UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SALİH GÜLERER

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1979 - 1984

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1986 - 1988

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  İbretnâme/Bursalı Lamiî Çelebi
 • Doktora

  2010 - 2012

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Hacım Sultan Menâkıbnâmesi Üzerine Bir İnceleme
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 70.0
 • Filoloji Temel Alanı
  Türk Halk Bilimi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2006 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2007 - 2011

 • 2019

  Yüksek Lisans - TALAT TARIK DEMİR
  İLERİ DÜZEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ'NE GÖRE İNCELENMESİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SELMA YILMAZ
  Empatik okumanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinde okuduğunu anlama düzeyine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MESUDE ÖZKAN
  Aslı Der'in çocuk kitaplarında değerler eğitimi ve eserlerin Türkçe öğretimine katkısı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ALPAY ORMANŞAHİN
  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Üsküp örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MESUDE ÖZKAN
  Aslı Der'in Çocuk Kitaplarında Değerler Eğitimi ve Eserlerin Türkçe Öğretimine Katkısı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MEHMET TOSUNCUK
  YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN İHTİYAÇLARINDAN HAREKETLE TEMEL DÜZEY (A1-A2) KELİMELERİ BELİRLEME
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖZLEM DURAN
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beden Dili Kullanımının Öğrenme ve Tutum Üzerindeki Rolü
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - SELMA YILMAZ
  Ortaokul 7.sınıflarda Empatik Okumanın Okuduğunu Analamaya Etkisinin İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2013-2014
 • OSMANLI TÜRKÇESİ II - Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ III: FOLKLOR VE EĞİTİM - Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ II: TÜRK HALK BİLİMİ - Lisans, 2013-2014
 • SEÇMELİ II: TÜRK MİTOLOJİSİ - Lisans, 2013-2014
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KAYNAKLARI - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • YAZILI ANLATIM - Lisans, 2013-2014
 • TÜRK HALK EDEBİYATI - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜLERER SALİH, ERKEN DÖNEM İSLÂMİ DÖNEM DESTANLARINDAN DÂNİŞMENDNÂME’xxNİN ANLATI YAPISI, The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜLERER SALİH,Asar Ahmet,Tenekeci Mustafa, ”ZAMAN YELİ” ROMANININ KARNAVALEKS ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, International Language, Literature and Folklore Researchers Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜLERER SALİH,GÜLERER NİMET, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Saltıknâme, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜLERER SALİH,Kaplan Kadir, İhsan Ohtay Anar’xxın Galîz Kahraman Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜLERER SALİH, Stith Thompson’un Motif-Index of Folk Literature Adlı Eserine Göre Hacım Sultan Menâkıbnâmesinin Motif Yapısı, ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜLERER SALİH, Erken Dönem Menâkıbnâme Kitaplarından Biri Olan HacımSultan Menâkıbnâmesinin Epik Yasalara Göre Yapısı, İnternational of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2014, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş-ı Velî’ni Halifelerinden Hacım Sultan’ın Hayatı, Alevilik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Alevi Studies)
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜLERER SALİH, BİR GENÇ KIZ MASALININ PSİKANALİTİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜLERER SALİH, TÜRK KÜLTÜRÜNDE MENÂKIBNÂMELER VE MENÂKIBNÂME YAZICILIĞI, Journal of History School (JOHS)
 • Uluslararası Hakemli 2013, Zekerya BATUR, Salih GÜLERER, Rengin Sosyokültürel Yansımaları ve Anlama Algısı, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2004, Salih GÜLERER, Zekerya BATUR, Yanlış Okuma Tutum ve Davranışları, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1996, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş ı Velî nin Halifelerinden Kolu Açık Hacım Sultan, Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi
 • 27.05.2009, Ulusal, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Salih GÜLERER, Duygu OKTAY, Tuğçe KARAGÖZ, Uşak ın Geleneksel Yemekleri ve Bu Yemekler Etrafında Oluşan Söylenceler, Poster
 • 26.06.2013, Uluslararası, VII. Uluslararası Türk Kültürünü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Mustafa Murat ÖNTUĞ, Salih GÜLERER, Uşak ta Halveti Şeyhlerinden Alâeddin Uşşâkî ve Ahmed Semerkandî nin Tarihte ve Sosyo Kültürel Alandaki Yeri, Tam metin bildiri
 • 20.04.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, GÜLERER SALİH,Ormanşahin Alpay, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar: Üsküp Örneği, Özet bildiri
 • 20.04.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, GÜLERER SALİH,GÜLERER NİMET, SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE SALTIKNÂME, Tam metin bildiri
 • 17.10.2007, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş ı Velî nin Halifelerinden Hacım Sultan ve Hacım Sultan Menâkıbnâmesi, Tam metin bildiri
 • 16.11.2011, Uluslararası, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Mustafa ARSLAN, Salih GÜLERER, ORTAK BELLEKTE HACI BEKTAŞ I VELİ VE HACIM SULTAN, Tam metin bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, GÜLERER SALİH, UŞAK IN ÖNEMLİ SÛFÎLERİNDEN HACIM SULTANVEHACIM SULTAN TÜRBESİ ETRAFINDA OLUŞMUŞ UYGULAMALAR, Tam metin bildiri
 • 13.10.2009, Uluslararası, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, GÜLERER SALİH, Genç Kız Masalları ve Nardaniye Hanım Adlı Masalın Psikoanalitik Yöntemle İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.12.2009, Uluslararası, Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, Salih GÜLERER, Sevinç ULAŞ, Uşak Eğlence Kültüründe Cirit Oyunu, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, GÜLERER SALİH, Horasan’dan Anadolu’ya Hacı Bektaş-ı Veli, Tam metin bildiri
 • 09.05.2013, Uluslararası, Internatıonal Conference on Religious Tourism and Tolerance, Mustafa Murat ÖNTUĞ, Salih GÜLERER, Uşak ta İki Önemli Sûfî Hacım Sultan ve Şeyh Alâeddin Uşşâkî nin Tarihteki Yeri ile Sosyo Kültürel Alandaki Önemi, Tam metin bildiri
 • 07.12.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, GÜLERER SALİH,Soyuçok Mehmet, Kelime Türlerinin Öğretiminde Halk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanılması: Dede Korkut’xxta Sıfatlar, Tam metin bildiri
 • 07.11.2013, Uluslararası, Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Salih GÜLERER, Nimet GÜLERER, Hacım Sultan Menâkıbnâmesinde Su Kültü, Tam metin bildiri
 • 07.05.2010, Uluslararası, I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, GÜLERER SALİH, KOLU AÇIK HACIM SULTAN VE HACIM SULTAN MENÂKIBNÂMESİNDEKİ TASAVVUFÎ UNSURLAR, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, GÜLERER SALİH, Hacı Bekâş-ı Velî’xxnin Manzûm Vilâyetnâmesi (Hazâ Vilâyetnâme-i Sultân Hâcı Bektâş-ı Velî), 2019, Kimlik Yayınları, 978-605-7785-16-9
 • Uluslararası 2017, Ansiklopedi Maddesi, GÜLERER SALİH, ENCYCLOPEDIA of AHİLİK- AKHILIK/ vOLUME-ıı, 2017, FNF Reklam ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
 • Uluslararası 2017, Ansiklopedi Maddesi, GÜLERER SALİH, ENCYCLOPEDIA of AHİLİK- AKHILIK/ Volume-II, 2017, FNF Reklem ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
 • Uluslararası 2017, Ansiklopedi Maddesi, GÜLERER SALİH, ENCYCLOPEDIA or AHİLİK AKHILIK/ Volume-1, 2017, FNF Reklam ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
 • Uluslararası 2017, Ansiklopedi Maddesi, GÜLERER SALİH, ENCYCLOPEDIA or AHİLİK -AKHILIK Volume-1, 2017, FNF Reklam ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
 • Ulusal 2015, Ansiklopedi Maddesi, GÜLERER SALİH, Ahilik Ansiklopedisi 2cilt, 2015, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 978-605-5254-16-2
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş ı Veli nin Halifelerinden Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi, 2014, Uşak Akademi Kitap Dağıtım Pazarlama, 978-605-64596-1-0
Kesit Akademi Dergisi/ The Journal Kesit Academt , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
International Periodical For The Languages Literature and History of Turish or Turkic , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
International Journal of Language Academy , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
The Journal of Academic Social Science Studies , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
The Journal of Academic Social Science , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Science , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Journal of History School (JOHS) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halk Bilimi
International Journal Language Academy , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halk Bilimi
Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halk Bilimi
 • Teşvik Ödülleri

  2018

  Dede Korkut Teşvik Ödülü
  Dede Korkut Araştırma Teşvik Ödülü
  Türk Eğitim Sen. ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği