UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
PINAR GÜVENÇ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2011

  EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR.
  Koruyucu Ortodontik Uygulamalar
 • Tıpta Uzmanlık

  2012 - 2015

  EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
  EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDAKİ DİŞ AŞINMALARININ ŞİDDETİNİN VE ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 58.750
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ - DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • restoratif diş tedavisi - Lisans, 2018-2019
 • Diş Hekimliği Tarihi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Diş Hekimliğinde Alet Kullanımı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2018, KAKİ GÜLTER DEVRİM,RECEN DUYGU,BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ,GÜVENÇ PINAR, Effect of Dual Rinse® HEDP Root Canal Irrigation Solution On Coronal Dentin Adhesion, Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg
 • Ulusal Hakemli 2014, GÜVENÇ PINAR,KAYA AYŞEGÜL, Öğrencilerin Diş Hekimliği Fakültesini Tercih Nedenleri ve Fakülte İle İlgili İlk İzlenimleri, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi
 • 29.05.2014, Uluslararası, TDB 20. Uluslararası DişHekimliği Kongresi, GÜVENÇ PINAR,KAYA AYŞEGÜL, Öğrencilerin Diş Hekimliği Fakültesini Tercih Nedenleri ve Fakülte ile ilgili İlk İzlenimleri,
 • 14.05.2015, Uluslararası, ConsEuro 2015, KAYA AYŞEGÜL,PAMİR TİJEN,GÜVENÇ PINAR,Şen Bilge Hakan, The Effect of Different Storage Mediums on Dentin Moisture, Microhardness and Bonding.,
 • 11.05.2017, Uluslararası, 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, KOL KILINÇ ELİF,DOĞANAY EZGİ,GÜVENÇ PINAR,Ersoy İbrahim, DÖNME HIZLARININ TEK-EĞE DÖNER SİSTEMLER İLE GENİŞLETME SONRASINDAKİ DENTİNAL ÇATLAK İNSİDANSINA VE TAŞAN DEBRİS MİKTARINA ETKİSİ, Özet bildiri