UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
SEMA YILMAZ

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
  • 2018

    Tıpta Uzmanlık - TOLGA TURAN
    Viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda C reaktif protein düzeyinin ve nötrofil/lenfosit oranının araştırılması
    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Tıp Fakültesi