UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
VEYSEL AKÇAKIN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans-Yandal

  2003 - 2007

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Lisans

  2003 - 2007

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geleneksel öğrenme yaklaşımı ile sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme yaklaşımına ilişkin algıları
 • Doktora

  2010 - 2015

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Dinamik matematik ortamında geometrik fonksiyon yaklaşımı kullanımının 9. sınıf öğrencilerinin fonksiyonlar konusundaki akademik başarılarına ve matematik öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi
 • YDS - İngilizce

  2014 - Güz

  İngilizce - 81.25000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2015

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015

  GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ ZENGİN
  GeoGebra destekli matematik öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin alan ve hacim ölçme konularındaki akademik başarılarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MERVE NUR ÖZKARA
  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik eğitimine yönelik bilişsel yapılarındaki değişiminin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - Lisans, 2018-2019
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2018-2019
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK I - Lisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ II: BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ II: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK HAZIRLAMA VE KULLANMA - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II - Lisans, 2017-2018
 • GEOMETRİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2016-2017
 • MATEAMTİK II - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK I - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ II: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK HAZIRLAMA VE KULLANMA - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II - Lisans, 2016-2017
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK II - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK I - Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK II - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ II: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK HAZIRLAMA VE KULLANMA - Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Determining High School Students’ Mathematical Thinking Styles: Latent Class Analysis, Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKÇAKIN VEYSEL, Teaching Mathematical Functions Using Geometric Functions Approach and Its Effect on Ninth Grade Students’ Motivation, International Journal of Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜREFE NEJLA,AKÇAKIN VEYSEL, The Turkish Adaptation of the Mathematical Resilience Scale: Validity and Reliability Study, Journal of Education and Training Studies
 • Ulusal Hakemli 2018, AKÇAKIN VEYSEL, Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BULUT MEHMET,ÜNLÜTÜRK AKÇAKIN HANİFE,KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL, The Effects of GeoGebra on Third Grade Primary Students Academic Achievement in Fractions, IEJME-Mathematics Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, OFLAZ GÜLÇİN,BULUT NESLİHAN,AKÇAKIN VEYSEL, Pre Service Classroom Teachers Proof Schemes in Geometry A Case Study of Three Pre service Teachers, Eurasian Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2015, AKÇAKIN VEYSEL,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,İNEL YUSUF, İki Boyutlu Matematik Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, DURU ADEM,PEKER MURAT,AKÇAKIN VEYSEL, Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğrenmeye Yönelik Tutumları, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
 • 29.10.2014, Uluslararası, International Society of Educational Research 2014, Akçakın Hanife Ünlütürk,BULUT MEHMET,KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL, The effects of geogebra on third grade primary students’ academic achievement in fractions, Özet bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TAŞPINAR ŞENER ZEHRA,BULUT MEHMET,BULUT NESLİHAN,KILIÇ BULUT AHSEN SEDA,AKÇAKIN VEYSEL, İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik derslerinde problem çözme sürecinde karşılaştıkları güçlükler, Özet bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, AKÇAKIN VEYSEL,BULUT MEHMET,BULUT NESLİHAN,TAŞPINAR ŞENER ZEHRA,KAYA GÜRCAN, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının bazı temel geometrik kavramların tanımlarına yönelik bilgilerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, AKÇAKIN VEYSEL,DEDE YÜKSEL,KAYA GÜRCAN, Mathematical Values in The Posters Exhibited in School Corridors: Opinions of Mathematics Teachers, Özet bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019) ,, KAYA GÜRCAN,DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL, İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının MatematikselModellemeye Yönelik Görüşleri, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL,DEDE YÜKSEL, Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Modelleme Etkinlikleri Hazırlama Yeterliklerinin İncelenmesi., Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, BİRGİN OSMAN,AKÇAKIN VEYSEL,BOZKURT ERHAN, Ortaokul öğrencilerinin Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Determining mathematical thinking styles of preservice middle school mathematics teachers, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, DEDE YÜKSEL,EMÜL NİDA,GÜVEN NAZMİYE DİLŞAD,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN,AKYILDIZ PINAR, Matematik Öğretmen Adaylarının Matematikte Başarıya Yaptıkları Atıflar Bağlamında Matematiksel Kimliklerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, DEDE YÜKSEL,AKYILDIZ PINAR,KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL,GÜVEN NAZMİYE DİLŞAD,EMÜL NİDA, Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kimliklerinin İncelenmesi: Matematikte Başarı Tanımı Perspektifi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27th International Congress on Educational Sciences, KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL, Investigation of PISA Mathematics Achievement in terms of Secondary Education Selection Examination, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, GÜREFE NEJLA,AKÇAKIN VEYSEL, Matematiksel dayanıklılık ölçeğini Türkçe ‘ye uyarlama çalışması, Özet bildiri
 • 10.07.2011, Uluslararası, 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, BULUT MEHMET,AKÇAKIN VEYSEL, Mathematical thinking of preservice elementary mathematics teachers about concept of functions, Özet bildiri
 • 06.04.2017, Uluslararası, International congress Of Eurasıan Social Sciences, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL,YALÇIN DOĞAN, Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Matematik İlişkilendirmelerine Yönelik Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 06.02.2013, Uluslararası, Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL,BULUT MEHMET, The effects of interactive whiteboards on teaching transformational geometry with dynamic mathematics software, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Matematik Kaygı Düzeylerinin farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, International Symposium on Social Studies Education VI, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL, Investigation of mathematics anxiety levels of social science teacher candidates in terms of different variables, Özet bildiri
 • 03.09.2019, Uluslararası, ECER 2019 (Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future), AKÇAKIN VEYSEL, Mathematics Anxiety of Secondary School Students According to Mathematical Thinking Styles, Özet bildiri
 • 03.09.2019, Uluslararası, ECER 2019 (Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future), AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN,DEDE YÜKSEL, Mathematics Educational Values Reflected by Preservice Mathematics Teachers in Their Mathematics Questions, Özet bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL, Current Trends in Social Studies Education, 2018, Lambert, 978-613-9-92761-6
Turkish Journal of Education (TURJE) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
International Journal of Academic Research in Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
İlköğretim Online (elektronik) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
International Journal of Instruction , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
African Educational Research Journal , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
13th International Congress on Mathematical Education , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Turkish Journal of Educational Studies (TURJE) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
International Journal of Human Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • Diğer

  2010

  2211 Yurtiçi Doktora Bursu

  TÜBİTAK
 • Diğer

  2007

  2210 Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

  TÜBİTAK