UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ZELAL ADIBELLİ

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Önlisans

  1993 - 1999


 • Lisans

  2000 - 2005


 • Lisans-Yandal

  2005 - 2010

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 87.500
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Nefroloji

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  TIP FAKÜLTESİ - DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Minareller ve Tuz - Önlisans, 2017-2018
 • vitaminler - Önlisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli, DURAN CEVDET,ADIBELLİ ZELAL,KUTLUANA UFUK,ŞAHİN AYKUT,KARAHAN ÖMER, Triple A Sendromlu Bir Olgu Sunumu, Aegean Journal of Medical Sciences
 • Uluslararası Hakemli, EREN NECMİ,GÜNGÖR ÖZKAN,KOÇYİĞİT İSMAİL,GÜZEL FATMA BETÜL,ERKEN ERTUĞRUL,ALTUNÖREN ORÇUN,TATAR ERHAN,EROĞLU ERAY,ŞENEL MAHMUT EGEMEN,KAYA BÜLENT,PAYDAŞ SAİME,ONAN HASAN BİLEN,ŞAHİN ŞAFAK,YILMAZ MÜMTAZ,ULU MEMNUNE SENA,GÜRSU MELTEM,ÖZKÖK ABDULLAH,YILDIZ ABDULMECİT,KURULTAK İLHAN,UÇAR ALİ RIZA,TANRISEV MEHMET,TURGUTALP KENAN,TURAN MEHMET NURİ,HÜZMELİ CAN,SOYPAÇACI ZEKİ,AKDAM HAKAN,HUDDAM BÜLENT,ADIBELLİ ZELAL,KARA EKREM,TÜRKMEN ERCAN,TEKÇE HİKMET,DOĞUKAN AYHAN,TÜRKMEN AYDIN, Acute renal infarction in Turkey: a review of 121 cases, International Urology and Nephrology
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Neurological Complications after Renal Transplantation: A Retrospective Clinical Study, Noro Psikiyatri Arsivi
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Renal Denervation: Intractable Hypertension and Beyond, Cardiorenal Medicine
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Cardiac Surgery-Associated Acute Kidney Injury, Blood Purification
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Home Visit Program Improves Technique Survival in Peritoneal Dialysis, Blood Purification
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Elevated serum creatinine in a kidney transplant recipient: unusual suspect., Clinical nephrology
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Transplantation tourism: high risk for the recipients, Clinical Transplantation
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Is Localized Prostate Cancer an Obstacle for an Immediate Consideration for Renal Transplantation? A Case Report, Transplantation Proceedings
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Home sphygmomanometers: validation versus accuracy, Blood Pressure Monitoring
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Self‐measurement of blood pressure at home: Is it reliable?, Blood Pressure
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Lemon juice as an alternative therapy in hypertension in Turkey, International Journal of Cardiology
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, First A2-to-O Renal Transplantation in the 21st Century: A Step in the Transplantation History of Turkey, Transplantation Proceedings
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, Renal Behçet’xxs Disease: An Update, Seminars in Arthritis and Rheumatism
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL, An Unusual Presentation of Sirolimus Associated Cough in a Renal Transplant Recipient, Transplantation Proceedings
 • Uluslararası Hakemli, ADIBELLİ ZELAL,DURAN CEVDET, The compatibility of the treatment modalities to the recommendations of the KDOQI guideline in chronic kidney disease patients with diabetes., Iranian Journal of Public Health
 • 18.10.2017, Ulusal, 34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, GÜNGÖR ÖZKAN,EREN NECMİ,KOÇYİĞİT İSMAİL,GÜZEL FATMA BETÜL,ERKEN ERTUĞRUL,ALTUNÖREN ORÇUN,TATAR ERHAN,EROĞLU ERAY,ŞENEL MAHMUT EGEMEN,KAYA BÜLENT,PAYDAŞ SAİME,ONAN HASAN BİLEN,ŞAHİN ŞAFAK,YILMAZ MÜMTAZ,ULU MEMNUNE SENA,GÜRSU MELTEM,Özkök Abdullah,Yıldız Abdülmecit,KURULTAK İLHAN,UÇAR ALİ RIZA,TANRISEV MEHMET,TURGUTALP KENAN,Turan Mehmet Nuri,Hüzmeli Can,SOYPAÇACI ZEKİ,AKDAM HAKAN,Hüddam Bülent,ADIBELLİ ZELAL,KARA EKREM,İnci Ayça,TÜRKMEN ERCAN,TEKÇE HİKMET,DOĞUKAN AYHAN,TÜRKMEN AYDIN, PS/GN-026 TÜRKİYEDEKİ RENAL İNFARKTÜS’LÜ HASTALARIN VERİLERİ: 121 OLGUNUN DEĞERLENDİRMESİ, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Ulusal, 34.ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, GÜNGÖR ÖZKAN,EREN NECMİ,KOÇYİĞİT İSMAİL,GÜZEL FATMA BETÜL,ERKEN ERTUĞRUL,ALTUNÖREN ORÇUN,TATAR ERHAN,EROĞLU ERAY,ŞENEL MAHMUT EGEMEN,KAYA BÜLENT,PAYDAŞ SAİME,ONAN BÜLENT,ŞAHİN ŞAFAK,YILMAZ MÜMTAZ,ULU MEMNUNE SENA,GÜRSU MELTEM,ÖZKÖK ABDULLAH,YILDIZ ABDÜLMECİT,KURULTAK İLHAN,UÇAR ALİ RIZA,TANRISEV MEHMET,TURGUTALP KENAN,TURAN MEHMET NURİ,HÜZMELİ CAN,SOYPAÇACI ZEKİ,AKDAM HAKAN,HÜDDAM BÜLENT,ADIBELLİ ZELAL,KARA EKREM,İNCİ AYÇA,TÜRKMEN ERCAN,TEKCE HİKMET,DOĞUKAN AYHAN,TÜRKMEN AYDIN, TÜRKİYEDEKİ RENAL İNFARKTÜS’LÜ HASTALARIN VERİLERİ:121 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Ulusal, 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, DURAN CEVDET,ADIBELLİ ZELAL,DEMİRCİ HAKAN,SÜMTER HAMZA, Diyabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı olan olgularda tedavilerin KDOQI-2012 güncel kılavuzunda belirtilen hedeflere uygunluğu, Özet bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Sağlık Bilimler ve Aile Hekimliği Kongresi, ADIBELLİ ZELAL,MIZRAK SOYCAN, HEMODİYALİZ HASTALARINDA AYLIK VİTAMİN DREPLASMANININ KEMİK TURNOVERPARAMETRELERİ VE İNFLAMASYONPARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Sağlık Bilimler ve Aile Hekimliği Kongresi, ADIBELLİ ZELAL,MIZRAK SOYCAN, HEMODİYALİZ HASTALARINDA AYLIK VİTAMİN DREPLASMANININ KEMİK TURNOVERPARAMETRELERİ VE İNFLAMASYONPARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Sağlık Bilimler ve Aile Hekimliği Kongresi, ADIBELLİ ZELAL,MIZRAK SOYCAN, HEMODİYALİZ HASTALARINDA AYLIK VİTAMİN DREPLASMANININ KEMİK TURNOVERPARAMETRELERİ VE İNFLAMASYONPARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Özet bildiri