UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ŞEYMA ÇATALGÖL

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2005 - 2009

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2013

  EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK (YL) (TEZLİ)
  İndüksiyon uygulanan primipar gebelere travayda dinletilen ney sesinin doğum sürecine etkisi
 • Doktora

  2015 - 2019

  EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ
  Selye’nin Stres Kuramı Kapsamında Gebelere Dinletilen Müziğin Maternal Fetal ve Neonatal Sonuçlara Etkisinin İncelenmesi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 72.5
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Ebelik

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017

  BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU - EBELİK BÖLÜMÜ -
 • PSİKOLOJİ II - Lisans, 2019-2020
 • MÜZİK TERAPİ - Lisans, 2019-2020
 • NEY ENSTRÜMANI - Lisans, 2019-2020
 • HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2019-2020
 • İLK VE ACİL YARDIM HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2019-2020
 • SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM - Lisans, 2019-2020
 • EPİDEMİYOLOJİ - Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2019-2020
 • DOĞUM KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2019-2020
 • PSİKOLOJİ - Lisans, 2018-2019
 • HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2018-2019
 • İLK VE ACİL YARDIM HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • EPİDEMİYOLOJİ - Lisans, 2018-2019
 • DOĞUM KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2018-2019
 • EPİDEMİYOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • FARMAKOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2017-2018
 • DOĞUM KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - Lisans, 2017-2018
 • EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR - Lisans, 2016-2017
 • MÜZİK - Lisans, 2016-2017
 • MADDE BAĞIMLILIĞI - Lisans, 2016-2017
 • DOĞUM BİLGİSİ IV - Lisans, 2016-2017
 • DOĞUM BİLGİSİ III - Lisans, 2016-2017
 • İLKYARDIM - Lisans, 2016-2017
 • EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR - Lisans, 2015-2016
 • İlkyardım - Lisans, 2015-2016
 • Psikoloji - Lisans, 2015-2016
 • EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR - Lisans, 2014-2015
 • Hastane Enfeksiyonları - Lisans, 2014-2015
 • Psikoloji - Lisans, 2014-2015
 • EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR - Lisans, 2013-2014
 • Doğum Bilgisi VI Uygulama - Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2019, ERKAL AKSOY YASEMİN,ÇATALGÖL ŞEYMA,Balçık Çolak Melek,YEŞİL YEŞİM,ÜZÜMCÜGİL KARAPOLAT HALE, Ebelik Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Akademik Başarı Durumlarının İncelenmesi, Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2019, ÇATALGÖL ŞEYMA,ÇEBER TURFAN ESİN, Doğum Öncesi Bakım Uygulamalarında Müzik, E Sağlık Ebelik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, MESERİ DALAK RECİ,ERGİN IŞIL,HASSOY HÜR,MERMER GÜLENGÜL,YÖRÜK SELDA,ÇATALGÖL ŞEYMA, School Based MultifacetedNutrition Intervention Decreased Obesity in a High School: An InterventionStudy from Turkey, Progress in Nutrition
 • Ulusal Hakemli 2018, DAL NADİRE,KARAHAN ALİ YAVUZ,ŞENYUVA İREM,SEVİMLİ SEVCAN,ÇATALGÖL ŞEYMA,KAYDOK ERCAN, Sağlıklı Gebelerde Kas İskelet Sistemi Ağrıları Lokalizasyon, Şiddet ve Karakter Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, AKSU SEVDE,ÇATALGÖL ŞEYMA, KADINLARIN DOĞUM SONRASI UZUN DÖNEM FİZİKSEL SAĞLIK PROBLEMLERİ VE ALGILADIKLARI SAĞLIK DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ, KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ JOURNAL OF WOMEN’xxS HEALTH NURSING
 • Ulusal Hakemli 2015, KÖMÜRCÜ NURAN,ÇATALGÖL ŞEYMA, Doğumda Müzik Terapi, Türkiye Klinikleri J. Obstet Womens Health Dis Nurs- Special Topics
 • 29.06.2017, Uluslararası, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, ÇATALGÖL ŞEYMA,ÇEBER TURFAN ESİN, MÜZİĞİN GEBELİK DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEME ETKİSİ, Özet bildiri
 • 29.06.2017, Uluslararası, Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, ÇATALGÖL ŞEYMA,EKTİ GENÇ RABİA, İNTESTİNAL MİKROBİYOTANIN YENİDOĞAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Özet bildiri
 • 26.04.2016, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, ÇATALGÖL ŞEYMA, Doğum Dalgaları ve Dalgaların Yönetimi Kursu,
 • 25.05.2017, Uluslararası, 3rd European Congress on Intrapartum Care, ERKAL AKSOY YASEMİN,ÇATALGÖL ŞEYMA,BALÇIK ÇOLAK MELEK,YEŞİL YEŞİM,ÜZÜMCÜGİL KARAPOLAT HALE, THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON ACHIEVEMENT IN MIDWIFERY STUDENTS, Özet bildiri
 • 22.09.2017, Uluslararası, 3. Uluslarararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, AKSU SEVDE,ÇATALGÖL ŞEYMA, ADLİ EBELİK, Özet bildiri
 • 21.03.2014, Ulusal, I. EGE EBELİK VE DOĞUM KONGRESİ, ÇATALGÖL ŞEYMA, İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Dinletilen Ney Sesinin Doğum Sürecine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, ÇATALGÖL ŞEYMA,KÖMÜRCÜ NURAN, Doğumun Ritmini Yakalama,
 • 19.10.2018, Uluslararası, 1. ULUSLARARASI 3. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ, ÇATALGÖL ŞEYMA,KÖMÜRCÜ NURAN, Müzikterapi ve Doğum, Özet bildiri
 • 12.05.2017, Uluslararası, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, AKSU SEVDE,ÇATALGÖL ŞEYMA, Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress,1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana., ÇATALGÖL ŞEYMA,ÇEBER TURFAN ESİN, Ülkemizde Anne Dostu Hastane Modeli, (Poster Presantation), Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress,1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana, ÇATALGÖL ŞEYMA,ÇEBER TURFAN ESİN, Müziğin Fetal ve Neonatal Davranışlar Üzerine Etkisi, (Poster Presantation), Özet bildiri
 • 10.10.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI MÜZİK DANS ve SAĞLIK KONGRESİ, ÇATALGÖL ŞEYMA,ÇEBER TURFAN ESİN, Effects of Music Listened to Pregnant Women on Anxiety Level, Tam metin bildiri
 • 08.03.2018, Ulusal, Geleneksel 15. FTR Uludağ Sempozyumu, DAL NADİRE,KARAHAN ALİ YAVUZ,ŞENYUVA İREM,SEVİMLİ SEVCAN,ÇATALGÖL ŞEYMA,KAYDOK ERCAN, Sağlıklı Gebelerde Kas İskelet Sistemi Ağrıları Lokalizasyon, Şiddet Ve Karakter Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma, Özet bildiri
 • 07.10.2016, Uluslararası, I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları Kongresi, ÇUBUKÇU AKSU SEVDE,ÇATALGÖL ŞEYMA, BALIKESİR İL MERKEZİNDE YAŞAYAN KADINLARIN POSTPARTUM UZUN DÖNEM SAĞLIK PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ, Tam metin bildiri
 • 07.09.2016, Uluslararası, 17th International Congress of Dietetics, MESERİ DALAK RECİ,ERGİN IŞIL,MERMER GÜLENGÜL,HASSOY HÜR,YÖRÜK SELDA,ÇATALGÖL ŞEYMA, SCHOOL BASED MULTIFACETED NUTRITION AND PHYSICALACTIVITY INTERVENTION DECREASED OBESITY PREVALENCE IN A HIGH SCHOOL AN INTERVENTION STUDY FROM TURKEY, Özet bildiri
 • 05.05.2010, Ulusal, I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, ÇATALGÖL ŞEYMA, Ebelik Mesleğinin Gelişiminde Besim Ömer Akalın ın Yeri, Tam metin bildiri
 • 05.05.2010, Ulusal, I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, ÇATALGÖL ŞEYMA, Müziğin Doğum Sürecine Etkisi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ÇATALGÖL ŞEYMA,ÇEBER TURFAN ESİN, Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem, 2018, İstanbul Tıp Kitapevi, 978-605-9528-92-4
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, ÇEBER TURFAN ESİN,SAYINER FATMA DENİZ,İLDAN ÇALIM SELDA,ERGİN AYLA,YAZICI SAADET,GENÇ RABİA,ÇOBAN AYDEN,YARICI ATIŞ FİLİZ,DEMİRELÖZ AKYÜZ MAHİDE,ÖZKAN HAVA,GÖKÇE İSBİR GÖZDE,ÇATALGÖL ŞEYMA,BOZKURT GÜLÇİN,YURDAKUL MİNE,EKŞİOĞLU AYSUN,YEŞİL YEŞİM,YILMAZ SEMA,KOCATÜRK ASİYE,UZEL YAR NESİBE,TÜRKMEN HÜLYA,AKIN BİHTER, Amerika’nın Önde Gelen Ebesinden İna May’in Emzirme Rehberi, 2018, AKDEMİSYEN KİTABEVİ, 9786052580448
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DURMAZ AYŞEGÜL,ÇANKAYA SEYHAN,AYDIN MELTEM,ÇATALGÖL ŞEYMA,ÇEBER TURFAN ESİN,HÖBEK AKARSU RUKİYE,RATHFISCH GULAY,ÜNVER HACER,UÇAR TUBA,YEŞİLÇİÇEK ÇALIK KIYMET,GÜNGÖR İLKAY,AVCI ÖZLEM,KUĞUOĞLU SEMA,ÇİTİL ELİF TUĞÇE,YÜCEL UMMAHAN,EKER ASLI,ASLAN ERGÜL,ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN,ÇETİN SERPİL,ARSLAN ÖZKAN HEDİYE,ERGİN AYLA,ÇELİK MERYEM,ABA YILDA ARZU,KÖMÜRCÜ NURAN,COŞAR ÇETİN FATMA,ERDEN ARZU,ERKAYA REYHAN,BİLGE ÇİĞDEM,OSKAY ÜMRAN,GÖKÇE İSBİR GÖZDE,KAHRİMAN İLKNUR,ALPARSLAN ÖZGÜR,DİNÇ HÜSNİYE,ŞAHİN NEVİN,DEMİRBAĞ BİRSEL CANAN,AKSU SEVDE,OFLAZ ASUDE, EBELER VE EBELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN NORMAL DOĞUM VE SONRASI DÖNEM, 2018, İstanbul Tıp Kitabevleri, 9786059528924
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ÇEBER TURFAN ESİN,SOĞUKPINAR NERİMAN,YAŞAROĞLU TOKSOY SERAP,EKTİ GENÇ RABİA,KARACA SAYDAM BİRSEN,ÖZTÜRK CAN HAFİZE,YÜCEL UMMAHAN,HADIMLI AYTÜL,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÇATALGÖL ŞEYMA,EKŞİOĞLU AYSUN,BÜLEZ AYSEL,SARICAN EMİNE SERAP,BAY HABİBE,DEMİRELÖZ AKYÜZ MAHİDE,ÇETİNTAŞ ÖNER SERAP,GÜNER SEVİL,İÇKE SİBEL,KURUL ŞEBNEM,ÇAKIR KOÇAK YELİZ,YEŞİL YEŞİM,BAYKAL AKMEŞE ZEHRA,DURMAZOĞLU GAMZE,AKIN BİHTER,YALNIZ HACER,BALÇIK ÇOLAK MELEK,DENİZCİ ZİREK ZÜBEYDE,TURHAN AYNUR,ACAR AYŞE,AYDEMİR HALİME,ERDENİLGEN ÖZGEN,SUNA SABRİYE,GARİP SATI SELİN,BEZİRGAN SELMA, EBELİK UYGULAMA STANDARTLARI, 2016, VİZE YAYINCILIK,
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2017

  1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi Poster 3.’lük Ödülü
  MÜZİĞİN FETAL VE NEONATAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  14.BESVAK HATİBOĞLU YAYINEVİ AYŞE BAYSAL BİLİM ÖDÜLÜ

  BESVAK HATİBOĞLU YAYINEVİ
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2014

  POSTER BİLDİRİ 3.'LÜK ÖDÜLÜ

  EGE ÜNİVERSİTESİ