UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
TUBA ŞAHİN ÖREN

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • Lisans

  2004 - 2010

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR.
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2012

  DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Web tabanlı pazarlama yapan havayolu yolcu taşıma işletmelerinin etik davranışları üzerine bir araştırma
 • Doktora

  2014 - 2018

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR)
  Spor turizmi aracılığı ile sürdürülebilir destinasyon geliştirme: Hava sporları açısından Uşak ili potansiyeli
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 81.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Turizm

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU - OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • SATŞ YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEKNİKLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • MENÜ PLANLAMA - Önlisans, 2019-2020
 • İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2019-2020
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2018-2019
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2018-2019
 • İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2018-2019
 • YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • MENÜ PLANLAMA - Önlisans, 2018-2019
 • HALKLA İLİŞKİLER - Önlisans, 2018-2019
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2017-2018
 • İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • Yönlendirilmiş Çalışma 2 - Önlisans, 2017-2018
 • TURİZMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - Önlisans, 2017-2018
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • TURİZM VE REKREASYON - Önlisans, 2017-2018
 • TURİZM PAZARLAMASI - Önlisans, 2017-2018
 • TURİZM COĞRAFYASI - Önlisans, 2017-2018
 • İkram ve Servis Teknikleri - Önlisans, 2017-2018
 • Bilgisayar Büro Programları - Önlisans, 2017-2018
 • Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • MENÜ PLANLAMA - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - Önlisans, 2016-2017
 • MENÜ PLANLAMA - Önlisans, 2016-2017
 • MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • TUrizm İşletmeciliği ve Otel Yönetimi - Önlisans, 2016-2017
 • Uluslararası turizm hareketleri - Önlisans, 2016-2017
 • TURİZM VE REKREASYON - Önlisans, 2016-2017
 • TURİZM PAZARLAMASI - Önlisans, 2016-2017
 • TURİZM COĞRAFYASI - Önlisans, 2016-2017
 • Yönetim ve Organizasyon - Önlisans, 2016-2017
 • YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - Önlisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama 1 - Önlisans, 2016-2017
 • Menü Planlama - Önlisans, 2016-2017
 • Kongre ve Fuar Organızasyonu - Önlisans, 2015-2016
 • Turizm Coğrafyası - Önlisans, 2015-2016
 • Turizm ve Rekreasyon - Önlisans, 2015-2016
 • Turizm Pazarlaması - Önlisans, 2015-2016
 • Mutfak Hizmetleri Yönetimi - Önlisans, 2015-2016
 • Yiyecek-İçecek Servisi - Önlisans, 2015-2016
 • Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı - Önlisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulamalar 1 - Önlisans, 2015-2016
 • Menü Planlama - Önlisans, 2015-2016
 • Turizmde Güncel Yaklaşımlar - Önlisans, 2015-2016
 • ZİYAFET SERVİSİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • YİYECEK İÇECEK SERVİSİ - Önlisans, 2014-2015
 • TURİZMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - Önlisans, 2014-2015
 • TURİZM VE REKREASYON - Önlisans, 2014-2015
 • TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ - Önlisans, 2014-2015
 • MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • MENÜ PLANLAMA - Önlisans, 2014-2015
 • KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU - Önlisans, 2014-2015
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • TURİZM PAZARLAMASI - Önlisans, 2014-2015
 • Turizm Coğrafyası - Önlisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • İNSAN KAYNAKLARI - Önlisans, 2013-2014
 • KAT HİZMETLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • TURİZM COĞRAFYASI - Önlisans, 2013-2014
 • TURİZM PAZARLAMASI - Önlisans, 2013-2014
 • Ziyafet Servisi Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Turizmde Tüketici Davranışları - Önlisans, 2013-2014
 • Turizmde Güncel Yaklaşımlar - Önlisans, 2013-2014
 • Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği - Önlisans, 2013-2014
 • Kongre ve Fuar Organizasyonu, İşletme Yönetimi Programı - Önlisans, 2013-2014
 • Halkla İlişkiler - Önlisans, 2013-2014
 • Eğlence Tatil Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri - Önlisans, 2013-2014
 • Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Programı - Önlisans, 2013-2014
 • Kongre ve Fuar Organizasyonu - Önlisans, 2013-2014
 • Turizm ve Rekreasyon - Önlisans, 2013-2014
 • Yiyecek-İçecek Servisi - Önlisans, 2013-2014
 • Menü Planlama - Önlisans, 2013-2014
 • Mutfak Hizmetleri Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • İletişim - Önlisans, 2013-2014
 • Araştırma Yöntemleri - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • Satış Gücü Eğitimi - Önlisans, 2012-2013
 • Kongre ve Fuar Organizasyonu - Önlisans, 2012-2013
 • Turizm ve Rekreasyon - Önlisans, 2012-2013
 • Mutfak Hizmetleri Yönetimi - Önlisans, 2012-2013
 • Yönetim ve Organizasyon - Önlisans, 2012-2013
 • Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri - Önlisans, 2012-2013
 • Menü Planlama - Önlisans, 2012-2013
 • Yiyecek-İçecek Servisi - Önlisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞAHİN ÖREN TUBA,YÜZBAŞIOĞLU NEDİM, Sürdürülebilir Destinasyon Geliştirme: Hava Sporları Uzmanları Açısından Değerlendirme, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞAHİN ÖREN TUBA,YÜZBAŞIOĞLU NEDİM, Paydaşlar Açısından Hava Sporları Aracılığı ile Sürdürülebilir Destinasyon Geliştirme: Uşak Destinasyonu Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: EBEM KÖFTESİ ÖRNEĞİ, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞAHİN ÖREN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 31 Eğitim Modelinden Tatmin Derecelerinin Belirlenmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇAKAR KADİR,Kalbaska Nadzeya,İNANIR ALİ,ŞAHİN ÖREN TUBA, eVisa’s impacts on travel and tourism: the case of Turkey, Journal of Hospitality and Tourism Technology
 • Uluslararası Hakemli 2018, ARMAN ADEM,ERDEM ÖZKAN,ŞAHİN ÖREN TUBA, Investigation of Academic Staff in Gastronomy in Terms of Their Satisfaction Level and Adverse Experience, Journal of Tourisim and Gastronomy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞAHİN ÖREN TUBA, Web Tabanlı Pazarlama Yapan Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi, İstanbul Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞAHİN ÖREN TUBA,ARMAN ADEM, Aşçılık Programı Ön Lisans Seviyesinde Verilmesi Gereken Derslerin Kategorilerine İlişkin Değerlendirme, Yükseköğretim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞAHİN ÖREN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, 3 1 Eğitim Modelinden Beklentiler Banaz MeslekYüksekokulu Örneği, Yükseköğretim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, Investigation of Curriculum of Associate Level in Tourism and Hospitality Programs Turkey Case Study, SHS Web of Conferences
 • Uluslararası Hakemli 2016, YÜZBAŞIOĞLU NEDİM,ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, Turizm Kümelenmesi Uşak İli Turizm Kümelenme Potansiyeli, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, Alternatif Turizm Kapsaminda Uşak Ulubey Kanyonu’nun Swot Analizi, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ŞAHİN ÖREN TUBA,ARMAN ADEM, Ön Lisans Seviyesinde Aşçilik Eğitimini Tercih Etme Nedenlerinin Değerlendirilmesi, Akademik Bakış Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, MUTLU ÇİĞDEM,ŞAHİN ÖREN TUBA, Spor Pazarlaması Açısından Futbol Kulüplerine Taraftar Olma Nedenleri, Turizm Araştırma Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ARMAN ADEM,ŞAHİN ÖREN TUBA, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajlarında İşletmelerden Beklentileri Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ŞAHİN ÖREN TUBA, Otel İşletmelerine Ait Web Sitelerinin Türkiye de Faaliyet Gösterdikleri Bölgelere Göre Değerlendirilmesi, Turizm Araştırma Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, AKBABA ATİLLA,MUTLU ÇİĞDEM,ŞAHİN ÖREN TUBA, Otel İşletmelerinin Tüketicilere Yönelik Kullandıkları Satış Geliştirme Araçları Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Turizm Araştırma Dergisi
 • 27.04.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (ICTTR), ŞAHİN ÖREN TUBA,ARMAN ADEM, Suggestions for The Curriculum Plan of Tourism and Hotel Management Program at Associate Degree Level, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (ICTTR), ÖREN VELİ ERDİNÇ,ARMAN ADEM,ŞAHİN ÖREN TUBA, Investigation of Kitchen Managers’ Motivational Tools Used In Their Managerial Activities and Leadership Style, Özet bildiri
 • 27.03.2014, Uluslararası, 2nd Belgrade International Tourism Conference, Thematic Tourism in a Global Environment: Advantages, Challenges and Future DevelopmentsBelgrade, March 27 – 29, 2014, ÖREN VELİ ERDİNÇ, ŞAHİN TUBA, An Evaluation of Thematic Hotels Web Sites in Turkey, Tam metin bildiri
 • 26.10.2019, Uluslararası, 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, ŞAHİN ÖREN TUBA,YÜZBAŞIOĞLU NEDİM, Air Sports Tourist Expectations From A Sustainable Destination: Exploratory And Confirmatory Factor Analysis, Tam metin bildiri
 • 23.08.2017, Uluslararası, XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA,EKİN YAKIN, The attitudes of instructors towards innovation in gastronomy education: The example of Turkey, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ŞAHİN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Aldıkları Bölümü Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Tam metin bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, Comparison of Expectations and Satisfaction of VocationalStudents from Training Model, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ŞAHİN ÖREN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Sustainability Within The Context of Gastronomy Tourism: The Case of Ebem Köftesi, Özet bildiri
 • 04.11.2016, Uluslararası, 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, ŞAHİN ÖREN TUBA, Investigation for Ethical Attitudes of Travel Agencies That Use Web Based Marketing, Özet bildiri
 • 04.11.2016, Uluslararası, 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, The Impact of Wi Fi Internet Connection to The Customer Satisfaction in Accommodation Establishments A 5 Star Hotel Business Case, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2015, ŞAHİN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3 1 Eğitim Modelinden Beklentilerinin İncelenmesi Banaz MYO Örneği, Özet bildiri
 • , Ulusal, Geleneksel 9. Turizm Paneli, Tuba Şahin, Arif Güngör, Meslek Seçimi Açısından Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının Tercih Nedenleri Akçakoca TİOYO Örneği, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Murat Selim Selvi, Çiğdem Mutlu, Tuba ŞAHİN, Kırsal Alandaki Turizm Eğitim Kurumlarının Endüstriyel Kuruluşlar Açısından Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞAHİN ÖREN TUBA,EKİN YAKIN,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Research on Education, 2017, E-BWN, 978-83-948896-3-0
 • Banaz Meslek Yüksekokulunda Öğrenci Olmak ” konulu Gazete ve Afiş sergisi

  18.12.2013 - 20.12.2013

  Düzenleyenler : T.C. Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu
  Uşak
 • 2013

  Teşekkür Belgesi, Sergi Küratörü

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