UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
RAMAZAN EGE

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1974 - 1979

  İzmir Yüksek İslam Enstitüsü
 • Yüksek Lisans

  1992 - 1995

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARAP DİLİ VE BELAGATI (YL) (TEZLİ)
  Telvinü`l-Hitab İbn Kemal
 • Doktora

  1996 - 2002

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  İbn Kemâl'in Esrâru'n-Nahvi ve Dönemindeki Arap Dili Filolojik Çalışmalarına Kısa Bir Bakış
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Bahar

  İngilizce - 73,75
 • KPDS - Arapça

  2014 - Diğer

  Arapça - 83.750
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - -
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2015 -

 • Anabilim Dalı Başkanı

  2015 -

 • 2018

  Yüksek Lisans - ŞEYMA SAVAŞ DEVECİ
  Le'âlî Ahmed Çelebi B. Mustafa Saruhânî'nin Kânûnu'l-ʿavâmil ve Burhânü'l-mesâil adlı eserinin tahkiki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - İBRAHİM GEZER
  Aydın Güzelhisarlı Muḥammed B. 'Âlim Muḥammed'in "Tefâsîru'd-De'avâti'l-Ḳur'âniyye" adlı eseri (Edisyon-kritik)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - TAYFUR GÖL
  Dâvût b. Muhammed el-Karsî'nin "Şerhu'l-Emsileti'l-muhtelife fi's-sarf" adlı eseri (Edisyon kritik)
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ATİLLA KAYA
  Mudurnulu Sükûnî Mehmed Efendi ve Risâle Fî'n-Nahv adlı eseri
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - İSMAİL ERKEN
  İbrahim b. Muhammed el-Yalvacî ve Risale fî İhbar bi-Ellezi (İsm-i Mevsûl)
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - İbrahim Gezer
  Aydın Güzelhisarlı Muhammed b. Âlim Muhammed'in Tefâsir ed-Deavâti'l-Kur'âniyye Adlı Eseri( Edisyon-Kritik)
  -
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Doktora, 2018-2019
 • KUR’xxANIN ARAP DİLİ VE EDEBİYATINA ETKİLERİ I - Doktora, 2018-2019
 • ARAPÇA KLASİK METİNLER - Doktora, 2018-2019
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Doktora, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • KLASİK ARAPÇA METİNLER I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ARAPÇA EDEBİ SANATLAR I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2018-2019
 • DUYMA ANLAMA(İSTİMA) - Lisans, 2018-2019
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2018-2019
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2018-2019
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2018-2019
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2018-2019
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2018-2019
 • Arapça Belagat İlmi - Doktora, 2017-2018
 • Arapça İlmi, Edebi ve Tarihi Metinler - Doktora, 2017-2018
 • Seminer - Doktora, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KLASİK ARAPÇA METİNLER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ARAPÇA KLASİK EDEBİ METİNLER VE METİN TAHLİLİ-I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2017-2018
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2017-2018
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2017-2018
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2017-2018
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2017-2018
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2017-2018
 • OKUMA ANLAMA(KIRAÂ) - Lisans, 2017-2018
 • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ARAPÇA EDEBİ SANATLAR - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KLASİK ARAPÇA METİNLER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • ARAP DİLİ VE BELAGATI I - Lisans, 2016-2017
 • KELİME BİLGİSİ - Hazırlık, 2016-2017
 • OKUMA-ANLAMA - Hazırlık, 2016-2017
 • Tez - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Okuma-Anlama - Lisans, 2015-2016
 • Cümle Bilgisi - Lisans, 2015-2016
 • Kelime Bilgisi - Lisans, 2015-2016
 • Arap Dili ve Belağatı - Lisans, 2015-2016
 • Arapça (Uygulama) - Lisans, 2010-2011
 • Arapça (Teorik) - Lisans, 2010-2011
 • Arapça III - Lisans, 2010-2011
 • Ulusal Hakemli 2017, EGE RAMAZAN, arî Sebîl ırâ ve Şir a Kelimelerinin Arap Dili Açısından Mukayeseli Anlamları ve Kur ân ı Kerîm de Kullanılışları, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, EGE RAMAZAN, El Fark beyne l fırak Adlı Kitabın Mukaddimesinin İlave Dipnotlarla Tercümesi Ekev Akademi Dergisi Yıl 19 Sayı 64 s 369 377 Güz 2015, Ekev Akademi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, EGE RAMAZAN, Beyânu l hal ve muktedâhu Edisyon Kritik ve Tercüme Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl Volume XIV Sayı Issue 38 2014 I s 129 152, Nüsha
 • Ulusal Hakemli 2013, EGE RAMAZAN, Arap Şiirinde Lâmiyyeler ve İbnu l Verdî ye Nispet Edilen Risale Nasîhatu l ihvan ve murşidetu l hullan Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl Volume XIII Sayı Issue 37 2013 II s 25 52, NÜSHA
 • Ulusal Hakemli 2013, EGE RAMAZAN, el Ulemâu l luğaviyyun el Usmâniyyun ve âsâruhumu l luğaviyye, NÜSHA
 • Ulusal Hakemli 2008, EGE RAMAZAN, İngilizlerin Arapça İlimlerle İlgilenme Süreci, EKEV
 • Ulusal Hakemli 2007, EGE RAMAZAN, Mef ûlü mâ lem yüsemme fâ iluh Kalıbında Malum Anlamı Verilen Bazı Arapça Kelimeler, Nüsha
 • Ulusal Hakemli 2006, EGE RAMAZAN, Arap Dilinde S L M Maddesi Ve Kur ân daki Anlamları, Nüsha
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, EGE RAMAZAN, İBN KEMÂL İN DEF U MÂ YETEALLAK Bİ Z ZAMÂİR MİNE L EVHAM ADLI RİSÂLESİ ARAP DİLİNDE ZAMİR, 2016, TİYDEM YAYINCILIK, 978-605-9622-15*8
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, EGE RAMAZAN, ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, 2016, TİYDEM YAYINCILIK, 978-605-9622-14-1
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, EGE RAMAZAN, Özgürlük Çağrısı, 2016, FOTOKOPİ,
 • Ulusal 2010, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, EGE RAMAZAN, Kelâmın Muktezây ı hâle Mutâbakatı Belâğat, 2010, Anadolu Matbaacılık,
 • Ulusal 2004, , EGE RAMAZAN, Haber Bülteni Arapça, 2004, Bilim Ofset, izmir,
 • Ulusal 2002, Bilimsel Kitap, EGE RAMAZAN, İbn Kemal in Esrâru n nahv i ve Dönemindeki Arap Dili Filolojik Çalışmalarına Kısa Bir Bakış Doktora Tezi, 2002, FOTOKOPİ,
 • Ulusal 1994, Bilimsel Kitap, EGE RAMAZAN, Telvînü l hıtab Yüksek lisans tezi, 1994, FOTOKOPİ,
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri