UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
SUAT ŞAHİNLER

TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1985 - 1989

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1989 - 1993

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Regresyonda kalıntı (residual) analizi
 • Doktora

  1993 - 1997

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Regresyon analizinde etkili gözlemlerin (Influental observations) belirlenmesinde kullanılan istatistiklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2000 - Güz

  İngilizce - 78,75
 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  TIP FAKÜLTESİ - TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - -
 • DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2011

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2005

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1997

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1994

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ - BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2014 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2013 - 2017

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2010 - 2013

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2005 - 2007

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  1998 - 2001

 • 2017

  Yüksek Lisans - ERKAN ÖZER
  Kütahya ilinde arıcılığın yapısal analizi, arıcı sağlığı, güvenliği, sorunları ve çözüm önerileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - YAHYA İMAMOĞLU
  Üniversitelerde öğrencilerin aldıkları hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeyleri: Niğde Üniversitesi örneği
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Doktora - ÖZKAN GÖRGÜLÜ
  Bulanık mantık (fuzzy logic) teorisi ve tarımda kullanım olanakları üzerine bir araştırma
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - EMRAL ŞENER
  Bazı kırık hat (broken-line) regresyon modellerinin sas istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - ÖZKAN GÖRGÜLÜ
  Tekrar eden ölçümlü deneme desenleri
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - DERVİŞ TOPUZ
  Regresyonda yeniden örnekleme yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
  Niğde Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2013-2014
 • Uygulamalı Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İleri Ekonometrik Teknikler II - Doktora, 2013-2014
 • İleri Ekonometrik Teknikler I - Doktora, 2013-2014
 • Aratırma Yöntemleri I - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2012-2013
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2012-2013
 • BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI II - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2012-2013
 • Biyoistatistik - Lisans, 2011-2012
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2011-2012
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2011-2012
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK - Doktora, 2011-2012
 • REGRESYON ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • OLASILIK TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİ - Önlisans, 2011-2012
 • DAĞILIŞ TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI II - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2011-2012
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2010-2011
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2010-2011
 • ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK - Doktora, 2010-2011
 • REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLER - Doktora, 2010-2011
 • REGRESYON ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • OLASILIK TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİ - Önlisans, 2010-2011
 • DAĞILIŞ TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI II - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • BİLGİSAYAR KULLANIMI - Lisans, 2010-2011
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2010-2011
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2009-2010
 • Biyoistatistik - Lisans, 2009-2010
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2009-2010
 • UYGULAMALI LİNEER MODELLER - Doktora, 2009-2010
 • REGRESYON ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • OLASILIK TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİ - Önlisans, 2009-2010
 • DAĞILIŞ TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI II - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • BİLGİSAYAR KULLANIMI - Lisans, 2009-2010
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2009-2010
 • Biyoistatistik - Lisans, 2008-2009
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2008-2009
 • ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK - Doktora, 2008-2009
 • UYGULAMALI LİNEER MODELLER - Doktora, 2008-2009
 • REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLER - Doktora, 2008-2009
 • OLASILIK TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİ - Önlisans, 2008-2009
 • BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI II - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • BİLGİSAYAR KULLANIMI - Lisans, 2008-2009
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2008-2009
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2007-2008
 • DAĞILIŞ TEORİSİ - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI II - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • BİLGİSAYAR KULLANIMI - Lisans, 2007-2008
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2007-2008
 • UYGULAMALI LİNEER MODELLER - Doktora, 2006-2007
 • BİLGİSAYAR KULLANIMI - Lisans, 2006-2007
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2006-2007
 • ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI - Lisans, 2005-2006
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHİNLER SUAT,ŞAHİNLER NURAY, Prediction of upper limits of heat exposure time in terms of quality of honey in different heating temperatures and honey types, Sylwan
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHİNLER NURAY,GÜL AZİZ,ŞAHİNLER SUAT, Heavy Metals and Trace Elemements Content of Different Propolis Types, European International Journal of Science and Techonogy
 • Uluslararası Hakemli, BOZDOĞAN ELİF,ŞAHİNLER SUAT,Korkmaz Esra, ENVIRONMENTAL AWARENESS AND ATTITUDES INUNIVERSITY STUDENTS AN EXAMPLE FROM HATAY TURKEY, Oxidation Communications
 • Ulusal Hakemli, Üçkardeş F, S Şahinler, E Efe, Aykırı Gözlemlerin Belirlenmesinde Kullanılan Bazı İstatistikler, KSÜ Doğa Bil. Derg.
 • Uluslararası Hakemli, M Görgülü, M Boğa, S Sahinler, U Kılıç N Darcan, Meal criterion and feeding behaviour in sheep and goats, Options Méditerranéennes
 • Uluslararası Hakemli, BAYLAN MİKAİL,CANOĞULLARI SİBEL,ŞAHİNLER SUAT,A Nazım Uluocak,ÇOPUR AKPINAR GÜLŞEN, Effects of Divergent Selection Methods Based on Body Weights of Quail on Improvement of Broiler Quoil Parents, J. Anim. Vet. Adv.
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHİNLER SUAT, Estimation of Sustained Peak Yield Interval of Dairy Cattle Lactation Curves by Using a Broken Line Regression Approach, South African Journal of Animal Science
 • Uluslararası Hakemli, S Sahinler, N Sahinler, A Gül, Determination of Honey Botanical Origin by Using Discriminant Analysis, J. Anim. Vet. Adv.
 • Uluslararası Hakemli, GÖRGÜLÜ MURAT,BOĞA MUSTAFA,SERBESTER UĞUR,KUTLU HASAN RÜŞTÜ,ŞAHİNLER SUAT, Diet selection and eating behaviour of lactating goats subjected to time restricted feeding in choice and single feeding system, Small Rum. Res.
 • Uluslararası Hakemli, Sahinler S, Göncü Karakök S, Bootstrap and Jackknife Parameter Estimation of the Models Fitting to Lactation Milk Yield 2x 305 on Calvin Age, J. Appl. Anim. Res.
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHİNLER SUAT,Derviş Topuz, Bootstrap and Jackknife Resampling Algorithms For Estimation Of Regression Parameters, Journal of Applied Quantitative Methods
 • Uluslararası Hakemli, Keskin M, S Gül, A Şahin, S Kaya,M Duru,O Görgülü,S Sahinler,O Biçer, Effects of feed refreshing frequency on growth and carcass characteristics of Awassi lambs, South African Journal of Animal Science
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHİNLER SUAT,GÖRGÜLÜ ÖZKAN, Analysis of Repeated Measures by Using Multivariate Method, J. Applied Sci.
