UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1993 - 1997

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2004

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
  1980'den günümüze Türk kamu yönetimi reform çalışmalarının halkla ilişkiler açısından değerlendirilmesi
 • Doktora

  2008 - 2013

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Kurum içi iletişim sürecinde kadın yöneticiler teorik ve uygulamalı bir çalışma
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 72
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Halkla İlişkiler

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2016

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - GAZETECİLİK BÖLÜMÜ - GAZETECİLİK PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2014

  TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2004

  SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2018 -

 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2015 - 2016

 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2015 - 2016

 • 2019

  Yüksek Lisans - SEHER YOLDAŞ
  Halkla ilişkilerde şeffaflık ve hesap verebilirlik: Uygulamalı bir çalışma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ASLIHAN ÖZKALE
  Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurum imajı oluşturma sürecine katkısı: Adana Büyükşehir Belediyesi örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - NURİ AKTAŞ
  Uluslararası şirketlerin ırkçılık bağlamında kriz yönetimi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HACER TAŞDELEN
  İnternet reklamcılığında davranışsal hedeflemenin tüketici satın alma davranışına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Haber Toplama ve Yazma Teknikleri - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkilerde Etik ve Yasal Düzenlemeler - Lisans, 2017-2018
 • İletişim Bilimine Giriş - Lisans, 2017-2018
 • İletişim Kuramları 2 - Lisans, 2017-2018
 • Stratejik Reklam Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • İletişim Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Kurumsal İletişim - Lisans, 2017-2018
 • İletişim Kuramları I - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkilerde Sektörel Sorunlar - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İletişim Sosyolojisi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İletişim Kuramları 1 - Lisans, 2016-2017
 • İletişim Sosyolojisi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Halkla İlişkilerde Güncel Eğilimler - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yeni Medya ve Toplum - Doktora, 2016-2017
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2016-2017
 • Sunum ve Anlatım Teknikleri - Lisans, 2016-2017
 • Halkla İlişkiler ve Reklamda Etik ve Yasal Düzenlemeler - Lisans, 2016-2017
 • İletişim Bilimine Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Halkla İlişkiler ve Reklamda Etik ve Yasal Düzenlemeler - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Sosyal Sorumluluk ve Paydaş Yönetimi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Kamuoyu ve Gündem Oluşturma - Doktora, 2016-2017
 • İletişim Kuramları - Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Medya ve İletişim - Lisans, 2015-2016
 • İletişime Giriş - Lisans, 2015-2016
 • Industrial Psychology - Lisans, 2015-2016
 • Kurumsal İletişim - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kamuoyu ve Gündem Oluşturma - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İletişime Giriş - Önlisans, 2014-2015
 • Industrial Psychology - Lisans, 2014-2015
 • Temel Fotoğrafçılık - Lisans, 2014-2015
 • Medya Ve Etik - Lisans, 2014-2015
 • Tüketim Toplumu ve Medya - Lisans, 2014-2015
 • Bilim ve Etik - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Güzel Konuşma ve Yazma - Lisans, 2013-2014
 • Genel veTeknik İletişim - Önlisans, 2013-2014
 • Meslek Etiği - Önlisans, 2013-2014
 • Mühendislik Etiği ve Kişisel İletişim - Lisans, 2013-2014
 • Üniversite Yaşam Kültürü - Önlisans, 2013-2014
 • İLETİŞİME GİRİŞ - Önlisans, 2013-2014
 • Mühendislik Etiği ve Kişisel İletişim - Lisans, 2012-2013
 • Meslek Etiği - Önlisans, 2012-2013
 • İş Güvenliği - Önlisans, 2012-2013
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Önlisans, 2012-2013
 • İletişim - Önlisans, 2012-2013
 • Teknoloji Tarihi - Önlisans, 2012-2013
 • Genel ve Teknik İletişim - Önlisans, 2011-2012
 • Üniversite Yaşam Kültürü - Önlisans, 2011-2012
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Önlisans, 2011-2012
 • Teknoloji Tarihi - Önlisans, 2011-2012
 • İletişim - Önlisans, 2011-2012
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Önlisans, 2011-2012
 • Kalite Güvencesi ve Standardizasyon - Önlisans, 2011-2012
 • İŞ GÜVENLİĞİ - Önlisans, 2010-2011
 • GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2010-2011
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Önlisans, 2010-2011
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2010-2011
 • GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM - Önlisans, 2010-2011
 • KALİTE GÜVENCE VE STANDARDİZASYON - Önlisans, 2009-2010
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Önlisans, 2009-2010
 • GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2009-2010
 • GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM - Önlisans, 2009-2010
 • GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2008-2009
 • BİLGİSAYAR II - Önlisans, 2008-2009
 • GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM - Önlisans, 2008-2009
 • BİLGİSAYAR II - Önlisans, 2007-2008
 • KALİTE GÜVENCE VE STANDARDİZASYON - Önlisans, 2007-2008
 • GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM - Önlisans, 2007-2008
 • Grafik ve Animasyon - Önlisans, 2006-2007
 • BİLGİSAYAR II - Önlisans, 2006-2007
 • GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM - Önlisans, 2006-2007
 • KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARDİZASYON - Önlisans, 2005-2006
 • GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM - Önlisans, 2005-2006
 • GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2005-2006
 • Uluslararası Hakemli 2018, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,TOS Onur, İKİNCİ DÜZEY GÜNDEM BELİRLEME ARAŞTIRMASI: 29 EKİM 2018GÜNÜ ULUSAL GAZETELER ÖRNEĞİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞAHİN EMİNE,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Gündem Oluşturma Teorisi Bağlamında Özel Günleri Konu Alan Reklamların Analizi, International Journal of Social Sciences and Education Research
 • Ulusal Hakemli 2018, TAŞDELEN Hacer,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, İnternet Reklamcılığında Davranışsal Hedeflemenin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi, İNİF E-DERGİ
 • Ulusal Hakemli 2017, FİDAN ZÜHAL,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) ÇALIŞMALARINDAİŞBİRLİĞİ: “Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası ÜzerineBir İnceleme”, Selçuk İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, TOS Onur,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, “Türkiye’nin Nüfus Bakımından İlk Beş Büyük Kentinin İnsanların Zihnindeki İmajları”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,FİDAN ZÜHAL, Ters Yüz İnside Out Filminin İletişim Mesajları Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, FİDAN ZÜHAL,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Sosyal Medyada İletişim ve Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,SELVİ ÖZGÜR, Kurum İçi İletişimi Etkileyen Bir Yöntem Olarak Gezinerek Yönetim, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,FİDAN ZÜHAL, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Paydaş Olarak Kadın Türkiye ve Amerika nın En Değerli 100 Markası Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Nwsa Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,FİDAN ZÜHAL, İş İlanlarıı Üzerinden Halkla İlişkilerin Mesleki İ Profili, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, SELVİ ÖZGÜR,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Sosyal Sorumluluk Projelerinin Uygulanmasında Toplumsal Duyarlılık Projesi Dersinin Önemi Gaziantep Üniversitesi Örneği, İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Halkla İlişkilerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Türkiye nin İtibarlı 10 Kurumunun Faaliyet Raporlarının Analizi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,BAŞAR EVREN,Murat PAZARBAŞ, Facebook İtiraf Sitelerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Kullanımına Yönelik Bir Çalışma, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ iLETİŞİM FAKÜLTESİ HAKEMLİ DERGİ
 • Uluslararası Hakemli 2006, ACAR ZÜLFİYE, İtibar Yönetiminin Bir Unsuru İnsan Kaynağı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
 • 26.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, FİDAN ZÜHAL,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,BARİTCİ FATİH, Yerel Yönetimde İletişim Kurmanın Yeni Yüzü Web Sayfaları: Aksaray Belediyesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, FİDAN ZÜHAL,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,BARİTCİ FATİH, Yerel Yönetimde İletişim Kurmanın Yeni Yüzü Web Sayfaları: Aksaray BelediyesiÖrneği, Tam metin bildiri
 • 26.06.2013, Uluslararası, Waset, World Academy Of Science, Engineering And Technology, Identity Culture and Communication,, UĞUR İMRAN,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Youth s Perception of Ads Commercials of International Brands on Turkish TV and Impacts of These Commercials Ads on Their Cultural Values, Tam metin bildiri
 • 25.04.2018, Uluslararası, 16.th International Symposium Communication in the Millenium, YILMAZ DURSUN,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Facebook Kullanıcılarının Gündemi İle Medyanın Gündemi Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmeye Yönelik Uygulamalaı Bir Çalışma”, Tam metin bildiri
 • 24.04.2015, Uluslararası, 6th InternationalCongress on New Trends in Education- ICONTE, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Meslek Yüksekokullarında Verilen İletişim Dersinin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Örneği, Tam metin bildiri
 • 22.10.2015, Uluslararası, 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,BAŞAR EVREN, Cuma Hutbelerinin Sosyal Sermaye Oluşturmadaki Rolü Diyanet İşleri Başkanlığı nın Cuma Hutbeleri Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 22.10.2007, Uluslararası, 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 22-24 Ekim 2007, İstanbul., ACAR ZÜLFİYE, İletişim Süreci Olarak Televizyon Reklamlarında Çocukların Kaynak Öge Olarak Kullanılması, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INES Uluslarası Akademik Araştırmalar Kongresi, FİDAN ZÜHAL,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,BARİTCİ FATİH, Üniversitelerin Çevre Sorumluluğu Üzerine Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,KILINÇ İLKNUR, Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında İşbirliği Ortağı Olarak Üniversiteler: Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, FİDAN ZÜHAL,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,BARİTCİ FATİH, Üniversitelerin Çevre Sorumluluğu Üzerine Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi”, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,AKINCI SEMRA, Televizyon Dizilerinde Sosyal Sorumluluk Kavramının Temsili, Tam metin bildiri
 • 17.10.2008, Uluslararası, 1. International Conference on Economic and Management Perspectives, ÖKSÜZ BURCU,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Corporate Social Responsibility and Stakeholder Management The Case of the Most Admired Companies of Turkey, Tam metin bildiri
 • 16.05.2015, Uluslararası, International Conference on Communication, Media, Technology and Design, SARISAKALOĞLU AYNUR,ATAY AVŞAR TÜLAY,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Communication Barriers in Online Teaching and Online Learning with Digital Media in the Framework of Teaching and Learning Theory Approaches, Tam metin bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, DİKER ERSİN,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Güncellenen Durumlarla Sosyalleşen Bireyler Bağkantı Kurma Biçimi Olarak Facebook Durum Güncellemeleri, Tam metin bildiri
 • 13.05.2010, Ulusal, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Ulusal İletişim Kongresi, ŞİMŞEK SEDAT,ACAR ZÜLFİYE, Reklamlarda Kullanılan Ünlü Komedyenlerin Mizah Unsuru Olarak Reklama Yapmış Oldukları Olumlu Katkılar ve Olumsuzluklar Televizyon Reklamları Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, “I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,KAYRAKÇI HARUN, “Kurumsal Bilginin Stratejikİletişim Yönetiminde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği”, Özet bildiri
 • 12.05.2018, Uluslararası, “I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,ÖZTÜRK DUDU, “İtibarlı Şirketlerde Kurum İçi Halklaİlişkiler Faaliyetlerinin Kurum Kültürü İle Etkileşiminin Değerlendirilmesi”, Özet bildiri
 • 11.09.2008, Ulusal, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, ACAR ZÜLFİYE,ÖKSÜZ BURCU, Örgütsel Güvenin Oluşturulmasında Çalışan İletişiminin Rolü, Tam metin bildiri
 • 09.04.2015, Uluslararası, 1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,SARISAKALOĞLU AYNUR, Gazetecilik Mesleğine Kadınların Bakışı, Tam metin bildiri
 • 08.05.2014, Uluslararası, Uluslararası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansı, ÖKSÜZ BURCU,ACAR ZÜLFİYE, KSS 2 0 Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Ulusal İletişim Kongresi, UĞUR İMRAN,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Çizgi ve Mizahın Buluşması Çizgi Filmlerde Mizaha Bakış, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,TOS Onur, Halkla İlişkiler Uygulama Alanları Yeni Eğilimler, 2019, Eğitim Kitabevi, 978-605-7557-80-31.
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,SELVİ ÖZGÜR, Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları Yeni Eğilimler, 2019, Eğitim Kitabevi, 978-605-7557-80-31.
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,BARİTCİ FATİH, İletişim Sosyolojisi, 2018, Literatürk Academia, 978-605-337-179-3
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE,TARHAN AHMET, Different Aspectsof Globalization, 2017, PETER LANG, 973-3-631-74159-7
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, SELVİ ÖZGÜR,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, Research Methods and Techniques in Public Relations and Advertising, 2017, Peter Lang, 978-3-631-71876-6
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, ACAR ZÜLFİYE, İletişim ve Etik, 2012, Eğitim Yayınevi, 978-605-5176-08-02
Egifder , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
 • Hayatın Renkleri

  18.12.2017 - 18.12.2017

  Düzenleyenler :
 • Eşme’den Yansımalar

  11.08.2017 - 13.08.2017

  Düzenleyenler : Eşme Belediyesi
 • Fotoğraflarla Eşme

  11.08.2017 - 13.08.2017

  Düzenleyenler :
 • Renkler ve Temalar

  10.08.2018 - 12.08.2018

  Düzenleyenler : Eşme Belediyesi
  UŞAK