UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ZÜMRA ÜLKER DÖRTTEPE

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
İLK VE ACİL YARDIM PR.
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2016

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yabancılaşmanın Etkisi
 • Doktora

  2017 -

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (DR)
 • ÜDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 58.750
 • YDS - İngilizce

  2014 - Güz

  İngilizce - 90.00
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Psikiyatri Hemşireliği

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - İLK VE ACİL YARDIM PR.
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2017 -

 • İŞYERİ EĞİTİMİ 3 - Önlisans, 2019-2020
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2 - Önlisans, 2019-2020
 • KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ - Önlisans, 2019-2020
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - Önlisans, 2019-2020
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 2 - Önlisans, 2019-2020
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ - Önlisans, 2019-2020
 • MESLEK ETİĞİ - Önlisans, 2019-2020
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1 - Önlisans, 2019-2020
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 2 - Önlisans, 2018-2019
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ - Önlisans, 2018-2019
 • SAĞLIK PSİKOLOJİSİ - Önlisans, 2018-2019
 • MESLEK ETİĞİ - Önlisans, 2018-2019
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1 - Önlisans, 2018-2019
 • SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 - Önlisans, 2017-2018
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 1 - Önlisans, 2017-2018
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 2 - Önlisans, 2017-2018
 • KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ - Önlisans, 2017-2018
 • SAĞLIK PSİKOLOJİSİ - Önlisans, 2017-2018
 • MESLEK ETİĞİ - Önlisans, 2017-2018
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ - Önlisans, 2017-2018
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2 - Önlisans, 2017-2018
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1 - Önlisans, 2017-2018
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 3 - Önlisans, 2016-2017
 • FARMAKOLOJİ VE AKILLI İLAÇ KULLANIMI - Önlisans, 2016-2017
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - Önlisans, 2016-2017
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2 - Önlisans, 2016-2017
 • İLETİŞİM BECERİLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 2 - Önlisans, 2016-2017
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 1 - Önlisans, 2016-2017
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2016-2017
 • MESLEK ETİĞİ - Önlisans, 2016-2017
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ - Önlisans, 2016-2017
 • KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ - Önlisans, 2016-2017
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2 - Önlisans, 2016-2017
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1 - Önlisans, 2016-2017
 • İLK YARDIM - Önlisans, 2015-2016
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 2 - Önlisans, 2015-2016
 • KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ - Önlisans, 2015-2016
 • HASTALIKLAR BİLGİSİ - Önlisans, 2014-2015
 • BESLENME İLKELERİ - Önlisans, 2014-2015
 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • İŞYERİ EĞİTİMİ 1 - Önlisans, 2014-2015
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2014-2015
 • İLK YARDIM - Önlisans, 2014-2015
 • BULAŞICI HASTALIKLAR - Önlisans, 2014-2015
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2 - Önlisans, 2014-2015
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1 - Önlisans, 2014-2015
 • İLK YARDIM - Önlisans, 2013-2014
 • BULAŞICI HASTALIKLAR - Önlisans, 2013-2014
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2 - Önlisans, 2013-2014
 • HASTALIKLAR BİLGİSİ - Önlisans, 2013-2014
 • FİZYOLOJİ - Önlisans, 2013-2014
 • ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1 - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ARIKAN BİLGEN, Use of Concept Maps in Nursing Education, Journal of Education and Research in Nursing
 • 27.06.2019, Uluslararası, Uluslararası Toplum ve Şizofreni Kongresi, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ÇETİNKAYA DUMAN ZEKİYE, Ruhsal Hastalığı Olan Ergenlerin Bakım Verenlerinde Tele Ruh Sağlığı Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi, Özet bildiri
 • 21.12.2017, Uluslararası, Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (IASOS), ÖZMEN SÜMEYYE,ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA, Tıbbi Laboratuvar Öğrencilerinin Riskli Maruziyet ve Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (IASOS), ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ÖZMEN SÜMEYYE, Paramedik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Aleksitimi Düzeyi İlişkisi, Özet bildiri
 • 20.11.2018, Uluslararası, V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ÇETİNKAYA DUMAN ZEKİYE, Being a caregiver of a child or an adolescent with mental illness: A narrative review, Özet bildiri
 • 16.03.2017, Uluslararası, First International Congress on Nursing, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ARIKAN BİLGEN, Use of concept maps in nursing education: Systematic Review, Özet bildiri
 • 16.03.2017, Uluslararası, International Congress on Nursing, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,KESER İLKAY, The effect of alienation in the process of adaptation of university life, Özet bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, GÜNGÖRDÜ HACER,ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ERSAN HALE, Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları: Tanımlayıcı Derleme, Özet bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ERSAN HALE,GÜNGÖRDÜ HACER, Hasta-Hemşire İletişiminde Empatik N-U-R-S-E Yaklaşımı, Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, ARIKAN BİLGEN,ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,GÜREL SEGAH, Use of concept maps in nursing education, Özet bildiri
 • 10.11.2016, Uluslararası, 5. Avrasya 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,KESER İLKAY, The Importance of Team Approach In The Process of Assessing The Emergency Psychiatric Cases, Özet bildiri
 • 10.09.2015, Ulusal, XI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, KESER İLKAY,ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA, İntiharı Önleme ve Müdahalede Psikiyatri Hemşiresinin Rolü, Özet bildiri
 • 06.11.2016, Uluslararası, 4. Uluslarası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,BAŞKAYA EBRU,KESER İLKAY, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi nde Çalışanların Tükenmişlik ve Yaşam Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 04.12.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, SAĞCAN HATİCE,ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA, Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin Acil Serviste Triyajı, Tam metin bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 1st International Health Science and Life., ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,GÜNGÖRDÜ HACER,SAĞCAN HATİCE, Determination of social media usage behaviors in academics: Pilot study, Özet bildiri
 • 03.05.2018, Uluslararası, 1st International Health Science and Life, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,ÇETİNKAYA DUMAN ZEKİYE, Unobserved but very important: Nursing and politics (A narrative review), Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 1st Internatıonal Health Science and Life Congress (IHSLC), ZORBA ÖYMEN,TEKİN ENGİN,ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA, Paramedik Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 01.09.2014, Uluslararası, 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,KESER İLKAY, Yabancılaşma kavramı ve psikiyatri hemşireliği, Özet bildiri
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ÇETİNKAYA DUMAN ZEKİYE,ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA, RESEARCHES ON SCIENCE AND ARTiN 21 ST CENTURY TURKEY, 2017, Gece Kitaplığı,
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ÜLKER DÖRTTEPE ZÜMRA,KESER İLKAY, Recent Advances In Health Sciences, 2016, St. Kliment Ohridski University Press, 978-954-07-4136-9