UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
SADİYE TUTSAK

 • Lisans

  1984 - 1988

  EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1989 - 1991

  EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • Doktora

  1991 - 1997

  EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Güz

  İngilizce - 67.500
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH BÖLÜMÜ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH BÖLÜMÜ -
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2002 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH BÖLÜMÜ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2016

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2011

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH BÖLÜMÜ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2002

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2012 - 2012

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2011 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 -

 • MYO/Yüksekokul Müdürü

  2006 - 2007

 • MYO/Yüksekokul Müdürü

  2006 - 2007

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2005 - 2007

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2002 - 2005

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2002 - 2007

 • 2020

  Doktora - ÇAĞLAR ÖNGEL
  Türk İstiklal Harbi'nde 5. Süvari Kolordusu
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BÜLENT KÜÇÜK
  20 no.lu Uşak şer'iyye sicilinin sosyal kültürel ve iktisadi açısından değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Doktora - ÖZDEN ÖZGEN
  Hakkari vilayetinin sosyo-iktisadi ve siyasi yapısı (1923-1960)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SEVGİ KORKMAZ
  Milli Mücadele Döneminde Antalya Limanı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - FATMA EMEK
  II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e geçiş sürecinde İzmir'de madencilik (1908-1938)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - ÖZLEM KARAHAN
  Sadık Karahan ve Uşak'ta eğitim (1930-1950)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - ŞAKİR ÖZDEMİR
  ?Vatan Vatanım Ma Patrie Uşak? adlı eserin değerlendirilmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - CANER YÜCE
  Demokrat Partinin eğitim politikası ve Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefeti.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - İBRAHİM GÖKBURUN
  Türkiye'de insan hakları düşüncesinin tarihsel gelişimi ve ilköğretim ders kitaplarına yansıması
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - REMZİ KARADURAK
  Harf inkılabının Çorum basınındaki yansımaları
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - GÖKHAN BABACAN
  Uşak Şer'iyye sicillerinden (H.1326-1328/M. 1908-1910) tarihli 9 no'lu defterin transkribi ve değerlendirilmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Türk Demokrasi Tarihi I-II - Doktora, 2015-2016
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Türk Demokrasi Tarihi I-II - Doktora, 2014-2015
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Türk Demokrasi Tarihi I-II - Doktora, 2013-2014
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Yakınçağ tarih seminerleri - Önlisans, 2013-2014
 • Lisans Tezi I-II - Önlisans, 2013-2014
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi II - Önlisans, 2013-2014
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Önlisans, 2013-2014
 • Orta Asya Türk Tarihi - Önlisans, 2013-2014
 • Türk Demokrasi Tarihi I-II - Doktora, 2012-2013
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Türk Demokrasi Tarihi I-II - Doktora, 2011-2012
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Türk Demokrasi Tarihi I-II - Doktora, 2010-2011
 • Ulusal Hakemli 2017, TUTSAK SADİYE, I. Dünya Savaşı’xxnın Ardından Suriye’xxdeki Gelişmelerin Ankara Hükümeti ve Güney Cephesi Açısından Önemi (1918-1922), Yeni Türkiye
 • Uluslararası Hakemli 2015, TUTSAK SADİYE, Türk İstiklâl Harbinde Alman Silahları ve Askerî Mühimmât, OTAM
 • Ulusal Hakemli 2015, TUTSAK SADİYE, Ege Üniversitesi nde Açılan Bir Okul Uşak Meslek Yüksekokulu, İzmir Araştırmaları dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, TUTSAK SADİYE, Milli Mücadele Yıllarında Suriye deki Gelişmelerin Ankara Hükümeti Ve Güney Cephesi Açısından Önemi II, History Studies
 • Uluslararası Hakemli 2014, TUTSAK SADİYE, Milli Mücadele Yıllarında Ankara Hükümeti ve Güney cephesi Açısından Önemi I, History Studies
 • Uluslararası Hakemli 2014, TUTSAK SADİYE, Batı Anadolu nun Ulaşım Meselesinde Uşak İzmir Yolu yapım Çalışmaları, Tarih İncelemeleri dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, TUTSAK SADİYE,ÇAKMAK BİRAY, II Abdülhamit Döneminde Konut İnşası ve Uşak ta Konut Kültürü, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
 • Uluslararası Hakemli 2007, TUTSAK SADİYE, Osmanlı Devleti nin Son Dönemlerinde Uşak ta Halıcılığın Makineleşme Süreci, Belleten
 • Uluslararası Hakemli 2004, TUTSAK SADİYE, İzmir in İşgalinden Sonra Uşak ta Kuva yı Milliye nin Oluşumu, Atatürk Araştırma Merkezi dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, TUTSAK SADİYE, Tereke Kayıtlarına Göre Uşak ta Sosyal Hayat, Türk Dünyası Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2003, TUTSAK SADİYE, Milli Mücadele Yıllarında Ankara Hükümeti nin İlmiye Medreselerini Canlandırma Çabaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2003, TUTSAK SADİYE, Muğla Encümen i İlmiyesine dair Bir Karar defterinin değerlendirilmesi, OTAM
 • Ulusal Hakemli 2002, TUTSAK SADİYE, XX Yüzyıl başlarında Uşak taki Fransız Müesseseleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2001, ,TUTSAK SADİYEBATUR ZEKERYA, Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ders Kitabı İki Örneğin Karşılaştırılması, Turkısh Studies
 • Ulusal Hakemli 2001, TUTSAK SADİYE, Osmanlı devrinden Cumhuriyet Türkiyesine Miras Kalan Ortaöğretim Kurumunun Gelişimi, Türk Dünyası Atraştırmaları
 • Ulusal Hakemsiz 2001, TUTSAK SADİYE, Osmanlı Devletinin Son devirlerinde Uşak Kazası, Tarih İncelemeleri Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1999, TUTSAK SADİYE, Osmanlı Devleti nin Son Dönemlerinde Uşak ta Halıcılık ve Tarak İsyanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 1995, TUTSAK SADİYE, Milli Mücadelede Uşak, Tarih İncelemeleri Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1994, TUTSAK SADİYE, Uşak Kazasında Mülki Taksimatın gelişimi, Tarih İncelemeleri dergisi
 • 30.10.2014, Uluslararası, III. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, 1 Kasım 2013, TUTSAK SADİYE,ÇAKMAK BİRAY, Bodrum İlmiye Medresesi, Tam metin bildiri
 • 28.05.2015, Uluslararası, Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu (Meseleler-Öngörüler-Tedbirler--Teklifler) 28-30 Mayıs 2015, TUTSAK SADİYE,Töreli Türmen, Türkiye’xxnin Fransız Mandası Altında Suriye ike Ticarî Münasebetleri, Tam metin bildiri
 • 26.09.2012, Uluslararası, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir, TUTSAK SADİYE, İşgalden Kuruluşa İzmir de Eğitim 1919 1933, Tam metin bildiri
 • 26.05.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası her Yönüyle Bodrum sempozyumu, TUTSAK SADİYE,Öntuğ Murat, Cumhuriyet in İlk Yıllarında Muğla ve Civarındaki Camilerin Durumu Hakkında, Tam metin bildiri
 • 26.05.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası her Yönüyle Bodrum sempozyumu, TUTSAK SADİYE,Öntuğ Murat, Cumhuriyet in İlk Yıllarında Muğla ve Civarındaki Camilerin Durumu Hakkında, Sözlü Bildiri
 • 26.05.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası her Yönüyle Bodrum sempozyumu, TUTSAK SADİYE,Öntuğ Murat, Cumhuriyet in İlk Yıllarında Muğla ve Civarındaki Camilerin Durumu Hakkında, Sözlü Bildiri
 • 24.10.2013, Ulusal, Cumhuriyet’in İlanının 90’ıncı Yılında Atatürk ve Cumhuriyet Sempozyumu, 24 Ekim 2013, TUTSAK SADİYE, Atatürk Dönemi Eğitim Bilim Ve Kültür Alanındaki Kazanımlar, Tam metin bildiri
 • 23.11.2007, Uluslararası, Uluslararası Osmalı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, TUTSAK SADİYE,Remzi Karadurak, Çorum da Muallimler Birliği, Tam metin bildiri
 • 18.11.2016, Uluslararası, Bildiri, TUTSAK SADİYE,Yüce Caner, Yunan İşgalinin Ardından Kasaba da Hilal i Ahmer Cemiyetinin Faaliyetleri, Özet bildiri
 • 18.10.2004, Uluslararası, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu Bildiriler 18-20 Ekim 2004, TUTSAK SADİYE, Uşak taki Çanlı Köprü ve Germiyan Beyliği, Tam metin bildiri
 • 14.04.2011, Uluslararası, CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu Bildirilleri, 14-16 Nisan 2011 Uşak, TUTSAK SADİYE,Bek Hafız, İpek Yolunun Afganistan dan Geçiş Güzergâhları, Tam metin bildiri
 • 03.10.2013, Ulusal, ”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak, TUTSAK SADİYE, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Uşak ta Ticaret ve Sanayi, Tam metin bildiri
 • 02.10.2014, Uluslararası, Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, TUTSAK SADİYE, Büyük Taarruzda Esir Alınan Yunanlıların Kamplara Dağılımı ve Uşak Yunan Üsera Kampı, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, TUTSAK SADİYE, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılındav Prof. Dr. İsmail Aka’xxya Armağan, 2017, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 978-975-456-145-6
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, TUTSAK SADİYE, Sakarya Zaferi ve Haymana IV, 2016, Ankara Üniversitesi Yayınları, 978-605-136-288-5
 • Ulusal 2015, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, TUTSAK SADİYE, Yunanlıların Uşak ı İşgali ve Esaret Sancısı, 2015, Yeditepe Yayınevi, 978-605-5200-78-7
 • Ulusal 2011, , TUTSAK SADİYE, Sadık Karahan ve Uşak ta Eğitim 81930 1950, 2011, Uşak Valiliği, Banaz Ofset, 978-975-605-89328-4
 • Ulusal 2008, , TUTSAK SADİYE, Prof Dr Nemci Ülker e Armağan, 2008, Meta Yayıncılık, 6056034909
 • Ulusal 2006, Bilimsel Kitap, TUTSAK SADİYE, Doğumunun 65 ylında Prof Dr Ahmet Özgiray a Armağan Tarihin içinden, 2006, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 975-255-063-0
 • Ulusal 2006, , TUTSAK SADİYE, Doğumunun 65 yılında Prof Dr Tuncer Baykara ya Armağan Tarih Yazıları, 2006, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 975-255-058-4
 • Ulusal 2002, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, TUTSAK SADİYE, İzmir de Eğitim ve Eğitimciler 1850 1950, 2002, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 975-17-2933-5
 • Ulusal 1988, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, TUTSAK SADİYE, Cumhuriyet in İlk Yıllarında Uşak 1923 1933, 1988, Uşak Belediyes, Yayınları,
Tarih Okulu dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Manisa Celal BayarbÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Tarih İncelemeleri dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Yolu Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları YADTA , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Tarih Okulu Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Yolu Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
History Studies , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
 • Milli Mücadele Döneminde Antalya Limanı

  23.11.2012 - 12.08.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 9
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • II Meşrutiyetten Cumhuriyet e Geçiş Sürecinde İzmir de Madencilik

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3.932,50 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı
 • Uşak Kültürel Değerler Yapı Envanteri

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 20000000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı