UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SEVCAN SEVİMLİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1997 - 2001

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Yüksek Lisans

  2001 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
  Uşak il merkezi hastanelerinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi
 • Doktora

  2004 - 2010

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  17ß östradiol uygulanmış overioktomize sıçanlarda ince bağırsak kasılımları üzerine nitrik oksitin etkisinin belirlenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Bahar

  İngilizce - 63.75
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 65
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  2013 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - KADRİ ALAYANAK
  Hemşirelerin karşılaştığı mesleki tehlike ve risklerin iş stresi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlıklı Beslenme - Lisans, 2018-2019
 • Çalışanlarda Egzersiz Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Fizyoloji - Lisans, 2018-2019
 • İç Hastalıkları Hemşireliği - Lisans, 2018-2019
 • Ulusal Hakemli 2018, ABA YILDA ARZU,ATAMAN HACER,DİŞSİZ MELİKE,SEVİMLİ SEVCAN, Genç Kadınlarda Premenstrual Sendrom, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi, Journal of Academic Research In Nursing
 • Ulusal Hakemli 2018, DAL NADİRE,KARAHAN ALİ YAVUZ,ŞENYUVA İREM,SEVİMLİ SEVCAN,ÇATALGÖL ŞEYMA,KAYDOK ERCAN, Sağlıklı Gebelerde Kas İskelet Sistemi Ağrıları Lokalizasyon, Şiddet ve Karakter Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, ABA YILDA ARZU,ATAMAN HACER,DİŞSİZ MELİKE,SEVİMLİ SEVCAN, Genç Kadınlarda Premenstrual Sendrom, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi (Premenstrual Syndrome, Physical Activity and Quality of Life in Young Women), Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi
 • 29.06.2018, Uluslararası, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, ATAMAN HACER,ABA YILDA ARZU,DİŞSİZ MELİKE,SEVİMLİ SEVCAN, Türkiyede Kadınların Menopoz Semptomlarına Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) Yöntemi Kullanma Deneyimleri: Kesitsel Bir Çalışma, Özet bildiri
 • 29.06.2017, Uluslararası, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, ATAMAN HACER,ABA YILDA ARZU,DİŞSİZ MELİKE,SEVİMLİ SEVCAN, Türkiye’de Kadınların Menopoz Semptomlarına Yönelik Tamamlayıcı Ve Alternatif Tip (TAT) Yöntemi Kullanma Deneyimleri: Kesitsel Bir Çalışma, Özet bildiri
 • 29.06.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, SEVİMLİ SEVCAN,ORHAN BERNA,BEYHAN ABDULLAH, Solunum Fonksiyon Testi Uygulanan Astım ve KOAH’xxlı Erişkin Bireylerde Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ABA YILDA ARZU,BAŞAK TÜLAY,SEVİMLİ SEVCAN, Gebelikte sağlık okuryazarlığının ilaç kullanım alışkanlıklarına etkisi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ) 1 st İnternational Education Research and Teacher Education Congress, GÜLVEREN HAKAN,SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,SEVİMLİ SEVCAN, Genel Özyeterlik, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Depresyon Düzeyine Göre Öğrencilerin Ölüm Kaygı Düzeylerinin Yordanması, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1 st İnternational Education Research and Teacher Education Congress, SEVİMLİ SEVCAN,SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,GÜLVEREN HAKAN, Hemşirelik Öğrencilerinin Genel Özyeterlik, Problem Çözme ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1 st İnternational Education Research and Teacher Education Congress, SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,SEVİMLİ SEVCAN,GÜLVEREN HAKAN, Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri, Sosyal Görünüş Kaygısı İle Bedensel İmajlarına İlişkin Algıları., Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSALBİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, SEVİMLİ SEVCAN,ABA GÖKHAN,Oklu Cansu, Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, Uluslararası Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, OKLU Cansu,SEVİMLİ SEVCAN,ABA GÖKHAN, Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri, Özet bildiri
 • 12.04.2018, Uluslararası, 1st Internatıonal Veterınary Bıochemıstry And Clınıcal Bıochemıstry Congress, SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,SEVİMLİ SEVCAN,HAZMAN ÖMER,KELEŞ HİKMET,DÜZ MÜRÜVVET,FİDAN ABDURRAHMAN FATİH, Effects Of Safranal On Some Oxıdatıve Stress Parameters On The Rats Exposed To Subchronic Thınner Inhalatıon, Özet bildiri
 • 12.04.2018, Uluslararası, 1st Internatıonal Veterınary Bıochemıstry And Clınıcal Bıochemıstry Congress, AKSOY LAÇİNE,ALAYUNT NACİ ÖMER,SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,SEVİMLİ SEVCAN, Effects Of Safranal On Serum GSH Levels Induced By CCI4, Özet bildiri
 • 08.03.2018, Ulusal, Geleneksel 15. FTR Uludağ Sempozyumu, DAL NADİRE,KARAHAN ALİ YAVUZ,ŞENYUVA İREM,SEVİMLİ SEVCAN,ÇATALGÖL ŞEYMA,KAYDOK ERCAN, Sağlıklı Gebelerde Kas İskelet Sistemi Ağrıları Lokalizasyon, Şiddet Ve Karakter Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma, Özet bildiri