UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
YASEMİN KILINÇARSLAN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
SİNEMA ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1992 - 1996

  EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1996 - 1999

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA (YL) (TEZLİ)
  Dışavurumcu Alman Sinemasında Simgecilik
 • Doktora

  2008 - 2011

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü/İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
  II. Dünya Savaşı Döneminde Amerikan ve Sovyet Propagandist Canlandırma Sinemasının İdeolojik ve Sanatsal Karşılaştırmalı Analizi
 • ÜDS - İngilizce

  2008 - Güz

  İngilizce - 67.500
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Sinema

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ - SİNEMA ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ - RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - GAZETECİLİK BÖLÜMÜ - GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  2005 - 2011

  İletişim Fakültesi - Radyo-Televizyon-Sinema - Radyo-Televizyon-Sinema
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2005

  MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2014 -

 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2012 - 2013

 • 2019

  Yüksek Lisans - SERDAR ULUSOY
  Bela Tarr sinemasının varoluşçu felsefe bağlamında incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - PELİN ERDEN
  Karikatür sanatında kadına ilişkin cinsiyetçi temsiller örnek çalışma: Otisabi karikatürleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - AYSEL SAĞMEN
  Televizyon dizilerinde ürün yerleştirme perspektifinden görsel okuryazarlık becerileri: Elazığ örneği
  Fırat Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Radyo Programcılığı - Lisans, 2015-2016
 • Sinema Türleri ve Akımlar - Lisans, 2015-2016
 • İletişim Kuramları 2 - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Yabancı Dil - Lisans, 2015-2016
 • Türk Sinema Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • İletişim Kuramları 1 - Lisans, 2015-2016
 • Görsel Kültür Tarihi; Sanat, Tasarım ve Medya - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Fotoğraf Eleştirisi ve Analizi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Sinema Televizyona Giriş - Lisans, 2014-2015
 • Görüntü Estetiği - Lisans, 2014-2015
 • Televizyon Draması - Önlisans, 2014-2015
 • Sunum Teknikleri - Önlisans, 2014-2015
 • İletişim Tarihi - Lisans, 2014-2015
 • Görsel Tasarım 1 - Lisans, 2014-2015
 • Sözlü Anlatım ve Diksiyon - Lisans, 2014-2015
 • İletişim Kuramları 1 - Lisans, 2014-2015
 • Temel Fotoğrafçılık - Lisans, 2014-2015
 • Yeni Medya Çalışmaları ve İnternet Reklamcılığı - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Temel Fotoğrafçılık - Lisans, 2013-2014
 • İletişim Bilimine Giriş - Lisans, 2013-2014
 • Güzel Sanatlar - Lisans, 2013-2014
 • İlüstrasyon - Önlisans, 2012-2013
 • Film Çözümleme ve Sinema Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Sunuculuk ve Spikerlik - Lisans, 2012-2013
 • İletişim Sistemleri - Lisans, 2012-2013
 • Video Klip - Lisans, 2012-2013
 • Sinema Tarihi - Lisans, 2012-2013
 • Mesleki İngilizce - Lisans, 2012-2013
 • Belgesel Film Yapımı - Lisans, 2012-2013
 • Küreselleşme Ve İletişim - Lisans, 2012-2013
 • Video-Klip - Lisans, 2011-2012
 • Sunuculuk - Lisans, 2011-2012
 • Film Eleştirileri ve Analizi - Lisans, 2010-2011
 • Çağdaş Sinema Estetiği - Lisans, 2010-2011
 • Görüntü Estetiği - Lisans, 2010-2011
 • Rd-TV’de Program Türleri - Lisans, 2010-2011
 • Yeni İletişim Teknolojileri - Lisans, 2010-2011
 • Film Kuramları - Lisans, 2010-2011
 • Film Kuramları - Lisans, 2009-2010
 • Görüntü Estetiği - Lisans, 2008-2009
 • Film Kuramları - Lisans, 2007-2008
 • Reklam Tasarım Temelleri - Lisans, 2007-2008
 • Çağdaş Sinema Estetiği - Lisans, 2006-2007
 • Radyo TV'de Program Türleri - Lisans, 2006-2007
 • Yeni İletişim Teknolojileri - Lisans, 2005-2006
 • Film Eleştirileri ve Analizi - Lisans, 2005-2006
 • İnternet Reklamcılığı - Lisans, 2005-2006
 • Introduction To PR - Lisans, 2004-2005
 • Advertising Practices - Lisans, 2004-2005
 • Introduction To PR - Lisans, 2003-2004
 • Advetising Practices - Lisans, 2003-2004
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞERİK ÇİĞDEM,KILINÇARSLAN YASEMİN, SOVYET SİNEMASINDA İDEOLOJİK AYGIT OLARAK ÇOCUĞUN TEMSİLİ, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, KILINÇARSLAN YASEMİN, SİNEMA-SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA “THE GREEN WAVE” BELGESELİ VE İRAN YEŞİLHAREKETİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KILINÇARSLAN YASEMİN, BEDEN SİNEMA:LARS VON TRIER’NİN “DOGVILLE” VE YORGOS LANTHIMOS’UN“DOGTOOTH” FİLMLERİNDE EDİMSELLİK POLİTİKASI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KILINÇARSLAN YASEMİN, Bilim Kurgusal Animelerde Siber Suç ve GözetimÖrnek Çalışma Psycho Pass, Researcher:Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, KILINÇARSLAN YASEMİN, SOVYET ANİMASYON FİLMLERİNDE ÜSLUP VE TEMA, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, KILINÇARSLAN YASEMİN, GELENEKSEL JAPON KABUKİ DANS TİYATROSUNUN AYKIRI BEDENLERİ “ONNAGATALAR”, İnsan İnsan
 • Uluslararası Hakemli 2016, KILINÇARSLAN YASEMİN, SİBERPUNK ANİMASYON SİNEMASINDA KATOPTİKON İZLEKLER ANİME FİLM SERIAL EXPERIMENTS LAIN ÖRNEĞİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, KILINÇARSLAN YASEMİN, 2013 VENEZUELA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYADA KULLANILAN SEÇİM GÖRSELLERİ CHAVEZCİ MADURO İMGESİNİN YARATIMI, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, KILINÇARSLAN YASEMİN, BİLİMKURGU SİNEMASINDA YENİ EĞİLİMLER VEGENETİK SİNEMA, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KILINÇARSLAN YASEMİN, SİNEMADA BİR PAZARLAMA UNSURU OLARAKFİLM FRAGMANLARI, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KILINÇARSLAN YASEMİN, Filistin Sinemasında Sumud TemasınınOrtadoğu nun Gelecek İnşaasında Yeri ve Önemi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, KILINÇARSLAN YASEMİN, Computer Based Medical Art Applications In 3D Animated Filmscase study The Inner Life Of The Cell, Journal of Technical Science and Technologies
 • Ulusal Hakemli 2013, KILINÇARSLAN YASEMİN, Çocuklarda Bilgisayar Oyunları Okur Yazarlığı Örnek Çalışma Ghost In The Shell Stand Alone Complex Oyunu, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, KILINÇARSLAN YASEMİN, Pattern of the Body Image in The Movie of La Maison en Petits Cubes on the Base of Milieu and Individual Relationship, CINEJ Cinema Journal
 • Ulusal Hakemli 2010, KILINÇARSLAN YASEMİN, Reklamda Sanatsal Boyut Art Nouveau Yeni Sanat Reklam Posterleri, Ege Üniversitesi Yeni Düşünceler Dergisi
 • 29.04.2010, Uluslararası, International Scientific Practical Conference, KILINÇARSLAN YASEMİN, Nomadic Vision of Women in Kyrgyz Cinema, Tam metin bildiri
 • 28.08.2019, Uluslararası, Uluslararası 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, KILINÇARSLAN YASEMİN, Bilimin Dijital Sanat Aracılığıyla Popülerleşmesi Bağlamında Medikal Animasyonlar, Tam metin bildiri
 • 24.10.2013, Uluslararası, İletişimde TAsarım-Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum ve Srgi, KILINÇARSLAN YASEMİN, ANİMASYON SANATINDA YENİ BİR YAKLAŞIM ARKEOLOJİK MEKANLARIN TASARIMINDA ÜÇ BOYUTLU SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI, Tam metin bildiri
 • 23.05.2013, Ulusal, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu,, KILINÇARSLAN YASEMİN, TOPLUMSAL BELGECİLİK GÖRSELLERİ OLARAK ESKİHARPUT FOTOĞRAFLARI, Tam metin bildiri
 • 23.05.2012, Uluslararası, Uluslararası KAtılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, KILINÇARSLAN YASEMİN, ÇOCUKLARDA OKUMA İHTİYACINA YÖNELİK ALTERNATİF BİR TASARIM OLARAK İNTERAKTİF DİJİTAL KİTAPLAR, Özet bildiri
 • 21.11.2013, Ulusal, 1. Ulusal Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu, KILINÇARSLAN YASEMİN, ÇİN KÜLTÜRÜNDE İLETİŞİM ARACI OLARAK KARİKATÜRÜN ÖNEMİ VE ANTİ AMERİKAN ÇİN SİYASAL KARİKATÜRLERİ, Tam metin bildiri
 • 21.06.2016, Uluslararası, Academic conferences in a "study abroad" format, KILINÇARSLAN YASEMİN, BODY PRESENTATION IN KABUKI DANCE THEATRE, Özet bildiri
 • 20.05.2009, Uluslararası, International Symposium On Environment, KILINÇARSLAN YASEMİN, DENIZDEN KARAYA TRANSFORMASYON AKRYLS ÇEVRE EĞITIMINDE BIYOMIMETIK TASARIMLI ANIMASYON FILMLER, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 1st İSTANBUL BOSPHORUS INTERNATIONAL CONFERENCE ONCYBERPOLITICS AND CYBERSECURITY, KILINÇARSLAN YASEMİN, CYBER CRIME ELEMENT IN ANIMATED FILMS CASE STUDY PSYCHO PASS, Özet bildiri
 • 17.05.2012, Uluslararası, Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Küresel Sorunları ve Çocuk Hakları Uluslararası Konferansı, KILINÇARSLAN YASEMİN, Çocuklarda Görsel Algının Dijital Kompozisyonlar Aracılığıyla Biçimlendirilmesi Örnek Çalışma Bilgisayar Oyunu Alice Madness Returns, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Uluslararası, l. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI SEMPOZYUMU VE SANAT ÇALIŞTAYI, KILINÇARSLAN YASEMİN, ORTA ASYA TüRK SİNEMASI KAPSAMINDA ÖZBEK CANLANDIRMA SİNEMASI, Tam metin bildiri
 • 08.04.2010, Uluslararası, International Conference Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Lingusitics, Literature and Translation into Education, KILINÇARSLAN YASEMİN, Postmodern Sanat Eserlerinde Modern Birey Kurgusunun Bedensel Transformasyon Aracılığıyla EleştirisiÖrnek çalışma Cathedral, Tam metin bildiri
 • 05.10.2010, Uluslararası, International Journal of Arts&Sciences Conference, KILINÇARSLAN YASEMİN, Reanimation of Lullabies in Digital Environment in The Frame of Cultural Heritage Preservation Case Study Animated film Lullabies of The World, Poster
 • 05.03.2009, Uluslararası, ULUSLARARASI – DİSİPLİNLERARASI KADIN ÇALISMALARI KONGRESİ, KILINÇARSLAN YASEMİN,TUNCA ELİF ASUDE, Kırgız Filmlerinde Kadın İmajı, Tam metin bildiri
 • 04.04.2012, Ulusal, 1. Kadın Çalışmaları Kongresi, KILINÇARSLAN YASEMİN, Kazak Sinemasında Şamanist Kadın Figürünün Film Diline Yansımaları, Tam metin bildiri
 • 03.12.2013, Uluslararası, International Journal of Arts&Sciences Conference, KILINÇARSLAN YASEMİN, FORMULATION OF DIGITAL CONSCIOUSNESS THROUGH CONSTRUCTION AND MANAGEMENT SIMULATION COMPUTER GAMES, Özet bildiri
 • 03.11.2009, Uluslararası, International Journal of Arts&Sciences Conference, KILINÇARSLAN YASEMİN, FROM SOVIET MOSAICS TO NOMADIC CITY DESIGNS THE IDEOLOGIC CHANGING OF VISUAL CULTURE IN CAPITAL CITY BISHKEK OF KYRGYZSTAN, Özet bildiri
 • 03.05.2012, Uluslararası, II.ULUSLARARASIASYADİLLERİVEEDEBİYATLARISEMPOZYUMU, KILINÇARSLAN YASEMİN, Çin Dilinin Çocuklara Öğretimi Sürecinde Kullanılan Animasyon Filmlerde Sinemasal Tasarım, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KILINÇARSLAN YASEMİN, İletişim Bilimleri Çalışmaları II, 2019, Akademisyen Kitabevi, 9786052585863
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KILINÇARSLAN YASEMİN,ÇETİN DERYA,SARI GÜLŞAH, International Perspectives on Feminism and Sexism in the Film Industry, 2019, IGI Golabal, ISBN13: 9781799817741
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, KILINÇARSLAN YASEMİN, Ekspresyonist Alman Sinemasında Sembolizm Düş ve Gerçek Arasında Sayıklamalar, 2016, Türkiye Alim Kitapları, 978-3-639-67024-0
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, KILINÇARSLAN YASEMİN,DİREK ZEYNEP,KÖSE HÜSEYİN,KETE TEPE NAZMİYE, Skolastik Fantazya, 2015, Ayrıntı Yayınevi, 978-605-314-002-3
 • IV. Geleneksel Güzelyurt/Ihlara Yaz Sanat Akademisi

  17.07.2011 - 31.03.2014

  Düzenleyenler : Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
  Aksaray
 • Program Yapımcısı, Program Adı: Zümrüd-ü Anka: Müzik, Edebiyat ve Plastik Sanatlar Programı

  01.02.2008 - 30.06.2008

  Düzenleyenler : Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi "Manas Radyo"
  Bişkek
 • IV. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Sergisi

  27.04.2018 - 29.04.2018

  Düzenleyenler : KONGRE KOORİNATÖRÜ Doç. Dr. Niyazi KURNAZ Dijital Olarak Yayınlayan Publisher IV. ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH 4TH SERGİ KOORDİNATÖR Exhibition Coordinator Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇALIŞKAN BİLİM ve DANIŞMA KURULU Science and Advisory Board Prof. Dr. Abuov AMREKUL - Republican State Instıtutıon National Centre of Manuscripts And Rare Books Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakstan Prof. Dr. Deniz BAYAV - Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Elif ÇİMEN - Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER - Ege Üniversitesi Prof. Dr. Mohammad M. AMER - Yarmouk University Fine Arts Faculty Prof. Dr. Mohammad A. HASSAN - Yarmouk University Fine Arts Faculty Prof. Z. Rühçan ŞAHİNOĞLU ALTINEL - Marmara Üniversitesi Doç. Şive Neşe BAYDAR - Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Serdar YILMAZ - Düzce Üniversitesi Asist. Prof.Dr. Altin BULI - University of Arts Tiran Asist. Prof.Dr. Irena KECKES - PhD - Art University of Guam Asist. Prof.Dr. Milos DJORDJEVİC - Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia Yrd. Doç. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ - Balıkesir Üniversitesi
  Budapeşte
 • Program Yapımcısı, Program Adı: 30+: Müzik Programı

  01.10.2007 - 28.02.2007

  Düzenleyenler : Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi " Manas Radyo"
  Bişkek
 • 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu ve Sergisi

  19.04.2018 - 21.04.2018

  Düzenleyenler : Küratörler Prof. Dr. Erol Asiltürk Yrd. Doç. Dr. Tahir Çelikbağ Prof. Dr. İsmail Aytaç Öğr. Gör. Atilla Şirin Doç. Dr. Sibel Kılıç Arş. Gör. Yelda Usal Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan Sergi Değerlendirme Kurulu Yrd. Doç. Dr. Emrah Uysal Prof. Dr. Arif Aziz Yrd. Doç. Dr. Eylem Güzel Prof. Dr. Alaybey Karoğlu Yrd. Doç. Dr. Elif Aksoy Prof. Dr. Anastassiya Golovnija Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğraş Prof. Dr. Bilal Makled Yrd. Doç. Dr. Sezgin Demir Prof. Dr. Cemile Hesenzade Yrd. Doç. Dr. Tahir Çelikbağ Prof. Dr. Fuat Salayev Öğr. Gör. Atilla Şirin Prof. Dr. Kazim Hadzimejlic Öğr. Gör. Alparslan Tekin Prof. Dr. Shukhrat Abdumalikov Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci Doç. Dr. Aygül Aykut Öğr. Gör. Yaşar Sabri Şanlı Doç. Dr. Abaz Dizdaroviç Okutman Öznur Aksoy Doç. Dr. Fatih Özdemir Araştırma Gör. Abdülmecit Adam Doç. Dr. Meltem Katırancı Araştırma Gör. Cihangir Eker Doç. Dr. Sibel Kılıç Araştırma Gör. Yelda Usal Yrd. Doç. Dr. Meher Bayramoğluı Araştırma Gör. Yavuz Deniz Yrd. Doç. Dr. Seyhan Mercan Kalaycı Uzman Bülent Polat Bilim Kurulu Prof. Dr. Arif Aziz (Azerbaijan) Prof. Dr. Alaybey Karoğlu (Türkiye) Prof. Dr. Anastassiya Golovnija (Belarus) Prof. Dr. Adnan Tepecik (Türkiye) Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan (Türkiye) Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan (Türkiye) Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan (Türkiye) Prof. Dr. Ali Osman Alaküş (Türkiye) Prof. Dr. Bekir Deniz (Türkiye) Prof. Dr. Bilal Makled (Egypt) Prof. Dr. Can Mehmet Hersek (Türkiye) Prof. Dr. Cemile Hesenzade (Azerbaijan) Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş (Türkiye) Prof. Dr. Fuat Salayev (Azerbaijan) Prof. Dr. Hüseyin Elmas (Türkiye) Prof. Dr. Hamza Gündoğdu (Türkiye) Prof. Dr. İsmail Aytaç (Türkiye) Prof. Dr. Mansur Ceferov (Türkiye) Prof. Dr. Mustafa Bulat (Türkiye) Prof. Dr. Meliha Yılmaz (Türkiye) Prof. Dr. Melek Gökay (Türkiye) Prof. Dr. Nigar Askerova (Türkiye) Prof. Dr. Nihat Begiri (Macedonia) Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu (Türkiye) Prof. Dr. Recai Karahan (Türkiye) Prof. Dr. Süleyman Cem Şaklanlı (Türkiye) Prof. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin (Türkiye) Prof. Dr. Kazim Hadzimejlic (Bosnia and Herzegovina) Prof. Dr. Lela Geleisvili (Georgia) Doç. Dr. Fatih Başbuğ (Kirghizistan) Doç. Dr. Fatih Özdemir (Türkiye) Doç. Dr. Roza Sultanova (Tatarstan) Doç. Dr. Meltem Katırancı (Türkiye) Doç. Dr. M. Emin Kayserili (Türkiye) Doç. Dr. M. Cevat Atalay Doç. Dr. Özcan Bayrak (Türkiye) Doç. Dr. Zafer Durdu (Türkiye) Doç. Dr. Abdullah Akat (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sinan Turan (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Elif Aksoy (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Emrah Uysal (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Eylem Güzel (Türkiye) Assoc. Prof. Dr. Ethem baymak (Chuang) Yrd. Doç. Ebru Gamze Işıksaçan (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. F. Nihan Şen (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Gökçen Şahmaran Can (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Hacer Yılıkoğlu (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aydoğdu (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Hikmet Toker (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. İsmail Güllü (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğraş (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Nihat Şirin (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Reyhan Yüksel Gemalmayan (Türkiye) Dr. Rahil Najafov (Azerbaijan) Yrd. Doç. Dr. Semra Aktaş Polat (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Seyhan Mercan Kalaycı (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Sezgin Demir (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Şevki Özer Akçay (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Özlem Kaya (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Öznur Aydın (Türkiye) Assoc. Prof. Dr. Usame Abdulrahman Abdulaleem (Egypt) Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Tahir Çelikbağ (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Yenal Göksun (Türkiye) Yrd. Doç. Dr. Yalçın Karaca (Türkiye)
  Elazığ
 • 1. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempzoyumu Sergisi

  10.05.2018 - 12.05.2018

  Düzenleyenler : Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi) Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. Aydın AYAN (Mimar Sinan Üniversitesi) Prof. Dr. Güler AKALAN (Gazi Üniversitesi) Prof. Lela GELEISHVILI (Tiflis Devlet Üniversitesi, GÜRCİSTAN) Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU (Akdeniz Üniversitesi) Prof. Patricia RUBIN (New York Güzel Sanatlar Enstitüsü, ABD) Prof. Yüristanbek ŞIGAYEV (Gapar Aytiyev Milli Sanatlar Müzesi) Prof. Dr. Roza AMANOVA (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi) Prof. Karen ATKINSON (Kaliforniya Sanat Enstitüsü, ABD) Prof. Caryn AONO (Kaliforniya Sanat Enstitüsü, ABD) Prof. Suzanne TABATA (LaSalle Koleji, KANADA) Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC) Doç. Anarbek İBRAYEV (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi) Doç. Dr. Çağatay AKENGİN (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Tuba Pınar GÜLTEKİN (Ege Üniversitesi) Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU (Akdeniz Üniversitesi) Doç. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU (Başkent Üniversitesi) Dr. Öğr. Üye. Ümit Güvendi ULUTAŞ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) Dr. Öğr. Üye. Özcan ÖZKARAKOÇ (Akdeniz Üniversitesi) Dr. Öğr. Üye. Erdem OĞUZ (Abant İzzet Baysal)
  Ankara
 • V. Geleneksel Güzelyurt/Ihlara Yaz Sanat Akademisi

  01.07.2012 - 11.07.2012

  Düzenleyenler : Güzelyurt MYO
  Aksaray