UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SEYDİ AKTUĞ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1990 - 1994

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1996 - 1997

  University of Newcastle Upon Tyne School of Education
  Primary School Teachers' Competencies and Attitudes Towards Computers in the North-East of England
 • Doktora

  2011 -

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)
  Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2005 -

  İngilizce - 85
 • ÜDS - İngilizce

  2005 - Güz

  İngilizce - 86,250
 • KPDS - İngilizce

  2012 -

  İngilizce - 78.75000
 • YDS - İngilizce

  2013 -

  İngilizce - 80.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Sosyal Bilimler Eğitimi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2007

  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2006 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2006

  UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2008 - 2013

 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2017-2018
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2017-2018
 • KARİYER DANIŞMANLIĞI VE REHBERLİK - Lisans, 2017-2018
 • KİŞİLİK VE SOSYAL GELİŞİM - Lisans, 2017-2018
 • OKULLARDA GÖZLEM - Lisans, 2017-2018
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • KİŞİLERARASI İLETİŞİM - Lisans, 2017-2018
 • REHBERLİK - Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • FELSEFEYE GİRİŞ - Lisans, 2016-2017
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • KİŞİLİK VE SOSYAL GELİŞİM - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2016-2017
 • REHBERLİK - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2015-2016
 • AB EĞİTİM SİSTEMLERİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - Lisans, 2015-2016
 • FELSEFEYE GİRİŞ - Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2015-2016
 • REHBERLİK - Lisans, 2015-2016
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Lisans, 2015-2016
 • KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM - Lisans, 2015-2016
 • KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM - Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2014-2015
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Lisans, 2014-2015
 • REHBERLİK - Lisans, 2014-2015
 • REHBERLİK - Lisans, 2013-2014
 • AB EĞİTİM SİSTEMLERİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - Lisans, 2013-2014
 • AB EĞİTİM SİSTEMLERİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2013-2014
 • KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM - Lisans, 2013-2014
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2013-2014
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM FELSEFESİ - Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI MAT. BÖL. MEZUNLARI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI - Lisans, 2012-2013
 • FELSEFE - Lisans, 2012-2013
 • FELSEFEYE GİRİŞ - Lisans, 2012-2013
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2012-2013
 • AB EĞİTİM PROGRAMLARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2012-2013
 • SOSYAL PSİKOLOJİ - Lisans, 2012-2013
 • REHBERLİK - Lisans, 2012-2013
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- TARİH,COĞRAFYA BÖL. MEZUNLARI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI - Lisans, 2012-2013
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Lisans, 2012-2013
 • EĞİTİM FELSEFESİ - Lisans, 2012-2013
 • KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM - Lisans, 2012-2013
 • ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI - Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2012-2013
 • KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM - Lisans, 2011-2012
 • ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ - Lisans, 2011-2012
 • ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI - Lisans, 2011-2012
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI - Lisans, 2011-2012
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II - Lisans, 2011-2012
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2011-2012
 • ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI - Lisans, 2011-2012
 • AB EĞİTİM PROGRAMLARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - Lisans, 2011-2012
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2011-2012
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2011-2012
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2011-2012
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2011-2012
 • ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ - Lisans, 2010-2011
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLEİR VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2010-2011
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2010-2011
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2010-2011
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2010-2011
 • ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ - Lisans, 2009-2010
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2009-2010
 • İNGİLİZCE - Lisans, 2009-2010
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2009-2010
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2009-2010
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2009-2010
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM - Lisans, 2009-2010
 • MESLEKİ İNGİLİZCE-IV - Lisans, 2007-2008
 • MESLEKİ İNGİLİZCE-II - Lisans, 2007-2008
 • YABANCI DİL-İNGİLİZCE IV - Lisans, 2007-2008
 • TEMEL İNGİLİZCE-II - Lisans, 2007-2008
 • BİLGİSAYAR-II - Lisans, 2007-2008
 • KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM - Lisans, 2007-2008
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2007-2008
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I - Lisans, 2007-2008
 • TEMEL İNGİLİZCE-III - Lisans, 2007-2008
 • TEMEL İNGİLİZCE-I - Lisans, 2007-2008
 • İNGİLİZCE - Lisans, 2007-2008
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME - Lisans, 2007-2008
 • İNGİLİZCE AKADEMİK DANIŞMANLIK AÖF - Lisans, 2006-2007
 • BİLGİSAYAR - Lisans, 2006-2007
 • REHBERLİK - Lisans, 2006-2007
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2006-2007
 • BİLGİSAYAR - Lisans, 2006-2007
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2005-2006
 • REHBERLİK - Lisans, 2005-2006
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2005-2006
 • BİLGİSAYAR - Lisans, 2005-2006
 • Ulusal Hakemsiz 2015, YAPICI MEHMET,AKTUĞ SEYDİ, Okul ve Özgürlük, Öğretmen Dünyası
 • Ulusal Hakemsiz 2007, YAPICI ŞENAY,YAPICI MEHMET,AKTUĞ SEYDİ, Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS) Sorularına İlişkin Bir Analiz, ÖĞRETMEN DÜNYASI
 • 28.06.2007, Uluslararası, European Affective Education Network, Çukurova University, International “Affective Education in Action” Conference, YAPICI ŞENAY,YAPICI MEHMET,AKTUĞ SEYDİ, Creativity in Primary Level Education, Tam metin bildiri
 • 16.11.2017, Uluslararası, GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE DENGENİN SAĞLANMASI PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI VE ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, AKTUĞ SEYDİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ PİLOT UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Özet bildiri
 • 13.09.2006, Ulusal, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,AKTUĞ SEYDİ,BATUR ZEKERYA,KARATAŞ ADEM, Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlilikleri ve beklentileri ile öğretmen yetiştirme programının söz konusu yeterlilikleri kazandırmadaki etkililiği, Tam metin bildiri
 • 09.04.2015, Uluslararası, 1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi (1st International Çukurova Women’s Studies Congress), AKTUĞ SEYDİ,YAPICI MEHMET, Ergenlik Döneminde Cinsiyet Rolü Yüklemesinde Ebeveyn Tutumları ve Yansımalar, Tam metin bildiri
 • 04.04.2005, Uluslararası, International CAL’05 – Virtual Learning Conference, University of Bristol, UK, AKTUĞ SEYDİ, Responses to ICT innovation in faculties of education : lessons from the Turkish experience, Özet bildiri
 • 02.02.2011, Ulusal, Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya, YILMAZ ERDİ OKAN,AKTUĞ SEYDİ, Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının, Uzaktan Eğitimde Etkileşim ve İletişim Üzerine GörüşleriBildiri No :173, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,AKTUĞ SEYDİ, ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM ve YAKLAŞIMLARI, 2018, PEGEM AKADEMİ, 978-605-364-182-7
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, AKTUĞ SEYDİ, Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler The Inclusive Classroom Strategies for Effective Differentiated Instruction, 2016, Nobel, 978-605-320-352-0
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, AKTUĞ SEYDİ,YAPICI MEHMET, Türkiye de ve Dünyada Kadın Araştırmaları Research on Woman in Turkey and in the World, 2015, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 978-975-487-207-1
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,AKTUĞ SEYDİ, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, 2012, PEGEM AKADEMİ,
 • Uşak Üniversitesi Balkan Halk Dansları Topluluğu Danışman ve Eğitmeni – Farklı platformlarda organize edilen balkan dansları gösterileri : 12 Mayıs 2006 Yerel Gündem 21 Uşak Kent Konseyi Bakıcı Anne Eğitimi Kursu Bilgilendirme Toplantısı, 8 Mayıs 2006 Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi, 17 Mayıs 2006 Uşak 1 Eylül Kampusü Bahar Şenlikleri, 11 Haziran 2006 Uşak-Sivaslı Belediyesi Çilek Festivali

  12.05.2006 - 17.05.2006

  Düzenleyenler :
  UŞAK
 • Uşak Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Kış Konseri Korist ve Solist : Seydi AKTUĞ

  16.02.2016 - 17.02.2016

  Düzenleyenler : Uşak Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Şef : Engin Büyükarslan
  UŞAK
 • Uşak Üniversitesi Oda Orkestrası Konseri Solist/Tenor : Öğr. Gör. Seydi AKTUĞ

  11.04.2016 - 12.04.2016

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koordinatör. Öğr. Gör. Seyhan Canyakan
  UŞAK
 • Uşak Musiki Derneği Türk Halk Müziği Konseri Korist ve Solist : Seydi AKTUĞ

  03.04.2016 - 04.04.2016

  Düzenleyenler : Uşak Musiki Derneği Türk Halk Müziği Korosu Şef : Ayhan Aydın
  UŞAK