UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
SELÇUK SAMANLI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1988 - 1993

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1998

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVHER HAZIRLAMA (YL) (TEZLİ)
  Kromit tesis atıklarının değerlendirilmesi
 • Doktora

  2003 - 2008

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR)
  Zonguldak-Çatalağzı Termik Santralı katı fosil yakıtı öğütme kinetiğinin araştırılması
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Güz

  İngilizce - 75.00
 • Mühendislik Temel Alanı
  Maden Mühendisliği

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2009

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2018 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2015 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2012 - 2015

 • BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2010 - 2011

 • 2019

  Yüksek Lisans - OZAN OSMANLI
  Knelson santrifüj ayırıcısı ile Kop (Erzurum) kromit cevherinin zenginleştirilmesinin araştırılması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EYÜP AKSOY
  Bir mermer işletmesinin risk değerlendirmesinin 3t ve L tipi matris risk değerlendirme yöntemleri ile yapılması ve sonuçların risk değerlendirme metodolojisi temelinde karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Kalite Kontrol ve Standartlar - Lisans, 2018-2019
 • Mühendislik Etiği - Lisans, 2018-2019
 • Cevher Hazırlama I - Lisans, 2018-2019
 • İş Hukuku - Lisans, 2018-2019
 • Maden Hukuku - Lisans, 2018-2019
 • Kömür Hazırlama ve Endüstriyel Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kömür Hazırlama ve Endüstriyel Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İş Hukuku - Lisans, 2017-2018
 • Maden Hukuku - Lisans, 2017-2018
 • Cevher Hazırlama I - Lisans, 2017-2018
 • Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kömür Hazırlama ve Endüstriyel Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İleri Boyut Küçültme - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Madencilikte Çevresel Etki Değerlendirmesi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Maden Hukuku - Lisans, 2017-2018
 • Rapor Yazım ve Sunum Teknikleri - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Teknik İngilizce - Lisans, 2017-2018
 • Cevher Hazırlama II Laboratuvarı - Lisans, 2017-2018
 • Cevher Hazırlama II - Lisans, 2017-2018
 • Cevher Hazırlama I Laboratuvarı - Lisans, 2017-2018
 • Cevher Hazırlama I - Lisans, 2017-2018
 • Kalite Kontrol ve Standartlar - Lisans, 2017-2018
 • Mühendislik Etiği - Lisans, 2017-2018
 • Maden Elektrotekniği - Lisans, 2017-2018
 • Genel Jeoloji - Lisans, 2017-2018
 • İş Hukuku - Lisans, 2017-2018
 • Cevher Hazırlama - Lisans, 2016-2017
 • İş Hukuku - Lisans, 2016-2017
 • Maden Hukuku - Lisans, 2016-2017
 • Cevher Hazırlama - Lisans, 2014-2015
 • İş Hukuku - Lisans, 2014-2015
 • Maden Hukuku - Lisans, 2014-2015
 • Cevher Hazırlama I - Lisans, 2014-2015
 • İş Hukuku - Lisans, 2013-2014
 • Maden Hukuku - Lisans, 2013-2014
 • Cevher Hazırlama I - Lisans, 2012-2013
 • ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ - Lisans, 2010-2011
 • MADENCİLİKTE ELEKTRİK BİLGİSİ - Önlisans, 2010-2011
 • CEVHER HAZIRLAMA II - Önlisans, 2010-2011
 • CEVHER HAZIRLAMA I - Önlisans, 2010-2011
 • AGREGA MADENCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - Önlisans, 2010-2011
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,NIEDOBA TOMASZ,PIETA PAULINA,SUROWIAK AGNIESZKA, Determination of the Important OperatingVariables On Cleaning Fine Coal by KnelsonConcentrator and Evaluation Of The PerformanceThrough Upgrading Curves, International Journal of Coal Preparation and Utilization
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Determining the Separation Performance of the Knelson Concentrator,, Journal of the Polish Mineral Engineering Society
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,NIEDOBA TOMASZ,SUROWIAK AGNIESZKA,PIETA PAULINA, Optimization of reagent dosages with the use of response surface methodology and evaluation of test results with upgrading curves in graphite flotation, PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2018, SAMANLI SELÇUK, Breakage behavior of two different coal types in a grinding process and importance for thermal power stations, PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Ulusal Hakemli 2018, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÖZMEN SÜMEYYE, Madencilik Sektöründe Ölümlü İş Kazalarının Analizi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Kütahya/Altıntaş Grafitlerinin Kaba Flotasyon Parametrelerinin Box-Behnken Deney Tasarımı Kullanılarak Optimizasyonu ve Modellenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,KAMİL GEVEZE, Mikrodalga Kurutmanın Kaolen Numunesinin Bilyalı Değirmendeki Özgül Kırılma Hızını Artırıcı Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,ÖNEY ÖZCAN,CAN YAŞAR, A Review on İmprovement of Coal-Fired Power Plants and Environmental Benefits of Ash Utilization, International Journal of Global Warming
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Zonguldak İnce Kömürlerinin Kaba Flotasyon Parametrelerinin Cevap Yüzeyi Metodu İle Optimizasyonu, Zonguldak İnce Kömürlerinin Kaba Flotasyon Parametrelerinin Cevap Yüzeyi Metodu İle Optimizasyonu
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Optimization of the GraphiteFlotationParameters Using a Central Composite Design, International Journal of Engineering Technology, Management and AppliedSciences
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAMANLI SELÇUK, HAKEMLİK Effects of different drying methods on the grinding characteristics of Ximeng lignite, FUEL
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAMANLI SELÇUK, HAKEMLİK Effect of fine particles on the breakage behavior of coarse coal in the Hardvrove mill, International Journal of Coal Preparation and Utilization
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,TAYYAR NEZİH, Optimization Of Operating Parameters For Flotation Of Fine Coal Using Box Behnken Design, International Journal of Coal Preparation and Utilization
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÇELİK HALUK,SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN, The Use of Tincal Calcination Plant Waste as an Additive in Ceramic Wall Tile Production, Journal of Ceramic Processing Research
 • Uluslararası Hakemli 2011, SAMANLI SELÇUK,DİLEK ÇUHADAROĞLU,HWANG JIANN YANG, An Investigation of Particle Size Variation in Stirred Mill in Terms of Breakage Kinetics, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
 • Uluslararası Hakemli 2011, SAMANLI SELÇUK, A Comparison of the Results Obtained from Grinding in a Stirred Media Mill Lignite Coal Samples Treated with Microwave and Untreated Samples, Fuel
 • Uluslararası Hakemli 2010, KIZGUT SAİT,ÇUHADAROĞLU DİLEK,SAMANLI SELÇUK, Stirred Grinding of Coal Bottom Ash to Be Evaluated as a Cement Additive, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS
 • Uluslararası Hakemli 2010, SAMANLI SELÇUK,DİLEK ÇUHADAROĞLU,İPEK HALİL,YAŞAR UÇBAŞ, The investigation of grinding kinetics of power plant solid fossil fuel in ball mill, Fuel
 • Uluslararası Hakemli 2010, SAMANLI SELÇUK,DİLEK ÇUHADAROĞLU,KIZGUT SAİT, A Simulation Study of the Laboratory Scale Ball and Vertical Stirred Mills, Particle Systems Characterization
 • Uluslararası Hakemli 2010, SAMANLI SELÇUK,DİLEK ÇUHADAROĞLU,YAŞAR UÇBAŞ,İPEK HALİL, Investigation of Breakage Behavior of Coal in a Laboratory Scale Stirred Media Mill, International Journal of Coal Preparation and Utilization
 • Uluslararası Hakemli 2008, CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,SAMANLI SELÇUK,KIZGUT SAİT, The Effect of Grinding Media Shape on the Specific Rateof Breakage, PARTICLE PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION
 • Uluslararası Hakemli 2008, SAMANLI SELÇUK,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,KIZGUT SAİT, COMPARISON OF GRINDING PERFORMANCE BETWEEN STIRRED MILL AND BALL MILL, The Journal of Ore Dressing
 • 28.12.2019, Uluslararası, Anadolu 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, AKSOY EYÜP,SAMANLI SELÇUK, Afyonkarahisar İlindeki Bir Mermer İşleme Tesisinde Bulunan Tehlike ve Risklerin 3T Matris Risk Değerlendirme Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 28.12.2019, Uluslararası, Anadolu 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, AKSOY EYÜP,SAMANLI SELÇUK, Mermer Ocaklarındaki Tehlike ve Risklerin 3T Matris Risk Değerlendirme Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Kütahya İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 25.09.2016, Uluslararası, Mineral Engineering Conference 2016/E3S Web of Conferences, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Determination of Optimal FlotationConditions of Low gradeGraphiteOre, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Knelson Konsantratörlerin Deneysel ve Endüstriyel Uygulamaları, Tam metin bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR, Uşak Paçacıoğlu Yöresinde Faaliyet Gösteren Kaolenitik Kil Ocağının Üretim Süreci ve Risk Değerlendirmesinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, ÇELİK HALUK,SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,CAN YAŞAR, Uşak Yöresi Paçacıoğlu Köyü Kaolenitik Kil Yataklarının Karakteristik Özelliklerinin Araştırılması, Tam metin bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR, Dünya ve Türkiye Kaolen Madenciliğine Genel Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 14.04.2015, Uluslararası, Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR,YILMAZ RABİA,ALSANCAK MEHMET, Kütahya Gediz Yöresinde Faaliyet Gösteren Bir Taş Ocağının Risk Değerlendirme Raporunun İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 12.12.2019, Uluslararası, 5. Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Türkiye’de Madencilik Faaliyetleri Ve Sektördeki Ölümlü İş Kazalarının İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 06.05.2016, Uluslararası, 1. Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi, AKSOY EYÜP,SAMANLI SELÇUK,karagöz Muhammet Abdullah, Türkiye de Yüksek Lisans Ve Doktora Düzeyindeki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 06.05.2016, Uluslararası, 1. Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Karagöz Muhammet Abdullah,SAMANLI SELÇUK,AKSOY EYÜP, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenlığı Kanunu Çerçevesınde Türkiye deki Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinin Kuruluş Mevcut Durumları Ve Sorumlulukları Üzerine Değerlendirmeler, Tam metin bildiri
 • 02.11.2017, Uluslararası, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Kömür Hazırlama Tesislerindeki Başlıca Fiziksel Risk Etmenleri, Tam metin bildiri
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
International Journal of Oil Gas and Coal Technology , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
Mining Science , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
Particulate Science and Technology , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
Physicochemical Problems of Mineral Processing , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
The Journal of Ore Dressing / Cevher Hazırlama , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
FUEL , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
International Journal of Coal Preparation and Utilization , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
 • Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Özgül Kırılma Hızlarının İncelenmesi

  24.02.2014 - 24.02.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 29.965,62 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Kütahya Altıntaş Grafitlerinin Optimal Flotasyon Parametrelerinin Belirlenmesi

  21.11.2014 - 21.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 49,950.70 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 8.4
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı