UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ABDULLAH YASİN GÜNDÜZ

UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2008 - 2011

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Önlisans

  2008 - 2010

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2011 - 2013

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı
 • Doktora

  2014 - 2020

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
  Dönüştürülmüş öğrenmenin çevrimiçi boyutunu oyunlaştırmanın öğretmen adaylarının öğrenme yaşantılarına etkisi
 • IELTS - İngilizce

  2013 - Diğer

  İngilizce - 5
 • YDS - İngilizce

  2017 - 2017-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 60,00000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 - 17 Mart 2018

  İngilizce - 78.75
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2020 - 2023

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2020 -

 • 2022

  Yüksek Lisans - MUSTAFA KALINÇ
  Çevrimiçi öğretimsel tartışmalara katılım stillerine göre çevrimiçi öğrenmeye yönelik motivasyon ve akademik başarının incelenmesi
  Hacettepe Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Web Tasarımı - Önlisans, 2020-2021
 • Bilgisayar Ağları - Önlisans, 2020-2021
 • Mesleki İngilizce - Önlisans, 2020-2021
 • Bilgi Güvenliği - Önlisans, 2020-2021
 • Kariyer Planlama - Önlisans, 2020-2021
 • Ofis Yazılımları - Önlisans, 2020-2021
 • Bilgisayar Donanımı - Önlisans, 2020-2021
 • Uluslararası Hakemli 2022, Bahar Mustafa, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, Understanding Future Special Education Teachers Think About Their Profession and the Using of Assistive Technologies: A Mixed-Method Study, HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2022, DAĞHAN GÖKHAN, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, Research trends in educational technology journals between 2000 and 2018: a web scraping study, Education and Information Technologies
 • Uluslararası Hakemli 2020, NUHOĞLU KİBAR PINAR, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, AKKOYUNLU BUKET, Implementing Bring Your Own Device (BYOD) Model in Flipped Learning: Advantages and Challenges, Technology, Knowledge and Learning
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, The Gamification Tool For The Classroom Response Systems: Kahoot, Hacettepe University Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Effectiveness of Gamification in Flipped Learning, SAGE Open
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, AKKOYUNLU BUKET, Student views on the use of flipped learning in higher education: A pilot study, Education and Information Technologies
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,İŞMAN AYTEKİN, Pre-Service Teachers’ Perception of Distance Education, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,ALEMDAĞ ECENAZ,YAŞAR SEVİL,ERDEM MUKADDES, Design of a Problem Based Online Learning Environment and Evaluation of Its Effectiveness, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Ulusal Hakemli 2015, ÇETİN OĞUZ,ÖNAL NEZİH,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, Öğretmen Adaylarının Temel Bilgi Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 30.04.2015, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu, AKKOYUNLU BUKET,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, Dönüştürülmüş flipped sınıflar uygulaması Bir ders örneği, Tam metin bildiri
 • 30.01.2016, Ulusal, Akademik Bilişim 2016, ARIK GÜRAY,ŞAHİN MUHİTTİN,TEPE TANSEL,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,TÜZÜN HAKAN, İnternet Erişilebilirliği Farkındalık Analizi, Özet bildiri
 • 28.09.2020, Uluslararası, INQAAHE FORUM 2020: Quality, Competencies, and Learning Outcomes: How to be Fit for Generation Z Employability, AKKOYUNLU BUKET, AKSU YILDIRIM SİBEL, BARDAKCI SALİH, AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK, ULUDAĞ GONCA, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, KOÇER AYHAN, ELMAS MUZAFFER, Do Turkish Universities’ Undergraduate Programs Build Generation Z Competencies?, Özet bildiri
 • 28.09.2020, Uluslararası, INQAAHE Forum 2020 (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)), AKKOYUNLU BUKET,AKSU YILDIRIM SİBEL,BARDAKCI SALİH,AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK,ULUDAĞ GONCA,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,Koçer Ayhan,ELMAS MUZAFFER, Do Turkish Universities’ Undergraduate Programs Build Generation Z Competencies?, Özet bildiri
 • 24.05.2017, Uluslararası, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), DAĞHAN GÖKHAN,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Mobil öğrenmenin pedagojik boyutuna ilişkin yeni bir kavram: Mobil sayısal okuryazarlık, Özet bildiri
 • 24.05.2017, Uluslararası, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Oyunlaştırılmış Çevrim İçi Öğrenme Ortamında Sistem Etkileşiminin Toplumsal Buradalık Düzeyine Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.11.2019, Uluslararası, The 2019 European Quality Assurance Forum (EQAF), ERCAN SİNA, NASIR VESİLE ASLIHAN, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, ULUDAĞ GONCA, AKSU YILDIRIM SİBEL, ELMAS MUZAFFER, AKKOYUNLU BUKET, The Impact of On-line Simulation Platform on Training of Evaluation Team Members, Tam metin bildiri
 • 13.07.2016, Uluslararası, International Conference on New Horizons in Education, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,DAĞHAN GÖKHAN,AKKOYUNLU BUKET, Dönüştürülmüş öğrenme ortamlarında öğrenme stilleri ile akademik başarı ilişkisinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 13.07.2016, Uluslararası, International Conference on New Horizons in Education, DAĞHAN GÖKHAN,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Dönüştürülmüş öğrenme ortamında Bilgi Sistemleri Süreklilik Modeli çerçevesinde bir inceleme, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2017), GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,DAĞHAN GÖKHAN,AKKOYUNLU BUKET, Dönüştürülmüş öğrenmede (flipped learning) oyunlaştırmanın öğrencilerin motivasyonlarına etkisi, Özet bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, Fourth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Dönüştürülmüş Öğrenmenin Çevrim İçi Basamağını Oyunlaştırmanın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaşantılarına Etkisi, Özet bildiri
 • 05.12.2017, Uluslararası, 2017 International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (CSAI 2017), GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Gamification Effectiveness In Online Environment Of Flipped Learning, Özet bildiri
 • 04.02.2016, Uluslararası, International Educational Technology Conference, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, The Relationship Between Students Readiness For E Learning And Their Achievement In Flipped Classroom, Özet bildiri
 • 03.07.2019, Uluslararası, 10th International Conference on New Horizons in Education, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN, ULUDAĞ GONCA, AVŞAROĞLU ERKAN MÜRŞİDE DİLEK, KOÇER AYHAN, AKSU YILDIRIM SİBEL, The Relationship Between the Results of Self-evaluation and the Institutional External Evaluation in Turkish Higher Education Institutions, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2018), GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,DAĞHAN GÖKHAN,AKKOYUNLU BUKET, Oyunlaştırılmış e-öğrenme ortamında yer alan oyun bileşenlerinin ısı haritaları yoluyla kullanım durumlarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2018), DAĞHAN GÖKHAN,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Yoğun bilişsel çaba gerektiren video temelli e-öğrenme materyallerinin kullanım sürdürülebilirliğine etki eden değişkenlerin incelenmesi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,DAĞHAN GÖKHAN,AKKOYUNLU BUKET, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, 2019, Pegem Akademi, 978-605-037-061-4
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DAĞHAN GÖKHAN,GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, 2018, Pegem Akademi, 978-605-241-510-8
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,NUHOĞLU KİBAR PINAR,AKKOYUNLU BUKET, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, 2017, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 978-605-4735-94-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ ABDULLAH YASİN,AKKOYUNLU BUKET, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 2016, PEGEM Akademi,
 • Build Your Team for Your Dream

  01.05.2017 - 30.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 21450 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Math Teachers’ Adventure of ICT Integration (AB Erasmus KA2 Stratejik Ortaklık)

  31.12.2015 - 29.03.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 188670 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Eğitim Teknolojisi Ofisi ETO

  18.11.2013 - 27.11.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 14978 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Searching for the Labours of Hercules (AB Erasmus KA2 Stratejik Ortaklık)

  01.09.2014 - 21.05.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 380206 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı