UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
TOLGA YEŞİL

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
İŞLETME YÖNETİMİ PR.
 • Lisans

  2005 - 2009

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2012

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Yönetim bilgi sistemi kapsamında maliyet muhasebesi bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması ve bir uygulama
 • Doktora

  2013 - 2018

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) (AFYON KOCATEPE ÜNİV. ORTAK)
  Yönetim Muhasebesi Açısından Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Başabaş Noktası Analizi: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Alanında Bir Uygulama
 • YDS - İngilizce

  2016 -

  İngilizce - 56.25000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 65.0
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 81.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - İŞLETME YÖNETİMİ PR.
 • Maliyet Muhasebesi - Önlisans, 2018-2019
 • Elektronik Ticaret - Önlisans, 2018-2019
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2018-2019
 • Yönetim ve Organizasyon - Önlisans, 2018-2019
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • Genel Hukuk Bilgisi - Önlisans, 2018-2019
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2018-2019
 • Genel İşletme - Önlisans, 2018-2019
 • Bilgisayara Giriş - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • İletişim - Önlisans, 2018-2019
 • İstatistik - Önlisans, 2017-2018
 • Marka Yönetimi - Önlisans, 2017-2018
 • Ekonomi - Önlisans, 2017-2018
 • Liderlik ve Motivasyon - Önlisans, 2017-2018
 • İşletme Yönetimi II - Önlisans, 2017-2018
 • Yönetim Muhasebesi - Önlisans, 2017-2018
 • Bilgisayarlı Büro Programları - Önlisans, 2017-2018
 • Makro İktisat - Önlisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2019, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, Reviewed Of National and International Printed Books Written InManagement Accounting, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,Kara Ebru, İşletmelerin Dupont Karlılık Analiziyle Performansının Belirlenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,AY FIRAT, Muhasebe Mesleği Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, Investigation of ADR Agreement in terms of Management Accounting, Journal of Multidisciplinary Developments
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,KARA İSMAİL,ERSOY GÜRSEL, BIST’de İşlem Gören Kâğıt Ve Kâğıt Ürünleri Basım Ve Yayın İşletmelerinin Topsis, Promethee Ve Copras Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Belirlenmesi, Business Management Studies: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, Muhasebe Alanındaki Ulusal Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, TFRS Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, Bıst Sürdürülebilirlik Endeksine Kayıtlı Üretim Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Performanslarının İncelenmesi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Degisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, YEŞİL TOLGA,KÖSE UTKU, Karayolu Yolcu ve Yük Taşımacılığında Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) Sınavı ile Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi ve Teknolojik Bağlamda Sistem Önerileri, Route Educational and Social Science Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, YEŞİL TOLGA,KÖSE UTKU, Web Based Bibliometric Profile of Turkish Articles on Internal Auditing as Published Between 2003-2013, Journal of Multidisciplinary Developments
 • Uluslararası Hakemli 2017, YEŞİL TOLGA,KÖSE UTKU, Karayolu Yolcu Ve Yük Taşımacılığında Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Src) Sınavı İle Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi Ve Teknolojik Bağlamda Sistem Önerileri, Route Educational and Social Science Journal
 • Ulusal Hakemli 2015, YEŞİL TOLGA, -Yönetimin Etkinliği Açısından Standart Maliyet Yönteminin Uygulanması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, BULCA HANDAN,YEŞİL TOLGA, -Bağımsız Denetim Standartlarının Muhasebede Hile Kavramına Yaklaşımı, Optimum Journal of Economics and Management Sciences
 • Ulusal Hakemli 2013, YEŞİL TOLGA, Muhasebe Bilgi Sistemi Kapsamında Standart Maliyet Yönteminin Önemi ve Uygulanması, Mali Kılavuz
 • Ulusal Hakemli 2013, YEŞİL TOLGA, Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Bir Değerlendirme, Mali Kılavuz
 • Ulusal Hakemli 2012, AYDEMİR İSMAİL,YEŞİL TOLGA, Türkiye’nin Dış Ticaret Hedefleri, 2011’de Bölge Ülkeleriyle Olan Dış Ticaret Hacminin Durumu ve Geleceği Üzerine Bir Analizi, Mali Kılavuz
 • 27.09.2019, Uluslararası, International Conference on Social Sciences And Humanities-II, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, The Social Media’s Effect on Consumer Behaviors: The Application Examples of Vocational School of Banaz, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4 th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,Kara Ebru, İslami Finans Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık, Özet bildiri
 • 23.08.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, TAYYAR NEZİH,AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,Arslan Rojhat, Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Algısı Üerine Bir Araştırma: Uşak İli Örneği, Özet bildiri
 • 22.11.2018, Uluslararası, Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Iscess) International Symposium on Contemporary Education and Social Sciences, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,ÇEMBER ÇAĞLA, Determination Of Corporate Companies Financial Performance With Multi Criteria Decision Making Methods, Özet bildiri
 • 19.04.2019, Ulusal, XXXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, YEŞİL TOLGA, Yönetim Muhasebesi Eğitiminde Standart Maliyet Yöntemi ve Doğrusal Programlama İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 17.10.2018, Uluslararası, 5. ULUSLARARASI MUHASEBE ve FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, AKYÜZ FATMA,KÖSE UTKU,YEŞİL TOLGA, KRİPTO PARA BİRİMLERİ: BİTCOİN MUHASEBESİ, Tam metin bildiri
 • 16.11.2018, Uluslararası, 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES, YAPA KORAY,YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, BİST’te İ̇şlem Gören Şirketlerinin Finansal Performanslarının İ̇ncelenmesi: Elektrik Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Özet bildiri
 • 16.11.2018, Uluslararası, 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, Hukuk ve Muhasebe Sı̇stemı̇nde Bı̇lı̇rkı̇şı̇lı̇k, Tam metin bildiri
 • 15.02.2019, Uluslararası, II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,ARSLAN ROJHAT, Bitcoin ve Muhasebesi, Özet bildiri
 • 13.12.2017, Uluslararası, 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,ay fırat, Muhasebe Mesleği Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Özet bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, II.Uşak Sempozyumu, AYDEMİR İSMAİL,YEŞİL TOLGA, Uşak Tekstil Sanayinde Maliyet Bilgilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, MODAVICA 2018 XV. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, Muhasebe Alanındaki Doktora Tezlerinin Bibliyografyası, Özet bildiri
 • 12.09.2018, Uluslararası, Business Organization Reseach Conference, AKYÜZ FATMA,KARA İSMAİL,YEŞİL TOLGA,Ersoy Gürsel, BIST’de İşlem Gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım ve Yayın İşletmelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6.SCF International Conference on Economic and Social Impacts Of Globalization and Liberalization, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,KARA EBRU, Şirketlerin Dupont Karlılık Analiziyle PerformansınınBelirlenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Örneği, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Ulusal, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, YEŞİL TOLGA,Kara Begüm, Meslek Yüksekokullarındaki Bölümlerin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme: Uşak Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, Bulut Bilişim ve Muhasebe: Bulut Muhasebe, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,KARA EBRU,ECEM BÖREKÇİ, İşletmelerde Konkordato Süreci ve Altman Modeli Yöntemiyle Başarısızlık Tahmini, Tam metin bildiri
 • 07.06.2018, Uluslararası, The 6th International Conference on Scientific Methods in Academic Research and Teaching,, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,KÖSE UTKU, An Alternative Approach for Breakeven Point Analysis: Artificial Neural Network, Özet bildiri
 • 03.11.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, YEŞİL TOLGA,KÖSE UTKU, Karayolu Yolcu ve Yük Taşımacılığında Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) Sınavı ile Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi ve Teknolojik Bağlamda Sistem Önerileri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,USLU YELİZ, Yeni Ekonomik Trendler ve İş FırsatlarıNew Economic Trends and Business Opportunities, 2019, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 978-605-327-948-8
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,ÇENBER Çağla, Contemporary Approaches in Education and Social Science, 2019, Old Publishing, 978-1-950636-01-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA,DEMİRAL GÜLTEN,YEŞİL TOLGA, Scientific Developments, 2019, Gece Kitaplığı, 978-605-78521-20
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, 2018, Gece Kitaplığı, 978-605-288-227-6
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, YAPA KORAY,YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, Ekonomi Biliminde Güncel Çalışmalar-2018, 2018, Gece Kitaplığı, 978-605-288-455-3