UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
YASİN ULUTAŞ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1987 - 1992

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1992 - 1997

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
  Kur`an’xxa göre Yahudi ve Hristiyanların uluhiyyat (Tanrı) anlayışı
 • Doktora

  2015 - 2019

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  İslam düşüncesinin teşekkül döneminde mucize anlayışları
 • YÖKDİL - Arapça

  2018 -

  Arapça - 68.75
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM İNANÇ ESASLARI - Lisans, 2019-2020
 • KELAM3 - Lisans, 2019-2020
 • KELAM 2 - Lisans, 2019-2020
 • KELAM 1 - Lisans, 2019-2020
 • Ulusal Hakemli 2019, ULUTAŞ YASİN, HIRİSTİYANLARIN ULÛHİYET ANLAYIŞI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2019, ULUTAŞ YASİN, Hasan Bin Muhammed el-Hanefiyye’nin Hayatı, Kadere Dair Risâlesi ve Kaderle İlgili Görüşleri, ŞIRNAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2019, ULUTAŞ YASİN, HÜCECÜ’N-NÜBÜVVE, AĞRI İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2018, ULUTAŞ YASİN, Necip Fazıl Kısakürek’in Felsefe Anlayışı, ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2017, ULUTAŞ YASİN, Mucize ile Delâilü’n-Nübüvve Kavramları ve Kaynakları, KSÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2017, ULUTAŞ YASİN, Ömer bin Abdülaziz’in Hayatı, Şahsiyeti, Kelami Görüşleri ve Kadere Dair Risalesi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 26.08.2019, Uluslararası, HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ULUTAŞ YASİN, İLK DÖNEM TEKFİRCİ FİKİRLERE IŞIK TUTAN NAFİ BİN EZRAK ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 21.06.2019, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESI, ULUTAŞ YASİN, DİN İLE BİLİMİN ÇATIŞMASINA GÖTÜREN SEBEPLER, Tam metin bildiri
 • 18.10.2019, Uluslararası, ATLASINTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4.October 18-20, 2019 Ankara, Turkey, ULUTAŞ YASİN, İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KADER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ULUTAŞ YASİN, ERKEN DÖNEM MUCİZE ANLAYIŞLARI, 2019, HÜNER, 978-605-7891-03-7