UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ŞERAFETTİN ERTEN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1996 - 2001

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2011

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Türk kamu yönetiminde kriz yönetimi anlayışı
 • Doktora

  2011 - 2016

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR)
  Türkiye’de engellilere yönelik kamu politikalarının analizi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 75.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2016 -

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2019-2020
 • YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • İNSAN HAKLARI - Lisans, 2019-2020
 • İDARE HUKUKU - Lisans, 2019-2020
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - Lisans, 2019-2020
 • POLİTİKA ANALİZİ VE POLİTİKA - Lisans, 2018-2019
 • YÖNETİM BİLİMİ - Lisans, 2018-2019
 • KAMU MALİYESİ - Lisans, 2018-2019
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2018-2019
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI - Lisans, 2018-2019
 • YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2018-2019
 • İNSAN HAKLARI - Lisans, 2018-2019
 • İDARE HUKUKU - Lisans, 2018-2019
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - Lisans, 2018-2019
 • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KAMU YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÇALIŞMA HAYATINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI - Lisans, 2017-2018
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME - Lisans, 2017-2018
 • AVRUPA BİRLİĞİ - Lisans, 2017-2018
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - Lisans, 2017-2018
 • İNSAN HAKLARI - Lisans, 2017-2018
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI - Lisans, 2017-2018
 • İŞ HUKUKU - Lisans, 2017-2018
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2017-2018
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI - Lisans, 2016-2017
 • Kamu Politikaları - Lisans, 2016-2017
 • Bilim Felsefesi - Lisans, 2016-2017
 • Siyasi Partiler - Lisans, 2016-2017
 • Siyaset Teorisi - Lisans, 2016-2017
 • Çağdaş Siyasal Akımlar - Lisans, 2016-2017
 • İnsan Hakları - Lisans, 2016-2017
 • İş Hukuku - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2020, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Kamu Yönetiminde Beşeri Sermaye ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi: Kamu Personeli’ne Yönelik Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ERTEN ŞERAFETTİN, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Engelliler: Güçlendirme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM,ÇETİN EMİNE, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan KOBİ’lerin İstihdam ve Üretime Katkılarının Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği, Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, ERTEN ŞERAFETTİN, DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNE GİRİLİRKEN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, The Journal of International Civilization Studies
 • Ulusal Hakemli 2017, AKTEL MEHMET,ERTEN ŞERAFETTİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNİN ENGELLİLİK ALANINA YAKLAŞIMI: HÜKÜMET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET, ULUSAL PROGRAM VE DÜZENLİ İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN ENGELLİ POLİTİKALARI, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN, KOSGEB Destekleri: KOSGEB Yıllık Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme (2011-2016), Tam metin bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Bilgi Toplumunda Eleştirel Düşünmenin Gerekliliği, Tam metin bildiri
 • 26.05.2011, Ulusal, Kamu Yönetimi Sempozyumu IV, AKTEL MEHMET,ERTEN ŞERAFETTİN, KRİZ YÖNETİMİ VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE KRİZ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN SORUNLARI, Tam metin bildiri
 • 25.10.2019, Uluslararası, Kartepe Zirvesi Şehircilik ve Mutlu Şehir, AKTEL MEHMET,ERTEN ŞERAFETTİN, Engelsiz Kentler: Erişebilirlik Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 24.03.2018, Uluslararası, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (VII. IBANESS) - Tekirdağ / Türkiye, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN,ÇETİN EMİNE, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET, Kamu Politikası Yapım Sürecine Katılım Örneği Olarak Türkiye’xxdeki Engelli Politikaları, Tam metin bildiri
 • 18.04.2019, Uluslararası, ECSAC European Conference on Science Art and Culture, ERTEN ŞERAFETTİN,Ataş İsmail Can, ÇALIŞMA HAYATINDA ENGELLİ BİREYLER: İSTİHDAM VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR İNCELEME, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN,Ataş İsmail Can, Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, 2019, Gece Akademi, 978-605-7749-12-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN, Girişimcilik Temel ve Yeni Yaklaşımlar, 2019, Nobel Yayıncılık, 978-605-033-088-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÇETİN ASLAN EMİNE,ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Health Sciences Research in the Globalizing World, 2018, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4525-1
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET, Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, 2017, Gece Kitaplığı, 9786051807607
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET,MERMER BİLGEHAN, Kriz: Disiplinler Arası Bir İnceleme, 2016, Ekin Yayınevi, 9786053273394
THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi