UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
YUSUF KABAKCI

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1993 - 1998

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)
  Dildar-i Şemsi (Seyahatnâme)
 • Doktora

  2006 - 2016

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)
  Hz. Muhammed’in Hayatına Savunmacı Yaklaşım: Seyyid Emir Ali’nin The Spirit of Islam Örneği
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 81.25
 • İlahiyat Temel Alanı
  İslam Tarihi ve Sanatları

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2020 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2019 -

 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2019-2020
 • HİTABET VE MESLEKÎ UYGULAMA - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2019-2020
 • DİNÎ MUSİKÎ - Lisans, 2019-2020
 • FIKH-I SÎRE - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM TARİHİ II - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM TARİHİ I - Lisans, 2019-2020
 • SİYER - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • Dört Halife Dönemi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Siyere Oryantalist Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Hitabet ve Mesleki Uygulama - Lisans, 2018-2019
 • Siyer-i Nebi II (Eski Müf.) - Lisans, 2018-2019
 • İslam Tarihi II - Lisans, 2018-2019
 • Hz. Muhammed Dönemi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Klasik İslam Tarihi Metinleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Siyer-i Nebi I (Eski Müfredat) - Lisans, 2018-2019
 • İslam Tarihi I - Lisans, 2018-2019
 • Siyer - Lisans, 2018-2019
 • Fıkh-ı Sire - Lisans, 2018-2019
 • İSLAM MEDENİYETİ - Lisans, 2017-2018
 • KELAM III - Lisans, 2017-2018
 • DİNLER COĞRAFYASI - Lisans, 2017-2018
 • İSLAM TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • MEZHEPLER TARİHİ METİNLERİ - Lisans, 2017-2018
 • SİYER - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2018, KABAKCI YUSUF, Savunmacı Yaklaşımla Siyer Yazan Seyyid Emir Ali’nin Geleneksel Siyer Çizgisinden Ayrıldığı Hususlar, İslâmi Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, KABAKCI YUSUF, Oryantalistlere Cevaben Yazılan İlk Kapsamlı İngilizce Siyer: The Spirit of Islam, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, KABAKCI YUSUF, Bursalı Mutasavvıf Tarihçi Mehmed Şemseddin Efendi ve Seyahatnamesi “Dildâr-ı Şemsî, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 03.09.2018, Uluslararası, FOURTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS IV), ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Son Dönem Mevlevi Şairi Muhammed Eşref’in Şiirlerinde Mevlânâ ve Mevlevîlik, Tam metin bildiri
 • 03.09.2018, Uluslararası, FOURTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS IV), KABAKCI YUSUF,ÜNAL MEHMET, Doğu ile Batı Arasında Kalmış Müslüman Bir Aydın: Seyyid Emir Ali, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KABAKCI YUSUF, İslam Medeniyeti Tarihi, 2019, Lisans Yayınevi, 9786059498494
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, KABAKCI YUSUF, Hz Muhammed’xxi Oryantalizme Karşı SavunmakSeyyid Emir Ali Örneği, 2018, Emin Yayınları, 9786059464116
 • Uluslararası 2010, Kitap Tercümesi, KABAKCI YUSUF, Niyazi-i Mısri’nin İzinde Bir Ömür Seyahat, 2010, Dergah, 9789759952037