UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ŞERİFE CENGİZ

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
 • Lisans

  2003 - 2007

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2017

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  3-6 yaş çocuklarına yönelik hazırlanan hikâye ve masal kitaplarındaki değerlerin incelenmesi
 • - İngilizce

  -

  İngilizce -
 • - İngilizce

  -

  İngilizce -
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
 • Bölüm Bşk.

  2012 -

 • ÇOCUK VE MEDYA - Önlisans, 2018-2019
 • ÇOCUKLA İLETİŞİM - Önlisans, 2018-2019
 • ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI - Önlisans, 2018-2019
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-II - Önlisans, 2018-2019
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA -I - Önlisans, 2018-2019
 • ÇOCUK VE OYUN - Önlisans, 2018-2019
 • ÇOCUK GELİŞİMİ 2 - Önlisans, 2018-2019
 • ÇOCUK GELİŞİMİ 1 - Önlisans, 2018-2019
 • ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ - Önlisans, 2018-2019
 • Bebeklik Döneminde Eğitim - Lisans, 2017-2018
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2017-2018
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama - II - Önlisans, 2017-2018
 • Çocuk ve Drama - Önlisans, 2017-2018
 • Okul Öncesi Dönemde Program Geliştirme - Önlisans, 2017-2018
 • Eğitici Materyal Geliştirme - Önlisans, 2017-2018
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama- I - Önlisans, 2017-2018
 • Çocuk Edebiyatı - Önlisans, 2017-2018
 • Çocuk Gelişimi-II - Önlisans, 2017-2018
 • Çocuk Gelişimi-I - Önlisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2016-2017
 • Okul Öncesinde Araç Yapımı - Lisans, 2016-2017
 • Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi - Lisans, 2016-2017
 • Çocuk ve Drama - Önlisans, 2016-2017
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II - Önlisans, 2016-2017
 • Çocukla İletişim - Önlisans, 2016-2017
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II - Önlisans, 2014-2015
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA -I - Önlisans, 2014-2015
 • ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA - Önlisans, 2014-2015
 • ÇOCUK GELİŞİMİ 1 - Önlisans, 2014-2015
 • ÇOCUK GELİŞİMİ 2 - Önlisans, 2014-2015
 • SANAT VE YARATICILIK - Önlisans, 2014-2015
 • Çocukla İletişim - Önlisans, 2013-2014
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-I - Önlisans, 2013-2014
 • Kaynaştırma Eğitimi - Önlisans, 2013-2014
 • Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı - Önlisans, 2013-2014
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Önlisans, 2013-2014
 • Çocuk ve Drama - Önlisans, 2013-2014
 • Çocuk Ve Oyun - Önlisans, 2013-2014
 • Çocuk Gelişimi - Önlisans, 2013-2014
 • Sanat ve Yaratıcılık - Önlisans, 2012-2013
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Önlisans, 2012-2013
 • Çocuk Beslenmesi - Önlisans, 2012-2013
 • Aile Eğitimi - Önlisans, 2012-2013
 • Çocuk ve Drama - Önlisans, 2012-2013
 • Çocuk Ve Oyun - Önlisans, 2012-2013
 • Çocuk Gelişimi - Önlisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2018, KARAÇOR Musa,CENGİZ ŞERİFE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULUÖRNEĞİ, SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2017, CENGİZ ŞERİFE,DURAN EROL, Okul Öncesi Dönemine Ait Hikâye ve Masallardaki Değerlerin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim
 • Uluslararası Hakemli 2017, CENGİZ ŞERİFE,DURAN EROL, HAYVAN MASALLARI (FABL) ÜZERİNDE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA:ÇOCUKLAR DEYİMLERDEN NE ANLIYOR?, Uluslararası Eğitim Bİlimleri Dergisi
 • 24.04.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), DURAN EROL,CENGİZ ŞERİFE, Erken Çocuklukta Deyimlerin Anlamlandırılması, Özet bildiri