UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
PERİHAN TUĞBA ŞEKER

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2003 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminin dilsel gelişim alanına katkılarının incelenmesi
 • Doktora

  2010 - 2014

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanç ve özyeterliklerinin 48-60 aylık çocukların matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 69
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2018

  Yüksek Lisans - OĞUZHAN ÇETİNKAYA
  Erken çocukluk dönemi sanat çalışmalarında renk seçme eğilimi (Muş ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAY DÖNDÜ NESLİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Erken Matematik Yeteneği Testi (Tema-3) Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Researcher: Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ÇAVUŞ ZEYNEP SEDA, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Özyeterlik Algıları, Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2015, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Belief Survey Validity and Reliability S tudy for M athematics Education for Preschool Teachers, International Journal of Early Childhood Education Research
 • Uluslararası Hakemli 2015, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, A Survey Study of the Effects of Preschool Teachers Beliefs and Self Efficacy towards Mathematics Education and Their Demographic Features on 48 60 Month Old Preschool Children s Mathematic Skills, Creative Education
 • Uluslararası Hakemli 2015, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Self Efficacy Scale of Pre School Teachers towards Mathematics Education in Pre School Period, Creative Education
 • 24.06.2018, Uluslararası, 70th International OMEP Conference, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Speaking About Phılosophical Concepts and Getting Acquainted with Phılosophers in Early Chıldhood, Özet bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, 2.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,KILINÇCI EMİNE,CAN BEYHAN,DURAN EROL, Fakülte - Okul İş Birliğine Örnek Bir Uygulama: Çocuk Şenliği, Özet bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VIth International Eurasian Educational Research Congress, KILINÇCI EMİNE,CAN BEYHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Resimli Öykü Kitapları İle İlgili Tercihleri, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, ALİSİNANOĞLU FATMA,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Tutumları (Uşak İli Örneği), Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ŞARA PERİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Duyuşsal Nitelikli Uygulamaların Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Ailede Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 08.02.2012, Uluslararası, Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,GİRGİN RUKİYE GÜNSELİ,ÖZYILMAZ AKAMCA GÜZİN, A Study on the Contributions of Second Language Education to Language Development in Pre school Period, Tam metin bildiri
 • 04.07.2013, Uluslararası, WCETR - NORTH CYPRUS - 2012, GÜVEN GÜLHAN, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, A Qualitative Study of Preschool Teachers View on the Teaching Strategies Using in EducationProgram, Tam metin bildiri
 • 04.07.2013, Uluslararası, WCETR-NORTH CYPRUS-2012, şeker perihan tuğba, demir sevinç, çavuş zeynep seda, demir lütfiye, The Self Efficiacy Perception of Preservice Teachers on the Project Approach Applications in EarlyChildhood Education, Tam metin bildiri
 • 02.10.2019, Uluslararası, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,Çelebi Enes Furkan, Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası İletişim Becerisi ve Tutum Ölçeği Geçerlik GüvenirlikÇalışması, Özet bildiri
 • 02.10.2019, Uluslararası, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), BAY DÖNDÜ NESLİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KARABULUT RİDVAN, New Horizons in Early Childhood Education, 2019, SRA STRATEGIC RESEARCH ACADEMY, 978-605-69709-0-0
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, KARABULUT RİDVAN, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ, 2019, VİZE YAYINCILIK, 978-605-9278-83-6
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ÇETKEN HATİCE ŞEBNEM,KILINÇCI EMİNE, New Horizons in Early Childhood Education, 2019, Strategic Researches Academy, 978-605-69709-0-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ, 2018, PEGEM, 978-605-241-473-6
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, CURRENT TRENDS IN PRESCHOOL EDUCATION-1, 2018, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 978-613-9-92427-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ALİSİNANOĞLU FATMA,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Current Trends in Pre-School Education - 1, 2018, Lambert Academic Publishing, 978-613-9-92427-1
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2017, Pegem Akademi,
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Educational Research and Practice, 2017, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4271-7
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Educational Research and Practice, 2017, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4271-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, 2017, Nobel, 978-605-320-708-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, OKul Öncesi Eğitime Giriş, 2016, Vize,
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2016, Pegem Akademi,
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Preschool Education in Turkey and in the World: A Theoritical and Empirical Perspective, 2014, St. Kliment Ohridski Press,
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2014, Pegem Akademi,
Kastamonu Eğitim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim