UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
TÜRKAN ACAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ TÜRK İSLAM SANATI ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2000 - 2005

  EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2007

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK İSLAM SANATI (YL) (TEZLİ)
  Bursa’xxdaki Tabhaneli Camiler
 • Doktora

  2007 - 2011

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ (DR)
  Anadolu Türk Mimarisinde Tabhaneli Camiler
 • YDS - İngilizce

  2016 - Güz

  İngilizce - 65
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Sanat Tarihi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ - TÜRK İSLAM SANATI ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2019

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ - TÜRK İSLAM SANATI ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) - KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012

  ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU - EL SANATLARI BÖLÜMÜ - ESER KORUMA PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2014 -

 • Osmanlı Türbeleri - Lisans, 2020-2021
 • Anadolu Türk Mimarisi - Lisans, 2019-2020
 • Anadolu Türk Mimarisine Giriş - Lisans, 2019-2020
 • TÜRK SANATI ARAŞTIRMALARI II - Lisans, 2017-2018
 • KLASİK OSMANLI MİMARİSİ II - Lisans, 2017-2018
 • KLASİK OSMANLI MİMARİSİ I - Lisans, 2017-2018
 • ERKEN İSLAM SANATI - Lisans, 2017-2018
 • ERKEN OSMANLI MİMARİSİ - Lisans, 2017-2018
 • BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ - Lisans, 2017-2018
 • ARKEOLOJİK KAZI VE ONARIM İLKELERİ - Lisans, 2017-2018
 • TÜRK SANATI ARAŞTIRMALARI I - Lisans, 2017-2018
 • ANADOLU TÜRK SU YAPILARI II - Lisans, 2017-2018
 • ANADOLU TÜRK SU YAPILARI I - Lisans, 2017-2018
 • ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİ II - Lisans, 2017-2018
 • ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİ I - Lisans, 2017-2018
 • SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, ACAR TÜRKAN, (Uşak) Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ndeki Tavus Kuşu Motifi ve Türbede Gerçekleştirilen Halk İnanışları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ACAR TÜRKAN, Kütahya İli Altıntaş İlçesi’nin Halk Mimarisinden Örnekler “Çamaşırhane ve Çeşmeler”, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, ACAR TÜRKAN, Uşak’ın Hacı Kadem Köyü’nde Hacı Ali Türbesi, TDİD, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ACAR TÜRKAN, Eskigediz (Kütahya) İsabey Camii, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ACAR TÜRKAN, Banaz’daki Çeşmelerinin Uşak Çeşme Mimarisi İçerisindeki Yeri ve Korunma Durumları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Eskigediz’de (Kütahya) Su Mimarisi: “Köprüler, Çamaşırhaneler, Su Kemeri ve Su Deposu”, Folklor Akademi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Samancıoğlu Camii (İzmir/Menderes) Haziresindeki Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşları, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Uşak İli Aktaş Köyü Camii, Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Gediz’deki (Kütahya) Kırsal Mimariden Örnekler: Çamaşırhaneler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Eskigediz’deki (Kütahya) Halk ve Özel Hamamlardan Örnekler: Gazanfer Ağa Hamamı ve Azmizadeler Hamamı, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Kütahya/Eskigediz’de Merkezi Planlı Bir Cami: Ulu Cami/Gazanfer Ağa Camii, Researcher: Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Uşak/Karahallı Çeşmeleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ACAR TÜRKAN, Kurşunlu Camii (Eskigediz/Kütahya), ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)
 • Uluslararası Hakemli 2018, ACAR TÜRKAN, Uşak Çeşmeleri, Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ACAR TÜRKAN, Beki ve Paşalar Köyü Özelinde Uşak Sarnıçları, Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2018, ACAR TÜRKAN, Uşak Merkez Köylerinde Yer Alan Çeşmelerin Tipolojisi Üzerine Bir Değerlendirme, Sanat Tarihi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ACAR TÜRKAN, Uşak/Sivaslı Çeşmeleri, Sobider Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Science
 • Ulusal Hakemli 2017, ACAR TÜRKAN, ULUBEY’DEKİ OSMANLI DÖNEMİ ÇEŞMELERİ, Vakıflar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYRAKAL SEDAT,ACAR TÜRKAN, Uşak’ın Türkler Dönemine Ait Bilinmeyen En Eski Kitâbesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ACAR TÜRKAN, Uşak Arkeoloji Müzesi’ndeki Türk Dönemi Kitabeleri ve Mimari Plastikleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR TÜRKAN, Uşak ta Türk Dönemi Taş Köprüleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR TÜRKAN, UŞAK TAKİ SU DEĞİRMENLERİNDEN BİR ÖRNEK Duraklı Değirmeni, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Asos Journal
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAR TÜRKAN, TABHANELİ CAMİLERİN İNŞA MALZEMESİ VE DUVAR TEKNİKLERİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ACAR TÜRKAN, Uşak Çeşmelerinin Korunma Durumları Tarihi Kimliklerini Koruma Bağlamında Düşünceler, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, ACAR TÜRKAN, Kemeraltı Çarşısı ndaki Duvar Çeşmelerinin Bezeme Öğeleri Açısından İrdelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ACAR TÜRKAN, Tabhaneli Camilerin Tipolojisi ÜzerineBir Deneme, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, ACAR TÜRKAN, Urla Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı nın Araştırma Kazısı Sonrasında Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yaklaşımı, Tarih Okulu
 • Ulusal Hakemli 2012, ACAR TÜRKAN, Urla Kamanlı Hamamı, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi
 • 25.10.2017, Uluslararası, Uluslararası XXI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, ACAR TÜRKAN, 2016 Yılı Çalışmalarında Uşak’taki Su Yapıları, Özet bildiri
 • 25.04.2012, Uluslararası, II. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Menteşe Beyliği, ACAR TÜRKAN, Menteşe Beyliği İle Osmanlı Devleti Arasındaki Siyasi Ve Sosyal İlişkilerin Yapı Üretim Sürecine Etkileri Milas Firuz Bey İmareti Özelinde, Tam metin bildiri
 • 23.05.2016, Uluslararası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı, BAYRAKAL SEDAT,ACAR TÜRKAN,GÜRSOY ELİF, Uşak İl ve İlçeleri’ndeki Türk Dönemi 2015 Yüzey Araştırması, Tam metin bildiri
 • 22.05.2017, Uluslararası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ACAR TÜRKAN, Uşak İli ve İlçeleri Türk Dönemi Yüzey Araştırması: (2016),
 • 21.10.2015, Uluslararası, Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler 21-24 Ekim 2015 Manisa, ACAR TÜRKAN, 2014 Yılı Çalışmalarında Uşak taki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespiti ve Dokümantasyonu Su Yapıları, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS-Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ACAR TÜRKAN, Uşak’ta Sürdürülebilir Mimarinin İzlerini Aramak, Özet bildiri
 • 15.05.2014, Uluslararası, VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri 15-16-17 Mayıs (May) 2014, ACAR TÜRKAN, Tabhaneli Camilerde Özel Tasarım Birimleri Sultan Mekanları, Tam metin bildiri
 • 14.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 4thInternational Scientific Researches Congress (UBAK), ACAR TÜRKAN, Eskigediz’de (Kütahya) Su Mimarisi “Çeşmeler”, Tam metin bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi International Scientific Researches Congress (UBAK), ACAR TÜRKAN, Uşak/Eşme Çeşmeleri, Özet bildiri
 • 04.11.2008, Ulusal, II. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu II, ACAR TÜRKAN,Kocasoy Nuriye Nur, Sakızdede Türbesi nin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Yaklaşımı, Tam metin bildiri
 • 03.10.2011, Ulusal, Kuzey Anadolu'da Beylikler Dönemi Sempozyumu, ACAR TÜRKAN, Kastamonu İsmail Bey İmareti Camii nin Çözümlemeli Plan İrdelemesi, Tam metin bildiri
 • 03.02.2016, Uluslararası, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ACAR TÜRKAN, Water Structures in Uşak, Özet bildiri
 • 02.11.2016, Uluslararası, XX. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (02-05 KASIM 2016), ACAR TÜRKAN, 2015 YILI ÇALIŞMALARINDA UŞAK TAKİ SU YAPILARI, Tam metin bildiri
 • 01.10.2015, Ulusal, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015 Erzurum, ACAR TÜRKAN, Uşak taki Su Yapılarının Tespiti ve Korunma Durumları, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ACAR TÜRKAN, Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, 2018, BERİKAN YAYINEVİ, 978-605-7501-35-6
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ACAR TÜRKAN, Uşak Çamaşırhaneleri, 2017, Ege Üniversitesi Basımevi, 978-605-67261-0-1
 • Uluslararası 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, ACAR TÜRKAN, Yüzey Araştırmaları ve Kazılar Işığında Uşak, 2017, Zero Prodüksiyon, 78-605-9680-69-1
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, ACAR TÜRKAN, Menderes teki Türk Eserleri, 2011, Ege Üniversitesi Basımevi, 978-605-62492
Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
 • Beçin Kazısı

  01.07.2003 - 20.08.2003

  Düzenleyenler : Prof. Dr. R.H. Ünal
  Muğla
 • Beçin Kazısı

  01.07.2002 - 20.08.2002

  Düzenleyenler : Prof.Dr. R.H. Ünal
  Milas/Muğla
 • Beçin Kazısı

  01.07.2004 - 14.08.2004

  Düzenleyenler : Prof.Dr. R.H. Ünal
  Milas/Muğla
 • Uşak İli ve İlçeleri Türk Dönemi Yüzey Araştırması

  02.07.2015 - 13.07.2015

  Düzenleyenler : Sedat Bayrakal, Türkan Acar, Elif Gürsoy
  Uşak
 • Urla Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Araştırma Kazısı

  05.08.2009 - 05.10.2009

  Düzenleyenler : İzmir Arkeoloji Müzesi
  İzmir
 • Uşak İli ve İlçeleri Türk Dönemi Yüzey Araştırması

  18.07.2016 - 03.08.2016

  Düzenleyenler : Sedat Bayrakal, Türkan Acar, Elif Gürsoy
  Uşak
 • Uşak İli ve İlçeleri Türk Dönemi Yüzey Araştırması

  18.08.2014 - 30.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • UŞAK İL VE İLÇELERİNDEKİ DİNİ VE SİVİL ESERLER

  01.03.2015 - 29.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 30000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • UŞAK TAKİ SU MİMARİSİ

  12.03.2015 - 12.07.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 30000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak Yaren Odaları (Köy Odaları)

  05.04.2018 - 04.01.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Kütahya’xxdaki Su Mimarisi

  10.08.2018 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 24.610 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Devam Ediyor