UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÜZEYİR YASAK

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
BEŞERİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1999 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)
  Sandıklı'da nüfus ve şehirsel gelişim eğilimleri
 • Doktora

  2007 - 2014

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÖLGESEL COĞRAFYA (DR)
  Türkiye'de kent içi ikametgâh hareketliliğine bir örnek: Uşak kenti
 • YDS - İngilizce

  2017 - Bahar

  İngilizce - 66.25000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Beşeri ve İktisadi coğrafya

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - COĞRAFYA BÖLÜMÜ - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - COĞRAFYA BÖLÜMÜ - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2010

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2012 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2010 - 2012

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2010 - 2012

 • 2019

  Yüksek Lisans - NURETTİN ÖNCÜ
  Bodrum'da turizm faaliyetlerinin şehirleşmeye etkisi ve ortaya çıkardığı sorunlar
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SEREN DOĞAN
  Silivri'de (İstanbul) konut yeri seçimi ve şehir içihareketlilik
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - HÜSEYİN MELİH ÖZDEMİR
  Polatlı'nın şehir coğrafyası
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ZEHRA DURUKAN
  Spil Dağı Milli Parkı'nın turizm coğrafyası
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Abadolu İskan Tarihi - Doktora, 2016-2017
 • İskan Coğrafyası - Hazırlık, 2016-2017
 • Kent Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Coğrafya Semineri - Lisans, 2016-2017
 • Kent ve Bölge Planlama - Lisans, 2016-2017
 • Türkiye Sanayi Coğrafyası - Lisans, 2016-2017
 • AVRUPA COĞRAFYASI - Lisans, 2016-2017
 • Ulusal Hakemli, YASAK ÜZEYİR,DOĞAN Seren, Silivri’de İkinci Konutların Gelişimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, YASAK ÜZEYİR,ÖZDEMİR Hüseyin Melih, POLATLI ŞEHRİ NİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE ŞEHİR İÇİ ARAZİ KULLANIMI, Studies of the Ottomon Domain
 • Uluslararası Hakemli, YASAK ÜZEYİR,DURUKAN Zehra, SPİL DAĞI MİLLİ PARKI’NIN TURİZM KAYNAKLARININ ANALİZİ, Tarih Okulu Dergisi
 • Ulusal Hakemli, ÖZGÜR ERTUĞRUL MURAT,YASAK ÜZEYİR, Şehir İçi İkametgah Hareketliliği Kuramsal Bir Bakış, Coğrafi Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, YASAK ÜZEYİR, Sandıklı da Nüfus Gelişim Dağılış ve Yoğunluk Özelliklerinin CBS Yöntemi İle Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli, YASAK ÜZEYİR, S andıklı da Nüfusun Gelişimi, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • 30.10.2007, Ulusal, TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, KARA HASAN,YASAK ÜZEYİR, Şehir Coğrafyası Araştırmalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Kullanılabilirliği Üzerine Teorik Yaklaşım, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, YASAK ÜZEYİR,DOĞAN SEREN, Silivri’de İkinci Konut Turizmi, Özet bildiri
 • 06.04.2006, Uluslararası, Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, KARA HASAN,YASAK ÜZEYİR, Türkiye Turizminde Orta Asya Türk Devletlerinin Yeri, Tam metin bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, YASAK ÜZEYİR,DOĞAN Seren, Morfolojik Bir İnceleme: Uşak’ta Kentsel Büyüme, Çeper-Kuşak Oluşumu ve Geçmişten Günümüze Değişen Kent Formu, Özet bildiri
 • 04.05.2015, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, YASAK ÜZEYİR, Türkiye de Kentsel Alanlarda İkametgâh Memnuniyeti ve Konut Yeri Seçimi Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 03.11.2010, Ulusal, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, II Seksiyon: Mekânsal ve Yaşamsal Nüfus Süreçler, ÖZGÜR ERTUĞRUL MURAT,YASAK ÜZEYİR, Uşak Kentinde İkametgah Memnuniyetini Artıran Faktörler, Sözlü Bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, GÜNEY YILDIZ,YASAK ÜZEYİR, Recent Advances in Social Sciences, 2019, Cambridge Scholars Publishing, 978-1-5275-1954-1
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, YASAK ÜZEYİR, Kent Sosyolojisi, 2010, Hece,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Beşeri ve İktisadi coğrafya
I. Uluslarası Sosyalbilimler Kongresi , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Beşeri ve İktisadi coğrafya