UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SERDAR GÜNGÖR

TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1988 - 1997

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
 • Tıpta Uzmanlık

  1997 - 2001

  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırrma Hastanesi
  Deneysel olarak tıkanma ikteri geliştirilen ratlarda bakteriyel translokasyonun gösterilmesi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 67.5
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Tıbbi Mikrobiyoloji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  TIP FAKÜLTESİ - TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2018

  TIP FAKÜLTESİ - TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hastane Ana Bina Kan Transfüzyon Ünitesi Sorumlu Hekimi

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • 2005

  Tıpta Uzmanlık - MUSTAFA ORHON
  Yoğun Bakımda Yatan, Mekanik Ventilatöre Bağlı, Pnömoni Gelişmiş Hastalardan Alınan TrakealAspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
  -
 • TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ - Lisans, 2019-2020
 • DİŞ HEKİMLİĞİ MİKROBİYOLOJİ - Lisans, 2019-2020
 • DİŞ HEKİMLİĞİ PARAZİTOLOJİ - Lisans, 2019-2020
 • Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji - Lisans, 2018-2019
 • Diş Hekimliği Parazitoloji - Lisans, 2018-2019
 • Diş Hekimliği Mikrobiyoloji - Lisans, 2018-2019
 • DİŞ HEKİMLİĞİ MİKROBİYOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • DİŞ HEKİMLİĞİ PARAZİTOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2019, MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ÖZDEMİR RAHİM,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KAYA SELÇUK, Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology
 • Uluslararası Hakemli 2019, KAYA SELÇUK,KARABEY MEHMET,GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,ŞENER A GAMZE,AFŞAR İLHAN, Evaluation of Hepatitis D Virus serology results of İzmir KatipÇelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Journal of Immunology and Clinical Microbiology
 • Uluslararası Hakemli 2019, AVCI MELTEM,GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,ESER UTKU, Evaluation of Candidemia Cases, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, Evaluation of the Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) Test Results, Which Used in Diagnosis of Syphilis Infections between 2009-2017 in a Tertiary Care Center, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN, Seroprevalence of Antibodies for Rubella and Cytomegalovirusamong Pregnant and Antenatal Females in Western Turkey, Journal of Current Researches on Health Sector
 • Ulusal Hakemli 2017, ŞEN PINAR,YULA ERKAN,HH ER,GÜNGÖR SERDAR,ÖZDEMİR RAHİM,BARAN NURTEN,DEMİRDAL TUNA,DEMİRCİ MUSTAFA, Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarında antibiyotiklere direnç oranı, Ortadoğu Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ŞEN PINAR,DEMİRDAL TUNA,Özdemir Rahim,NEMLİ SALİH ATAKAN,BARAN NURTEN,ER H HAKAN,GÜNGÖR SERDAR, Antimicrobial Resistance in Staphylococci: Over a 6-year period, Medeniyet Medical Journal
 • Uluslararası Hakemli 2015, Aksoy Gökmen A,Öncel Koray,Özdemir OA,Pektaş B,Çavuş İ,GÜNGÖR SERDAR,Uzun B,KAYA SELÇUK, [An alternative biphasic nutrient medium for the diagnosis of cutaneous leishmaniasis]., Mikrobiyoloji bulteni
 • Uluslararası Hakemli 2015, Pektas Bayram,Aksoy Gökmen Aysegul,Er Huseyin Hakan,GÜNGÖR SERDAR,KAYA SELÇUK,DEMİRCİ MUSTAFA, Evaluation of Serological Results of Patients with Suspected Toxoplasmosis, Turkish Journal of Parasitology
 • Uluslararası Hakemli 2014, UZUN BERRİN,ŞENER AG,ONUR PAKER İREM,GÜNGÖR SERDAR,AFŞAR İLHAN,DEMİRCİ MUSTAFA, The Investigation And Typing Of Human Papillomavirus By Molecular Microbological Method And Evaluation Of Cytological Results In Cervical Smears., Acta Medica Mediterranea
 • Uluslararası Hakemli 2014, UZUN BERRİN,ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,AFŞAR İLHAN, DISTRIBUTION OF HEPATITIS C VIRUS GENOTYPES IN WESTERN TURKEY: EXPERIENCE OF FOUR YEARS, Acta Medica Mediterranea
 • Uluslararası Hakemli 2014, GÜNGÖR SERDAR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,UZUN BERRİN,ER HAKAN,PEKTAŞ BAYRAM,KİLİMCİOĞLU ALİ AHMET, Evaluation of the Toxoplasma gondii IgG Avidity request and results in a tertiary care hospital, Journal of Clinical and Experimental Investigations
 • Ulusal Hakemli 2014, Uzun Berrin,GÜNGÖR SERDAR,Sezak Nurbanu,Afsar Ilhan,Serifhan Ilgun Mujde,DEMİRCİ MUSTAFA, Changes in resistance percentage to antibiotics in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from blood cultures of intensive care unit patients, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology
 • Ulusal Hakemli 2014, Pektas Bayram,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,Kelekci Kiymet Handan,Uzun Berrin,GÜNGÖR SERDAR,Cavus Ibrahim, An imported cutaneous leishmaniasis case treated with glucantime, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology
 • Uluslararası Hakemli 2014, Uzun Berrin,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,ŞENER AG,KAYA SELÇUK, The evaluation of Recombinant Immunoblot assay (RIBA) and HCV-RNA test results in patients with low titer Anti-HCV positivity, Journal of Clinical and Experimental Investigations
 • Uluslararası Hakemli 2014, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,ER HAKAN,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,PEKTAŞ BAYRAM,ŞENER AG, The evaluation of rubella and sitomegalovirus IgG avidity tests in pregnants: four-year experience, Journal of Clinical and Experimental Investigations
 • Uluslararası Hakemli 2014, PEKTAŞ BAYRAM,YILDIRIM ALİ,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,PEKER BİLAL OLCAY, İrritabl barsak sendromlu hastalarda blastocystis hominis sıklığının araştırılması, Journal of Clinical and Experimental Investigations
 • Uluslararası Hakemli 2014, Uzun Berrin,Şener Aslı Gamze,GÜNGÖR SERDAR,Afşar İlhan,Afşar İlhan, Evaluation of hepatitis delta virus (HDV) infection in blood donors in western Turkey, Transfusion and Apheresis Science
 • Uluslararası Hakemli 2014, UZUN Berrin,GÜNGÖR SERDAR,pektaş Bayram,AKSOY GÖKMEN Ayşegül,YULA ERKAN,KOÇAL Funda,KAYA SELÇUK, Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance Phenotypes in Clinical Staphylococcus Isolates and Investigation of Telithromycin Activity, Mikrobiyoloji Bulteni
 • Uluslararası Hakemli 2014, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRCİ MUSTAFA, Parameters of infection in replacement and voluntary donors in the western part of Turkey, Transfusion and Apheresis Science
 • Ulusal Hakemli 2013, ERGİN ÖZLEM,DENİZ BAYRAM,UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRDAL TUNA, İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ, ANKEM Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, KARAAYAK UZUN Berrin,Er Hüseyin Hakan,GÜNGÖR SERDAR,Pektaş Bayram,Baran Nurten,Yurtsever SG,DEMİRDAL TUNA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Erişkin Hastalardaki Hepatit A ve Hepatit E Seroprevalansı, Viral Hepatit Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, UZUN Berrin,GÜNGÖR SERDAR,ER Hakan,PEKTAŞ Bayram,DEMİRCİ MUSTAFA, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Poliklinik Hastalarında HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı, Viral Hepatit Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, UZUN BERRİN,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,PEKTAŞ BAYRAM,DEMİRCİ MUSTAFA, Seropositivity of HBsAg, anti-HCV and anti-HIV in preoperative patients, Journal of Clinical and Experimental Investigations
 • Uluslararası Hakemli 2013, BARAN NURTEN,SALMAN İSMAİL SERKAN,YURTSEVER SG,ÖZDEMİR RAHİM,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SENEL,DEMİRCİ MUSTAFA, Typing of Candida species isolated from blood cultures and analysis of their in vitro antifungal susceptibilities, African Journal of Microbiology Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, Uzun Berrin,Karataş Şener AG,GÜNGÖR SERDAR,Afşar ılhan,Yüksel Ergin O,DEMİRCİ MUSTAFA, Comparison of Cefoxitin Disk Diffusion Test, Automated System and Chromogenic Medium for Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus Isolates, Mikrobiyoloji Bulteni
 • Uluslararası Hakemli 2013, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRCİ MUSTAFA, Seroprevalence of transfusion transmissible infections among blood donors in western part of Turkey: A six-year study, Transfusion and Apheresis Science
 • Ulusal Hakemli 2012, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,SEZAK NURBANU,YURTSEVER SG,KOÇAL FUNDA,AFŞAR İLHAN,DEMİRCİ MUSTAFA, Yoğun Bakım Hastalarının Kan Kültürlerinde Üreyen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii Suşlarında antibiyotik direnci, izmir atatürk eğitim hastanesi tıp dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, Uzun Berrin,GÜNGÖR SERDAR,Yurtsever Sureyya Gul,Afsar İlhan,DEMİRCİ MUSTAFA, Evalution of Resistance to Various Antibiotics in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Blood Cultures of Intensive Care Patients, ANKEM Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, GÜNGÖR SERDAR,Karaayak Uzun Berrin,Gul Yurtsever Sureyya,Baran Nurten, Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures, Ankem Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, Karaayak Uzun Berrin,GÜNGÖR SERDAR,Serifhan İlgun Mujde,Ozdemir Rahim,Baran Nurten,Ergin Ozlem Yuksel, The Frequency of Extended-spectrum Beta-lactamases and In-vitro Antibiotic Resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures, Ankem Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, SG YURTSEVER,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN, Hepatit B Virus Enfeksiyonunda Delta Antikoru Sıklığı ve Klinik Önemi, Viral Hepatit Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SG,UZUN BERRİN, Hastanemizdeki Hepatit E Seropozitiflik Oranlarının Retrospektif Değerlendirilmesi, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, Kalayci Ozden,Gul Yurtsever Sureyya,GÜNGÖR SERDAR,Uzun Berrin,Kurultay Nukhet, Evaluation of In Vitro Antibiotic Sensitivity of Enterococci Isolated from Urine Samples, Klimik Dergisi/Klimik Journal
 • Uluslararası Hakemli 2011, Afşar I,GÜNGÖR SERDAR,Sener AG,DEMİRCİ MUSTAFA, [In vitro activity of daptomycin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from blood cultures]., Mikrobiyoloji bulteni
 • Ulusal Hakemli 2010, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SG, Hastanemizdeki Donör Aferezi Komplikasyonları, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SG, Aferez Donörlerinin İptal Nedenleri, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SG,DEMİRCİ MUSTAFA, 2010 Yılı Kan Donörlerinin İnfeksiyon Parametrelerinin Durumu, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, GÜNGÖR SERDAR,VARDAR İLKNUR,YURTSEVER SG,ADANIR TAYFUN,ERKEN SEVİL,DEMİRCİ MUSTAFA, Postoperatif Gelişen Panrezistan Acinetobacter Baumannii Menenjiti Olgusu, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,YURTSEVER SG,OKTAY TF, Hastanemiz Kan Merkezinde Ocak 2006 - Aralık 2008 Tarihleri Arasında Yapılan Trombosit Aferez İşlemi İçin Kan Grubu ve Cinsiyet Dağılımı, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, SG YURTSEVER,GÜNGÖR SERDAR,AFSAR ILHAN,SENER AG,NÜKHET KURULTAY,TÜRKER METİN, Preoperatif dönemdeki hastalarda HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV pozitiflik oranları. (SEROPOSITIVITY RATES OF HBsAG, ANTI-HCV,ANTI-HIV IN THE PATIENTS IN PREOPERATIVEPERIOD), Nobel Medicus
 • Ulusal Hakemli 2008, YURTSEVER SG,GÜNGÖR SERDAR,ŞENER AG,AFŞAR İLHAN,YILDIZ AŞKIN,TÜRKER METİN, Gebelerde Rubella ve CMV Seroprevalansı, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, AFSAR ILHAN,GÜNGÖR SERDAR,SENER AG,YURTSEVER SG, The prevalence of HBV, HCV and HIV infections among blood donors in Izmir, Turkey, Indian Journal of Medical Microbiology
 • Uluslararası Hakemli 2005, ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,BUYRAÇ ZAFER,TÜRK MERAL,ÜNSAL BELKIS,TÜRKER METİN, Hepatit C Virüsü İnfeksiyonunun TanısındaHCV-RNA Saptanmasının Önemi, Viral Hepatit Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, AFŞAR İLHAN,GÜNGÖR SERDAR,ÖZBAŞ GÜLCAN,ŞENER AG,HH ER,KURULTAY NÜKHET,TÜRKER METİN, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuarı HBsAg, Anti HCV ve Anti HIV seropozitifliğinin 2003 yılı değerlendirilmesi, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, BARAN NURTEN,ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,HK ER,KURULTAY NÜKHET, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezine başvuran donörlerin Anti HIV sonuçlarına yönelik retrospektif tarama sonuçları, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, TÜRK MERAL,GÜNGÖR SERDAR,DENİZ BAYRAM,BİLGİN NURAN,HH ER,KURULTAY NÜKHET,TÜRKER METİN, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bir Yılda Başvuran Toksoplasmosis Şüpheli Hastaların ELISA Yöntemiyle Taranması, Türkiye Parazitoloji Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, ER HH,ŞENER AG,İLHAN AFŞAR,TÜRK MERAL,GÜNGÖR SERDAR,TÜRKER METİN, Kan kültürlerinden üretilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının saptanması, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2003, GÜNGÖR SERDAR,NÜKHET KURULTAY,ŞENER AG,İLHAN AFŞAR,HH ER,ÇÖKMEZ ATİLLA, Deneysel Olarak Tıkanma İkteri Geliştirilen Ratlarda Bakteriyel Translokasyonun Gösterilmesi, Klimik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, SORGUÇ YELDA,KURULTAY NÜKHET,ŞENER AG,ER HH,GÜNGÖR SERDAR,TÜRKER METİN, Kronik tonsillitli hastalardan alınan sürüntü ve ince iğne aspirasyon örneklerinin karşılaştırılması., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, BURHAN ÇOLAK,NÜKHET KURULTAY,ER HH,ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,CEVDET ÇELİK,METİN TÜRKER, Endotrakeal tüp uçlarından izole edilen Candidaların tür düzeyinde tiplendirilmesi, fosfolipaz ve slime faktör yapımının araştırılması., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, DİNÇ ZEYNEP,KURULTAY NÜKHET,ŞENER AG,HH ER,GÜNGÖR SERDAR,BURHAN ÇOLAK,METİN TÜRKER, Pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli kinolonlara duyarlılıklarının araştırılması., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, ERDUR AYTÜL,NÜKHET KURULTAY,ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,HH ER,METİN TÜRKER, Candida albicans izolatlarında fosfolipaz aktivitesinin araştırılması., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, ALPER AKGÜNEŞ,KURULTAY NÜKHET,ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,KARADAĞ HM,ÇOLAK BURHAN,METİN TÜRKER, Streptococcus pneumoniae suşlarındaki penisilin direnç düzeyleri., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, BA ŞENOĞLU,KURULTAY NÜKHET,ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,HH ER,KARADAĞ HM,TÜRKER METİN, Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarında oksasilin direncinin agar dilüsyon ve agar tarama yöntemleriyle karşılaştırılması., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, ER HH,GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,METİN TÜRKER, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım ünitesinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, ŞENER AG,KARADAĞ HM,GÜNGÖR SERDAR,TÜRKER METİN, Yoğun bakım ünitesinden soyutlanan Pseudomonas aeruginosa suşlarında betalaktamaz üretiminin araştırılması., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, ŞENER AG,GÜNGÖR SERDAR,KURULTAY NÜKHET,METİN TÜRKER, Nosokomiyal infeksiyon etkeni olan Klebsiella suşlarında iki betalaktamaz inhibitörü (sulbaktam ve klavulanik asit) kullanılarak, genişletilmiş spektrumlu betalaktamaz üretiminin saptanması., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1999, GÜNGÖR SERDAR,HH ER,BARAN NURTEN,METİN TÜRKER, Hastane ortamından izole edilen metisiline dirençli koagülaz pozitif ve koagülaz negatif Stafilokok suşlarının değişik antibiyotiklere direnç durumları., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • 31.05.1999, Ulusal, 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,ER H HAKAN,BARAN NURTEN, Hastane ortamından izole edilen metisiline dirençli koagülaz pozitif ve koagülaz negatif Stafilokok suşlarının değişik antibiyotiklere direnç durumları., Özet bildiri
 • 28.04.2010, Ulusal, 25. ANKEM Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,VARDAR İLKNUR,YURTSEVER SÜREYYA,ADANIR TAYFUN,ERKEN SEVİL,DEMİRCİ MUSTAFA, Postoperatif Gelişen Panrezistan Acinetobacter Baumannii Menenjiti Olgusu., Özet bildiri
 • 27.11.2013, Ulusal, VI. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Belek-Antalya, UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRCİ MUSTAFA, Kan Grubu Belirlenmesinde Zayıf D ve Parsiyel D Tanımlamasının Önemi: Olgu Sunumu, Tam metin bildiri
 • 27.06.2015, Uluslararası, Regional Congress of the ISBT London, United Kingdom, UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,GÜNGÖR SERDAR,ŞENGEL ÖZCAN, Distribution Of ABO And Rh Blood Groups In Turkish Patients, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Ulusal, XIV. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, KAYA SELÇUK,KARABEY MEHMET,GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,ŞENER A GAMZE,AFŞAR İLHAN, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hepatit D virus Seroloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi., Özet bildiri
 • 26.04.2013, Ulusal, 1. ULUSAL TIBBİ MİKOLOJİ SİMPOZYUMU, GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,UZUN BERRİN,ÖZDEMİR RAHİM,PEKER BİLAL OLCAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2012 yılında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türleri, Özet bildiri
 • 26.03.2014, Uluslararası, 9th International Congress on Autoimmunity Nice, France, İLHAN AFŞAR,HH ER,GÜNGÖR SERDAR,ÖZMEN MEHMET,ŞENER AG, Association Of Anti-Citrullinated Protein Antibodies and Rheumatoid Factor as Serological Markers With Rheumatoid Arthritis, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Belgrad, Serbia, ŞENER AG,AFŞAR İLHAN,HH ER,GÜNGÖR SERDAR, The evaluation of the results of anti-dsDNA antibodies in patients with systemic autoimmune disease, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Belgrad, Serbia, AFŞAR İLHAN,ŞENER AG,HH ER,GÜNGÖR SERDAR,ÖZTÜRK RAMAZAN İLTER, Evalulation of Extractable Nuclear Antigen Types By Line lmmunoassay Method, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Belgrad, Serbia, ER HH,GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,PEKTAŞ BAYRAM, Confirmatory Test Results in Anti-HIV-Positive Patients, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Belgrad, Serbia, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,PEKTAŞ BAYRAM,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,CAN FUNDA,KAYA SELÇUK, Macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) resistance phenotype in Staphylococci isolates investigation of Telithromycin Activity, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Belgrad, Serbia, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,HH ER,YULA ERKAN,KAYA SELÇUK, Seroprevalence of Rubella and Cytomegalovirus Antibodies Among Antenatal and Pregnant Women in Western Turkey, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID) , Belgrad, Serbia, BERRİN UZUN,HH ER,GÜNGÖR SERDAR,ŞENER AG,KAYA SELÇUK, The Evaluation of Patients who were detected Low Levels of Anti-HCV Positivity with Recombinant Immunoblot Assay (RIBA) and HCV-RNA Results., Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID) Belgrad, Serbia, BERRİN UZUN,GÜNGÖR SERDAR,HH ER,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,PEKTAŞ BAYRAM,ŞENER AG, The Evaluation Of Rubella And Citomegalovirus IgG Avidity Tests in Pregnants: Four Years Experience, Özet bildiri
 • 24.09.2009, Ulusal, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,YURTSEVER SÜREYYA,OKTAY T,FATİN, Hastanemizde Ocak 2007- Aralık 2008 tarihleri arasında donorlere yapılan trombosit aferez işlemi sırasında karşılaşılan komplikasyonlar., Özet bildiri
 • 24.04.2019, Uluslararası, 2nd. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), GÜNGÖR SERDAR, RH D VARIATIONS OBSERVED IN BLOOD GROUPS, Özet bildiri
 • 24.04.2019, Uluslararası, 2nd International Health Science and Life Congress, AVCI MELTEM,GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,ESER UTKU, Pre-Evaluation Of Patients With Candidemia, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress (IASOS), GÜNGÖR SERTAÇ,GÜNGÖR SERDAR, Healing Garden: Examination of 3 Main Hospitals Garden in Konya Pıovince, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), GÜNGÖR SERDAR,GÜNGÖR SERTAÇ, Investigation of Awareness of Dentistry Faculty Students About Environmental Issues, Tam metin bildiri
 • 18.11.2015, Ulusal, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,ER H HAKAN,ONUR SELİN,ÖZDEMİR RAHİM,BARAN NURTEN,UZUN BERRİN,YULA ERKAN,KAYA SELÇUK, Laboratuarımıza Gönderilen Çeşitli Örneklerden Üretilen Enterekok Suşlarının 2015 yılı Antibiyotik Dirençleri., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, GÜNGÖR SERDAR,PEKTAŞ BAYRAM,ER HH,YURTSEVER SG,BARAN NURTEN,T TOK YEŞİM,DEMİRDAL TUNA,DEMİRCİ MUSTAFA, Evaluation Of IgG Avidity Test In Pregnant Women Suspected Of Having TORCH Infections, Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, UZUN BERRİN,YURTSEVER SG,BARAN NURTEN,HH ER,GÜNGÖR SERDAR,PEKTAŞ BAYRAM,DEMİRDAL TUNA, Seroprevalence Of Hepatitis A In An Training Research Hospital., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, UZUN BERRİN,HH ER,GÜNGÖR SERDAR,PEKTAŞ BAYRAM,BARAN NURTEN,YURTSEVER SG,DEMİRDAL TUNA,DEMİRCİ MUSTAFA, Evaluation Of Results Of Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg In 2012., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, PEKTAŞ BAYRAM,YURTSEVER SG,GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,UZUN BERRİN,HH ER,DEMİRDAL TUNA,DEMİRCİ MUSTAFA, The Distribution of Intestinal Parasites Detected Between January and December 2012 in Izmir Ministry of Health Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital Clinic Microbiology Laboratory., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, BARAN NURTEN,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SG,K CAN FUNDA,KURULTAY NÜKHET,DEMİRDAL TUNA, Candida Species Isolated From Blood Cultures In Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital During 2012., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, EL SİBEL,YURTSEVER SG,TÜRKER NESRİN,GÜNGÖR SERDAR,SEZAK NURBANU,DEMİRDAL TUNA,COŞKUN NEJAT ALİ, One Year Results of Surveillance of Invasive Device-Related Infections in a Neurologic Intensive care Unit., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, ÖZDEMİR RAHİM,BARAN NURTEN,GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,PEKER BİLAL OLCAY,K CAN FUNDA,DEMİRDAL TUNA, Isolated Dermatophytes From Nail Scrapings In Izmir Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital At 2012., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,UZUN BERRİN,ÖZDEMİR RAHİM,PEKER BİLAL OLCAY,DEMİRDAL TUNA, Types Of Candida Species Reproducing From Clinical Specimens In Izmir Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital In 2012., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, URAL SERAP,GÜNGÖR SERDAR,K ÖRMEN BAHAR,KAPTAN FİGEN,VARDAR İLKNUR,DEMİRDAL TUNA,PİŞMİŞOĞLU EMİNE, Invasive Device-Related Infection in a Brain Surgery Intensive Care Unit: Surveillance Results of One Year., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, DEMİRDAL TUNA,K ÖRMEN BAHAR,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SG,URAL SERAP,ÇETİN LEYLA,NEJAT ALİ COŞKUN, Hand Hygiene Compliance In Intensive Care Units In a Tertiary Care Hospital., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, GÜNGÖR SERDAR,KAPTAN FİGEN,DEMİRLİ EL SİBEL,SEZAK NURBANU,K ÖRMEN BAHAR,DEMİRDAL TUNA, Vancomycin Resistant Enterococs In Perirectal Swabs From Intensive Care Unit., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, YURTSEVER SG,BARAN NURTEN,PEKTAŞ BAYRAM,UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRDAL TUNA, Microorganisms Isolated From Sterile Body Fluids Other Than Blood and The Resistance Status., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, Y ERGİN ÖZLEM,BAYRAM ED,BERRİN UZUN,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRDAL TUNA, Enterococci Strains Isolated From Urine Cultures And Their Antibiotic Susceptibility In Training Hospital In Turkey., Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tirana, Albania, BAYRAM ED,Y ERGİN ÖZLEM,UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRDAL TUNA, Distribution Of Sternotrophomonas Maltophilia Isolated From Various Clinical Specimens And Their Antibiotic Susceptibility In Training Hospital In Turkey., Özet bildiri
 • 14.11.2018, Uluslararası, International Health Sciences Conference (IHSC 2018), GÜNGÖR SERDAR,Demir Metin,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, Usak University Training and Research Hospital Main Building Transfusion Center,Donor Blood Group, Laboratory Tests Made with Age and Gender Distributionin in 2018, Tam metin bildiri
 • 14.11.2018, Uluslararası, International Health Sciences Conference (IHSC 2018),, GÜNGÖR SERDAR,Demir Metin, Distribution of Blood and Blood Components Used in Between 2014 and 2018 in Uşak Province, Tam metin bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, ALANBAYI ÜMİT,KARAGÖZ ALPER,KOÇAK NADİR,GÜNGÖR SERDAR, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE İZOLE EDİLENİZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, Tam metin bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, ASLANTAŞ TUTKU,KARAGÖZ ALPER,KOÇAK NADİR,GÜNGÖR SERDAR, Characterization and Determination of Antibiotic Resistance Profiles of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Blood Cultures, Tam metin bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology,, GÜNGÖR SERDAR, Kan Bankacılığı Açısından İmmünohematolojik Testlere Mikrobiyolojik Yaklaşım, Tam metin bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ, Experiences of Plasmapheresis in Atatürk Training and Research Hospital, University of Katip Celebi., Özet bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, GÜNGÖR SERDAR,BERRİN UZUN,GÜVEL HAYRİ,BARAN NURTEN, Apheresis in Atatürk Training and Research Hospital, University of Katip Celebi., Özet bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ, Demographic Profiles of Apheresis Donors, Özet bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ, Investigation of the Cancel Reasons in Apheresis Donors., Özet bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ,BARAN NURTEN, Seropositivity in Apheresis Donors, Özet bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,YURTSEVER SG,BARAN NURTEN, Complications of Donor Apheresis in Atatürk Training and Research Hospital, Özet bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ,UZUN BERRİN,BARAN NURTEN, Blood Values of Apheresis Donors in Platelet Donation During Two Consecutive Donation, Özet bildiri
 • 13.09.2012, Uluslararası, 14th International Congress of the World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,BARAN NURTEN,YURTSEVER SG, Blood Groups of Apheresis Donors in 2011, Özet bildiri
 • 12.11.2014, Ulusal, XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,ER H HAKAN,SAĞLAM YUSUF,YULA ERKAN,KAYA SELÇUK, Brucella Tanısında Rose Bengal Tarama Testi, Özet bildiri
 • 12.11.2014, Ulusal, XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,ER H HAKAN,GÜNDOĞDU NURAY,BARAN NURTEN,AFŞAR İLHAN, Candida Albicans İzolasyonlarının İrdelenmesi, Özet bildiri
 • 12.03.2017, Ulusal, X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ, Hastanemiz Günübirlik Tıbbi Onkoloji Ünitesinde Kullanılan Kan ürünleri ve Bunların Gruplara Dağılımı, Özet bildiri
 • 12.03.2017, Ulusal, X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ,PAYZIN BAHRİYE, Hematoloji Kliniğinde 2016 yılında Kullanılan Kan Ürünleri ve Bunların Gruplara Göre Dağılımı, Özet bildiri
 • 12.03.2017, Ulusal, X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,HAYRİ GÜVEL, Suriyeli Hastaların Kan Grupları Dağılımı, Özet bildiri
 • 12.03.2017, Ulusal, X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ, Hastanemizde 2016 Yılında Kullanılan Kan Ürünleri ve Bunların Gruplara Göre Dağılımı, Özet bildiri
 • 12.03.2017, Ulusal, X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜVEL HAYRİ, Forward Revers Uygunsuzluğundan Dolayı Tanımlanamayan ABO Olgusu, Özet bildiri
 • 09.11.2013, Ulusal, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,ŞENER A GAMZE,AFŞAR İLHAN,KAYA SELÇUK, Hemokültürde üreyen Acinetobacter baumanni suşlarının antibiyotiklere karşı direnç oranlarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 09.11.2013, Ulusal, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,ER H HAKAN,BARAN NURTEN,PEKTAŞ BAYRAM,AFŞAR İLHAN, Nefroloji Hastalarında Viral Göstergeler, Özet bildiri
 • 09.11.2013, Ulusal, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,BARAN NURTEN,ER H HAKAN,AFŞAR İLHAN,KAYA SELÇUK, Yoğun Bakım Hastalarında Saptanan Vankomisin Dirençli Enterekokların Tür Düzeyinde Dağılımı, Özet bildiri
 • 07.11.2010, Ulusal, XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SÜREYYA,ER H HAKAN,UZUN BERRİN, Karaciğer Enzim Yüksekliğinde Hepatit E’xxnin Yeri Ne Kadardır?, Özet bildiri
 • 06.11.2013, Uluslararası, l4th World Sterilization Congress & 8th National Strelization Disinfection Congress of Turkey, YURTSEVER SG,EL SİBEL,SEZAK NURBANU,TÜRKER NESRİN,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRDAL TUNA, Comparison of the Nosocomial Infection pathogens observed in Ministry of Health Katip Celebi University, Izmir Ataturk Training and Research Hospital Between 2009-2011, Özet bildiri
 • 05.09.2013, Ulusal, 8. Ulusal Aferez Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,ER H HAKAN,PEKTAŞ BAYRAM,BARAN NURTEN, 2012 Yılı Donör Trombosit Aferezi Bağışçısı Zorunlu Tarama Testleri Sonuçları, Özet bildiri
 • 05.09.2013, Ulusal, 8. Ulusal Aferez Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,DEMİRCİ MUSTAFA, Trombosit Aferezi Bağışçılarının Ret Edilme Nedenlerinin İrdelenmesi., Özet bildiri
 • 05.09.2013, Ulusal, 8. Ulusal Aferez Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,PEKTAŞ BAYRAM,BARAN NURTEN,ER H HAKAN, Aferez Trombosit Bağışçılarının Hipotansif Atak Geçirenlerinin İrdelenmesi, Özet bildiri
 • 05.09.2013, Ulusal, 8. Ulusal Aferez Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,DEMİRCİ MUSTAFA, 2012 Yılı Trombosit Aferez Donörlerimizin Demografik Açıdan İncelenmesi, Özet bildiri
 • 04.11.2018, Uluslararası, Uluslararası 38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ÖZDEMİR RAHİM,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KAYA SELÇUK, (PS-046) Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi, Özet bildiri
 • 03.11.2012, Ulusal, XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN, Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumları, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 1st International Health Sciences and Life Congress, GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, EVALUATION OF THE RAPID PLASMA REAGIN (RPR) AND TREPONEMA PALLIDUM HEMAGGLUTINATION ASSAY (TPHA) TEST RESULTS, WHICH USED IN DIAGNOSIS OFSYPHILIS INFECTIONS BETWEEN 2009-2017 IN A TERTIARY CARE CENTER, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 1st International Health Sciences and Life Congress, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,GÜNGÖR SERDAR, EVALUATION OF THE ROTAVIRUS AND ADENOVIRUS RATE IN STOOL SPECIMENS EXAMINED IN A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL BETWEEN 2014-2017 ACCORDING TO AGE, GENDER AND SPECIMEN DELIVERY DATE, Tam metin bildiri
 • 02.04.2016, Uluslararası, XIIth. Annual Conference of Asian Association of Transfusion Medicine and IXth National Congress of Blood Banking Transfusion Centers of Turkey, UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,GÜNGÖR SERDAR,ŞENGEL ÖZCAN,ŞENER AG, The Analysis of the Usage of Red Blood Cell Component, Özet bildiri
 • 02.04.2016, Uluslararası, XIIth. Annual Conference of Asian Association of Transfusion Medicine and IXth National Congress of Blood Banking & Transfusion Centers of Turkey, UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,GÜNGÖR SERDAR,ŞENGEL ÖZCAN,ŞENER AG, Annual Distribution of Transfused Blood Components in a Transfusion Center, Özet bildiri
 • 02.04.2016, Uluslararası, XIIth. Annual Conference of Asian Association of Transfusion Medicine and IXth National Congress of Blood Banking & Transfusion Centers of Turkey, UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,GÜNGÖR SERDAR,ŞENGEL ÖZCAN, The Analysis of the Usage of Cryoprecipitate and Fresh Frozen Plasma, Özet bildiri
 • 02.04.2016, Uluslararası, XIIth. Annual Conference of Asian Association of Transfusion Medicine and IXth National Congress of Blood Banking & Transfusion Centers of Turkey, UZUN BERRİN,GÜVEL HAYRİ,GÜNGÖR SERDAR,ŞENGEL ÖZCAN, The Analysis of the Usage of Platelet Suspensions, Özet bildiri
 • 01.10.2020, Uluslararası, 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF MEDICAL SCIENCES ANDBIOTECHNOLOGY, GÜNGÖR SERDAR, Covid-19 Pandemisinde Kan Merkezi Yönetimi ve Kliniklere Destek Olarak Yapılanlar, Tam metin bildiri
 • 01.06.2011, Uluslararası, 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER SG,UZUN BERRİN,HH ER,VARDAR İLKNUR, Retrospective Evaluation of Hepatitis E Seropositivity in a Training Hospital in Turkey., Özet bildiri
 • 01.06.2011, Uluslararası, 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina,, UZUN BERRİN,KÖRÜKÇÜ EKREM,SEZAK NURBANU,ÖZDEMİR RAHİM,GÜNGÖR SERDAR,DEMİRCİ MUSTAFA, Leech Infestation That Mixed With Upper Respiratory System Infection., Özet bildiri
 • 01.06.2011, Uluslararası, 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, YURTSEVER SG,SEZAK NURBANU,GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,VARDAR İLKNUR,DEMİRCİ MUSTAFA, Nosocomial Infections Associated with Candida species in a Turkish Training Hospital: Evaluation of Last Four Years., Özet bildiri
 • 01.06.2011, Uluslararası, 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,YURTSEVER SG,SEZAK NURBANU,AFŞAR İLHAN,DEMİRCİ MUSTAFA, Staphilococci Isolated From Bood Culture And Their Antibiotic Susceptibility In A Training Hospital In Turkey., Özet bildiri
 • 01.06.2011, Uluslararası, 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,SEZAK NURBANU,YURTSEVER SG,KOÇAL FUNDA,AFŞAR İLHAN,DEMİRCİ MUSTAFA, Resistance Patterns Of Gram-negative Enteric Bacteria Isolated From Blood Cultures In A Training Hospital In Turkey, Özet bildiri
 • 01.06.2011, Uluslararası, 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,SEZAK NURBANU,AFŞAR İLHAN,YURTSEVER SG,GÜNDOĞDU NURAY,DEMİRCİ MUSTAFA, Resistance Patterns Of Nonfermentative Bacteria Isolated From Blood Cultures In An Intensive Care Unit Of A Training Hospital In Turkey, Özet bildiri
 • 01.03.2019, Uluslararası, International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, GÜNGÖR SERDAR,ÖZDEMİR AYŞE, Preanalytical Error Sources in Blood Banking, Özet bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, GÜNGÖR SERDAR, Medical Science and Biotechnology Book, 2020, İzmir Kavram Vocational School, 978-625-44354-3-0
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, GÜNGÖR SERDAR, Sağlık Bilimlerinde Klinik Mikrobiyoloji, 2020, Akademisyen Yayınevi, 978-625-779-547-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, GÜNGÖR SERDAR, Deneysel Olarak Tıkanma İkteri Geliştirilen Ratlarda, Bakteriyel Translokasyonun Gösterilmesi, 2018, Gece Kitaplığı, 978-605-288-715-8
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, GÜNGÖR SERDAR, ACADEMIC RESEARCHES IN HEALTH SCIENCES, 2018, Gece Kitaplığı, 978-605-288-399-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, GÜNGÖR SERDAR, ACADEMIC RESEARCHES IN HEALTH SCIENCES, 2018, Gece Kitaplığı, 978-605-288-399-0
ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Van Tıp Dergisi , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
The Journal of immunology and clinical microbiology (JICM) , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
The Journal of immunology and clinical microbiology (JICM) , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
 • Hizmet Ödülleri

  2019

  TEŞEKKÜR
  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği. Servis ve poliklinik hizmetlerinde göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı.06/11/2019 Barkod:00105238238
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Hizmet Ödülleri

  2019

  TEŞEKKÜR
  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Eğitim ve Araştır Hastanesi Başhekimliği. Vermiş olduğumuz hizmetlerden ve özveriden dolayı. 04/12/2019 Barkod:00107252516
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Hizmet Ödülleri

  2017

  Teşekkürname
  Teşekkürname: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Denetim ve Ruhsatlandırma faliyetlerinde gösterilen başarı ve destek için Belge No: 720/2017
  SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Çalışma Ödülü

  2013

  Poster Mansiyon Ödülü
  Leishmania Tropica Kültüründe Alternatif Besiyeri: Nutrient Broth. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013. Titanik Kongre Merkezi, Belek, Antalya
  2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - KLIMUD
 • Çalışma Ödülü

  2013

  Poster Bilimsel Teşvik Ödülü (Genç Katılımcılar Ödülü)
  Donör Trombosit Aferezi: Kim, Ne Kadar Hazırlıyor? 8. Ulusal Hemaferez Kongresi, 5-8 Eylül 2013, K.K.T.C. P27, s:140-141
  8. Ulusal Hemaferez Kongresi,
 • Çalışma Ödülü

  2013

  Poster Bilimsel Teşvik Ödülü (Genç Katılımcılar Ödülü)
  2012 Yılı Trombosit Aferez Donörlerimizin Demografik Açıdan İncelenmesi. 8. Ulusal Hemaferez Kongresi, 5-8 Eylül 2013, K.K.T.C. P26, s:140
  8. Ulusal Hemaferez Kongresi
 • Çalışma Ödülü

  2010

  Poster Bilimsel Teşvik Ödülü (Genç Araştırmacılar Ödülü)
  Merkezimiz Aferez Donörlerinin İptal Nedenleri. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi, 23-26 Eylül 2010, K.K.T.C P4, s:213-214
  5. Ulusal Hemaferez Kongresi