UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN

TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2002 - 2006

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2009

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK (YL) (TEZLİ) (TIP)
  Toxoplasma gondii üzerine darbeli ve sürekli elektromanyetik alanın etkilerinin incelenmesi
 • Doktora

  2009 - 2015

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK (DR)
  Fotodinamik tedavinin leishmania tropica üzerine olan in vitro etkisi
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Biyofizik

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  TIP FAKÜLTESİ - TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 Sınıf Kordinatör Yardımcısı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • Biyofizik - Lisans, 2018-2019
 • Biyofizik - Lisans, 2017-2018
 • Ulusal Hakemli, ERTABAKLAR HATİCE,ERTUĞ SEMA,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,MALATYALI ERDOĞAN,BOZDOĞAN BÜLENT, Use of Internal Transcribed Spacer Sequence Polymorphisms as aMethod for Trichomonas vaginalis Genotyping, Turkish Journal of Parasitology
 • Ulusal Hakemli, ERTUĞ SEMA,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,MALATYALI ERDOĞAN,ERTABAKLAR HATİCE, Investigation of the Applicability of a Rapid Diagnosis Test in the Diagnosis of Cystic Echinococcosis, Turkish journal of Parasitology
 • Uluslararası Hakemli, METİN TELLİOĞLU AYFER,KARAKAŞ SACİDE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, Assessment of body composition with bioelectrical impadence analysis in thalassemia major patients, Journal of Experimental and Clinical Medicine
 • Uluslararası Hakemli, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, In Vitro Evaluation of Photodynamic Therapy using Different Photosensitizers on Leishmania Tropica Promastigotes, Biophysical Journal
 • Uluslararası Hakemli, ERTUĞ SEMA,ERTABAKLAR HATİCE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,MALATYALI ERDOĞAN,BOZDOĞAN BÜLENT, Aydın’da İnsanlardan İzole Edilen Giardia intestinalis Suşlarının Genotiplendirilmesi, Mikrobiyoloji Bülteni
 • Uluslararası Hakemli, ERTABAKLAR HATİCE,ERTUĞ SEMA,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BOZDOĞAN BÜLENT, Determination of Leishmania Species by PCR-RFLP in the Smear Samples Taken from the Lesions of Cutaneous Leishmaniasis Cases, MIKROBIYOLOJI BULTENI
 • Uluslararası Hakemli, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, Assessment of the Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Toxoplasma gondii, IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
 • Uluslararası Hakemli, KARAKAŞ SACİDE,METİN TELLİOĞLU AYFER,BİLGİN MEHMET DİNÇER,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,COŞKUN SALİH, Craniofacial Characteristics of Thalassemia Major Patients, The Eurasian Journal of Medicine
 • Uluslararası Hakemli, ERTABAKLAR HATİCE,ERTUĞ SEMA,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,MALATYALI ERDOĞAN,BOZDOĞAN BÜLENT, ITS Typing, a potent genetic tool for discrimination of Trichomonas vaginalis isolates, International Journal of Infectious Diseases
 • Uluslararası Hakemli, ERTUĞ SEMA,MALATYALI ERDOĞAN,ERTABAKLAR HATİCE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BOZDOĞAN BÜLENT, Aydın ilinde elde edilen blastocystis izolatlarının alt tip dağılımı ve klinik semptomların değerlendirilmesi, Mikrobiyoloji Bülteni
 • Uluslararası Hakemli, ERTABAKLAR HATİCE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BODUÇ ERENGÜL,ERTUĞ SEMA, Comparison of Direct Microscopy, Culture and Polymerase Chain Reaction Methods for the Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis, Mikrobiyoloji Bulteni
 • Uluslararası Hakemli, KARAKAŞ SACİDE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,POLATLI MEHMET,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,TAŞ GÜLEN ŞULE, Anthropometric methods in evaluation of chronic obstructive pulmonary disease., Collegium antropologicum
 • Uluslararası Hakemli, KARAKAŞ SACİDE,DİŞCİGİL GÜZEL,BİLGİN MEHMET DİNÇER,tekin nil,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, Türkiye’den bir grup yaşlının antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi, Turkish Journal of Geriatrics
 • Ulusal Hakemli, KARAKAŞ SACİDE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,METİN TELLİOĞLU AYFER,ERTABAKLAR HATİCE,ERTUĞ SEMA, Investigation of Anti-Toxoplasma gondii IgG and IgM Antibodies in Beta Thalaseamia Major Patients in Aydın Province, Turkish Journal of Parasitology
 • Uluslararası Hakemli, EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BİLGİN MEHMET DİNÇER,KARADEMİR ŞENİZ,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BEŞER ERDAL, Measurements and assessment of solar ultraviolet exposure in Aydın,Turkey. A pilot study, Journal of Environmental Protection and Ecology
 • 29.09.2015, Ulusal, 27.ulusal Biyofizik Kongresi, KÖKEN ERGÜN CEM,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BİLGİN MEHMET DİNÇER, Ehrlich Asit Tümör Hücreleri Üzerinde Kloraluminyum Ftalosiyanin Ve Dosetakselin Sonodinamik Etkilerinin Araştırılması, Özet bildiri
 • 29.09.2013, Ulusal, 18.Ulusal Parazitoloji Kongresi, MALATYALI ERDOĞAN,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,ERTUĞ SEMA, Kistik Ekinokokkozis Tanısında Ticari Bir Hızlı Tanı Testinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 28.09.2010, Ulusal, 22.ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, KARAKAŞ SACİDE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,DİŞCİGİL GÜZEL,tekin nil,METİN TELLİOĞLU AYFER,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, Yaşlılarda Vücut Yağ Ve Sıvı Dağılımlarının Biyoelektriksel Empedans Yöntemiyle Araştırılması, Özet bildiri
 • 28.09.2010, Ulusal, 22.ulusal Biyofizik Kongresi, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, Darbeli Ve Sürekli Elektromanyetik Alan Uygulamalarının Toxoplasma Gondii Üzerine Etkilerinin Incelenmesi, Özet bildiri
 • 27.04.2018, Uluslararası, 5th World Conference on Health Sicience, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, Investigation of in vitro Effects of Different Photosensitizers-Mediated Photodynamic Therapy on Leishmania tropica Promastigotes, Özet bildiri
 • 26.10.2018, Uluslararası, Uluslar arası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ILIKÇI SAĞKAN RAHŞAN, FOTODİNAMİK TEDAVİ VE İNFLAMASYON, Tam metin bildiri
 • 25.09.2012, Ulusal, 24.ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, ERTABAKLAR HATİCE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BODUÇ ERENGÜL,ERTUĞ SEMA, Kutanöz Leishmaniasis Tanısında Boyalı Mikroskobik Inceleme, Kültür Ve Moleküler Yöntemlerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 24.09.2013, Ulusal, 25.ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, Metilen Mavisi Kullanarak Fotodinamik Tedavi Uygulamasının Leishmania Tropica Promastigotları Üzerine In Vitro Etkisinin Araştırılması: Bir Ön Çalışma, Özet bildiri
 • 24.09.2013, Ulusal, 25.ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BİLGİN MEHMET DİNÇER,KARAKAŞ SACİDE,METİN TELLİOĞLU AYFER, Beta talasemi Majorlu Hastalarda Biyoelektriksel Empedans Analizi (BIA) Ölçümlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 16.05.2017, Uluslararası, 6th World Congress on Leishmaniasis, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, Evaluation of Photodynamic Therapy using Different Photosensitizers on Leishmania tropica promastigotes, Özet bildiri
 • 16.04.2008, Ulusal, VII.Ulusal Sinirbilim Kongresi, BİLGİN MEHMET DİNÇER,ÇALIŞKAN ŞERİFE GÖKÇE,Birincioğlu Mustafa,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, Periferik Sinirdeki Ezme Hasarında Sitikolinin Nöroprotektif Etkisi, Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, 8th National and 1 st International Congress of Hydatidology, ERTABAKLAR HATİCE,YILDIZ İBRAHİM,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTUĞ SEMA, Retrospective Analysis of Echinococcus granulosus Serology Results in Adnan Menderes University Training and Research Hospital Parasitology Laboratory Between 2005 and 2015, Özet bildiri
 • 12.09.2012, Ulusal, 6.ULUSAL HİDATOLOJİ KONGRESİ, ERTUĞ SEMA,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ARI Murat,ERTABAKLAR HATİCE, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2005-2012 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Ön Tanısı Ile Gönderilen Olguların Değerlendirilmesi,, Özet bildiri
 • 12.05.2017, Uluslararası, 22nd International Biomedical Science Technology symposium, BİLGİN MEHMET DİNÇER,BOZKURT GİRİT ÖZLEM,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,AKSEL MEHRAN,ERTUĞ SEMA,ÖZMEN ALİ,TELLİ MURAT,değirmenci esin h,ERTABAKLAR HATİCE, Application of Photodynamic Therapy: Prostate Cancer and Cutaneous Leishmaniasis, Tam metin bildiri
 • 11.02.2017, Uluslararası, Biophysical Society 61 st Annual Meeting, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, In vitro Evaluation of Photodynamic Therapy using Different Photosensitizers on Leishmania tropica Promastigotes, Özet bildiri
 • 10.10.2018, Uluslararası, 30th ANNUAL BIOPHYSICS CONGRESS(INTERNATIONAL), ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,KARADAĞ AYNUR, The effects of ZnPc-liposome mediated photodynamic therapy on molecular pathways in cancer, Özet bildiri
 • 06.09.2017, Ulusal, 28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ERTUĞ SEMA, Leishmania Tropica Promastigotları Üzerinde Metilen Mavisi Aracılı Fotodinamik Tedavinin İn Vitro Etkilerinin Araştırılması, Tam metin bildiri
 • 05.09.2009, Uluslararası, 2nd international biophysics congress and biotechnology at GAP 21st National Biophysics Congress, BİLGİN MEHMET DİNÇER,ÇALIŞKAN ŞERİFE GÖKÇE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BAŞOĞLU HARUN,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN,GENÇ ŞİMŞEK NİLÜFER, The possible neuroprotective effects of selenium treatments in Streptozotocin-induced diabetic rats, Özet bildiri
 • 05.09.2007, Ulusal, 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,KARAKAŞ SACİDE,POLATLI MEHMET,TAŞ GÜLEN ŞULE,BAŞOĞLU HARUN,ÇİLDAĞ ORHAN,BİLGİN MEHMET DİNÇER, Kronik Obstriktif Akciger Hastalarinda Vücut Kompozisyonunun Analizi Ve Vücudun Biyoelektriksel Özelliğinin Tayini, Özet bildiri
 • 05.09.2007, Ulusal, 19.Ulusal Biyofizik Kongresi, ÇALIŞKAN ŞERİFE GÖKÇE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BAŞOĞLU HARUN, Deneysel Siyatik Sinir Hasarında Melatonin Etkisinin Elektrofizyolojik Ve Fonksiyonel Olarak Incelenmesi, Özet bildiri
 • 05.06.2012, Ulusal, 7. UlusalMoleküler Ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, ERTABAKLAR HATİCE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTUĞ SEMA,BOZDOĞAN BÜLENT, Trichomonas Vaginalis Suşları Its Bölgelerinin Karşılaştırılarak Tür Içi Farklılıkların Ve Trichomonas Vajinalis Virusunun Varlığının Araştırılması, Özet bildiri
 • 05.06.2012, Ulusal, 7. Ulusal Moleküler Ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, ERTUĞ SEMA,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,ERTABAKLAR HATİCE,BOZDOĞAN BÜLENT, Aydın Ilinde Insandan Izole Edilen Giardia Intestinalis Genotiplerinin Tanımlanması, Ön Çalışma, Özet bildiri
 • 04.10.2018, Uluslararası, I. ULUSLARARASI MATEMATİK - MÜHENDİSLİKFEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, ILIKÇI SAĞKAN RAHŞAN,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, LEISHMANIASIS TEDAVİSİNDE ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ TIP, Tam metin bildiri
 • 01.11.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI GENOMİK VE BİYOİNFORMATİK KONFERANSI, KARADAĞ GÜREL AYNUR,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, Molecular Characterization Of Liposome-Znpc Mediated Photodynamic Therapy By Genome Wide Gene Expression Profiling On Perihilar Cholangiocarcinoma Cell Line, Özet bildiri
 • 01.10.2015, Uluslararası, XXVIth World Congress on Echinococcosis-Cystic and Alveolar Echinococcosis: Old Diseases, ERTUĞ SEMA,MALATYALI ERDOĞAN,ERTABAKLAR HATİCE,ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, The diagnostic value of an immunochromatographic test in cystic echinococcosis in human., Özet bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN, ACADEMIC RESEARCHES IN HEALTH SCIENCES, 2018, Gece Kitaplığı, 978-605-288-399-0
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ÖZLEM ÇALIŞKAN SERÇİN,BİLGİN MEHMET DİNÇER, THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, 2018, Gece Kitaplıgı, 978-605-288-357-0
 • Çalışma Ödülü

  2015

  Best PaperPresented- Posters, The Diagnostic Value Of An Immunochromatographic

  XXVIth World Congress on Echinococcosis-Cystic and AlveolarEchinococcosis: Old Diseases
 • Çalışma Ödülü

  2010

  Poster DalındaÜçüncülük Ödülü

  Türk Biyofizik Derneği
 • Çalışma Ödülü

  2009

  Tartışmalı Poster Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü

  Türk Toraks Derneği