 • Uluslararası Hakemli, O Görgülü, S Sahinler, Repeated Measures Analysis and Some Experimental Design Considerations In Animal Science, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, Sezen S M, G Çelikel, A Yazar, Y Y Mendi,S Sahinler,S Tekin,B Gencel, Effects of Drip Irrigation Management and Different Soilles Culture on Yield and Quality of Tomato Grown in a Plastic House, Pak. J. Biol. Sci.
 • Uluslararası Hakemli, S Sahinler, Y Bek, A Classification of Single Influential Observation Statistics In Regression Analysis, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHİNLER SUAT,ŞAHİN AHMET,GÖRGÜLÜ ÖZKAN, Ferula eleaochytris powder effect in layer diet on feed intake and some egg parameters by using a multivariate analysis method for repeated measures, J. Appl. Anim. Res.
 • Ulusal Hakemli, Şahinler S, M F Can, Ö Görgülü, Samandağ İlçesinde Hatay Balıkçılığın Genel Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, M F Can, S Sahinler, Age Estimation of Fish Using Otolith and Fish Measurements in a Multi species Fishery A Case Study for Pagellus erythrinus L 1758 from Iskenderun Bay NE Mediterranean Sea, Pak. J. Biol. Sci.
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT,GÜL AZİZ, Biochemical composition of honeys produced in Turkey, Journal of Apicultural Research
 • Uluslararası Hakemli, İ Tapkı, S Kaya, A Sahin, S Sahinler, A comparison of fattening performance and slaughter characteristics of Simmental and Black White young bulls under subtropical climate conditions, J. Anim. Vet. Adv.
 • Uluslararası Hakemli, KURT ŞENER,DERVİŞ SİBEL,ŞAHİNLER SUAT, Sensitivity of Verticillum Dahlea to procloraz and Procloraz manganez complex and Control of Verticillum wilt of cotton in the field, Crop Protection
 • Uluslararası Hakemli, S Sahinler, M F Can, A Better Way For Direct Estimation Of The Von Bertalanffy Growth Parameters For Fish, J. Anim. Vet. Adv.,
 • Uluslararası Hakemli, Sahinler S, M Görgülü, Estimation of main carcass components by using bootstrapping regression method, Journal of Animal and Feed Sciences
 • Ulusal Hakemli, Şahinler N, S Şahinler, Hatay İl inde İpekböceği Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma, M.K..Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, S Sahinler, Y Bek, A Comparison of Some Statistics On The Determination of Collinearity In Animal Science Data, J. Anim. Vet. Adv
 • Uluslararası Hakemli, N Sahinler, S Sahinler, Effects Of The Number Of Queen Cells And Harvesting Interval On The Acceptance Rates Of The Larvae Royal Jelly Quality And Quantity, J. Anim. Vet. Adv.
 • Ulusal Hakemli, ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT,GÜL AZİZ, Hatay yöresi ballarının bileşimi ve biyokimyasal analizi, MKÜ Ziraat Fak Derg
 • Ulusal Hakemli, ŞAHİNLER SUAT, En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Modeli Oluşturmanın Temel Prensipleri, M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, ŞAHİNLER SUAT,GÖRGÜLÜ ÖZKAN, Path Analizi ve Bir Uygulama, M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Gözübenli H, O Şener, Ö Konuşkan, S Şahinler M Kılınç, Hatay da Mısır Tarımının Genel Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri, M.K..Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Şahinler S, Y Bek, M Akar, Öğrencilerin Üniversitedeki Başarısının Bağlı Olduğu Üniversite Öncesi Eğitim Öğretim Aile Ve Sosyal Çevre İle İlgili Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, M.K..Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Şahinler S, Y Bek, Regresyonda Etkili Gözlemlerin Influential Observations Belirlenmesinde Kullanılan İstatistiklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, M.K..Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Şahinler N, S Şahinler, Hatay İl inde Arıcılığın Genel Durumu Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma, M.K..Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Bek Y, S Şahinler, G T Kayaalp, Etkili Gözlemlerin Belirlenmesinde Cook ve Welsch Kuh İstatistiğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, M.K..Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Kayaalp G T, S Şahinler, İstatistiğin Tarımsal Araştırmalardaki Önemi ve Kullanım Alanları, M.K..Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Şahinler S, M Akar, Regresyonda Kalıntı Residual Analizi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens. Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Akar M, E Özköse, S Şahinler, Adana daki Süpermarket ve Balıkhanelerde Satılan Hayvansal Ürünlerin Fiyat Değişimleri, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Akar M, S Şahinler, Regresyonda Standart Kalıntılar ve Hatanın Normallik Varsayımının İncelenmesi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Akar M, S Şahinler, Sığır ve Koyunlarda Embriyo Transferi Teknikleri ve Türkiye Açısından Önemi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 28.04.2003, Ulusal, II. Marmara Arıcılık Kongresi, ŞAHİN AHMET,BAYLAN MİKAİL,ŞAHİNLER SUAT,CANOĞULLARI DOĞAN SİBEL,GÜL AZİZ, The effects of propolis on fattening performance and slaughter traits of Japanese quail, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, ŞAHİNLER NURAY,ÇOLAK AYŞEN MELDA,ŞAHİNLER SUAT,İSLAMOĞLU MAHMUT,TÜRK Mehmet Uygar, The General Situation of Mulberry Cultivation in Uşak and Determining the Potential of Silkworm Growing, Tam metin bildiri
 • 25.09.2017, Uluslararası, IHC 2017, ŞAHİNLER NURAY,YÜCEL BANU,ŞAHİNLER SUAT, YAKIN GEÇMİŞ ZAMANDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE ARICILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Özet bildiri
 • 24.06.2009, Ulusal, VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Şahinler S, M Görgülü, M Boğa, Çiftlik Hayvanlarında Otomatik Yemleme Sisteminde Öğünler Arası Sürenin Hesaplanmasında Bir Bilgisayar Uygulaması, Tam metin bildiri
 • 24.05.2017, Uluslararası, 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017),, Topuz Derviş,KESKİN İSMAİL,ŞAHİNLER SUAT,ALTAY YASİN, Interval Regression Model and An Application, Özet bildiri
 • 24.05.2016, Uluslararası, 13th Asian Apicultural Association Conference, GÜL AZİZ,ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT, Effect Of Determinantion Ferula Communıs And Pimpinella Anisum On Honey Bee Colony Performance And Brood Production, Tam metin bildiri
 • 24.04.2016, Uluslararası, 13th Asian Apicultural Association Conference, ŞAHİNLER SUAT,ŞAHİNLER NURAY, Prediction of upper limits of heat exposure time in terms of quality of honey in different heating temperatures and honey types, Özet bildiri
 • 24.02.2002, Uluslararası, 6th Asian Apicultural Association (AAA) International Conference and Apiexpo, Şahinler N, S Şahinler, A Gül, The Biochemical Analysis And Compounds Of Honey Collected From Hatay in Turkey, Tam metin bildiri
 • 22.05.2014, Uluslararası, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Naib Alakbarov,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ŞAHİNLER SUAT, TÜRKİYE NİN İHRACAT TALEBİ FONKSİYONUNUN ENGLE GRANGER VE SINIR TESTİ YÖNTEMLERİ İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS(IASOS)., GÜNDÜZ MURAT,ALAKBAROV NAIB,GÜNDÜZ MERAL,ŞAHİNLER SUAT,ERTUĞRUL CEMİL, Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyum ve Memnuniyet Araştırması: Uşak Üniversitesi Örneğinde Çok Değişkenli Yöntemlerle Bir Analiz, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS(IASOS), GÜNDÜZ MURAT,Alakbarov Naib,GÜNDÜZ MERAL,ŞAHİNLER SUAT,ERTUĞRUL CEMİL, Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyum ve Memnuniyet Araştırması: Uşak Üniversitesi Örneğinde Çok Değişkenli Yöntemlerle Bir Analiz, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), ŞAHİNLER NURAY,Alpala Demirhan Sibel,ŞAHİNLER SUAT,İSLAMOĞLU MAHMUT,Türk Mehmet Uygar,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Use of Plants on Varroa Parasitis in Organic Bees, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), ŞAHİNLER SUAT,ÖZER Erkan, Structural Analysis Of Beekeeping, Health, Security and Problems Of Beekeepers in Kutahya Province And Solution Proposals., Özet bildiri
 • 19.09.2004, Uluslararası, First European Conference of Apidology, ŞAHİNLER SUAT, The direct and indirect effects of colony numbers and average of the honey production per hive on total honey production of the authoritatively country about honey production in the world, Tam metin bildiri
 • 18.09.2008, Uluslararası, 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens,, M Boğa, S Şahinler, M görgülü, Ü Kılıç S Göncü Z Cebeci, Obtaining data for meal criterion for dairy cows in a computerized feeding system, Tam metin bildiri
 • 18.05.2016, Uluslararası, International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications, Topuz Derviş,ALTAY YASİN,KESKİN İSMAİL,ŞAHİNLER SUAT, Fuzzy Logistic Regression Model And An Application, Tam metin bildiri
 • 17.05.1993, Ulusal, I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, AKAR MUSTAFA,ŞAHİNLER SUAT, Çoklu Regresyon Analizinde Kısmi Kalıntılar ve Grafik Analizi, Tam metin bildiri
 • 16.05.2000, Ulusal, Araştırma’ 2000 Sempozyumu, KAYAALP GÖKHAN TAMER,Ertan Yazgan,ŞAHİNLER SUAT, Aşamalı Kümeleme Analizi Hierarchical Cluster Analysis Yöntemlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 16.04.2002, Ulusal, III Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Derviş Topuz,ŞAHİNLER SUAT,GÖRGÜLÜ ÖZKAN, Regresyonda yeniden örnekleme yöntemlerinin bootstrap ve jackknife S PLUS paket programında uygulanışları Üzerine bir çalışma, Tam metin bildiri
 • 16.04.2002, Ulusal, III Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ŞAHİNLER SUAT,GÖRGÜLÜ ÖZKAN,ŞAHİNLER NURAY, Geçmişten Geleceğe Sayılarla Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye Hayvancılığına Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 16.04.2002, Ulusal, III Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, GÖRGÜLÜ ÖZKAN,ŞAHİNLER SUAT,Derviş Topuz, Tekrar Eden Ölçümlü Deneme Desenlerinin SPSS 9 05 Paket Programı İle analiz Edilmesi, Tam metin bildiri
 • 15.10.2018, Uluslararası, International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, ŞAHİNLER SUAT,ŞAHİNLER NURAY, Beekeper Health and Safety in Terms of Occupotional Health and SafetyKütahya Province Example, Tam metin bildiri
 • 15.10.2018, Uluslararası, Inernational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT,DİNLER HAVVA, Chemical Structure and Anti-Fungal Activity of Propolis Produced in MuğlaProvince, Tam metin bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, International Conference on Agriculture, Forest, Food, Food Sciences and Technologies, ŞAHİNLER NURAY,GÜL AZİZ,ŞAHİNLER SUAT,ÇOLAK AYŞEN MELDA,ALAPALA DEMİRHAN SİBEL,İSLAMOĞLU MAHMUT, The Use of Natural Products as an Alternative to Chemical Methods in Combat Against Varroa in Honey bee Colonies, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, ICAFOF 2017, ŞAHİNLER NURAY,GÜL AZİZ,ŞAHİNLER SUAT,ÇOLAK AYŞEN MELDA,ALAPALA DEMİRHAN SİBEL,İSLAMOĞLU MAHMUT, The Use of Natural Products as An Alternative to Chemical Methods in Combat Against Varroa in Honeybee Colonies, Özet bildiri
 • 15.05.1996, Ulusal, E.Ü. Ziraat Fakültesi Hayvancılık'96 Kongresi, KAYAALP GÖKHAN TAMER,BEK YÜKSEL,ŞAHİNLER SUAT, Hayvansal Modelde Varyans Unsurlarının Tahmini, Tam metin bildiri
 • 12.05.1992, Ulusal, Araştırma' 92 Sempozyumu, AKAR MUSTAFA,ŞAHİNLER SUAT, Kalıntıların Grafik Analizleri Yardımıyla Regresyon Modelinin Yeterliliğinin Saptanması, Tam metin bildiri
 • 12.01.2003, Uluslararası, The Second International Biometric Society Conference of the Eastern Mediterranean Region, ŞAHİNLER SUAT,BEK YÜKSEL, A Classification of Influential Observation Statistics in Regression Analysis, Özet bildiri
 • 10.09.2006, Uluslararası, Second European Conference of Apidology, Görgülü Ö, S Şahinler, N Şahinler, Honey Grading Using Fuzzy Logic Second European Conference of Apidology, Tam metin bildiri
 • 10.05.2014, Uluslararası, 9th International Statistics Day Symposium, DERVİŞ TOPUZ,ALTAY YASİN,KESKİN İSMAİL,ŞAHİNLER SUAT, Fuzzy Correlation Coefficient and A Sample Matlab Application, Özet bildiri
 • 09.06.2008, Uluslararası, 2nd International Apimedica and Apiquality Forum , Rome, Italy, 9-12 June, Şahinler N, A Gül, E Akyol, H Yeninar S Şahinler, Studies on Losses of Honeybee Colonies in Autumn and Winter Season in Hatay Region, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation fort he Future in Economics and Administrative Sciences, KAKİ BARIŞ,GÜNDÜZ MURAT,ŞAHİNLER SUAT,Erol Serkan,Yıldırım Yunus, Determination of Some Variables Affecting Housing Sales in Turkey with Markov Switching Model, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts Antalyaof Globalization, ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT,ALAPALA DEMİRHAN SİBEL, Arıcılığın Türkiye Ekonomisindeki Geleceğine Bir Bakış, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization, ŞAHİNLER SUAT,Şahinler Ayşenur,KAKİ BARIŞ,Alakbarov Naib, Partial Dollarization and Financial Deepening in Balkan Countries’xx Economies, Özet bildiri
 • 05.09.2007, Ulusal, V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Şahinler S, E Şener, Bazı Kırık Hat Broken Line Regresyon Modellerinin SAS İstatistik Paket Programı Kullanılarak Çözümlenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.09.2007, Ulusal, V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, O Örgülü, S Sahinler, Zooteknide Bulanık Mantık Teorisinin Kullanılabilirliği ve Bazı Uygulamalar, Tam metin bildiri
 • 05.09.2006, Ulusal, IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, O Görgülü, S Şahinler, Y Bek, Sağlık Alanında Bulanık Mantık Yöntemlerinin Uygulanabilirliği, Tam metin bildiri
 • 05.09.2006, Ulusal, IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Şahinler S, O Görgülü, Bulanık Mantık Uygulamalarının MATLAB Aracılığıyla Çözümlenmesi, Tam metin bildiri
 • 04.04.2006, Uluslararası, Int. Symp. On Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture., Sezen S M, G Çelikel, A Yazar, Y Mendi S Şahinler S Tekin B Gencel, Drip Irrigation Management of Tomato Grown in Different Soilless Culture in a Greenhouse, Tam metin bildiri
 • 01.11.2016, Uluslararası, 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, ŞAHİNLER NURAY,Türk Mehmet Uygar,Alpala Demirhan Sibel,ŞAHİNLER SUAT, Uşak İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi Sorunları ve Çözüm Önerileri, Tam metin bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, IV Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT,GÜL AZİZ,GÖRGÜLÜ ÖZKAN, Arı ürünlerinin tüketici özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Özet bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, Alakbarov Naib,GÜNDÜZ MURAT,GÜNDÜZ MERAL,ERTUĞRUL CEMİL,ŞAHİNLER SUAT, Uluslararası Öğrencilerde Uyum ve Memnuniyet, Uşak Üniversitesi Örneğinde İstatistiksel Analiz, 2017, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-43-4
 • Ulusal, Ders Kitabı, ŞAHİNLER SUAT, İstatistik, 2015, Uşak Üniversitesi, 978-605-85324-0-3
 • Ulusal, Ders Kitabı, ŞAHİNLER SUAT, Deneme Planları ve İstatistik Analizi, 2015, Uşak Üniversitesi, 978-605-85324-1-0
 • Ulusal, Ders Kitabı, M Akar, S Sahinler, İstatistik, 1993, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi,
Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisadi Düşünce
Natural Product Research , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Iranian Journal of Applied Animal Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İktisadi Düşünce
International Journal of Advance Agricultural Research , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Van 100. Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Revista Brasileira de Zootecnia , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Iranian Journal of Applied Animal Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Van 100. Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
World Journal of Agricultural Sciences , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
African Journal of Biotechnology , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Comprehensive Research Journal of Agricultural Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
International Research Journal of Agricultural Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
Iranian Journal of Applied Animal Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
 • 2009

  Yayın Teşvik

  TÜBİTAK
 • 2008

  Yayın Teşvik

  TÜBİTAK
 • 2005

  Yayın Teşvik

  TÜBİTAK
 • 2004

  Yayın Teşvik

  TÜBİTAK
 • 2003

  Yayın Teşvik

  TÜBİTAK
 • 2003

  Yayın Teşvik

  TÜBİTAK