UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
SAİM SAVAŞ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1978 - 1983

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1984 - 1986

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YL) (TEZLİ)
  XVIII. ASRIN SON ÇEYREĞİNDE SİVAS’IN İDARİ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU “ŞER’İYE SİCİLLERİNE GÖRE
 • Doktora

  1987 - 1991

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİÇAĞ TARİHİ (DR)
  16.asırda Sivas’xxta kurulan Ali Baba Zaviyesi’xxnin dini, sosyal ve ekonomik fonksiyonları hakkında bir araştırma
 • Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı - İngilizce

  1995 - Güz

  İngilizce - 70
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yeniçağ Tarihi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH BÖLÜMÜ - YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2009 - 2011

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2008 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2008 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2008 - 2011

 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  1994 - 1997

 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  1993 - 2008

 • 2021

  Yüksek Lisans - GÜRKAN GÜL
  19.Yüzyılın İlk Yarısında Gelibolu Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Durumu
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İZZEDDİN YILDIRIM
  Altıntaş nahiyesi (Dikey boyutta bir yerel tarih araştırması)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MİNE ER
  19. yüzyıl ortalarına doğru Kütahya'da konar-göçerler
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - KEVSER TİMUR
  Gireniz/Pamukören karyesi (Osmanlı Döneminde) dikey boyutta bir yerel tarih araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÇAĞLA ASLAN
  İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ KADIN HAREKETLERİ VE GENÇ KADIN DERGİSİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - OĞUZ ŞENTÜRK
  Börklüce karyesi (Dikey boyutta bir yerel tarih araştırması)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SEVGİ BALABAN
  Güre kazası: Dikey boyutta bir yerel tarih araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - FEYZULLAH YERLİKAYA
  Osmanlı Anadolusu'nda Nakîbü'l-Eşrâf Kaymakamlığı Kurumu: 1750 - 1850
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Doktora - SELCEN ÖZYURT ULUTAŞ
  XIV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devletinde Alevî-Bektaşî toplulukların oluşumu ve merkezi yönetim ile ilişkileri (Sivas-Dobruca örneğinde karşılaştırmalı incelenmesi)
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - SONGÜL ÖZER
  Selendi kazası (Dikey boyutta bir yerel tarih çalışması)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - MEHMET SAİT SÜTCÜ
  Osmanlı Anadolusu'nda müftülük kurumu
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - CEVDET KUŞ
  Terekelerin ışığında Uşak ve Çanakkale'nin sosyo-ekonomik yapısı ve sosyo-ekonomik hareketliliğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (1246-1286/1830-1870)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - AHMET ERDOĞAN
  Osmanlı aile araştırmaları bakımından Tokat ve Tarsus şer'iyye sicillerinin karşılaştırmalı incelenmesi (1805?1845)
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - MEVLÜT DEDE
  Osmanlı aile araştırmaları bakımından Adana ve Çankırı şer'iyye sicillerinin karşılaştırmalı incelemesi (1215-1296/1800-1876)
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - ZAFER KARADEMİR
  Osmanlı döneminde medreseli olayları
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - ÇİĞDEM DÜZGÜN
  Şer'iyye sicillerine göre Tarsus'ta gayrimüslimler
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - AYTEKİN YAROĞLU
  Tokat Haydarhane vakfı
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - ESRA KARADAĞ
  XIX. yüzyılın ilk yarısında (1800-1850) Anadolu`da ihtida haraketleri
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - HACER BAŞPINAR
  XVIII. yüzyılda (1700-1800) Anadolu'da adalet kurumu ve işleyişi
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2001

  Yüksek Lisans - MAHMUT AKPINAR
  Osmanlı Devleti`nde şehbenderlik müessesesi
  Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Tarihi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı Arşiv Belgeleri II (Metin İnceleme) - Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı Arşiv Belgeleri I (Metin İnceleme) - Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı Diplomatikası II - Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı Diplomatikası I - Lisans, 2013-2014
 • Seminer - Doktora, 2012-2013
 • Klasik Dönem Osmanlı Medeniyeti - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Osmanlı Arşiv Belgeleri IV (Metin İnceleme) - Lisans, 2012-2013
 • Osmanlı Arşiv Belgeleri III (Metin İnceleme) - Lisans, 2012-2013
 • Ulusal Hakemli 2020, SAVAŞ SAİM,SAVAŞ PINAR, XIII. Asırdan Günümüze Sivas’ta Bir Rum Abdalı: Şeyh Erzurumî ve Zaviyesi, Vakıflar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, SAVAŞ SAİM, Dedebalıların İzinde II: Dedebalı Zaviyesi ve Harmancık Kazası Dedebalı Karyesi, VAKIFLAR DERGİSİ 80. YIL ÖZEL SAYISI
 • Ulusal Hakemli 2018, SAVAŞ SAİM, Osmanlı Dönemi Arşiv Belgelerinin AlevilikAraştırmaları Bakımından Önemi, OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, SAVAŞ SAİM, DEDEBÂLİ CEMAATİ VE UŞAK KAZASI DEDEBALILAR KÖYÜ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2016, SAVAŞ SAİM, Adana Sancağından Adana Karyesine ”Göç Ve Kuruluş, OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ PROF. DR. YILMAZ KURT ARMAĞANI
 • Ulusal Hakemsiz 2015, SAVAŞ SAİM, İstimâlet: Bir Osmanlı Yönetim Klasiği, Ötekilerin Peşinde Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan
 • Ulusal Hakemli 2011, SAVAŞ SAİM, Sivas Ali Baba Zaviyesi, Alevilik Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2011, SAVAŞ SAİM, Sivas Tuzlaları Su’dan Gelen Tuz, Sultanşehir Kültür Sanat Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2011, SAVAŞ SAİM, Temettuat Defterleri Işığında Uşak/Eşme Yöresinde Harmandalı Aşireti, Tuncer Baykara Armağanı
 • Ulusal Hakemsiz 2008, SAVAŞ SAİM, 1788-1790 Yıllarında Sivas’ta Müftü Tayinlerine Dair Bazı Bilgiler, Prof.Dr. Necmi Ülker’e Armağan
 • Ulusal Hakemsiz 2006, SAVAŞ SAİM, XVI. Asırda Anadolu’da Alevî-Sünnî Farklılaşması, Doğumunun 65. Yılında Prof.Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan Tarih Yazıları
 • Ulusal Hakemsiz 2005, SAVAŞ SAİM, Uşak’ta Kaçar-Harmandalı Yerleşimine Dair Bazı Bilgiler, Prof.Dr. Ramazan Şeşen Armağanı
 • Ulusal Hakemsiz 2004, SAVAŞ SAİM, Efsanelerin Gölgesinde Tarihi Bir Sima: Koyun Baba, Alevilik
 • Ulusal Hakemsiz 2002, SAVAŞ SAİM, Osmanlı-Safevî Mücadelesinin Toplumsal Sonuçları, Türkler
 • Uluslararası Hakemsiz 2001, SAVAŞ SAİM, LES MENÉES SAFAVIDES EN ANATOLIE AU XVIe SIÉCLE ET LES MESURES PRISES À LEUR ENCONTRE PAR L’ÉTAT OTTOMAN, ANATOLIA MODERNA YENİ ANADOLU
 • Ulusal Hakemsiz 2000, SAVAŞ SAİM, The Role Of Dervish Lodges In The Development Of Turkish Culture, The Great Ottoman-Turkish Civilisation
 • Ulusal Hakemli 2000, SAVAŞ SAİM, Osmanlı Döneminde Sivas’ta Tuz Üretimine Dair Bazı Bilgiler, Osmanlı Araştırmaları The Journal Of Ottoman Studies
 • Ulusal Hakemsiz 1999, SAVAŞ SAİM, Zaviyelerin Türk Kültürünün Gelişmesindeki Rolü, Osmanlı
 • Ulusal Hakemsiz 1999, SAVAŞ SAİM, Osmanlı Dönemi Zâviyeleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Osmanlı
 • Ulusal Hakemsiz 1996, SAVAŞ SAİM, Fetvâların Işığında Osmanlı Sosyal Hayatı Hakkında Bazı Tespitler-II, Toplumsal Tarih
 • Ulusal Hakemsiz 1996, SAVAŞ SAİM, Fetvâların Işığında Osmanlı Sosyal Hayatı Hakkında Bazı Tespitler, Toplumsal Tarih
 • Ulusal Hakemsiz 1996, SAVAŞ SAİM, Sivas Zaviyeleri, Toplumsal Tarih
 • Ulusal Hakemsiz 1996, SAVAŞ SAİM, Dokuz Asırlık Türk Şehri Sivas-II, Tarih ve Medeniyet
 • Ulusal Hakemsiz 1996, SAVAŞ SAİM, Dokuz Asırlık Türk Şehri Sivas, Tarih ve Medeniyet
 • Ulusal Hakemli 1994, SAVAŞ SAİM, Tokat Hoca Sünbül Zâviyesi, Vakıflar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1993, SAVAŞ SAİM, XVIII. Asırda Sivas’ta Bir Ayan Ailesi Zaralızâdeler, Tarih İncelemeleri Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1993, SAVAŞ SAİM, Sivas Valisi Dağıstanî Ali Paşa’nın Muhallefâtı, Türk Tarih Belgeleri Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1992, SAVAŞ SAİM,YÜKSEL HASAN, Osmanlı Aile Hayatına İlişkin Fetvâlar, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi
 • Ulusal Hakemsiz 1992, SAVAŞ SAİM, Fetvâ ve Şer’iye Sicillerine Göre Ailenin Teşekkülü ve Dağılması, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi
 • Ulusal Hakemsiz 1992, SAVAŞ SAİM, XVIII. Asrın Sonlarında Sivas’ta Esnaf Teşkilatı Hakkında Bazı Bilgiler, Erciyes
 • Ulusal Hakemsiz 1992, SAVAŞ SAİM, XVIII. Asrın Sonlarında Sivas Vilayet Konağı Mefruşâtı, Revak
 • Ulusal Hakemsiz 1991, SAVAŞ SAİM, XVIII. Asrın Sonlarında Sivas’ta İdari Durum- Asayiş ve Ahlâk, Revak
 • Ulusal Hakemli 1990, SAVAŞ SAİM, Sivas’ta Büyük ve Küçük Ali Baba Zâviyeleri, Vakıflar Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1990, SAVAŞ SAİM, XVIII. Asrın Sonlarında Sivas’ta Kurulan Vakıflar Hakkında Bazı Bilgiler, Revak
 • Ulusal Hakemsiz 1987, SAVAŞ SAİM, XVIII. Asrın son çeyreğinde Sivas’ta Resmi Nişan, Nikah ve Talâk İşlemleri, Sivas Kültür-Sanat
 • Ulusal Hakemli 1984, SAVAŞ SAİM, Sivas Halkının Kullandığı Eşyalara Kısa Bir Bakış ve Kullanılan Silahlar, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 25.04.2019, Uluslararası, SIVAS KONGRESİNİN 100. YILINDA HER YÖNÜYLE SİVAS ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, SAVAŞ SAİM, RÜSTEM PAŞA VAKFİYESİ ORİJİNALİ VESİVAS ALİ BABA ZAVİYESİNE DAİR BAZI YENİBULGULAR, Tam metin bildiri
 • 21.05.2007, Ulusal, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, SAVAŞ SAİM, Osmanlı Döneminde Meydana Gelen Suhte İsyanlarından Günümüz İçin Çıkarılacak Dersler, Tam metin bildiri
 • 19.04.2001, Uluslararası, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tuz Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri, SAVAŞ SAİM, Osmanlı Döneminde Sivas ta Tuz Üretimi ve Pazarlanması, Tam metin bildiri
 • 14.04.2011, Uluslararası, CIEPO ULUSLAR ARASI OSMANLI ÖNCESİ VE OSMANLI TARİHİ ÇALIŞMALARI 6. ARA DÖNEM SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, SAVAŞ SAİM, Lidya dan Günümüze Kral Yolu Üzerinde Bir Yerleşim Birimi Bagis Sirge, Tam metin bildiri
 • 09.09.2002, Ulusal, XIV. Türk Tarih Kongresi, SAVAŞ SAİM, Pîr Sultan ın Kimliğine Dâir Yeni Bir Belge, Tam metin bildiri
 • 08.04.1999, Uluslararası, Türk Ocakları İzmir Şubesi Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Osmanlı Sempozyumu Bildirileri, SAVAŞ SAİM, Orta Anadolu Aleviliğinin Temel Kitaplarından Kitab ı Cabbarkulu nun Din ve Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Bakımından Önemi, Tam metin bildiri
 • 07.04.2000, Uluslararası, Uluslar Arası Kuruluşunun700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, SAVAŞ SAİM, XVI Asırda Safeviler in Anadolu daki Faaliyetleri ve Osmanlı Devletinin Buna Karşı Aldığı Tedbirler, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2020, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, SAVAŞ SAİM, XVI. ASIRDA ANADOLU’xxDA ALEVİLİK, 2020, TÜRK TARİH KURUMU, 978-975-16-2646-2
 • Uluslararası 2018, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, SAVAŞ SAİM, XVI. Asırda Anadolu’da Alevilik, 2018, TÜRK TARİH KURUMU, 978-975-16-2646-2
 • Ulusal 2017, Ansiklopedi Maddesi, SAVAŞ SAİM, ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK, 2017, FNF Reklam ve Danışmanlık, 98-605-82339-1-1
 • Ulusal 2017, Ansiklopedi Maddesi, SAVAŞ SAİM, ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK, 2017, FNF Reklem ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
 • Ulusal 2017, Ansiklopedi Maddesi, SAVAŞ SAİM, ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK, 2017, FNF Reklam ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
 • Ulusal 2017, Ansiklopedi Maddesi, SAVAŞ SAİM, ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK, 2017, FNF Reklam ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, SAVAŞ SAİM, Sirge Kazası, Dikey Boyutta Bir Yerel Tarih Araştırması, 2017, TÜRK TARİH KURUMU, 978-975-16338-5-9
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, SAVAŞ SAİM, OSMANLI DÖNEMİNDE UŞAK-BANAZ’xxA BAĞLI BÜYÜKOTURAK VE KÜÇÜKOTURAK KÖYLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU, 2015, UŞAK AKADEMİ KİTAP DAĞITIM PAZARLAMA, 978-605-64596-5-8
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, SAVAŞ SAİM, XVI Asırda Anadolu da Alevilik, 2013, Türk Tarih Kurumu,
 • Ulusal 2002, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, SAVAŞ SAİM, XVI Asırda Anadolu’da Alevîlik, 2002, Vadi Yayınları, 975-6768-40-1
 • Ulusal 1997, , SAVAŞ SAİM, Üveysîlikten Bektaşîliğe Kitâb I Cebbâr Kulu, 1997, Dilek Matbaası, 975-96154-2-8
 • Ulusal 1992, Bilimsel Kitap, SAVAŞ SAİM, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, 1992, TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu,
 • Ulusal 1992, , SAVAŞ SAİM, Bir Tekkenin Dinî ve Sosyal Tarihi Sivas Ali Baba Zâviyesi, 1992, Dergah Yayınları, 975-7462-57-8
Tarih Okulu , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu-IIII Germiyanoğulları Beyliği Bildiriler , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi
Belleten , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Vakıflar Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
 • Osmanlı Döneminde Uşak-Banaz’xxa Bağlı Büyükoturak ve Küçükoturak Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu

  06.09.2013 - 06.09.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2.768,10 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı