
 • YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Lisans, 2018-2019
 • GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - Lisans, 2018-2019
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2018-2019
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2018-2019
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR - Lisans, 2018-2019
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - Lisans, 2018-2019
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI - Lisans, 2018-2019
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ - Lisans, 2018-2019
 • AİLE DANIŞMANLIĞI - Lisans, 2018-2019
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - Lisans, 2017-2018
 • AİLE DANIŞMANLIĞI - Lisans, 2017-2018
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • YAŞAM DÖNEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • KİŞİLİK KURAMLARI - Lisans, 2017-2018
 • ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2017-2018
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2017-2018
 • DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Lisans, 2017-2018
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI - Lisans, 2017-2018
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ ETİK VE YASAL KONULAR - Lisans, 2017-2018
 • MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR - Lisans, 2016-2017
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2016-2017
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2016-2017
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI - Lisans, 2016-2017
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI - Lisans, 2016-2017
 • MOTİVASYON - Lisans, 2016-2017
 • YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • OKUL TEMELLİ ÖNLEYİCİ REHBERLİK - Lisans, 2016-2017
 • OKULLARDA GÖZLEM - Lisans, 2016-2017
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ ETİK - Lisans, 2015-2016
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ - Lisans, 2015-2016
 • DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2022, MERT ABDULLAH, Parent attitudes and submissive behaviors in adolescents as social anxiety predictors, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2021, SAKIZ HALİS,MERT ABDULLAH,SARIÇAM HAKAN, Self-esteem and perceived social competence protect adolescent students against ostracism and loneliness, Journal of Psychologists and Counsellors in Schools
 • Uluslararası Hakemli 2021, MERT ABDULLAH, ARSLAN GÖKMEN, TAGAY ÖZLEM, Coronavirus Stress and Resilience: Exploring the Role of Hope and Meaning in in Life Undergraduate Students, International Journal of Psychology and Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, MERT ABDULLAH,MELİHA KAHRAMAN, Üniversite Öğrencilerinin Benlik Ayrımlaşması, Özgecilik, İç-Dış Kontrol Odağı Ve Pozitif-Negatif Duygu Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, MERT ABDULLAH, Attachment Styles and EmotionRegulation as Predictions of Peer Relations In Secondary School Students, EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2020, SARIÇAM HAKAN,MERT ABDULLAH, Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, SARIÇAM HAKAN,MERT ABDULLAH,ÇELİK İSMAİL, Güçlü Yönler Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, MERT ABDULLAH, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Mükemmeliyetçilik Ve Değerler Arasındaki İlişkinin Açıklanmasına Yönelik Bir Model Çalışması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, MERT ABDULLAH,ÖZDEMİR GİZEM, Öğretmenlerin Psikolojik Okul İklimi Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, MERT ABDULLAH, Üniversite Öğrencilerinin Öznel Mutluluk ve Pozitif Algı Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi, Mediterranean Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2019, MERT ABDULLAH,DUMAN AYŞENAZ EKİN,KAHRAMAN MELİHA, Ortaöğretim Öğrencilerinde Kariyer Karar Verme Öz-Yeterliğinin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek, Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, MERT ABDULLAH,MELİHA KAHRAMAN, Body Satisfaction and Well-Being Status as Predictors of Conscious Awareness, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, MERT ABDULLAH,GÜLMEZ EMİNE, Özgecilik İle Benlik Ayrımlaşması Arasındaki Yordayıcı İlişkinin Bazı Değişkenle, Journal of Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Olmanın Bir YordayıcısıOlarak Benlik Ayrımlaşması, Kırşehir Eğitim Fakültesiİ Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, MERT ABDULLAH,ÖZDEMİR GİZEM, Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, MERT ABDULLAH,TOPAL İLYAS, Benlik Ayrımlaşmasının Manevi Yönelimi Yordayıp Yordamadığını ve Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2018, MERT ABDULLAH,KAHRAMAN MELİHA, Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, MERT ABDULLAH, The Predictive Role of Values and Perceived Social Support Variables in Marital Adjustment, Universal Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2015, MERT ABDULLAH,İSKENDER MURAT, Systemic Family Oriented Program Of Psycho-Education, Effect Of Values Of Spouses And Perceived Social Support On Dyadic Adjustment, International Journal of Human and Behavioral Science
 • Uluslararası Hakemli 2015, TELEF BÜLENT BAKİ,ARSLAN GÖKMEN,MERT ABDULLAH,KALAFAT SEZAİ, The mediation effect of school satisfaction in the relationship between teacher support, positive affect and life satisfaction in adolescents, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2014, KOCAYÖRÜK ERCAN,UZMAN ERSİN,MERT ABDULLAH, How the attachment styles associated with Student Alienation The Mediation Role of Emotional Well being, International Journal of Progressive Education
 • Ulusal Hakemli 2014, MERT ABDULLAH,SOYER BETÜL, “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” FilmininBowlby’nin Çocukluk Dönemi Bağlanma Stilleri VeMinuchin’in Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı TemelKavramları Kullanılarak Değerlendirilmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • 31.08.2018, Uluslararası, 13th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, MERT ABDULLAH,NAMALIR ZEYNEP, The Effect of Having an Internal or External Control Point on University Students’xx Satisfaction with Life, Özet bildiri
 • 31.08.2018, Uluslararası, 13th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, MERT ABDULLAH,ÖZBAY EMİNE, The Effects of Five-Factor Personality Characteristics on Social Anxiety Levels ofUniversity Students, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, Uluslararası V. TURKCESS Eğitim Ve Sosyal Bilimler Kongresi, MERT ABDULLAH,AYDINLI RECEP, Ergenlerdeki Akıllı Telefon Bağımlılığının (Nomofobi) Genel Erteleme Ve Okula Bağlılığı Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, Uluslararası V. TURKCESS Eğitim Ve Sosyal Bilimler Kongresi, MERT ABDULLAH,IŞIKLAR ABDULLAH, Üniversite Öğrencilerinde Düşünme Stillerinin Eş Seçimine Etkisi, Özet bildiri
 • 27.06.2018, Uluslararası, III. Uluslararası Genlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,MELİHA KAHRAMAN, Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hali İle Beden Memnuniyeti Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 27.06.2018, Uluslararası, III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,AKIN AYŞEGÜL, Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının (Nomofobi) Genelerteleme Üzerindeki Etkisi, Tam metin bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, MERT ABDULLAH,ÇAĞLAYAN RABİA,AKGÜL AYSUN, Öğretmenlerin Nomofobi Düzeyleri ve Yaşam DoyumlarıArasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,ŞÜKÜR ALİ, Toplumsal Değerleri Anlamanın Özgeciliğe Etkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılık ile Empati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,HİCRAN EKİNCİ, Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Korkusu İle Pozitif İyi Oluş Halleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, MERT ABDULLAH,DUMAN SENANUR,AYDOĞAN BURAK, Anne Baba Tutumunun Üniversite Uyum Ve Başa Çıkma Stillerine Yordanması, Özet bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, III. International Congress on Science and Education 2019, MERT ABDULLAH,KAHRAMAN MELİHA, Üniversite Öğrencilerinin Benlik Ayrımlaşmasının Pozitif-NegatifDuygu Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. International Conference on Educational Sciences, MERT ABDULLAH,TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,GÜZEL MELİKE, Almanya’ya Göç Eden Türklerin Yaşadığı Sorunlar, Özet bildiri
 • 19.05.2017, Uluslararası, VII. Annual International Conference on Humanities and Social Sciences,, MERT ABDULLAH,ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN, An Investigation of the Relationships between Early Maladaptive Schemas and SelfiepostingBehavior, Özet bildiri
 • 19.05.2017, Uluslararası, 7th International Humanities and Social Sciences Conference, MERT ABDULLAH,ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN, An investigation of the relationships between early maladaptive schemas and selfie-posting behavior, Özet bildiri
 • 19.05.2017, Uluslararası, 7th International Humanities and Social Sciences Conference, MERT ABDULLAH,ARPACI İBRAHİM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN, Early maladaptive schemas and nomophobia, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, MERT ABDULLAH,KILINÇ DAVUT, Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göreİncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, MERT ABDULLAH,DUMAN SENA NUR, Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Akıllı Telefon Kullanımını Yordaması, Özet bildiri
 • 17.04.2019, Uluslararası, 5. INES International Academic Research Congress, MERT ABDULLAH,MELİHA KAHRAMAN, Ergenlerin Anne Baba Tutumlarının Boyun Eğici Davranış Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne (1st International Education Research and Teacher Education Congress), MERT ABDULLAH,BOSTANCI MİNE MERVE, Çocukluk Anılarının Özgecilik Tutumuna Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne (1st International Education Research and Teacher Education Congress), MERT ABDULLAH,ÖZTÜRK ÖZLEM, Akran İlişkileri Ve Akran Sapması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne (1st International Education Research and Teacher Education Congress), MERT ABDULLAH,KILINÇ DAVUT, Uşak Üniversitesinde Okuyan Son Sınıf Öğrencileri İle Ara Sınıf Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Kaygılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, MERT ABDULLAH,ŞENSOY GÖZDE, Üniversite Öğrencilerinde Yaşamın Anlamı İle Öznel Zindelik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, V. International Eurasian Educational Research Congress/, MERT ABDULLAH,ŞENSOY GÖZDE, Üniversite Öğrencilerinde Yaşamın Anlamı İle Öznel Zindelik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 07.10.2021, Uluslararası, 22.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, MELİHA KAHRAMAN, MERT ABDULLAH, eni Normalleşme Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaç ve Travma Sonrası Büyüme Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması, Özet bildiri
 • 07.10.2021, Uluslararası, 22.ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, MERT ABDULLAH, ÇAKMA TUĞÇE, Üniversite Öğrencilerinin Yaşamın Anlamını Varoluşsal Kaygı Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V. International Eurasian Educational Research Congress, MERT ABDULLAH,AKIN AYŞEGÜL, Evli Çiftlerdeki Benlik Ayrımlaşmasının Aile Yılmazlığına Olan Etkisi İncelenmesi, Özet bildiri
 • 01.12.2021, Uluslararası, III. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, MERT ABDULLAH, Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının Saldırganlık Üzerindeki İlişkisinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 01.12.2021, Uluslararası, III. INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS, MERT ABDULLAH, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 01.06.2016, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2016, MERT ABDULLAH,MÜNEVVER ÖZGEN, Ebevyn bakım ölçeği, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, AİLE DANIŞMANLIĞI, 2021, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., 978-625-7527-79-8
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Meslek Etiği ve Yasal Konular, 2020, Pegem Yayınları, 978-605-5044-96-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Sistemik Aile Terapisinde Çift Uyumu, 2018, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-605-320-922-5
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Eğitim Psikolojisi, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-01-4
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Eğitim Bilimlerine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-58-8
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KESİCİ ŞAHİN,MERT ABDULLAH,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,SOYSAL ESRA, Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-605-133-561-2
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KESİCİ ŞAHİN,MERT ABDULLAH,KÖKLÜ BAYRAKÇI EDA,KİPER CENK, Vaka Örnekleri ile Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-544-5
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, KESİCİ ŞAHİN,MERT ABDULLAH,CENK KİPER, Aile Terapisine Giriş, 2016, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-180-5
Journal of Education and Training Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
International Journal of Psychology and Counselling , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
OPUS Ululararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Turkish Journal Of Business Ethics , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Turkish Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Rehabilitation and integration into Society of Drug Addicted Adults and Their Families (Madde bağımlıları ve Ailelerin Topluma Uyumları ve Rehabilitasyonu)

  01.09.2016 - 31.08.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 323.367,00 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Avrupa Birliği - Tamamlandı