UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ŞİRİN KÜÇÜK

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2014 - 2018

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Böbreğin eozinofilik sitoplazmalı tümörlerinin ayırıcı tanısında immünohistokimyanın tanısal değeri
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 66.25
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2017

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2017 - 2017

 • Uluslararası Hakemli, DUMBURACI NURULLAH,SEVİNÇ BARIŞ,KÜÇÜK ŞİRİN,SÜRÜM NEBİ,GÜLER CENK ŞAHİN,KARAHAN ÖMER, Steroid Cell Tumor of Ovary Diagnosed AfterDelivery Case Report, Hospital Practices and Research
 • Ulusal Hakemli, DAĞLI ADİLE FERDA,KÜÇÜK ŞİRİN,ÜÇER ÖZLEM,KIRIMLIOĞLU SAİME HALE, Dağlı FA, Küçük Ş, Üçer Ö, Kırımlıoğlu H. Midenin Adenoendokrin Karsinomuna Bağlı Malign Plevral Efüzyon Sitolojisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 28-33, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, KÜÇÜK İZZET GÖKER,KÜÇÜK ŞİRİN, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, TÜRKİYE KLİNİKLERİ
 • Ulusal Hakemli, KÜÇÜK İZZET GÖKER,KÜÇÜK ŞİRİN,SUNAY DİDEM, Sol Klavikula Ağrısı İle Gelen Hastada Saptanan Akciğer Adenokarsinom Olgusu., ADNAN MENDERES TIP DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, KÜÇÜK ŞİRİN,ÇEKİÇ SEMA, Primer Testis Lenfoması: Olgu Sunumu., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, KÜÇÜK ŞİRİN,ERCİHAN CEMİLE,ERCİHAN ERSOY,ÇEKİÇ SEMA,AKKALP ASLI, Küçük Ş, ErcihanC, Ercihan E, Çekiç S, Akkalp A. Memenin Primer Skuamöz Hücreli Karsinomu (İntrakistik Komponenti Bulunan): Olgu Sunumu Eşliğinde Literatür Bilgileriyle Tartışılması. 2014 40 (1): 35-40., ULUDAĞ TIP DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, KÜÇÜK ŞİRİN,DAĞLI ADİLE FERDA,CİHANGİROĞLU GULÇİN,AKPOLAT NUSRET, Granülomatöz Servisit: Servikovajinal Sitoloji İle Tanı Konan İki Olgu, ULUDAĞ TIP DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, DAĞLI ADİLE FERDA,KÜÇÜK ŞİRİN,CİHANGİROĞLU GÜLÇİN,ÖZERCAN MEHMET REŞAT,MURAT AYDIN AYŞE, İdiyopatik Granülomatöz Lobüler Mastit (Olgu Sunumu)., Meandros Medical and Dental Journal
 • Uluslararası Hakemli, DAĞLI ADİLE FERDA,KÜÇÜK ŞİRİN,SEZER MÜGE,ÜÇER ÖZLEM, Cytopathologic Diagnosis in Pleural Effusion and Cyto-Histopathologic Correlation, Türk Patoloji Dergisi
 • Ulusal Hakemli, ÇOBANOĞLU ŞİMŞEK BENGÜ,KÜÇÜK ŞİRİN, Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu, ADNAN MENDERS TIP DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, KÜÇÜK ŞİRİN,AKPOLAT NUSRET, Morfolojik Olarak Prostatın Adenoid Bazal Hücreli Karsinomu ile Karışan Prostatik Asiner Adenokarsinom Olgusu., Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi.
 • Uluslararası Hakemli, ÇOBANOĞLU ŞİMŞEK BENGÜ,SEZER MÜGE,KARABULUT PERVİN,KÜÇÜK ŞİRİN,MURAT AYDIN AYŞE, Primary Leiomyosarcoma of the Breast., The Breast Journal