UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ZUHAL ÖZÇETİN

 • Lisans

  2001 - 2006

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK PR.
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK (YL) (TEZLİ)
  Konservatuvar binalarının gürültü kontrolü açısından analizi ve bir örnek çalışma: Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Belediyesi konservatuvar binası
 • Doktora

  2012 - 2016

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK (DR)
  Celal Bayar Bulvarı üzerinde trafik kaynaklı gürültünün analizi ve çevresel etkilerinin araştırılması üzerine bir yöntem önerisi
 • KPDS - İngilizce

  2010 -

  İngilizce - 61
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 70.000
 • Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
  Mimarlık

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ - YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - SİİRT ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2020

  GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ - YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2017

  MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ - YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2019 - 2020

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2018 - 2020

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2018 - 2020

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 - 2020

 • 2020

  Yüksek Lisans - İDRİS YALÇIN
  Ses Yutucu Gereçlerin Bina Ve Kent Tasarımında Kullanılması
  Siirt Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - FATMA DERYA BOYRAZ
  Bina Tasarımında Cephelerde Gürültü Kontrolü
  Siirt Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MEHMET SALİH AYDIN
  KENTSEL TASARIM KAPSAMINDA GÜRÜLTÜ KONTROLÜNÜN MARDİN ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
  Siirt Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • ÇİZİM TEKNİKLERİ - Lisans, 2020-2021
 • ŞEHİRCİLİK PROJESİ 1 - Lisans, 2020-2021
 • KENT VE YAPI AKUSTİĞİNDE GÜRÜLTÜ - Lisans, 2020-2021
 • Stüdyo-4 - Lisans, 2019-2020
 • Stüdyo-5 - Lisans, 2019-2020
 • Yapı Projesi - Lisans, 2019-2020
 • Ses Yalıtımı ve Gürültü Kontrolü - Lisans, 2019-2020
 • Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Denetimi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Değişim İçin Tasarım - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kentsel Tasarım Projesi-II - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kentsel Tasarım Projesi-1 - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Güneş Işınımı ve Mekan Biçimlenmesi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Stüdyo-6 - Lisans, 2019-2020
 • Stüdyo-3 - Lisans, 2019-2020
 • Güneş Işınımı ve Mekan Biçimlenmesi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kentsel Tasarım Projesi-1 - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Ses Yalıtımı ve Gürültü Kontrolü - Lisans, 2018-2019
 • Stüdyo-2 - Lisans, 2018-2019
 • Stüdyo-3 - Lisans, 2018-2019
 • Yapı Bilgisi-1 - Lisans, 2018-2019
 • Fiziksel Engelliler için Çevre ve Mekan - Lisans, 2018-2019
 • Stüdyo 1 - Lisans, 2018-2019
 • Ar-Ge Metodolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Stüdyo-2 - Lisans, 2017-2018
 • Tasarım Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Stüdyo 1 - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Ankara Celal Bayar Bulvarı’nın karayolu gürültüsü açısından eski ve yeni düzenlemesinin karşılaştırılması, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZÇETİN ZUHAL, ERGEN YAŞAR BAHRİ, ERGEN MUSTAFA, Reflection of Noise Effects on the Form of Urban Settlement in Airport Case, Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2021, ERGEN YAŞAR BAHRİ, ERGEN MUSTAFA, ÖZÇETİN ZUHAL, Factors Affecting Urban Quality of Life in Urban Spaces, International Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL,GÖRKEM MERVE,DEMİREL FÜSUN, Investigation of the Barrier Effectiveness in Open-Planned Offıces: A Sample Analysis, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL, An Example of Sound Insulation Analysis in Building Elements with Different Materials on the Interior Surface, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL,GÖRKEM MERVE, An Example of Comparison of Internal Surface Materials for Room Acoustics in Conference Hall, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL, Gürültü Farkındalığında Mimarlık Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma, Euroasıa Journal Of Mathematıcs - Engıneerıng Natural Medıcal Scıences
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,ARSLAN SÜMEYRA,GÖRKEM MERVE,İLİSULU SEBAHAT GÜL, Ankara’da Bir Entegre Sağlık Kampüsü Hasta Yatak Odalarının Akustik Performans Değerlendirmesi, EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, Noise Mapping of Celal Bayar Boulevard and the Noise Exposure Analysis of Highway Noise Specifically for Educational and Health Buildings, International Refereed Journal Of Architecture and Design
