UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SERAY TATLI DALİOĞLU

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010


  Türkiye ve İngiltere ilköğretim 4. ve 5. sınıflar müzik dersi öğretim programlarının karşılaştırılması
 • Doktora

  2011 - 2016

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)
  Öğretmen adaylarının meslekteki ilk yıllarına yönelik olası benlikleri ile öz-yeterlik inançları ve öğretmenliğe ilişkin tutumları arasındaki ilişki
 • YDS - İngilizce

  2013 - Bahar

  İngilizce - 75.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2016

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • Sınıf yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2017, ADIGÜZEL OKTAY CEM,TATLI DALİOĞLU SERAY,ERGÜNAY ONUR, An investigation of 21st century primary schools’ functions according to primary school teachers’ views, TED EĞİTİM VE BİLİM
 • Uluslararası Hakemli 2017, TATLI DALİOĞLU SERAY,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The Relationship between Teacher Candidates’ Possible Selves, Self-Efficacy Beliefs and Attitudes towards Teaching, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ERGÜNAY ONUR,TATLI DALİOĞLU SERAY, Investigating the current and future functions of primary schools based on primary school teachers opinions, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Uluslararası Hakemli 2016, TATLI DALİOĞLU SERAY,ADIGÜZEL OKTAY CEM, Teacher candidates self efficacy beliefs and possible selves throughout the teaching practice period in Turkey, Asia Pacific Education Review
 • Uluslararası Hakemli 2015, TATLI DALİOĞLU SERAY,ADIGÜZEL OKTAY CEM, Öğretmen Adayları Olası Benlikler Ölçeği ni Türkçe ye Uyarlama Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, TATLI SERAY,ADIGÜZEL OKTAY CEM, Türkiye deki Lisansüstü Karşılaştırmalı Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Bir İncelemesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 30.05.2016, Uluslararası, XVIII AMSE-AMCE-WAER Congress Teaching and Training Today for Tomorrow, TATLI DALİOĞLU SERAY,ADIGÜZEL OKTAY CEM, Examining the relationship between teacher candidates possible selves regarding their first year of teaching and self efficacy beliefs and attitudes towards teaching, Özet bildiri
 • 30.05.2016, Uluslararası, XVIII AMSE-AMCE-WAER Congress Teaching and Training Today for Tomorrow, ADIGÜZEL OKTAY CEM,TATLI DALİOĞLU SERAY,ERGÜNAY ONUR, Comment les enseignants du primaire conçoivent les finalites educatives scolaires des ecoles du 21e siecle le cas de la Turquie, Özet bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, TATLI DALİOĞLU SERAY,ADIGÜZEL OKTAY CEM, Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ile öğretmenliğe yönelik tutumları arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 25.08.2014, Uluslararası, ATEE Annual Conference - Transitions in Teacher Education and Professional Identities, ADIGÜZEL OKTAY CEM,TATLI DALİOĞLU SERAY,ERGÜNAY ONUR, Primary School Teachers Views About Educational Aims of Primary Schools A Quantitative Study in Turkey, Sözlü Bildiri
 • 22.03.2015, Uluslararası, International Education Conference, ADIGÜZEL OKTAY CEM,TATLI DALİOĞLU SERAY, A Study on Turkish Adaptation of New Teacher Possible Selves Questionnaire, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 2nd Teaching and Education Conference, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ERGÜNAY ONUR,TATLI DALİOĞLU SERAY, Analysis of the Aims of National Education and the Functions of Primary Schools in Turkey, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 2nd Teaching and Education Conference, TATLI DALİOĞLU SERAY,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The effects of teaching practicum on possible selves and self efficacy beliefs of student teachers, Özet bildiri
 • 13.05.2010, Ulusal, 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Tatlı Seray, Adıgüzel Oktay, Türkiye de Lisansüstü Tezlerde Karşılaştırmalı Eğitim, Sözlü Bildiri
 • 11.09.2014, Uluslararası, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ADIGÜZEL OKTAY CEM,TATLI DALİOĞLU SERAY,ERGÜNAY ONUR, Teacher Perceptions on Educational Aims of Primary Schools A Qualitative Study in Turkey, Sözlü Bildiri
 • 05.10.2011, Uluslararası, First International Congress on Curriculum and Instruction, VURAL LEVENT,ÇAM AKTAŞ BİLGE,TATLI DALİOĞLU SERAY, Sınıf Öğretmenliği Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Sözlü Bildiri
 • 02.12.2010, Uluslararası, The Second Asian Conference on Education, Tatlı Seray, Adıgüzel Oktay, Comparison of Primary Education Music Lesson Curriculums of Turkey and England, Sözlü Bildiri
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ERGÜNAY ONUR,TATLI DALİOĞLU SERAY, Conceptions des finalités éducatives scolaires chez des enseignants du primaire: résultats d’une recherche internationale., 2017, Kanada: Longueuil, Groupéditions,
 • Instruction and Socialization among Primary School Teachers An International Comparison ISEP CI

  01.09.2013 - 30.12.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 0
  Diğer (Uluslararası) - Tamamlandı
 • Sınıf Öğretmenlerinin İlkokulların Eğitsel Amaçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi ve Bu Algıların Eğitim Ortamlarındaki Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi

  01.08.2013 - 20.11.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 18
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Öğretmen Eğitimi Programlarının Mesleki Kimlik Oluşturma Rolünün Olası Benlikler Kuramı Açısından İncelenmesi

  10.10.2014 - 04.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 37555 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 14.7
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı