UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ŞAHİN BOZOK

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1991 - 1998

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
 • Tıpta Uzmanlık

  1999 - 2006

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) HASTANELER İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  İzole Aort , İzole Mitral veya Kombine Aort ve Mitral Yetmezliğinin Neden Olduğu İleri Derecede Kötü Sol Ventrikül Fonksiyonları Olan Konjestif Kalp Yetmezliği Gelişmiş Hastalarda Kapak Cerrahisi
 • ÜDS - İngilizce

  2008 - Güz

  İngilizce - 66.250
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Kalp ve Damar Cerrahisi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2019

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2018

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - BAU INTERNATIONAL UNIVERSITY BATUMI

  2016 - 2018

  MEDICAL FACULTY - SURGERY - CARDIOVASCULAR SURGERY
 • DOÇENT - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013

  TIP FAKÜLTESİ - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • UZMAN - DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

  2006 - 2009

  HASTANELER - RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

  1999 - 2005

  HASTANELER - İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • BAU INTERNATIONAL UNIVERSITY BATUMI Dekan Yardımcısı

  2016 - 2018

 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 - 2016

 • DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) Program Başkanı

  2008 - 2016

 • DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) Bölüm Başkanı

  2008 - 2016

 • 2014

  Tıpta Uzmanlık - Nebiye Tüfekçi
  İntrakoroner şant kullanılmasının Off-pump koroner arter baypas operasyonlarında miyokard iskemisi üzerine etkisi
  -
 • Organ nakli - Lisans, 2019-2020
 • Beyin ölümü - Lisans, 2019-2020
 • Damar yaralanmaları - Lisans, 2019-2020
 • Periferik arter hastaliklari - Lisans, 2019-2020
 • Venöz tromboembolizm - Lisans, 2019-2020
 • TOS/ Vaskülitler/Burger Hastalığı - Lisans, 2019-2020
 • Kongenital Kalp Hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • Venöz Yetmezlik /Varis Hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • Tıkayıcı Arter Hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • Kalp ve damar yaralanmaları-acilleri - Lisans, 2019-2020
 • Akut arter tıkanıklığı - Lisans, 2019-2020
 • İyi Hekimlik Uygulamaları-2 - Lisans, 2019-2020
 • Koroner Bypass Cerrahisi – Miyokard infarktüsünün mekanik komplikasyonları - Lisans, 2019-2020
 • Kalp Kapak Cerrahisi - Lisans, 2019-2020
 • Kurul tanıtımı, öğrenim hedefleri, öğrencilerin öğrenim beklentileri - Lisans, 2019-2020
 • Torasik outlet sendromu, subklavyen çalma sendromu - Lisans, 2019-2020
 • Karotis arter hastalıkları - Lisans, 2019-2020
 • İyi Hekimlik Uygulamaları-1 - Lisans, 2019-2020
 • Clinical Visit - Lisans, 2017-2018
 • Clinical Visit - Lisans, 2016-2017
 • Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahisi - Lisans, 2015-2016
 • KONGENİTAL KALP HASTALIKLARI - Lisans, 2015-2016
 • AORT ANEVRİZMALARI - Lisans, 2015-2016
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı Hakkında Bilgilendirme - Lisans, 2015-2016
 • Periferik Damar Acilleri - Lisans, 2015-2016
 • Kardiovasküler Travma - Lisans, 2015-2016
 • Kalp damar cerrahisi hastalıklarına genel bakış - Lisans, 2015-2016
 • Hasta başı Pratik Uygulama, Fizik Muayene, Hasta Değerlendirme - Lisans, 2015-2016
 • AORT DİSEKSİYONLARI - Lisans, 2015-2016
 • AORT DİSEKSİYONLARI - Lisans, 2014-2015
 • Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahisi - Lisans, 2014-2015
 • KONGENİTAL KALP HASTALIKLARI - Lisans, 2014-2015
 • BEYİN ÖLÜMÜ - Lisans, 2014-2015
 • AORT ANEVRİZMALARI - Lisans, 2014-2015
 • ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ - Lisans, 2014-2015
 • TÜRKİYE'DE ORGAN NAKLİ ORGANİZASYONU - Lisans, 2014-2015
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı Hakkında Bilgilendirme - Lisans, 2014-2015
 • Periferik Damar Acilleri - Lisans, 2014-2015
 • Kardiovasküler Travma - Lisans, 2014-2015
 • Kalp damar cerrahisi hastalıklarına genel bakış - Lisans, 2014-2015
 • Hasta başı Pratik Uygulama, Fizik Muayene, Hasta Değerlendirme - Lisans, 2014-2015
 • Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahisi - Lisans, 2013-2014
 • Hasta başı Pratik Uygulama, Fizik Muayene, Hasta Değerlendirme - Lisans, 2013-2014
 • Periferik damar Hastalıkları - Lisans, 2013-2014
 • Ekstrakorporeal Dolaşım ve Myokard Korunması - Lisans, 2013-2014
 • Aort Diseksiyonları - Lisans, 2013-2014
 • Aort Anevrizmaları - Lisans, 2013-2014
 • Türkiye'de Organ Nakli Organizasyonu - Lisans, 2013-2014
 • Organ Bağışı ve Nakli - Lisans, 2013-2014
 • Beyin Ölümü - Lisans, 2013-2014
 • Derin Venöz Yetmezlik ve Pulmoner Tromboembolizm - Lisans, 2013-2014
 • Tıkayıcı Arter Hastalıkları - Lisans, 2013-2014
 • Kongenital Kalp Hastalıkları - Lisans, 2013-2014
 • Kalp ve Büyük Damarların Cerrahi Anatomisi - Lisans, 2013-2014
 • Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahisi - Lisans, 2012-2013
 • Hasta başı Pratik Uygulama, Fizik Muayene, Hasta Değerlendirme - Lisans, 2012-2013
 • Periferik damar Hastalıkları - Lisans, 2012-2013
 • Koroner Arter Hastalıkları - Lisans, 2012-2013
 • Ekstrakorporeal Dolaşım ve Myokard Korunması - Lisans, 2012-2013
 • Aort Diseksiyonları - Lisans, 2012-2013
 • Aort Anevrizmaları - Lisans, 2012-2013
 • Türkiye'de Organ Nakli Organizasyonu - Lisans, 2012-2013
 • Organ Bağışı ve Nakli - Lisans, 2012-2013
 • Beyin Ölümü - Lisans, 2012-2013
 • Derin Venöz Yetmezlik ve Pulmoner Tromboembolizm - Lisans, 2012-2013
 • Tıkayıcı Arter Hastalıkları - Lisans, 2012-2013
 • Kongenital Kalp Hastalıkları - Lisans, 2012-2013
 • Kalp ve Büyük Damarların Cerrahi Anatomisi - Lisans, 2012-2013
 • Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahisi - Lisans, 2011-2012
 • Hasta başı Pratik Uygulama, Fizik Muayene, Hasta Değerlendirme - Lisans, 2011-2012
 • Koroner Arter Hastalıkları - Lisans, 2011-2012
 • Ekstrakorporeal Dolaşım ve Myokard Korunması - Lisans, 2011-2012
 • Aort Diseksiyonları - Lisans, 2011-2012
 • Aort Anevrizmaları - Lisans, 2011-2012
 • Türkiye'de Organ Nakli Organizasyonu - Lisans, 2011-2012
 • Organ Bağışı ve Nakli - Lisans, 2011-2012
 • Beyin Ölümü - Lisans, 2011-2012
 • Derin Venöz Yetmezlik ve Pulmoner Tromboembolizm - Lisans, 2011-2012
 • Tıkayıcı Arter Hastalıkları - Lisans, 2011-2012
 • Kongenital Kalp Hastalıkları - Lisans, 2011-2012
 • Kalp ve Büyük Damarların Cerrahi Anatomisi - Lisans, 2011-2012
 • Periferik damar Hastalıkları - Lisans, 2010-2011
 • Aort Diseksiyonları - Lisans, 2010-2011
 • Aort Anevrizmaları - Lisans, 2010-2011
 • Türkiye'de Organ Nakli Organizasyonu - Lisans, 2010-2011
 • Organ Bağışı ve Nakli - Lisans, 2010-2011
 • Beyin Ölümü - Lisans, 2010-2011
 • Derin Venöz Yetmezlik ve Pulmoner Tromboembolizm - Lisans, 2010-2011
 • Tıkayıcı Arter Hastalıkları - Lisans, 2010-2011
 • Kongenital Kalp Hastalıkları - Lisans, 2010-2011
 • Kalp ve Büyük Damarların Cerrahi Anatomisi - Lisans, 2010-2011
 • Klinik,ve Cerrahi Eğitim, Operasyon -pratik uygulama, Hasta başı Pratik Uygulama, Fizik Muayene, Hasta Değerlendirme, - Lisans, 2009-2010
 • Uluslararası Hakemli 2019, ERTUGAY SERKAN,KUDSİOĞLU ŞEFİKA TÜRKAN,ŞEN TANER,YILDIRIR AYLİN,VURAL AHMET HAKAN,DEMİR ASLI,ÜNAL ERTEKİN UTKU,TOPRAK HÜSEYİN İLKSEN,ERDİL NEVZAT,AYDINOK YEŞİM,BOZOK ŞAHİN,KADİROĞULLARI ERSİN,ATAY YÜKSEL,ÖZTÜRK TÜLÜN,TUNCER OSMAN NURİ,ŞENAY ŞAHİN,AKANSEL SERDAR,ACAREL MURAT,KISA UĞUR,GÖREN SUNA,GENÇPINAR TUĞRA,BALKANAY OZAN ONUR,KOCABAŞ NÜZHET SEDEN,DURUKAN AHMET BARIŞ,GÜNAYDIN SERDAR,TEKELİ KUNT ATİKE,KOÇYİĞİT MUHARREM,MAVİOĞLU LEVENT,KARADENİZ ÜMİT,ALHAN HÜSEYİN CEM,KARARMAZ ALPER,YAPICI NİHAN,ELİF BAŞAĞAN MOĞOL,YÜREKLİ İSMAİL,YETKİN TEZCAN BÜŞRA,ÖZÇINAR EVREN,ASTARCIOĞLU MEHMET ALİ,ÖZYÜKSEL ARDA,İZGİ ÇOŞKUN FİLİZ, Consensus Report on Patient Blood Management in Cardiac Surgery by Turkish Society of Cardiovascular Surgery (TSCVS), Turkish Society of Cardiology (TSC), and Society of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care (SCTAIC), Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2019, BOZOK ŞAHİN,TAYFUR KAPTANIDERYA, Initial experience with a new pharmacomechanical thrombectomy device for deep venous thrombosis: Report of 91 cases, Phlebology: The Journal of Venous Disease
 • Uluslararası Hakemli 2019, KAYACI SELİM,ÇAKIR TAYFUN,DOLGUN MÜGE,ÇAKIR ERTUĞRUL,BOZOK ŞAHİN,TEMİZ CÜNEYT,ÇAĞLAR YUSUF ŞÜKRÜ, Aortic Injury by Thoracic Pedicle Screw. When Is Aortic Repair Required? Literature Review and Three New Cases, World Neurosurgery
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÖKALP ORHAN,KARAKAŞ YEŞİLKAYA NİHAN,BOZOK ŞAHİN,BEŞİR YÜKSEL,İNER HASAN,DURMAZ HÜSEYİN,GÖKKURT YAŞAR,LAFCI BANU,GÖKALP GAMZE,YILIK LEVENT,GÜRBÜZ ALİ, Effects of age on systemic inflammatory response syndrome and results of coronary bypass surgery, Cardiovascular Journal of Africa
 • Uluslararası Hakemli 2018, FURAT CEVDET,İLHAN GÖKHAN,BAYAR EKREM,BOZOK ŞAHİN,GÜVENER MURAT,YILMAZ MUSTAFA, L-carnitine on myocardial function after coronary artery bypass grafting, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2018, OZPAK BERKAN,BOZOK ŞAHİN,ÇAYIR MUSTAFA ÇAĞDAŞ, Thirty-six-month outcomes of drug-eluting balloon angioplasty in the infrapopliteal arteries, Vascular
 • Uluslararası Hakemli 2018, İLHAN GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,OZPAK BERKAN,KARA HAKAN,YAZMAN SERKAN,BAYRAK SERDAR,ÖZSÖYLER İBRAHİM,GÜRBÜZ ALİ, Anatomical and functional changes after aortic valve replacement with different sizes of mechanical valves, Cardiovascular Journal of Africa
 • Ulusal Hakemli 2017, BOZOK ŞAHİN,KÜÇÜKER ASLIHAN,KÜÇÜKER ŞEREF ALP, ECMO’da Vasküler Yaklaşımlar: Kanülasyon ve Dekanülasyon, Turkiye Klinikleri Cardiovascular Surgery - Special Topics
 • Uluslararası Hakemli 2017, FURAT CEVDET,DOĞAN RIZA,İLHAN GÖKHAN,BAYAR EKREM,ÖZPAK BERKAN,KARA HAKAN,BOZOK ŞAHİN, Telmisartan decreases microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus following coronary artery bypass grafting, Cardiovascular Journal of Africa
 • Uluslararası Hakemli 2016, BOZOK ŞAHİN, Use of intracoronary shunt, The Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2016, KARAKİŞİ SEDAT OZAN,KUNT AYŞE GÜL,BOZOK ŞAHİN,ÇANKAYA İDİL,KOCAKULAK MUSTAFA,MUŞABAK UĞUR HACİ,SARGON MUSTAFA FEVZİ,ERGENE ŞABAN,İLHAN GÖKHAN,KARAMUSTAFA HAKAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,ŞENER EROL, Humoral immune response and coated or uncoated oxygenators during cardiopulmonary bypass surgery, Cardiovascular Journal of Africa
 • Uluslararası Hakemli 2016, VASILEV VALENTIN,BOZOK ŞAHİN,ÇALHAN MEHMET BAHADIR,STOYCHEVA MIMI,DASKOLOVA IVONA, Prophylaxis and prevention of vascular abnormalities in patients with diabetes mellitus, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2016, TÜFEKÇİ NEBİYE,BOZOK ŞAHİN,ASLAN CEMAL,İLHAN GÖKHAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ERGENE ŞABAN,KAZDAL HIZIR,KÜÇÜKER ŞEREF ALP, A prospective study on indication of intracoronary shunt during off pump coronary bypass grafting surgery for single vessel disease, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2016, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,KAZDAL HIZIR,ÖZPAK BERKAN,YÜREKLİ İSMAİL,BAYRAK SERDAR,KESTELLİ MERT, Could the novel ‘double-hole’ technique be an alternative for the inflow occlusion method?, Cardiovascular Journal of Africa
 • Ulusal Hakemli 2015, BOZOK ŞAHİN,METE URAL ÜLKÜ, Gebelikte Derin Ven Trombozu: Epidemiyoloji, Patogenez, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Turkiye Klinikleri Cardiovascular Surgery - Special Topics
 • Uluslararası Hakemli 2015, İLHAN GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,ERGENE ŞABAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,KAZDAL HIZIR,OĞULLAR SABRİ,KÜÇÜKER ŞEREF ALP, The Role of Extra Anatomic Bypass in the Surgical Treatment of Acute Abdominal Aortic Occlusion, The Korean Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2015, ERDİVANLI BAŞAR,BOZOK ŞAHİN,ERGENE ŞABAN,ERSÖZ TAHİR,TÜFEKÇİ NEBİYE, Unexpected Coagulation in the Bypass Pump Circuit, Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society
 • Uluslararası Hakemli 2015, KESKİN ÖZLEM,ÇELİK ABDULLAH,EKİZ MEHMET,TOSUN ALPTEKİN,BOZOK ŞAHİN,MUSTAFA NEZİHİ KÜÇÜKARSLAN, Thrombectomy by using a Fogarty catheter in a case of trombosed hemodialysis catheter, Applied Science Reports
 • Uluslararası Hakemli 2015, AKSUN MURAT,GİRGİN SENEM,AKSUN SALİHA,KESTELLİ MERT,BOZOK ŞAHİN,YÜREKLİ İSMAİL,KUYUCU DERYA,ŞENCAN ATİLLA,GÜRBÜZ ALİ,KARAHAN NAGİHAN, Comparison of intermittent antegrade cardioplegia and antegrade retrograde continuous cardioplegia in terms of myocardial protection in cardiac surgery, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2015, BOZOK ŞAHİN,TÜFEKÇİ NEBİYE,İLHAN GÖKHAN,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,ASLAN CEMAL,KAZDAL HIZIR, Surgery of mitral valve disease and coarctation of the aorta in Williams syndrome, Cardiovascular Surgery and Interventions
 • Uluslararası Hakemli 2015, BOZOK ŞAHİN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,YILMAZ YELİZ,ERGENE ŞABAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,KARAMUSTAFA HAKAN,İLHAN GÖKHAN,KAZDAL HIZIR, Peripheral arterial embolism due to involvement of the aortic arch with hydatid cyst, Vasa
 • Uluslararası Hakemli 2015, BOZOK ŞAHİN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,ERGENE ŞABAN,İLHAN GÖKHAN,KARAMUSTAFA HAKAN,HAKAN KARAMUSTAFA, Redo EVAR After Surgical Repair in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm, Journal of Cardiovascular and Thoracic Research
 • Uluslararası Hakemli 2015, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,ŞAHİN AYKUT,KARA HAKAN,GÜNEŞ TEVFİK,ÖZPAK BERKAN,İLHAN GÖKHAN,BAYRAK SERDAR, Surgical Method for Facilitation of Aortic Valve Replacement Intraoperative Application of External Pressure for Increasing the Transverse Axis of Aortic Annulus, World Journal of Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2015, İLHAN GÖKHAN,KESTELLİ MERT,ÖZPAK BERKAN,BOZOK ŞAHİN, A recommendation for modification of the hourglass shaped resection technique for repair of tall mitral valve posterior prolapse, JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇİÇEK YÜKSEL,KOCAMAN SİNAN ALTAN,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,ÇETİN MUSTAFA,ÇANGA AYTUN,BOZOK ŞAHİN,DOĞAN SITKI,ERDOĞAN TURAN, Relationship of fragmented QRS with prognostic markers and long term major adverse cardiac events in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery, Journal of Cardiovascular Medicine
 • Ulusal Hakemli 2015, BEŞİR YÜKSEL,YILIK LEVENT,GÖKALP ORHAN,BOZOK ŞAHİN,LAFCI BANU,YÜREKLİ İSMAİL,YETKİN UFUK,GÜRBÜZ ALİ, SURGERY ON SEVERE AORTIC INSUFFICIENCY WITH HIGHLY ENLARGED LEFT VENTRICLE: IS THIS A REAL PROBLEM FOR AORTIC VALVE REPLACEMENT, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,AKYÜZ MUHAMMET, Dextroposition of the aorta in tetralogy of Fallot, Cardiology in the Young
 • Uluslararası Hakemli 2014, KESTELLİ MERT,BOZOK ŞAHİN, Assessment of Contractility for Fontan Connections, World Journal of Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖZBEK CENGİZ,KESTELLİ MERT,BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,YÜREKLİ İSMAİL,ÖZPAK BERKAN,AKYÜZ MUHAMMET,BADEMCİ MEHMET, Surgical stimulation of angiogenesis, Asian Cardiovascular and Thoracic Annals
 • Uluslararası Hakemli 2014, KARA HAKAN,BOZOK ŞAHİN,UZUN KEMAL, Tension chylothorax after coronary artery bypass graft surgery, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2014, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT, Tetralogy of Fallot with infundibular stenosis of the pulmonary valvuloplasty procedure effect, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2014, ŞEN AHMET,ERDİVANLI BAŞAR,KAZDAL HIZIR,ÖZDEMİR ABDULLAH,BOZOK ŞAHİN,KÜÇÜKER ŞEREF ALP, Our Experience of Veno Venous ECMO Treatment in Acute Respiratory Distress Syndrome, Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society
 • Uluslararası Hakemli 2014, İLHAN GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,ERGENE ŞABAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,KARAMUSTAFA HAKAN,TÜFEKÇİ NEBİYE, Cardiac tamponade after pulmonary valvuloplasty for presumed pulmonary valvularstenosis in a patient with double chambered right ventricle An unexpected diagnosisduring emergency surgery, Cardiovascular Surgery and Interventions
 • Uluslararası Hakemli 2013, İLHAN GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,DESTAN BUĞRA,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ERGENE ŞABAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,ASLAN CEMAL, Surgical treatment for complications of arteriovenous fistulas in hemodialysis patients, Minerva Chirurgia
 • Uluslararası Hakemli 2013, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,İLHAN GÖKHAN,GÖKALP ORHAN,ÖZPAK BERKAN,AKYÜZ MUHAMMET,ÖZCEM BARÇIN,KESTELLİ PINAR, Tips and pearls for true dextroposition of the aorta in tetralogy of Fallot, CARDIOLOGY IN THE YOUNG
 • Uluslararası Hakemli 2013, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,DESTAN BUĞRA,GÖKALP ORHAN,GÜNEŞ TEVFİK, Approach to the vascular complications of lumbar disc surgery, Vascular
 • Uluslararası Hakemli 2013, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,TOMAK YAKUP,BAĞCI PELİN,EMİR MUSTAFA,ŞENER EROL, Influence of intracoronary shunt on myocardial ischemic injury during off pump coronary artery bypass surgery, JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2013, İLHAN GÖKHAN,AKSUN MURAT,OZPAK BERKAN,GÜNEŞ TEVFİK,BOZOK ŞAHİN,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,TÜMKAYA LEVENT,GÜRBÜZ ALİ, The effect of combined hyperbaric oxygen and iloprost treatment on the prevention of spinal cord ischaemia reperfusion injury an experimental study, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2013, İLHAN GÖKHAN,ESİ ERTAP,BOZOK ŞAHİN,YÜREKLİ İSMAİL,ÖZPAK BERKAN,ÖZELÇİ AHMET,DESTAN BUĞRA,GÜRBÜZ ALİ, The clinical utility of vascular mapping with Doppler ultrasound prior to arteriovenous fistula construction for hemodialysis access, The Journal of Vascular Access
 • Uluslararası Hakemli 2013, KARAHAN OĞUZ,MANDÜZ ŞİNASİ,BEKTAŞOĞLU GÖKHAN,ZORLU ALİ,TÜRKDOĞAN KENAN AHMET,BOZOK ŞAHİN, A high oxidative stress index predicts endothelial dysfunction in young male smokers, Bratislava Medical Journal
 • Ulusal Hakemli 2013, KARA HAKAN,UZUN KEMAL,BOZOK ŞAHİN, Successful Surgical Repair of a Giant Ruptured Iliac Artery Aneurysm Together with Cardiopulmonary Resuscitation: Case Report, Damar Cerrahi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÇETİN MUSTAFA,KOCAMAN SİNAN,ERDOĞAN TURAN,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,ÇİÇEK YÜKSEL,BOZOK ŞAHİN,CANGA AYTUN,TEMİZ AHMET,DOĞAN SUAT,DOĞAN SITKI,ŞATIROĞLU ÖMER, Author s reply, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology
 • Uluslararası Hakemli 2013, İLHAN GÖKHAN,ERGENE ŞABAN,DURAKOĞLUGİL TUĞBA,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,BOZOK ŞAHİN, Bilateral pseudoaneurysm secondary to intraarterial tianeptine abuse, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology
 • Uluslararası Hakemli 2013, İLHAN GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,ÖZPAK BERKAN,GÜNEŞ TEVFİK,GÖKALP ORHAN,BAYRAK SERDAR,AKSUN MURAT,GÜRBÜZ ALİ, Diagnosis and management of carotid body tumor a report of seven cases, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2013, İLHAN GÖKHAN,AKSUN MURAT,BOZOK ŞAHİN,OZPAK HALİL BERKAN,GÜNEŞ TEVFİK,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,KARA HAKAN,KÜPELİOĞLU ALİ,ŞENER EROL, Protective effects of hyperbaric oxygen and ilioprost on ischemia reperfusion injury in rabbit kidneys, Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,YILMAZ YELİZ,DÖKÜMCÜ ZAFER,TÜMKAYA LEVENT,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ERGENE ŞABAN,ŞENER EROL, Protective effects of hyperbaric oxygen and iloprost on ischemia reperfusion induced lung injury in a rabbit model, European Journal of Medical Research
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN, The effect of innominate cannulation on cerebral perfusion, JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,DESTAN BUĞRA,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ÇETİN MUSTAFA,TÜFEKÇİ NEBİYE,ASLAN CEMAL,EMİR MUSTAFA, Association between deletion polymorphism of angiotensin converting enzyme gene and pulmonary hypertension in pulmonary thromboembolism, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,İLHAN GÖKHAN, Valve sparing operation for aortic coaptation Valve sparing operation for ascending aorta aneurysm, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology
 • Uluslararası Hakemli 2012, İLHAN GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,UĞUZ EMRAH,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ŞENER EROL, Management of extensive venous thrombosis following cardiac surgery in a patient with Behcet s disease, VASA
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,DESTAN BUĞRA,KARAMUSTAFA HAKAN,KESTELLİ MERT, Can the success of transcatheter aortic valve implantation be increased, JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2012, ERDOĞAN TURAN,ÇETİN MUSTAFA,KOCAMAN SİNAN ALTAN,ÇANGA AYTUN,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,ÇİÇEK YÜKSEL,BOZOK ŞAHİN,ŞATIROĞLU ÖMER, Relationship of fragmented QRS with prognostic markers and in hospital MACE in patients undergoing CABG, SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2012, CANGA AYTUN,KOCAMAN SİNAN ALTAN,KESKİN GÖKHAN,ÇETİN MUSTAFA,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,BOZOK ŞAHİN, A rare combination Single coronary artery originating from the left sinus of valsalva coexisting with perimembranous ventricular septal defect, Journal of Cardiology Cases
 • Uluslararası Hakemli 2012, EMİR MUSTAFA,KUNT AYŞE GÜL,BOZOK ŞAHİN,ÇİÇEK MURAT,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,UĞUZ EMRAH,HIDIROĞLU METE,ÇETİN LEVENT,ŞENER EROL, Sequential radial artery for coronary artery bypass grafting Five year follow up and evaluation with multi detector row computed tomography, Cardiovascular Revascularization Medicine
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,İLHAN GÖKHAN,LAFCI BANU, The causes of re operation in the Ross procedure, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÇETİN MUSTAFA,KOCAMAN SİNAN ALTAN,ERDOĞAN TURAN,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,ÇİÇEK YÜKSEL,BOZOK ŞAHİN,ÇANGA AYTUN,TEMİZ AHMET,DOĞAN SITKI,ŞATIROĞLU ÖMER, Fragmented QRS may predict postoperative atrial fibrillation in patients undergoing isolated coronary artery bypass graft surgery, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology
 • Uluslararası Hakemli 2012, GÜNEŞ TEVFİK,BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,YÜREKLİ İSMAİL,İLHAN GÖKHAN,ÖZPAK BERKAN,BADEMCİ MEHMET,ÖZCEM BARÇIN,ŞAHİN AYKUT, Tocopherol and ascorbic acid in early postoperative period of cardiopulmonary bypass, Journal of Cardiovascular Medicine
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,GÖKALP ORHAN,GÜNEŞ TEVFİK,YILMAZ YELİZ,KARANTİNACI BURÇE,KESTELLİ MERT,YILIK LEVENT,GÜRBÜZ ALİ, Surgery for Vascular Tumor Invasion, Italian Journal Vascular and Endovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2012, ERDOĞAN TURAN,ÇANGA AYTUN,KOCAMAN SİNAN ALTAN,ÇETİN MUSTAFA,DURAKOĞLUGİL MURTAZA EMRE,ÇİÇEK YÜKSEL,UĞURLU YAVUZ,BOZOK ŞAHİN, Increased Epicardial Adipose Tissue in Patients with Slow Coronary Flow Phenomenon, Kardiologia Polska
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,YAVAŞİ ÖZCAN,İLHAN GÖKHAN,GÜRBÜZ ALİ, Unusual Cause of Cardiac Compression in a Trauma Patient Cystic Thymoma, Western Journal of Emergency Medicine
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,İLHAN GÖKHAN,ŞENER EROL, Retrograde crystalloid or blood cardioplegia, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,LAFCI BANU,KESTELLİ PINAR, Aortic coaptation in repair, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,YÜREKLİ İSMAİL,GÜZELOĞLU MEHMET,AKSUN MURAT,ORTAÇ RAGIP,TULUKOĞLU ENGİN,ŞAHİN AYKUT, Local Angioneogenetic Effect of Intramuscular Interleukin 8 Injection, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2010, TEMİZ ABDULKERİM,KAZIKDAŞ KAZIM ÇAĞDAŞ,ERGUR BEKİR,TUGYAN KAZIM,BOZOK ŞAHİN,KAYA DURDANE,GUNELİ ENSARİ, Esterified hyaluronic acid improves cartilage viability in experimental tracheal reconstruction with an auricular graft, OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY
 • Uluslararası Hakemli 2009, KESTELLİ MERT,YÜREKLİ İSMAİL,ÖZELÇİ AHMET,BOZOK ŞAHİN,GÖKALP ORHAN,TULUKOĞLU ENGİN,BADEMCİ MEHMET ŞENEL,GÜRBÜZ ALİ, The myxoma s artery, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology
 • Uluslararası Hakemli 2009, KESTELLİ MERT,YÜREKLİ İSMAİL,ÖZELÇİ AHMET,GÖKALP ORHAN,BOZOK ŞAHİN,TULUKOĞLU ENGİN,GÜRBÜZ ALİ, Küçük Aortik Annuluslu Olgularda Mekanik Aort Kapaklarının Hemodinamik Performansı, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology
 • Uluslararası Hakemli 2009, PALA SELÇUK,KAHVECİ GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN, Acute Massive Pulmonary Embolism With Hemodynamic Compromise Treated Successfully With Thrombolytic Therapy Selcuk, CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS
 • Uluslararası Hakemli 2009, KAHVECİ GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,MUNGAN UFUK, Survival following acute complete occlusion of the left main coronary artery associated with major collateral from the right coronary artery, Cardiovascular Revascularization Medicine
 • Uluslararası Hakemli 2008, EMRECAN BİLGİN,TULUKOĞLU ENGİN,BOZOK ŞAHİN,AKSUN MURAT,YAĞDI SERHAN,ÖZCAN ALİ VEFA,SAÇAR MUSTAFA,GÜRBÜZ ALİ, İloprost and Pentoxifylline Attenuate İschemia Reperfusion İnjury in Skeletal Muscle in Rabbit Model, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2008, LAFCI BANU,ÖZSÖYLER İBRAHİM,KESTELLİ MERT,YILIK LEVENT,BOZOK ŞAHİN,YAŞA HAYDAR,KARAHAN NAGİHAN,GÜRBÜZ ALİ, Predictors of mortality in elderly patients undergoing coronary revascularization, Minerva Chirurgia
 • Ulusal Hakemli 2008, LAFCI BANU,YAŞA HAYDAR,ARIKAN ERDİNÇ,YILIK LEVENT,BAYATLI KIVANÇ,BOZOK ŞAHİN,YEŞİL MURAT,GÜRBÜZ ALİ, Predictors of sinus rythm restoration by radiofrequency ablation for atrial fibrillation in patients undergoing heart valve surgery, Türkiye Klinikleri Journal Cardiovascular Science
 • Uluslararası Hakemli 2006, YILIK LEVENT,LAFCI BANU,ÖZSÖYLER İBRAHİM,BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,ÖZBEK CENGİZ,GÜRBÜZ ALİ, Giant extracardiac unruptured sinus of Valsalva aneurysm in a patient with left ventricular dysfunction, HEART AND VESSELS
 • Uluslararası Hakemli 2006, ÖZSÖYLER İBRAHİM,YILIK LEVENT,BOZOK ŞAHİN,EMRECAN BİLGİN,KESTELLİ MERT,KARAHAN NAGİHAN,GÜRBÜZ ALİ, Off pump coronary artery bypass surgery in patients with coronary artery disease and malign neoplasia results of ten patients and review of the literature, HEART AND VESSELS
 • Uluslararası Hakemli 2006, LAFCI BANU,ÖZSÖYLER İBRAHİM,EMRECAN BİLGİN,GÖKTOĞAN TAYFUN,BOZOK ŞAHİN,YAŞA HAYDAR,KARAHAN NAGİHAN,GÜRBÜZ ALİ, Surgical Treatment of Postinfarction Left Ventricular Pseudoaneurysms, HEART SURGERY FORUM
 • Uluslararası Hakemli 2006, KESTELLİ MERT,ÖZBEK CENGİZ,AKDAĞ LAFCI BANU,YILIK LEVENT,ÖZSÖYLER İBRAHİM,EMRECAN BİLGİN,BOZOK ŞAHİN,GÜRBÜZ ALİ, A Novel Multi Planed Mechanical Aortic Valve for Increasing the Effective Orifice Area, Heart Lung and Circulation
 • Uluslararası Hakemli 2006, GÜRBÜZ ALİ,LAFCI BANU,BOZOK ŞAHİN,YILIK LEVENT,ÖZSÖYLER İBRAHİM,GÖKALP ORHAN,KARAHAN NAGİHAN,ÖZBEK CENGİZ, The Progress of Mitral Regurgitation after Isolated Coronary Artery Bypass in Cases of Ischemic Mitral Regurgitation, HEART SURGERY FORUM
 • Uluslararası Hakemli 2006, EMRECAN BİLGİN,TULUKOĞLU ENGİN,BOZOK ŞAHİN,KESTELLİ MERT,ÖNEM GÖKHAN,KÜPELİOĞLU ALİ,YAĞDI SERHAN,GÜRBÜZ ALİ, Effects of Iloprost and Pentoxifylline on Renal Ischemia Reperfusion in Rabbit Model, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH
 • Uluslararası Hakemli 2006, ÖZSÖYLER İBRAHİM,LAFCI BANU,EMRECAN BİLGİN,KESTELLİ MERT,BOZOK ŞAHİN,ÖZBEK CENGİZ,YEŞİL MURAT,GÜRBÜZ ALİ, Aortic Valve Replacement in True Severe Aortic Stenosis with Low Gradient and Low Ejection Fraction, HEART SURGERY FORUM
 • Ulusal Hakemli 2005, YILIK LEVENT,ÖZSÖYLER İBRAHİM,BOZOK ŞAHİN,LAFCI BANU,GÜRBÜZ ALİ, Kalıcı Trakeostomili Hastalarda Submamariyan Cilt Kesisi ile Açık Kalp Cerrahisi, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2005, ÖZSÖYLER İBRAHİM,YILIK LEVENT,BOZOK ŞAHİN,ÖZBEK CENGİZ,GÜRBÜZ ALİ, Cardiovascular involvement in Crohn s disease in the absence of ankylosing spondylitis, HEART AND VESSELS
 • Uluslararası Hakemli 2005, KESTELLİ MERT,YILIK LEVENT,ÖZSÖYLER İBRAHİM,BOZOK ŞAHİN,EMRECAN BİLGİN,PAMUK BÜLENT,BAYATLI KIVANÇ,GÜRBÜZ ALİ, Experimental Study of a Multiplaned Mechanical Aortic Valve Using Bovine Aorta, International Heart Journal
 • Uluslararası Hakemli 2005, ÖZSÖYLER İBRAHİM,YILIK LEVENT,BOZOK ŞAHİN,EL SİBEL,EMRECAN BİLGİN,BİÇEROĞLU SERDAR,GÜRBÜZ ALİ, Brucella Endocarditis The Importance of Surgical Timing After Medical Treatment Five Cases, PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES
 • Uluslararası Hakemli 2005, YILIK LEVENT,ÖZSÖYLER İBRAHİM,BOZOK ŞAHİN,BAYATLI KIVANÇ,ÖZBEK CENGİZ,GÜRBÜZ ALİ, Bir Arada İzlenen Aort Koarktasyonu ve Mitral Kapak Hastalığının Tek Basamaklı Tedavisi, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2005, ÖZSÖYLER İBRAHİM,BOZOK ŞAHİN,YILIK LEVENT,KESTELLİ MERT,İLHAN GÖKHAN,GÜRBÜZ ALİ, Çift Odacıklı Sağ Ventrikül, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Ulusal Hakemli 2004, KESTELLİ MERT,ÖZBEK CENGİZ,LAFCI BANU,YILIK LEVENT,ÖZSÖYLER İBRAHİM,BOZOK ŞAHİN,EMRECAN BİLGİN,GÜRBÜZ ALİ, Büyük Orifis İçin Çok Düzlemli Mekanik Aort Valvi, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, YETKİN UFUK,YILIK LEVENT,YAKUT NECMETTİN,BOZOK ŞAHİN,KARAHAN NAGİHAN,GÜRBÜZ ALİ, Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Kalp Kapak Cerrahisi Uygulamaları, Van Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, YETKİN UFUK,ÖZBEK CENGİZ,KESTELLİ MERT,BOZOK ŞAHİN,BAYRAK SERDAR,GÜRBÜZ ALİ, Etiyolojisinde Tüberkülozun Rol Aldığı Kronik Konstriktif Perikarditlerde Cerrahi Uygulamalarımız, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, KESTELLİ MERT,ÖNEM GÖKHAN,ZEYBEK RAHMİ,EMRECAN BİLGİN,BOZOK ŞAHİN,TULUKOĞLU ENGİN,LAFCI BANU,GÜRBÜZ ALİ, Atriyal Septal Defekte Mitral Valv Prolapsusu, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, YETKİN UFUK,TETİK ÖMER,BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,BAYRAK SERDAR,GÜRBÜZ ALİ, Atan Kalpte Gerçekleştirilen Koroner Revaskülarizasyonun Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgularda Uygulanımı, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, YETKİN UFUK,TULUKOĞLU ENGİN,BOZOK ŞAHİN,BAHTİYAR EROL,ÖZBEK CENGİZ,GÜRBÜZ ALİ, İntraaortik Balon Pompası Kullanımında Güncel Yaklaşım, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
 • 31.10.2014, Ulusal, 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi /İnteraktif Venöz Yetersizlik Kursu, BOZOK ŞAHİN, Medikal Tedavide Güncel Gelişmeler, Davetli konuşmacı
 • 30.10.2014, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi, A. Gürbüz, O. Gökalp, L. Yılık, İ. Yürekli, Ş. Bozok, U. Yetkin, M. Kestelli, İleri derecede kötü sol ventrikül fonksiyonları olan aort yetmezlikli hastalarda replase edilen mekanik gradiyelerinin karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 30.04.2008, Uluslararası, 18th World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, G. İlhan, İ. Özsöyler, B. Pamuk, Ş. Bozok, B. Özpak, K. Ergüneş, M. Kestelli,A. Gürbüz, Investigating Left Ventricul Mass Regration After Mechanical Aortic Valve Replacement for the Patients with Interventricular Septums 20mm and Over, Özet bildiri
 • 30.04.2008, Uluslararası, 18th World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, G. İlhan, M. Kestelli, Ş. Bozok, S. İrer, S. Aksun,T. Güneş, The Affect of Pyrolitic Carbon Coated Mechanical Valves to D Dimer, Özet bildiri
 • 29.10.2015, Ulusal, 17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ERGENE ŞABAN,KARAMUSTAFA HAKAN,İLHAN GÖKHAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,BOZOK ŞAHİN,KÜÇÜKER ŞEREF ALP, Olgu Sunumu Derin ven trombozuna neden olan dev ovaryan kitle, Poster
 • 29.10.2015, Ulusal, 17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, İLHAN GÖKHAN,BOZOK ŞAHİN,ERGENE ŞABAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,KAZDAL HIZIR,OĞULLAR SABRİ,KÜÇÜKER ŞEREF ALP, The Role of Extra Anatomic Bypass in the Surgical Treatment of Acute Abdominal Aortic Occlusion, Poster
 • 29.10.2015, Ulusal, 17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ERGENE ŞABAN,KARAMUSTAFA HAKAN,İLHAN GÖKHAN,ERDİVANLI BAŞAR,TÜFEKÇİ NEBİYE,BOZOK ŞAHİN,KÜÇÜKER ŞEREF ALP, Greft Migrasyonunun Endovasküler Tedavisi Olgu Sunumu, Poster
 • 29.10.2015, Ulusal, 17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, BOZOK ŞAHİN, Rüptüre Abdominal Aort Anevrizmaları Sonrası Kompartman Sendromu Endovasküler Girişimler İçin Sınırlama mı Compartment Syndrome after Ruptured AAA Is it a limitation for Endovascular Interventions, Davetli konuşmacı
 • 29.10.2008, Ulusal, Türk Anezteziyoloji ve Reaminasyon Derneği-TARK 2008, M. Güzeloğlu, M. Kestelli, İ. Yürekli, E. Tulukoğlu, S. Aksun, Ş. Bozok, T. Adanır, R. Ortaç, N. Karahan,A. Gürbüz, İntramusluker Uygulanan İnterlökin 8 in Sistemik Etkisi, Özet bildiri
 • 29.10.2008, Ulusal, Türk Anezteziyoloji ve Reaminasyon Derneği-TARK 2008, Ş. Bozok, M. Kestelli, İ. Yürekli, M. Güzeloğlu, E. Tulukoğlu, S. Aksun, R. Ortaç, T. Adanır, N. Karahan,A. Gürbüz, İntramuskuler İnterlökin 8 in Lokal Etkisi, Özet bildiri
 • 28.06.2013, Ulusal, TKDCD Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Günleri 2013, BOZOK ŞAHİN, Pediyatrik Hastalarda EKYD Uygulamaları, Davetli konuşmacı
 • 28.03.2014, Ulusal, RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve RTEÜ Sağlık Yüksekokulu Organ Bağışı Farkındalığı Geliştirme-1 Panel, BOZOK ŞAHİN, Organ Nakli Dünyada Ülkemizde ve İlimizdeki Durumumuz, Davetli konuşmacı
 • 27.10.2010, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, A. Gürbüz, O. Gökalp, L. Yılık, İ. Yürekli, Ş. Bozok, U. Yetkin,M. Kestelli, İleri Derecede Kötü Sol Ventrikül Fonksiyonları Olan Aort Yetmezlikli Hastalarda Uygulanan Aort Kapak Replasmanının Uzun Dönem Sağkalım Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 27.10.2010, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, A. Gürbüz, O. Gökalp, L. Yılık, İ. Yürekli, Ş. Bozok, U. Yetkin, M. Kestelli, Kapak Replasmanının İleri Derece Kötü Sol Ventrikül Fonksiyonları Olan Aort Yetmezlikli Hastalarda Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Değerine Etkisi, Özet bildiri
 • 27.10.2010, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, B. Destan, U. Mungan, G.İlhan, H. Karamustafa, C. Aslan, N. Tüfekçi, H. Kazdal, M. Emir, M. Özatik,E. Şener, Yeni Kurulan Bir Kalp Cerrahi Merkezinin Üç Yılının Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 27.10.2010, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, G.İlhan, B. Destan, U. Mungan, G. Kahveci, H. Karamustafa, N. Tüfekçi,E. Şener, Tam Tıkalı Koroner Lezyonların OPCAB Cerrahisinde İntrakoroner Shunt Kullanılması Gereklimidir, Özet bildiri
 • 27.10.2010, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, G.İlhan, P. Bağcı, U. Mungan, B. Destan, H. Karamustafa, C. Aslan,E. Şener, İntrakoroner Shunt Myokardiyal Hasarı Azaltır, Özet bildiri
 • 27.09.2013, Ulusal, 3. TKDCD Okulu 2013, BOZOK ŞAHİN, Acil Abdominal Aort Anevrizma Cerrahisi ve EVAR Endikasyonları, Davetli konuşmacı
 • 26.10.2013, Uluslararası, 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, G. İlhan, Ş. Ergene, T. Durakoğlugil, H. Karamustafa, S.O. Karakisi, Ş. Bozok, Bilateral pseudoaneurysm secondary to intraarterial tianentine abuse, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi,, O. Gökalp, İ. Yürekli, L. Yılık, U. Yetkin, T. Güneş, M. Akyüz, B. Özcem, Ö. Tetik, G. İlhan, Ş. Bozok, A. Gürbüz, Subklavyen ve Axillar Arterin Gerçek Anevrizmalarında Tanımlandırım ve Cerrahi Teknik İlkelerimiz, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, O. Gökalp, İ. Yürekli, L. Yılık, U. Yetkin, T. Güneş, M. Akyüz, B. Özcem, Ö. Tetik, G. İlhan, Ş. Bozok, A. Gürbüz, Etiyolojik Faktörlerin ve Başvuru Yakınmalarının Subklavyen ve Axillar Arterin Gerçek Anevrizmalarındaki Dağılımı, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, H. Kara, K. Uzun, G. İlhan, Ş. Bozok, H. Yılmaz, Y. Karaca, Dev Rüptüre İliyak Arter Anevrizmasının Kardiyopulmoner Resusitasyon Eşliğinde Başarılı Cerrahi Onarımı, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, H. Kara, G. İlhan, K. Uzun, Y. Karaca, Ş. Bozok, H. Yılmaz, Safen Ven Grefti İnterpozisyonu ile Brakiyal Arter Basilik Ven Arasında Arteriyovenöz Fistül Oluşturulması, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, H. Kara, K. Uzun, G. İlhan, Ş. Bozok, Radiyal Arterde Arteriyovenöz Greft Nedeniyle Gelişen Dev Psödoanverizma ve Cerrahi Tedavisi, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, O. Gökalp, İ. Yürekli, L. Yılık, U. Yetkin, T. Güneş, M. Akyüz, B. Özcem, Ö. Tetik, G. İlhan, Ş. Bozok, A. Gürbüz, Subklavyen ve Axillar Arterin Gerçek Anevrizmalarına Uygulanan Cerrahi Yaklaşımda Seçtiğimiz İnsizyon Tipleri, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, S.O. Karakişi, N. Tüfekçi, Ş.Ergene, H. Karamustafa, A. Şen, Ş. Bozok, Ş.A. Küçüker, Blue Toe Sendromunun Endovasküler Tedavisi, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Uluslararası, 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, G. İlhan, M. Aksun, B. Ozpak, T. Guneş, Ş. Bozok, M.E. Durakoğlugil, H. Gucer, A. Gürbüz, The effect of combined hyperbaric oxygen and ilioprost treatment on the prevention of spinal cord ischemia reperfusion injury an experimental study, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Ş. Bozok, S.O. Karakişi, H. Karamustafa, Ş.Ergene, N. Tüfekçi, Ş.A. Küçüker, İntramural Hematomlu Hastada TEVAR Tedavisi, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Ş. Bozok, S.O. Karakişi, N. Tüfekçi, H. Karamustafa, Ş.Ergene, S. Kayacı, Ş.A. Küçüker, Torakal Vertebra Cerrahisi Sonrası Gelişen Desendan Aorta Yaralanmasının Endovasküler Tedavisi, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, N. Tüfekçi, S.O. Karakişi, Ş.Ergene, H. Karamustafa,Ş. Bozok, Ş.A. Küçüker, Fizik Muayenenin Önemi, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Ş. Bozok, N. Tüfekçi, S.O. Karakişi, Ş.Ergene, H. Karamustafa, A. Şen, G. İlhan, Ş.A. Küçüker, Williams Sendromunda Kardiyovasküler Tutulum, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, O. Gökalp, İ. Yürekli, L. Yılık, U. Yetkin, T. Güneş, M. Akyüz, B. Özcem, Ö. Tetik, G. İlhan, Ş. Bozok, A. Gürbüz, Subklavyen ve Axillar Arterin Gerçek Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisindeki Greft Seçimimiz, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Ş. Ergene, S.O. Karakişi, H. Karamustafa, N. Tüfekçi, Ö.Altaş, G. İlhan, Ş. Bozok, Ş.A. Küçüker, Periferik Arter Hastalıklarında Alternatif Yol Ekstraanatomik Bypass Girişimleri ve Sonuçlarımız, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, O. Gökalp, İ. Yürekli, L. Yılık, U. Yetkin, T. Güneş, M. Akyüz, B. Özcem, Ö. Tetik, G. İlhan, Ş. Bozok, A. Gürbüz, Subklavyen ve Axillar Arterin Gerçek Anevrizmalarında Uygulanan Cerrahi Tedavinin Postoperatif Erken ve Geç Dönem Özellikleri, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Ş. Bozok, N. Tüfekçi, S.O. Karakişi, H. Karamustafa, Ş.Ergene, Ş.A. Küçüker, Arter Embolisi Sonrası Tanı Konulan Arkus Aortaya İnvaze Kist Hidatik Olgusu, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Ş. Ergene, S.O. Karakişi, H. Karamustafa, N. Tüfekçi, A. Şen, G. İlhan, Ş. Bozok, Ş.A. Küçüker, Femorofemoral Crossover Bypassın Etkinliği, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, S.O. Karakişi, N. Tüfekçi, Ş.Ergene, H. Karamustafa, Ş. Bozok, Ş.A. Küçüker, Postpartum Hastalarda Gelişen Akut DVT Tedavisinde Ultrasonografik Katater Aracılığıyla Trombolitik Tedavi, Özet bildiri
 • 26.10.2013, Ulusal, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi, BOZOK ŞAHİN, EVAR tedavisinde pelvik dolaşımın korunmasına yönelik teknikler, Davetli konuşmacı
 • 26.09.2004, Uluslararası, 16th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, H. Yaşa, B. Emrecan, M. Kestelli, L. Yılık,A. Gürbüz,, Open Irrigation Technique in Treatment of Mediastinitis Occurig After Coronary Artery Bypass Surgery, Özet bildiri
 • 26.09.2004, Uluslararası, 16th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, E. Tulukoğlu, L. Yılık, Ş. Bozok, B. Emrecan, S. Bayrak, B. Pamuk, İ. Özsöyler, M. Kestelli,A. Gürbüz, Extra Anatomic Bypasses, Özet bildiri
 • 26.09.2004, Uluslararası, 16th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, Ş. Bozok, L. Yılık, N. Karahan, N. Yakut, K. Bayatlı, Y. Beşir, S. Bayrak,A.Gürbüz, OPCAB Surgery Decision Making and Its Resutls in the Patients Having Malign Neoplasia, Özet bildiri
 • 26.09.2004, Uluslararası, 16th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, M. Kestelli, Ş. Bozok, B. Pamuk, A. Özelçi, S. Bayrak, B. Lafcı, C. Özbek,A. Gürbüz, Flow Pressure Test of Mechanical Valve, Özet bildiri
 • 26.09.2004, Uluslararası, 16th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, A. Gürbüz, Ş. Bozok, L. Yılık, İ. Özsöyler, B. Lafçı, O. Gökalp, N. Karahan,C. Özbek,, The Progress of Mitral Insufficiency After Isolaled Coronary Bypass in Cases of Ischemic Mitral Insufficiency, Özet bildiri
 • 25.04.2014, Ulusal, PAÜBAT Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Tıp Öğrenci Kongresi, BOZOK ŞAHİN, Kalp Kapak ameliyatları delik ulaşımlı cerrahi ve aort ameliyatları, Davetli konuşmacı
 • 23.10.2002, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, İ. Özsöyler, M. Kestelli, L. Yılık, B. Emrecan, Ş. Bozok, T. Göktoğan, K. Ergüneş, C. Özbek,A. Gürbüz, Açık Sternotomi Yerine Perikard ve Plevra Boşluklarının Birleştirilmesi, Özet bildiri
 • 23.10.2002, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, A. Gürbüz, U. Yetkin, L. Yılık, N. Yakut, Ş. Bozok, B. Emrecan, M. Kestelli,C. Özbek, Yetmiş Yaş ve Üstü Hastalarda Koroner Revaskülarizasyon, Özet bildiri
 • 23.10.2002, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, L. Yılık, İ. Özsöyler, U. Yetkin, Ş. Bozok, K. Ergüneş,A. Gürbüz, Aort ve Mitral Kapaklarda Ciddi Yetmezlik Bulgulanmış Brucella Endokarditli Olguda Cerrahi Yaklaşımımız, Özet bildiri
 • 23.10.2002, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, L. Yılık, İ. Özsöyler, B. Emrecan, H. Yaşa, E. Tulukoğlu, T. Özdemir, K. Bayatlı, Ş. Bozok,A. Gürbüz, Mitral Kapak Hastalıgına Eşlik Eden Aort Koarktasyonu Tek Aşamalı Ameliyat, Özet bildiri
 • 22.09.2005, Uluslararası, 17th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, H.Yasa, B. Özpak, S. Bozok, L. Yılık, T. Goktogan, M, Kestelli, B. Lafci,A. Gürbüz, Traumatic Sternum Fractures, Özet bildiri
 • 22.09.2005, Uluslararası, 17th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, M. Kestelli, Ş. Bozok, B. Emrecan, B. Abud, Y. Beşir, İ. Özsöyler, B. Lafcı, C. Özbek,A. Gürbüz, A Pulmonary Ventricle System Producing Pulsatile Pressure in Single Ventricle Experimental Model, Özet bildiri
 • 22.09.2005, Uluslararası, 17th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, İ. Özsöyler, K. Bayatlı, S. Bozok, S. Bayrak, L. Yılık, N. Karahan, B. Lafci, C. Özbek,A. Gürbüz, The Early Postoperative Effect of Coronary Artery Surgery on the Left Ventricular Ejection Fraction Values Fort he Patients with Left Ventricular Dysfunction, Özet bildiri
 • 22.09.2005, Uluslararası, 17th Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery-MACCS, L. Yılık, B. Emrecan, S. Bozok, K. Bayatlı, İ. Özsöyler, N. Karahan, C. Özbek,A. Gürbüz, Preoperative Evaluation of Acute Stanford Type A Aortic Dissections, Özet bildiri
 • 22.05.2007, Ulusal, 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, H. Yaşa, B. Lafcı, Ö. Tetik, Ş. Bozok, G. İlhan, T. Güneş, T. Göktoğan,A. Gürbüz, Travmatik Karotiko Jugular Fistül, Özet bildiri
 • 22.05.2007, Ulusal, 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, G. İlhan, B. Pamuk, H. Yaşa, K. Ergüneş, Ş. Bozok, A.B. Özelçi, E. Tulukoğlu,A. Gürbüz, Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hemodiyaliz Amaçlı Yapılan Arteriovenöz Fistüllerde Gelişen Dev Venöz Anevrizmalar ve Cerrahi Tedavisi, Özet bildiri
 • 22.05.2007, Ulusal, 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, B. Emrecan, E. Tulukoğlu, Ş. Bozok, S. Yağdı, A.V. Özcan, M. Saçar,A. Gürbüz, Iloprost ve Pentoksifilinin Tavşan İskelet Kasında İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi, Özet bildiri
 • 22.05.2007, Ulusal, 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, G. İlhan, B. Pamuk, Ş. Bozok, H. Yaşa, B. Özpak, Ö. Tetik, C. Özbek,A. Gürbüz, Koroner Bypass Uygulanan Behçet Hastasında Görülen Yaygın Venöz Trombozun Tanı ve Tedavisi, Özet bildiri
 • 21.10.2000, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VI. Ulusal Kongresi, M. Kestelli, L. Yılık, İ. Özsöyler, T. Göktoğan, B. Akdağ, G. Önem, H. Kara, Ş. Bozok, C. Özbek,M. Şağban, Yeni Triküspit Annuloplasti Tekniği, Özet bildiri
 • 19.06.2005, Uluslararası, 15th World Congress WSCTS (World Society of Cardio-Thoracic Surgeons), A. Gürbüz, C. Özbek, B. Lafci, İ. Özsöyler, S. Bozok, E. Tulukoğlu, B. Emrecan,S. Bayrak, Predictors of Mortality in Elderly Patients Undergoing Coronary Revascularization, Özet bildiri
 • 19.06.2005, Uluslararası, 15th World Congress WSCTS (World Society of Cardio-Thoracic Surgeons), C. Özbek, M. Kestelli, E. Tulukoğlu, B. Emrecan, T. Göktoğan, Ş. Bozok, H. Yaşa,A. Gürbüz, The Effect of the Skin and Subcutaneous Incision on Stimulation of Angiogenesis and Arteriogenesis in the Patients Having Peripheral Arterial Disease, Özet bildiri
 • 19.06.2005, Uluslararası, 15th World Congress WSCTS (World Society of Cardio-Thoracic Surgeons), A. Gürbüz, İ. Özsöyler, B. Lafcı, S. Bozok, L. Yılık, C. Özbek, A. Akcay,N. Karahan, Are the Viability Studies Routinely Neceeary fort the Patients with Left Ventricular Ejection Fraction Values Between 0 20 0 30 Before Coronary Artery Bypass Surgery, Özet bildiri
 • 19.06.2005, Uluslararası, 15th World Congress WSCTS (World Society of Cardio-Thoracic Surgeons), A. Gürbüz, Ö. Tetik, İ. Özsöyler, B. Lafcı, Ş. Bozok, B. Pamuk, Y. Beşir,C. Özbek,, Off Pump Coronary Artery Bypass Grafting in Patients with Dialysis Dependent Renal Failure, Özet bildiri
 • 19.06.2005, Uluslararası, 15th World Congress WSCTS (World Society of Cardio-Thoracic Surgeons), L. Yılık, H. Yasa, B. Emrecan, K. Bayatlı,S. Bozok,B. Lafcı,A. Özelci,A. Gürbüz, Bovine Ureter Graft in Vascular Surgery Case Report, Özet bildiri
 • 19.06.2005, Uluslararası, 15th World Congress WSCTS (World Society of Cardio-Thoracic Surgeons), L. Yılık, B. Abud, S. Bozok, S. Bayrak, B. Özpak, C. Özbek, A. Akçay,A. Gürbüz, Heart Injuries Our Experience in 80 Patients, Özet bildiri
 • 19.05.2005, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 54th International Congress, A. Gürbüz, A., C. Özbek, H. Yaşa, İ. Özsöyler, S. Bayrak, R. Koca, Ş. Bozok,E. Tulukoğlu,, Mini j Sternotomy for Thymectomy Cases, Özet bildiri
 • 19.05.2005, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 54th International Congress, A. Gürbüz, İ. Özsöyler, B. Emrecan, K. Bayatlı, Ş. Bozok, Y. Beşir, S. Bayrak,C. Özbek,, Bovine Ureter as an Arteriovenous Graft Used in Hemodialysis Access Surgery, Özet bildiri
 • 19.05.2005, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 54th International Congress, A. Gürbüz, K. Ergüneş, L. Yılık, M. Kestelli, K. Bayatlı, C. Özbek, Ş. Bozok,A. Akçay,, Our Surgical Treatment Results in the Aortoiliofemoral Occlusive Disaese Middle Term Following and Examination in a Series of 108 Patients, Özet bildiri
 • 19.04.2002, Ulusal, XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Ş. Bozok, Ö. Tetik, U. Yetkin, L. Yılık, M. Kestelli, K. Ergüneş, C. Özbek,A. Gürbüz, Üst Extremite Periferik Arter Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi Uygulamalarımız, Özet bildiri
 • 19.04.2002, Ulusal, XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, B. Emrecan, Ş. Bozok, İ. Özsöyler, H. Yaşa, K. Bayatlı, Ö. Tetik, L. Yılık,A. Gürbüz, Ekstremite embolisi, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, M. Aldemir, B. Destan, H. Kazdal, R. Tok, Ş.A. Küçüker, M.A. Özatik,M. Paç, Yeni Kurulan Rize Devlet Hastanesi Kalp Cerrahisi Ünitesinde İlk Bir Yılın Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, G. Kahveci, H. Kazdal, İ. Özsöyler,A. Gürbüz, Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Greft ile Tedavi Deneyimimiz, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, B. Destan, H. Kazdal, M.A. Özatik, Stentsiz Biyoprotez Kapak ile Aort Kapak Replasmanı Deneyimimiz, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, BOZOK ŞAHİN, Raynaoud Hastalığı Olan Hastalarda Cilastozol Kullanımı, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, M. Aldemir, B. Destan, R. Tok, R. Yüksekkaya,F. Yüksekkaya, Primer VSM Varislerinin Tedavisnde Endovasküler Lazer Uygulaması Erken Dönme Sonuçlarımız, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, R. Tok, H. Kazdal, Tek Taraflı Akut İliak Arter Trombozunda Tedavi Seçenekleri, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, M. Kestelli, Ş. Bozok, B. Lafcı, Y. Beşir, G. İlhan, E. Tulukoğlu, T. Göktoğan,A. Gürbüz, Bir Numara Büyük Kapak ile Aort Valv Replasmanı, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, İ. Özsöyler, L. Yılık, T. Güneş, M. Kestelli, M. Aksun, Ş. Bozok, N. Karahan,A. Gürbüz, Arkus Aorta Patolojilerinde Endovasküler Onarım, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, G. İlhan, İ. Özsöyler, B. Pamuk, Ş.Bozok, M. Aksun, U Yetkin, Ö. Tetik,A. Gürbüz, Aort Kapak Darlığı Sebebi ile Opere Edilen Hastalarda Sol Ventriküler Kitle Regresyonunun Farklı Mekanik Kapak Numaralarına Göre Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, G. İlhan, M. Kestelli, B. Pamuk, Ş. Bozok, S. İrer, S. Aksun, T. Güneş,A. Gürbüz, İlhan G M Kestelli B Pamuk Ş Bozok S İrer S Aksun T Güneş ve A Gürbüz, Özet bildiri
 • 17.08.2006, Uluslararası, A Multidiciplinary Congress in Cardio-Thoracic Healthcare, 16th World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, İ. Özsöyler, B. Lafcı, K. Ergüneş, Ş. Bozok, T. Göktoğan, N. Karahan,A. Gürbüz, Hybrid Procedures for Abdominal Aortic Aneurysm Repair Endovascular and Vascular Surgery, Özet bildiri
 • 17.08.2006, Uluslararası, A Multidiciplinary Congress in Cardio-Thoracic Healthcare, 16th World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, İ. Özsöyler, G. İlhan, B. Pamuk, Ö. Tetik, Ş. Bozok, B. Lafcı, B. Özpak,A. Gürbüz, An Atypical Carotid Body Tumor Case Report, Özet bildiri
 • 17.05.2007, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 56th ESCVS International Congress, Ş. Bozok, M. Kestelli, G. İlhan, K. Bayatlı, İ. Özsöyler, L. Yılık,A. Gürbüz, Importance of Venting The Left Ventricle in Aortic Valve Surgery, Özet bildiri
 • 17.05.2007, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 56th ESCVS International Congress, B. Lafcı, L. Yılık, Ş. Bozok, T. Güneş, N. Karahan, M. Aksun G. İlhan,A. Gürbüz, Very Early Extubation After Pediatric Cardiac Surgery, Özet bildiri
 • 17.05.2007, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 56th ESCVS International Congress, M. Kestelli, Ş. Bozok, B. Lafcı, Y. Beşir, G. İlhan, T. Göktoğan,A. Gürbüz, Aortic Valve Replacement with a Larger Mechanical Valve, Özet bildiri
 • 17.05.2007, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 56th ESCVS International Congress, B. Lafcı, Ş. Bozok, K. Ergüneş, İ. Özsöyler, L. Yılık, C. Özbek, A. Gürbüz,G. İlhan, Coronary Revascularization for Premenopausal Women, Özet bildiri
 • 17.05.2007, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 56th ESCVS International Congress, Ş. Bozok, A.Ç. Orgen, G. İlhan, L. Yılık, C. Tezel,A. Gürbüz, An Usual Case of Cystic Thymoma Resulting in Cardiac Compression, Özet bildiri
 • 17.05.2007, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 56th ESCVS International Congress, Ş. Bozok, G. İlhan, M. Kestelli, K. Bayatlı, G. İlhan, İ. Özsöyler, L. Yılık,A. Gürbüz, Aortic Valve Surgery in Patients with Severe Aortic Regurgitation and Poor Left Ventricular Function, Özet bildiri
 • 17.05.2007, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 56th ESCVS International Congress, G. İlhan, Ş. Bozok, B. Pamuk, İ. Özsöyler, H. Yaşa, U. Yetkin, Ö. Tetik,A. Gürbüz, The Comprarison of Left Ventricular Mass Regression for Different Valve Types and Sizes After Mechanical Valve Replacement in The Patients with Stenosis of The Aorta, Özet bildiri
 • 15.05.2015, Uluslararası, 8th Annual Meeting of Chinese College of Surgeonsand 19th Annual Meeting of the European Society ofSurgery, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,GÖKALP ORHAN,GÜNEŞ TEVFİK,YILMAZ YELİZ,KARANTİNACI BURÇE,KESTELLİ MERT,YILIK LEVENT,GÜRBÜZ ALİ, Surgery for vascular tumor invasion, Poster
 • 15.05.2015, Uluslararası, 8th Annual Meeting of Chinese College of Surgeonsand 19th Annual Meeting of the European Society ofSurgery, BOZOK ŞAHİN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,YILMAZ YELİZ,ERGENE ŞABAN,TÜFEKÇİ NEBİYE,KARAMUSTAFA HAKAN,İLHAN GÖKHAN,KAZDAL HIZIR, Peripheral arterial emboli due to involvement ofarcus aorta by hydatid cyst A case report, Poster
 • 15.05.2015, Uluslararası, 8th Annual Meeting of Chinese College of Surgeonsand 19th Annual Meeting of the European Society ofSurgery, BOZOK ŞAHİN,İLHAN GÖKHAN,YILMAZ YELİZ,DÖKÜMCÜ ZAFER,TÜMKAYA LEVENT,KARAMUSTAFA HAKAN,KARAKİŞİ SEDAT OZAN,ERGENE ŞABAN, Protective effects of hyperbaric oxygen andiloprost on ischemia reperfusion induced lunginjury in a rabbit model, Poster
 • 12.04.2015, Ulusal, 2. Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri, BOZOK ŞAHİN, Organ Nakli Koordinotörlüğü Sorunları, Davetli konuşmacı
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, B. Emrecan, L. Yılık, M. Kestelli, E. Tulukoğlu, Ş. Bozok, A. Özelçi, B. Pamuk,A. Gürbüz, Antegrade Selective Cerebral Perfusion Does Pressure Controlled Perfusion Affect Neurologic Outcome in Side Graft Cannulation in Type A Aortic Dissection, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, Ş. Bozok, B. Lafcı, L. Yılık, İ. Özsöyler, M. Kestelli, K. Bayatlı,A. Gürbüz, Early and Mid Therm Outcomes of Valve Surgery in Patients with CHF and with Poor LV Functions Caused by Isolated Aortic Isolated Mitral or Combined Aortic and Mitral Valve Insufficiency, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, İ. Özsöyler, L. Yılık, Ş. Bozok, T. Göktoğan, B. Pamuk, B. Abud, N. Karahan,A. Gürbüz, Aortic Valve Replacement in Aortic Stenosis in Patients with Low Output Low Gradient, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, K. Ergüneş, Ş. Bozok, S. Bayrak, Ö. Tetik, Y. Beşir, O. Gökalp, C. Özbek,A. Gürbüz, Our Surgical Treatment Results in The Aortoiliofemoral Occlusive Disease Middle Term Following and Examination in a Series of 133 Patients, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, B.Lafcı, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, B. Özpak, T. Güneş, L. Yılık, C. Özbek,A. Gürbüz, Repair of Post Infarct Ventricular Septal Rupture with Infarkc Exclusion Technique Early Results, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, B. Lafcı, L. Yılık, Ş. Bozok, T. Göktoğan, M. Kestelli, K. Bayatlı, C. Özbek,A. Gürbüz, Surgical Treatment of Prosthetic Valve Trombosis Ten Years Experience, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress,, B. Lafcı, İ. Özsöyler, M. Kestelli, H. Yaşa, Ş. Bozok, N. Yakut, N. Karahan,A. Gürbüz, Off Pump Coronary Revascularization in Elderly Patients Early Results, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, B. Emrecan, E. Tulukoğlu, Ş. Bozok, M. Kestelli, G. Önem, S. Yağdı, A. Küpelioğlu, A. Gürbüz, Effects of Iloprost and Pentoxifylline on Renal Ischemia Reperfusion in Rabbit Model, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, Ş.Bozok, B. Lafcı, M. Kestelli, L. Yılık, K. Bayatlı, O. Gökalp, T. Göktoğan,A. Gürbüz, Surgery for Vascular Tumor Invasion Ten Years Experience, Özet bildiri
 • 11.05.2006, Uluslararası, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th ESCVS International Congress, Ö. Tetik, B. Emrecan, K. Bayatlı, S. Bayrak, Ş. Bozok, B. Özpak,A. Gürbüz, Surgical Treatment of Unilateral Iliac Artery Occlusive Disease Using Retroperiteonal Approach, Özet bildiri
 • 10.05.2014, Ulusal, İnteraktif Venöz Yetersizlik Toplantıları, BOZOK ŞAHİN, Venöz Yetersizlik Medikal Tedavide Güncel Gelişmeler, Davetli konuşmacı
 • 10.04.2015, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği Okulu, BOZOK ŞAHİN, DVT Tedavisinde Algoritma, Davetli konuşmacı
 • 09.10.2002, Uluslararası, 14th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery- MACCS, U. Yetkin, L. Yılık, M. Kestelli, Ş. Bozok, T. Özdemir, K. Ergüneş, C. Özbek, A. Gürbüz, Approach to Problems of Patients Familiy Members Whom Were Operated in Cardiovascular Surgery Clinic, Özet bildiri
 • 09.10.2002, Uluslararası, 14th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery- MACCS, L. Yılık, İ. Özsöyler, U. Yetkin, Ş. Bozok, K. Ergüneş, A. Gürbüz, Our Operative Approach to a Case With Brucella Endocarditis and with Severe Failure Findings at Aort and Mitral Valves, Özet bildiri
 • 09.10.2002, Uluslararası, 14th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery- MACCS, U. Yetkin, L. Yılık, M. Kestelli, T. Özdemir, N. Kanlıoğlu, Ş. Bozok, S. Bayrak, A. Gürbüz, Our Surgical Applications in Chronic Constrictive Pericarditis, Özet bildiri
 • 09.10.2002, Uluslararası, 14th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery- MACCS, U. Yetkin, L. Yılık, S. Bayrak, K. Bayatlı, Ş. Bozok, B. Lafçı, C. Özbek, A. Gürbüz, Our Coronary Revascularization Results in Patients 40 Years and Under, Özet bildiri
 • 09.05.2010, Ulusal, 2. Palandöken Kalp ve Damar Cerrahisi Günleri, BOZOK ŞAHİN, Venöz Yetmezlik Tedavisinde Endovasküler Girişimler, Davetli konuşmacı
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, M. Kestelli, İ. Yürekli, M. Güzeloğlu, M. Aksun, R. Ortaç, E. Tulukoğlu, A. Şahin, İnterlökin 8 in İntramuskuler Enjeksiyonunun Lokal Anjiyoneogenetik Etkisi, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, G. İlhan, Ş. Bozok, M. Aksun, B. Özpak, T. Güneş, O. Gökalp, A. Küpeli, İ, Yürekli, E. Şener, Tavşanlarda Renal İskemi Reperfüzyonda Hiperbarik Oksijen ve İloprostun Koruyucu Etkileri, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, G. İlhan, B. Destan, H. Karamustafa, S.O. Karakişi, M. Çetin, N. Tüfekçi, C. Aslan, M. Emir, Pulmoner Tromboembolizmde Pulmoner Hipertansiyon ile Anjiyotensin Konverting Enzim Geninin Delesyonel Polimorfizmi Arasındaki Bağlantı, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, G. İlhan, S.O. Karakişi, Ş. Bozok, H. Karamustafa, Y. Çiçek, M.E. Durakoğlugil, N. Özyörük, M. Emir, E. Şener, Cardiac Tamponade After Pulmonary Valvuloplasty for Presumed Pulmonary Valvular Stenosis in a Patient with Double Chambered Right Ventricle An Unexpected Diagnosis During Emergency Surgery, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, H. Karamustafa, G. İlhan, S.A. Kocaman, M.E. Durakoğlugil, S.O. Karakişi, N. Tüfekçi, E. Şener, Williams Sendromlu Bir Hastada Ciddi Aort Koarktasyonu ve Mitral Kapak Hastalığının Tek Basamaklı Cerrahi Tedavisi, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, B. Destan, H. Karamustafa, U. Mungan, Y. Tomak, N. Tüfekçi, C. Aslan, E. Şener, Koroner Bypass Cerrahisinde İntrakoroner Şant Endikasyonları Belirlenmesi Üzerine Prospektif Çalışma, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, M. Çetin, S.A. Kocaman, T. Erdoğan, M.E. Durakoğlugil, Y. Çiçek, Bozok, Ş., A. Canga, A. Temiz, S. Doğan, Fragmente QRS İzole Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonu Geçiren Hastalarda Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Gelişimini Öngörebilir, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, A. Gürbüz, O. Gökalp, L. Yılık, İ. Yürekli, Ş. Bozok, U. Yetkin, M. Kestelli, İleri Derecede Kötü Sol Ventrikül Fonksiyonları Olan Aort Yetmezlikli Hastalarda Aort Kapak Replasmanı Sonrası Sol Atrium Çapı ve Pulmoner Arter Basıncı Değerlerine Operasyonun Etkisi, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, G. İlhan, E. Esi, Ş. Bozok, İ. Yürekli, B. Özpak, A. Özelçi, B. Destan, A. Gürbüz, Hemodiyaliz Erişimi İçin Arteriovenöz Fistül Oluşturulması Öncesinde Doppler USG ile Damar Haritalama Yapılmasının Klinik Etkileri, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, G. İlhan, B. Destan, O. Gökalp, T. Güneş, Lumbar Disk Cerrahisinin Neden oLduğu Damar komplikasyonlarına Yaklaşım, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, G. İlhan, Ş. Bozok, B. Özpak, T. Güneş, O. Gökalp, S. Bayrak, M. Aksun, A. Gürbüz, Karotis Cisim Tümörlerinin Tanı ve Tedavisinde Deneyimlerimiz, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, G. İlhan, Ş. Ergene, H. Karamustafa, S.O. Karakişi, Ş. Bozok, A. Şen, Ş. Uzun, E. Şener, Tianeptinin İntrarteriyel Kötüye Kullanımına bağlı Olarak Gelişen Bilateral Psödoanevrizma ve Cerrahi Tedavisi, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, G. İlhan, Ş. Bozok, E. Uğuz, H. Karamustafa, S.O. Karakişi, E. Şener, Kalp Cerrahisi Sonrası Yaygın Venöz Tromboz Gelişen Behçet Hastasının Tedavisi, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, G. İlhan, Y. Yılmaz, Z. Dökümcü, L. Tümkaya, H. Karamustafa, S.O. Karakişi, Ş. Ergene, E. Şener, Tavşan Modelinde Hiperbarik Oksijen ve İloprostun İskemi Reperfüzyonunun Oluşturduğu Hasardan Koruyucu Etkileri, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş.Ergene, Z. Pulathan, D. Hemşinli, M.F. Sağlam, Y. Çakıroğlu, G. İlhan, O. Karakişi, H. Karamustafa, Ş. Bozok, Deneysel Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması Modelinde Akçiğer Hasarını Önlemede Klotrimazolün Etkisi, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, G. İlhan, M. Aksun, B. Özpak, Ş. Bozok, B. Destan, A.B.Özelçi, H. Güçer, T. Güneş, E. Şener, Spinal Kord İskemi Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Hiperbarik Oksijen ve İloprostun Kombine Kullanımı Deneysel Çalışma, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, G. İlhan, H. Karamustafa, S.O. Karakişi, N. Tüfekç,. Y. Tomak, P. Bağcı, M. Emir,E. Şener, Off pump Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası İntrakoroner Şantın Miyokardın İşlevi ve Fonksiyonu Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 08.11.2012, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, BOZOK ŞAHİN, Türkiye deki Variste Endovenöz Lazer Radyofrekans Uygulamalarının Endikasyonları Uygulama Kuralları ve Kontrolü, Davetli konuşmacı
 • 07.11.2003, Uluslararası, 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, U. Yetkin, Ş. Bozok, B. Pamuk, G. İlhan, S. Bayrak, K. Bayatlı, A. Gürbüz,, Surgical Approach to Arterial Complications Secondary to Invasive Procedures, Özet bildiri
 • 07.11.2003, Uluslararası, 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, K. Ergüneş, U. Yetkin, B. Lafçı, S. Bayrak, Ş. Bozok, A. Gürbüz,, Carotid Artery Jugular Vein Arterio Venous Fistula Case with Traumatic Etiology, Özet bildiri
 • 07.11.2003, Uluslararası, 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, U. Yetkin, L. Yılık, H. Yaşa, A. Gürbüz, A. Özelçi, B. Pamuk, Ş. Bozok, N. Karahan, Our Early Period Outcomes in Off Pump Coronary Artery Bypass Surgery, Özet bildiri
 • 07.11.2003, Uluslararası, 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, U. Yetkin, L. Yılık, B. Lafçı, İ. Özsöyler, E. Tulukoğlu, Ş. Bozok, T. Demir, H. Yaşa, A. Gürbüz, Evalution of Our Patients Combined Coronary Bypass and Valve Operation Results, Özet bildiri
 • 07.11.2003, Uluslararası, 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, U. Yetkin, L. Yılık, B. Lafçı, H. Yaşa, B. Pamuk, M. Kestelli, B. Emrecan, Ş. Bozok, A. Gürbüz, Diagnosis of Coronary Arterial Disease in Peripheric Arterial Disaese Cases in Whom Operation is Planned, Özet bildiri
 • 06.12.2014, Ulusal, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Venöz Günleri, BOZOK ŞAHİN, Postrombotik sendrom Önlemenin yolları, Davetli konuşmacı
 • 04.05.2012, Ulusal, TKDCD Kalp Damar Cerrahisinde Girişimsel Uygulamalar Sempozyumu, BOZOK ŞAHİN, Variste Endovenöz Lazer Radyofrekans Uygulamalarının Net Girişim Endikasyonları Uygulama Kuralları ve Kontrolü, Davetli konuşmacı
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, Ş. Ergene, Z. Pulathan, D. Hemşinli, O. Karakişi, H. Karamustafa, E. Yuluğ, G. İlhan, Ş. Bozok, Clotrimazole attenuates systemic inflammatury response and lung injuy in an experimental model of ruptued abdominal aortic aneurysm, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, G. İlhan, Ş. Bozok, Ş. Ergene, O. Karakişi, N. Tüfekçi, H. Kazdal, S. Ogullar, Ş. Küçüker, The role of extra anatomic bypass in the surgical treatment of acute abdominal aortic occlusion, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, G. İlhan, O. Karakişi, Ş. Ergene, Ş. Bozok,M.Emir, Cardiac tamponade after pulmonary valvuloplasty for presumed pulmonary valvular stenosis in a patient with double chambered right ventricle an unexpected diagnosis during emergency surgery, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, Ş. Bozok, O. Karakişi, Ş. Ergene, H. Karamustafa, Ö. Altaş, N. Tüfekçi, G. İlhan, Ş.Küçüker, Redo evar surgical repair in ruptured abdominal aortic aneurysm case report, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, Ş. Bozok, O. Karakişi, N. Tüfekçi, H. Karamustafa, Ş. Ergene, Ö. Altaş, G. İlhan, Ş.Küçüker, Endovascular treatment of descending aorta injury caused by thoracal vetebrae surgery, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, O. Karakişi, N. Tüfekçi, Ş.Ergene, H. Karamustafa, G. İlhan, Ş. Bozok, Ö. Altaş, Ş.Küçüker, Endovascular treatment of blue toe syndrom, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, Ş. Bozok, N. Tüfekçi, O. Karakişi, H. Karamustafa, Ş. Ergene, Y. Yılmaz, Ö. Altaş, Ş.Küçüker, Aortic arch artery embolism diagnosed after the invasioncase of hydatid cyst, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, N. Tüfekçi, Ş. Bozok, Ö. Altaş, H. Karamustafa, Ş. Ergene, O. Karakişi, G. İlhan, Ş.Küçüker, Indication of intracoronary shunt during off pump coronary bypass grafting surgery, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, Ş. Bozok, N. Tüfekçi, O. Karakişi, Ş. Ergene, H. Karamustafa, Ö. Altaş, Ş.Küçüker, Cardiovascular involvement in Williams Syndrom, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, Ş. Ergene, O. Karakişi, Ö. Altaş, H. Karamustafa, N. Tüfekçi, G. İlhan, Ş. Bozok, Ş.Küçüker, Efficiency of femorofemoral crossover bypass, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, O. Karakişi, N. Tüfekçi, Ş.Ergene, H. Karamustafa, Ö. Altaş, G. İlhan, Ş. Bozok, Ş.Küçüker, Ultrasound guided thrombolithic teatment in postpartum patients with acute deep venous thrombosis, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, A. Şen, B. Erdivanlı, H.Kazdal, A. Özdemir, Ş. Bozok, Ş. Küçüker, Our veno venous extracorpoeal membrane oxygenation experience in a multi trauma patient, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, G. İlhan, B. Özpak, T. Güneş, H. Kara,B. Kılıçaslan,Ş. Bozok,İ. Özsöyler,A. Gürbüz., Comparison of changes in the left ventricular function and geometry in patients who underwent aortic valve replacement with the indication of aortic stenosis in consideration of mechanical valves with different sizes, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery–ASCVTS14, Ş. Ergene, O. Karakişi, H. Karamustafa, N. Tüfekçi, G. İlhan, Ö. Altaş, Ş. Bozok, Ş.Küçüker, Alternative way in peripheal vascular diseases Extraanatomic bypass interventions and our results, Özet bildiri
 • 02.06.2004, Uluslararası, 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery,, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, L. Yılık, C. Özbek,A.Gürbüz, Brucella Endocarditis Importance of Timing of Surgery, Özet bildiri
 • 02.06.2004, Uluslararası, 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, L. Yılık, İ. Özsöyler, B. Emrecan, A. Gürbüz, T. Göktoğan, Ş. Bozok, Carotid Artery Endaderectomy Under Mild Hypotermia Constituted by Cardiopulmanary Bypass, Özet bildiri
 • 02.06.2004, Uluslararası, 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, L. Yılık, M. Kestelli, C. Özbek, A. Gürbüz,, Off Pump Coronary Artery Bypass Surgery in Patients Having Secondary Pathologies, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, İ. Özsöyler, B. Lafcı, G. İlhan, K. Bayatlı, O. Gökalp, L. Yılık,A. Gürbüz, Kalıcı Trakeostomili Hastalarda Submammariyan Cilt Kesisi ile Kalbe Yaklaşım, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, B. Emrecan, E. Tulukoğlu, Ş. Bozok, M. Kestelli, G. Önem, A. Küpelioğlu, S. Yağdı,A. Gürbüz, İloprost ve Pentoksifilinin Renal iskemi reperfüzyonda Etkisi, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Ö. Tetik, G. İlhan, H. Yaşa, Ş. Bozok, B. Abud, T. Güneş, C. Özbek,A. Gürbüz, Radyoterapiye Bağlı Gelişen Arterial Okluzyon, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, İ. Özsöyler, B. Emrecan, M. Kestelli, K. Bayatlı, E. Tulukoğlu, G. İlhan,A. Gürbüz, Şiddetli Aort Yetmezliği ve İleri Derece Düşük Sol Ventrikül Fonksiyonu Olan Hastalarda Aort Kapak Replasmanı Sonuçları, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, C. Ergüden, B. Lafcı, İ. Özsöyler, E. Tulukoğlu, Ö. Tetik, U. Yetkin, S. Söyüncü,A. Gürbüz, Lumbar Disk Cerrahisi Sonrası Vasküler Komplikasyonlar, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, F. Bozkurt, H. Günay, Ş. Bozok, G. Köker, S. Doğrul, N. Akalın, S. Bayrak,A. Gürbüz, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kardiopulmoner Arest ve CPR Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Eğitimi, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, İ. Özsöyler, B. Emrecan, G. İlhan, K. Bayatlı, O. Gökalp, U. Yetkin,A. Gürbüz, Aort Kapak Cerrahisinde Sol Ventrikülün Vent Edilmesinin Önemi, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, B. Lafcı, İ. Özsöyler, B. Emrecan, M. Kestelli, L. Yılık, S. Biçeroğlu,A. Gürbüz, Kapak Yetmezliği Nedeniyle İleri Derece Kötü Ventrikül Fonksiyonu Gelişmiş Hastalarda Kapak Cerrahisi Erken ve Orta Dönem Sonuçları, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, B. Lafcı, İ. Özsöyler, K. Bayatlı, G. İlhan, Ö. Tetik, M. Kestelli,A. Gürbüz, Vasküler İnvazyonu Olan Maligniteler için Uygulanan Vasküler Rekonstrüksiyonlar, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, B. Lafcı, L. Yılık, K. Bayatlı, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, N. Karahan, M. Aksun,A. Gürbüz, Kapak Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Radyofrekans Ablasyon ile Sinüs Ritmi Restorasyonunun Belirleyicileri, Özet bildiri
 • 01.11.2006, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, K. Ergüneş, B. Lafcı, İ. Özsöyler, H. Yaşa, Ş. Bozok, L. Yılık, C.Özbek,A. Gürbüz, Popliteal ve Trifurkasyon Arter Yaralanmalarında Ekstremite Kurtarmanın Belirleyicileri, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, L. Yılık, M. Kestelli, B. Lafcı, T. Göktoğan, Ş. Bozok, E. Tulukoğlu, C. Özbek,A. Gürbüz, Kalp Yaralanmaları 76 Hastalık Deneyimimiz, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Ş. Bozok, L. Yılık, İ. Özsöyler, M. Kestelli, K. Bayatlı, B. Lafcı, C. Özbek,A. Gürbüz, Abdominal Aort Cerrahisi Gerektiren Hastalarda Koroner Bypass Cerrahisi Uygulamaları, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, H. Yaşa, B. Emrecan, M. Kestelli, K. Bayatlı, L. Yılık,A. Gürbüz, Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Gelişen Mediastenitin Tedavisinde Açık Yıkama Tekniği, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, C. Özbek, Ş. Bozok, Y. Beşir, B. Pamuk, O. Gökalp, A. Can, K. Ergüneş,A. Gürbüz, Sadece Transferse Sinüs Geçişli İki Adet Rola Gaz ile Posterior Myokardın Koroner Arterlerinin Cerrahi Uygulamaya Hazır Hale Getirilmesi, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, L. Yılık, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, H. Yaşa, K. Bayatlı, G. İlhan,A. Gürbüz, Tek Tarafı Tıkalı Karotis Hastalığında Diğer Tarafa CPB ile Oluşturulan Hipotermi Altında Müdahale, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, M. Kestelli, Ş. Bozok, E. Tulukoğlu, Y. Beşir, B. Abud, A. Can, L. Yılık,A. Gürbüz, Çok Düzlemli Mekanik Aort Valvinin Dana Aortası ile Denenimi, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, İ. Özsöyler, N. Yakut, Ş. Bozok, B. Emrecan, B. Pamuk, L. Yılık, C. Özbek,A. Gürbüz, İntraaortik Balon Konturpulsasyonu Uygulamalarında Komplikasyonlar, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, B. Lafcı, Ş. Bozok, İ. Özsöyler, L. Yılık, O. Gökalp, Y. Beşir, T. Göktoğan, C. Özbek,A. Gürbüz, İskemik Mitral Yetmezlikli Olgularda İzole Koroner Koroner Bypass Sonrası Mitral Yetmezliğinin Seyri, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, E. Tulukoğlu, K. Bayatlı, S. Bayrak, L. Yılık, T. Göktoğan,A. Gürbüz, Brucella Endokarditi Cerrahi Zamanlamanın Önemi, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, L. Yılık, İ. Özsöyler, O. Gökalp, G. İlhan, Ş. Bozok, N. Karahan, A. Akçay,A. Gürbüz, Mekanik Protez Kalp Kapaklarının Enfektif Endokardit Hastalarında Kapak Replasmanı İçin Kullanımı, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, A. Gürbüz, B. Lafcı, İ. Özsöyler, B. Emrecan, K. Bayatlı, L. Yılık, Ş. Bozok,N. Yakut, Üç Yıllık Off Pump Koroner Bypass Sonuçlarımız, Özet bildiri
 • 01.09.2004, Ulusal, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, İ. Özsöyler, Ş. Bozok, K. Bayatlı, B. Emrecan, O. Gökalp, L. Yılık,A. Gürbüz, İkincil Bir Patolojileri Daha Olan Hastalarda OPCAB, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, BOZOK ŞAHİN,YILMAZ BOZOK YELİZ, Damar, 2019, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti., 978-605-69205-1-6
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, BOZOK ŞAHİN, Kalp Damar Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar, 2019, Akademisyen Kitabevi A.Ş., 978-605-258-654-9
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, AYDINOK YEŞİM,BOZOK ŞAHİN, Hasta Kan Yönetiminde Ortak Görüş, 2019, Sözkesen Matbaacılık, 978-605-80448-0-7
Damar Cerrahisi Dergisi , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 15. Ulusal Kongresi , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
30. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kardiyoloji
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi , Bildiri Kitabı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Journal of Clinical and Experimental Investigations , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ
Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Experimental & Clinical Cardiology , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kardiyoloji
Cardiology In The Young , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kardiyoloji
Medicinski Glasnik , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ
Türkiye Klinikleri Journal of Medicine Science , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ
Türk Tıp Bilimleri Dergisi , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ
Human and Experimental Toxicology , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmasotik Toksikoloji
Blood Coagulation & Fibrinolysis , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hematoloji
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Cardiovascular Surgery and Interventions , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Cardiovascular Journal of Africa , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Vascular Journal , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
Journal of Cardiovascular Medicine , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2014

  Yılın Doktoru

  SAĞLIK BAKANLIĞI
 • 2014

  Takdir Belgesi (TGKDC Dergisi için Hakemlik nedeniyle)

  TÜRK KALP DAMAR CERRAHİ DERNEĞİ
 • 2014

  “Cardiovascular Surgery and Interventions “ dergisi en iyi hakem ödülü

  TÜRK KALP DAMAR CERRAHİ DERNEĞİ
 • 2013

  Organ Nakli Çalışmaları Nedeniyle Teşekkür Belgesi

  SAĞLIK BAKANLIĞI