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Kongre ve Kültür Merkezi Örneğinde Çok Amaçlı Salon Akustiği İncelemesi, Social Science Development Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM MERVE,ÖZÇETİN ZUHAL, Noise Control and Vibration Insulation Study for an International Airport Building Generator Room, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,EMİNEL MEHMET, Eğitim Yapıları Özelinde Akustik Konfora Yönelik Uygulama Örneği, Social Science Development Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,İLİSULU SEBAHAT GÜL,ÖZÇETİN ZUHAL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonuna Yönelik Akustik Performans Çalışması, Journal of Polytechnic
 • Uluslararası Hakemli 2017, DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM MERVE,TÜRKMEN RIZA,ÖZÇETİN ZUHAL, An Acoustical Evaluation of the Ankara University Medical School Faculty Members’ Dining Hall, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2017, DEMİREL FÜSUN,Görkem M,Türkmen R,ÖZÇETİN ZUHAL, An Acoustical Evaluation of the Ankara University Medical School Faculty Members’ Dining Hall, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2014, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Municipality Conservatory Building And Noise Control Analysis, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Gürültü Kontrolüne Yönelik Mevzuatların Konservatuvar Binaları Açısından İncelenmesi, BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
 • Uluslararası Hakemli 2011, DİKMEN ÇİĞDEM BELGİN,ÖZÇETİN ZUHAL,ARSLAN SÜMEYRA, MEB Eğitim Yapıları Tasarım Ölçütleri Kapsamında Eskişehir TED Koleji Yerleşkesinin Değerlendirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÖZÇETİN ZUHAL, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası İyileştirme Projesinin İşlevsel ve Estetik Açıdan İrdelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy
 • 28.05.2015, Uluslararası, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,PEKTAŞ SÜMEYRA,EMİNEL MEHMET, Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Malzeme ve Akustik Konfor Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 28.03.2013, Uluslararası, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, DİKMEN ÇİĞDEM BELGİN,YURDUGÜZEL OLCAY TÜRKAN,ÖZÇETİN ZUHAL, Toki Konutlarının Kent Kimliğine Etkileri: Yozgat, Tam metin bildiri
 • 27.09.2013, Ulusal, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Engelli, Yaşlı ve Çocuk Kullanıcıların Kentsel Alanlara Erişiminde Ergonominin Rolü ve Önemi, Tam metin bildiri
 • 25.08.2018, Uluslararası, Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Kongre ve Kültür Merkezi Örneğinde Çok Amaçlı Salon Akustiği İncelemesi, Özet bildiri
 • 25.08.2018, Uluslararası, Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,EMİNEL MEHMET, Eğitim Yapıları Özelinde Akustik Konfora Yönelik Uygulama Örneği, Özet bildiri
 • 24.12.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,EMİNEL MEHMET, YAPI ELEMANLARININ YAPI MALZEMESİ DEĞİŞİKLİĞİNDE AKUSTİK KONFOR DEĞERLENDİRMESİNE BİR ÖRNEK, Özet bildiri
 • 24.12.2018, Uluslararası, Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Fiziksel Engel mi? Şehirsel Engelli mi? Siirt Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.06.2018, Uluslararası, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,ARSLAN SÜMEYRA,GÖRKEM MERVE,İLİSULU SEBAHAT GÜL, Ankara’da Bir Entegre Sağlık Kampüsü Hasta Yatak Odalarının Akustik Performans Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,İLİSULU SEBAHAT GÜL,GÖRKEM MERVE, Mimari Tasarım Stüdyolarında Akustik Konfor Koşullarına Yönelik Simülasyon Çalışması, 8th International Advanced Technologies Symposium, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Karayolu Trafik Gürültüsüne Yönelik Literatür Araştırması, Tam metin bildiri
 • 19.04.2017, Uluslararası, 3rd International Sustainable Buildings Symposium, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM MERVE,İLİSULU SEBAHAT GÜL, Acoustıc Comfort Evaluatıon Wıth The Sımulatıon Program Specıfıc To The Educatıonal Buıldıngs Of Bozok Unıversıty Classrooms, Özet bildiri
 • 19.04.2017, Uluslararası, 3rd International Sustainable Buildings Symposium, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, A Study On The Acoustıc Comfort Evaluatıon Of Constructıon Elements In Archıtectural Desıgn Studıo And Classes, Özet bildiri
 • 17.10.2019, Ulusal, 13. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, MERAL SELCEN SELVA,DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,GÖRKEM Merve,SEVEN YUSUF, Çok Amaçlı Kullanım Kapsamında Bir Spor Salonunun Akustik Değerlendirmesi, Tam metin bildiri
 • 17.10.2019, Ulusal, 13. Ulusal Akustik Kongresi, DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM MERVE,ÖZÇETİN ZUHAL, Açık Planlı Ofislerde Engel Etkinliğinin Araştırılması: Bir Örnek İnceleme, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Ulusal, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, GÖRKEM MERVE,DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Binası Televizyon Stüdyosunun Mimari Akustik Açıdan Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Ulusal, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, SEVEN Yusuf,DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,İLİSULU SEBAHAT GÜL,MERAL Selcen Seval, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Çok Amaçlı Salonlarının Akustik Konfor Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 13.11.2007, Ulusal, 12. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, EKİNCİ CEVDET EMİN,EMİNEL MEHMET,ÖZÇETİN ZUHAL, Prefabrikasyonun mimarlik eğitimindeki yeri ve önemi, Tam metin bildiri
 • 13.11.2007, Ulusal, 12. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, EKİNCİ CEVDET EMİN,EMİNEL MEHMET,ÖZÇETİN ZUHAL, Prefabrikasyonda Doğrular - Yanlışlar, Tam metin bildiri
 • 07.02.2020, Uluslararası, 5.INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES, ÖZÇETİN ZUHAL, ÇEVREYE DÜŞMAN MIYIZ? ÇEVREYE DUYARLI MIYIZ?, Özet bildiri
 • 07.02.2020, Uluslararası, 6th INTERNATIONAL CONGRESSOF APPLIED SCIENCES, ÖZÇETİN ZUHAL, GÜRÜLTÜ FARKINDALIĞINDA MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA, Özet bildiri
 • 05.07.2018, Uluslararası, II.International Scientific And Vocational Studies Congress, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Yer Alan Karayolu Gürültüsünün İncelenmesi ve Bir Örnek Çalışma, Tam metin bildiri
 • 05.04.2012, Uluslararası, 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, DİKMEN ÇİĞDEM BELGİN,ÖZÇETİN ZUHAL, Yozgat’ta Bir Kentsel Dönüşüm Öyküsü: Panorama Evleri, Tam metin bildiri
 • 04.06.2015, Ulusal, 2. Ulusal Yapı Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL,PEKTAŞ SÜMEYRA,EMİNEL MEHMET,İLİSULU SEBAHAT GÜL, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Camii ve Külliyesi nin Akustik Performansının Değerlendirmesi, Tam metin bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL, Engellilerin Toplumsal Yaşama Katılımı: Engelsiz Yozgat Projesi, Tam metin bildiri
 • 01.07.2016, Uluslararası, 23. International Congress On Sound Vibration, DEMİREL FÜSUN,İLİSULU SEBAHAT GÜL,ÖZÇETİN ZUHAL,ARSLAN SÜMEYRA,SEVEN Yusuf,UYSAL ESRA, The Evaluation Of Acoustical Performance Of The Ahi Şerafettin ( Aslanhane ) Hermitage And Mosque, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Ders Kitabı, ÖZÇETİN ZUHAL, Mimarlıkta Teknik Resim ve Tasarı Geometri Temel Kavramları, 2021, Duvar Kitabevi, 978-625-7680-33-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Çevreye düşman mıyız? Çevreye duyarlı mıyız?, 2020, İksad Yayınevi, 978-625-7914-30-7
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Kentsel Araştırmalar-2, 2019, Gece Kitaplığı, 978-625-7002-25-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), 2018, Springer, 978-3-319-63708-2
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM Merve,İLİSULU SEBAHAT GÜL, Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), 2018, Springer, 978-3-319-63708-2
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Trafik Kaynaklı Gürültünün Analizi, Çevresel Etkilerinin Araştırılması ve Bir Örneklem, 2017, Lambert Academic Publishing, 978-3-659-82754-9
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Gürültü Kontrolü Açısından Konservatuvar Binalarının Analizi, 2015, Türkiye Alim Kitapları, 978-3-639-67293-0
 • Yönetmelikler Çerçevesinde Yapı Akustiğinin Bir Örnek Aracılığı İle İrdelenmesi

  01.10.2010 - 31.12.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yardımcı Personel
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 12000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonu Ait Akustik Rapor

  09.06.2014 - 30.06.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • Gana Kotoka Yeni Havalimanı Teknik Mahaller Akustik Danışmanlığı

  18.09.2017 - 25.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, Kule Binaları Akut Kat Hasta Yatak Odaları Akustik Mock-Up,

  12.10.2017 - 19.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • Havelsan Ana Hizmet Binası Çok Maksatlı Salon, Açık Planlı Ofisler ve Yemekhane Akustik Danışmanlığı,

  24.10.2018 - 02.11.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • Engelsiz Yozgat

  01.05.2012 - 01.08.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 4120 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Bitlis Eren Üniversitesi YO-MYO Kompleksi Konferans Salonu İçin Ses Yalıtımı ve Hacim Akustiği Raporu

  01.06.2019 - 01.07.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı