UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
PERİHAN TUĞBA ŞEKER

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2003 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminin dilsel gelişim alanına katkılarının incelenmesi
 • Doktora

  2010 - 2014

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanç ve özyeterliklerinin 48-60 aylık çocukların matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 69
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2018

  Yüksek Lisans - OĞUZHAN ÇETİNKAYA
  Erken çocukluk dönemi sanat çalışmalarında renk seçme eğilimi (Muş ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ÇAVUŞ ZEYNEP SEDA, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Özyeterlik Algıları, Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction
 • Uluslararası Hakemli, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Belief Survey Validity and Reliability S tudy for M athematics Education for Preschool Teachers, International Journal of Early Childhood Education Research
 • Uluslararası Hakemli, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Self Efficacy Scale of Pre School Teachers towards Mathematics Education in Pre School Period, Creative Education
 • Uluslararası Hakemli, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, A Survey Study of the Effects of Preschool Teachers Beliefs and Self Efficacy towards Mathematics Education and Their Demographic Features on 48 60 Month Old Preschool Children s Mathematic Skills, Creative Education
 • 24.06.2018, Uluslararası, 70th International OMEP Conference, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Speaking About Phılosophical Concepts and Getting Acquainted with Phılosophers in Early Chıldhood,
 • 21.05.2015, Ulusal, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, ALİSİNANOĞLU FATMA,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Tutumları (Uşak İli Örneği), Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ŞARA PERİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Duyuşsal Nitelikli Uygulamaların Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Ailede Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 08.02.2012, Uluslararası, Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,GİRGİN RUKİYE GÜNSELİ,ÖZYILMAZ AKAMCA GÜZİN, A Study on the Contributions of Second Language Education to Language Development in Pre school Period, Tam metin bildiri
 • 04.07.2013, Uluslararası, WCETR - NORTH CYPRUS - 2012, GÜVEN GÜLHAN, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, A Qualitative Study of Preschool Teachers View on the Teaching Strategies Using in EducationProgram, Tam metin bildiri
 • 04.07.2013, Uluslararası, WCETR-NORTH CYPRUS-2012, şeker perihan tuğba, demir sevinç, çavuş zeynep seda, demir lütfiye, The Self Efficiacy Perception of Preservice Teachers on the Project Approach Applications in EarlyChildhood Education, Tam metin bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ, 2018, PEGEM, 978-605-241-473-6
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, CURRENT TRENDS IN PRESCHOOL EDUCATION-1, 2018, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 978-613-9-92427-1
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2017, Pegem Akademi,
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Educational Research and Practice, 2017, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4271-7
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Educational Research and Practice, 2017, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4271-7
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, 2017, Nobel, 978-605-320-708-5
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, OKul Öncesi Eğitime Giriş, 2016, Vize,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2016, Pegem Akademi,
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Preschool Education in Turkey and in the World: A Theoritical and Empirical Perspective, 2014, St. Kliment Ohridski Press,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2014, Pegem Akademi,
Kastamonu Eğitim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim