UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
ŞEHRAZAT EVİRGEN

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2002

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
  Farklı güçteki röntgen cihazları ile farklı radyografi tekniklerinde bukkal ve okluzal çürüklerin görünürlüğünün değerlendirilmesi
 • Doktora

  2002 - 2009

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ (DİŞ HEKİMLİĞİ) (DR)
  Ankara ili huzurevlerinde yaşayan bireylerde halitozis sıklığının ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ - AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • Uluslararası Hakemli 2019, EVİRGEN ŞEHRAZAT,YÜKSEL HALİL TOLGA,TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL, Bir Grup Hasta Populasyonunda görülen Stafne Kemik Kavitesinin Radyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Selcuk Dental Journal
 • Uluslararası Hakemli 2019, EVİRGEN ŞEHRAZAT,TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL,YÜKSEL HALİL TOLGA, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Kissing Molars Sıklığının Araştırılması, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL,YÜKSEL HALİL TOLGA,EVİRGEN ŞEHRAZAT, Orta Ege Populasyonunda Transmigre Kanin İnsidansının ve Radyografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Selcuk Dental Journal
 • Uluslararası Hakemli 2019, EVİRGEN ŞEHRAZAT,YÜKSEL HALİL TOLGA,Yüksel Gökçe,KAKİ BARIŞ,KAMBUROĞLU KIVANÇ, Assessment Of Intravertebral Pneumatocysts, Degenerative Joint Disease, And Ponticulus Posticus in the Cervical Spine Through Cone Beam Computed Tomography (CBCT) Examination, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology
 • Uluslararası Hakemli 2016, EVİRGEN ŞEHRAZAT,KAMBUROĞLU KIVANÇ, Review on the applications of ultrasonography in dentomaxillofacial region, World Journal of Radiology
 • Uluslararası Hakemli 2014, GÜLŞAHI AYŞE,EVİRGEN ŞEHRAZAT,ÖZTAŞ BENGİ,YAVUZ YASEMİN,ÇETİNEL YASEMİN, Volatile sulphur compound levels and related factors in patients with chronic renal failure, Journal of Clinical Periodontology
 • Uluslararası Hakemli 2014, EVİRGEN ŞEHRAZAT, Work Characteristics and Musculoskeletal Disorders among Postgraduate Dental Students: A Pilot Study, Journal of Musculoskeletal Pain
 • Uluslararası Hakemli 2010, AKÇAM MEHMET OKAN,EVİRGEN ŞEHRAZAT,USLU AKÇAM ÖZGE,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK, Dental anomalies in individuals with cleft lip and/or palate, EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS
 • Uluslararası Hakemli 2009, USLU AKÇAM ÖZGE,AKÇAM MEHMET OKAN,EVİRGEN ŞEHRAZAT,CEBECİ ALİ RIZA İLKER, Prevalence of dental anomalies in various malocclusions, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
 • Uluslararası Hakemli , EVİRGEN ŞEHRAZAT,KARAASLAN FATİH,DİKİLİTAŞ AHU, GÖMÜLÜ DİŞLER VE İLİŞKİLİ PATOLOJİLERİN RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRMESİ, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL,EVİRGEN ŞEHRAZAT,YÜKSEL HALİL TOLGA, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’xxnde Konik IŞınlı Bilgisayarlı Tomografi İstenme Nedenleri, Tam metin bildiri
 • 08.11.2019, Uluslararası, 26. ULUSLARARASI İZDO KONGRESİ, EVİRGEN ŞEHRAZAT,KOCA CANSU GÜL, Mandibular yirmi yaş dişlerin inferior alveoler sinir ile temasının pozisyon ve kök sayısı ile ilişkisi, Tam metin bildiri
 • 08.11.2019, Uluslararası, İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL,YÜKSEL HALİL TOLGA,EVİRGEN ŞEHRAZAT, Temporal Kret Kanalının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Aracılığı ile Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi, EVİRGEN ŞEHRAZAT,TİTİZ SERAP, Ağız Diş Sağlığı Merkezine başvuran hastalarda konjenital diş eksiliği sıklığı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi, Tam metin bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi, EVİRGEN ŞEHRAZAT, Çenelerde görülen kistler, Tam metin bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4.ULUSLARARASI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, EVİRGEN ŞEHRAZAT,TİTİZ SERAP, İntraoral ve extraoral radyografilerde teknisyenlerde görülen hata sıklıklarının çalışma günlerine göre düzenlenmesi, Tam metin bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL,YÜKSEL HALİL TOLGA,EVİRGEN ŞEHRAZAT, Oral Kavitenin Kitlesel Lezyonlarının Oluşumunda Gömülü Dişlerinin Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Türk Diş Hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL,EVİRGEN ŞEHRAZAT,YÜKSEL HALİL TOLGA, Anterior Klinoid Proses Pnömatizasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Türk Diş Hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, EVİRGEN ŞEHRAZAT,YÜKSEL HALİL TOLGA,TÜRKMENOĞLU AYŞEGÜL,KAYA İLHAN, Gömülü Dİşlerin Komşu Dişlere Etkisinin Panoramik Radyografi ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, YÜKSEL HALİL TOLGA,EVİRGEN ŞEHRAZAT,KANLI AYDAN, Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, 2019, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 978-605-7597-43-4