UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
POLAT CAN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1990 - 1994

  KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI KARA HARP OKULU (DEKANLIK)
 • Yüksek Lisans

  2004 - 2006

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Yaşam tarzlarının satın alma karar süreci üzerindeki rolüne ilişkin bir araştırma
 • Doktora

  2006 - 2012

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR)
  Pazarlama süreçlerinin inovasyon stratejilerine etkisi üzerine bir araştırma
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 57.500
 • YDS - İngilizce

  2014 - Güz

  İngilizce - 72.50000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Pazarlama

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2013 - 2014

 • 2019

  Yüksek Lisans - SERDAR AYMAZ
  Toplumsal cinsiyet rollerinin marka bağlılığı üzerindeki rolüne ilişkin bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - DİLEK DAVULCU
  İnterneti tercih eden tüketicilerin alışveriş özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - İLKER YİĞİT
  Hedonik satın alma değerlerinin alışveriş memnuniyetine etkisi üzerine X ve Z kuşaklarında karşılaştırmalı bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - GÖZDE ŞEN
  Algılanan kıtlığın psikolojik etkilerinin satın alma davranışı üzerindeki rolüne ilişkin bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - İLKER ÇETİN
  Sosyal medya pazarlamasından elde edilen faydaların tüketici marka bağlılığına etkisi üzerine bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİM - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SATIŞ YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • SPONSORLUK - Lisans, 2017-2018
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ - Lisans, 2017-2018
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • KÜRESEL PAZARLAMA YÖNETİMİ - Doktora, 2017-2018
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • MARKA YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Lisans, 2017-2018
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİM - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SOSYAL PAZARLAMA - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SATIŞ YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • SPONSORLUK - Lisans, 2016-2017
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ - Lisans, 2016-2017
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • MARKA YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Lisans, 2016-2017
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SPONSORLUK - Lisans, 2015-2016
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ - Lisans, 2015-2016
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ - Lisans, 2015-2016
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİM - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MARKA YÖNETİMİ - Lisans, 2015-2016
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Lisans, 2015-2016
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Lisans, 2015-2016
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİM - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • SATIŞ YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HİZMET PAZARLAMASI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ - Lisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ - Lisans, 2014-2015
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Lisans, 2014-2015
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Lisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Lisans, 2013-2014
 • SOSYOLOJİ - Lisans, 2013-2014
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2018, CAN POLAT,YİĞİT İLKER, Hedonik Satın Alma Değerlerinin Alışveriş Memnuniyetine Etkisi Üzerine X ve Z Kuşaklarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Journal of Business Research - Turk
 • Ulusal Hakemli 2018, CAN POLAT,ŞEN GÖZDE, ALGILANAN KITLIĞIN PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN POLAT,YILMAZ MUSTAFA KEMAL, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE HİZMET İNOVASYONUNUN MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİSİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN POLAT,ÇETİN İLKER, A RESEARCH ON THE COMPARISON OF THE EFFECT OF BENEFITS OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA MARKETING TO BRAND COMMITMENT IN TERMS OF DOMESTIC AND FOREIGN CONSUMERS, International Business Research
 • Uluslararası Hakemli 2017, EŞLİ MERAL,CAN POLAT, The Effect of Gender Roles to Carrier Efforts, Journal of Innovative Research in Education Management
 • Ulusal Hakemli 2017, CAN POLAT,YİĞİT İLKER, SPONSORLUK FAALİYETLERİNDE TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ,TÜKETİCİ KOZMOPOLİTLİĞİ, MÜSABAKALARA KATILIM VESPONSOR MARKASINA TUTUMUN MARKA GÜVENİNE ETKİSİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Selçuk İletişim
 • Ulusal Hakemli 2016, CAN POLAT, HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜLMESİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, CAN POLAT, ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA ALGILANAN RİSKİN MARKA DUYARLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2016, CAN POLAT,TELİNGÜN KÜBRA, MARKA BAĞLILIĞI BELİRLEYİCİLERİNİN MARKA İLİŞKİSİNE ETKİSİ, Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2016, CAN POLAT,SEZGİN MURAT, MERKEZ KÜTÜPHANE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN UŞAK ÜNİVERSİTESİ MARKA FARKINDALIĞI ÜZERİNDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, CAN POLAT,ÇETİN İLKER, SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDAN ELDE EDİLEN FAYDALARIN TÜKETİCİ MARKA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, CAN POLAT,YILMAZ MUSTAFA KEMAL, AİLE BİREYLERİNİN MARKA DEĞERİ BOYUTLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, CAN POLAT, MARKA DENEYİMİ HEDONİK DUYGULAR VE ALGILANAN REKLAM HARCAMALARININ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİSİ ÜZERİNE FAST FOOD SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA, International Journal of Management Economics and Business
 • Uluslararası Hakemli 2016, CAN POLAT, AİLE TARZLARININ ÇOCUKLARIN TÜKETİMİNİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜ, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2015, CAN POLAT, TELEVİZYON REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGININ MARKA HASSASİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ERCİŞ AYSEL,YAPRAKLI ŞÜKRÜ,CAN POLAT,YILMAZ MUSTAFA KEMAL, KİŞİSEL DEĞERLER İLE MARKA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ERCİŞ AYSEL,YAPRAKLI ŞÜKRÜ,CAN POLAT,YILMAZ MUSTAFA KEMAL, TÜKETİCİLERİN MARKAYA İLİŞKİN HEDONİK VE RASYONEL ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİSİ, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, ERCİŞ AYSEL,YAPRAKLI ŞÜKRÜ,CAN POLAT, GÜÇLÜ VE GÜÇSÜZ MARKALARDA MARKA BİLGİSİ MARKA İLİŞKİLERİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, YAPRAKLI ŞÜKRÜ,CAN POLAT, PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN VE AİLENİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİSİ, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, YAPRAKLI ŞÜKRÜ,CAN POLAT, MARKA BİLGİSİ VE MARKA İLİŞKİLERİNİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ SATIN ALIMLARA ETKİSİ, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, ÜNAL SEVTAP,DENİZ ARZU,CAN POLAT, MARKA BAĞLILIĞI VE KİŞİSEL DEĞERLER AÇISINDAN PAZAR BÖLÜMLEME, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, ERCİŞ AYSEL,ÜNAL SEVTAP,CAN POLAT, TÜKETİCİLERİ YAŞAM TARZLARI VE BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERİ AÇISINDAN ALT GRUPLARA AYIRMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, ERCİŞ AYSEL,ÜNAL SEVTAP,CAN POLAT, YAŞAM TARZLARININ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, ÜNAL SEVTAP,CAN POLAT,DENİZ ARZU, MARKA BAĞLILIĞI İLE KİŞİSEL DEĞERLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR AYAKKABI VE ÇİKOLATA MARKALARI TERCİHİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 30.10.2008, Ulusal, 13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, YAPRAKLI TEVFİK ŞÜKRÜ,CAN POLAT,GÖDEKMERDAN ÖNDER LEYLA, MARKA BİLGİSİ VE MARKA İLİŞKİLERİNİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ SATIN ALIMLARA ETKİSİ, Tam metin bildiri
 • 30.05.3016, Uluslararası, 2 nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS (ICEB’16), CAN POLAT,FARIMAZ MEHTAP, -,99 İLE BİTEN FİYATLARDAN ELDE EDİLEN HEDONİK VE RASYONEL FAYDALARIN SATIN ALMA EĞİLİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 29.03.2018, Uluslararası, 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, CAN POLAT, İDOLLEŞTİRMENİN KİŞİ MARKA BAĞLILIĞINA ETKİSİ, Özet bildiri
 • 29.03.2018, Uluslararası, 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, CAN POLAT, YEREL İŞLETMELERDE MARKA KİŞİLİĞİ BOYUTLARI, Özet bildiri
 • 26.05.2016, Ulusal, 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, CAN POLAT,TALAZ LÜTFİYE, EKONOMİK REFAH VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN STATÜTÜKETİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, 17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, CAN POLAT, YEREL İŞLETMELERİN SATIN ALIMLARINDA MARKA DUYARLILIĞINIETKİLEYEN FAKTÖRLER, Tam metin bildiri
 • 25.10.2008, Ulusal, 13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, GÖDEKMERDAN ÖNDER LEYLA,ÜNAL SEVTAP,CAN POLAT, MARKA BAĞLILIĞINDA HEDONİK VE RASYONEL FAYDANIN ROLÜ PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 19.06.2014, Uluslararası, First Sarajevo International Conference-Global Crisis and Countries in Transition, CAN POLAT,ERCİŞ AYSEL, THE EFFECT OF PRODUCT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT ON INNOVATION STRATEGIES, Tam metin bildiri
 • 18.10.2007, Ulusal, 12.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, ERCİŞ AYSEL,ÜNAL SEVTAP,YILMAZ MUSTAFA KEMAL,CAN POLAT, PERAKENDE MAĞAZA BAĞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Tam metin bildiri
 • 14.10.2009, Ulusal, 14. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, ERCİŞ AYSEL,YAPRAKLI ŞÜKRÜ,CAN POLAT,YILMAZ MUSTAFA KEMAL, TÜKETİCİLERİN MARKAYA İLİŞKİN HEDONİK VE FAYDACI ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİSİ ULUSAL VE GLOBAL MARKALAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA, Tam metin bildiri
 • 04.11.2016, Uluslararası, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH, CAN POLAT, AFFECTING FACTORS OF BRAND EQUITY ON YOUNG CONSUMERS: A SURVEY ON HIGH SCHOOL STUDENTS IN UŞAK PROVINCE, Özet bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, CAN POLAT, The Virtual World and Marketing, 2018, Cambridge Scholars Publishing, 978-1-5275-0875-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, CAN POLAT, İnovasyon ve Pazarlama, 2018, Kriter Yayınevi, 978-605-2228-06-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, SEZGİN MURAT,CAN POLAT, HALKLA İLİŞKİLER VE KAMPANYALAR Küçük Ölçekli Kampanya Denemeleri, 2017, KRİTER YAYINEVİ, 978-605-9336-94-9
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, CAN POLAT, Sosyal Pazarlama, 2017, Kriter Yayınevi, 978-605-9336-85-7
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama