UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AYŞE PINAR TÜZÜM DEMİR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1993 - 1998

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2003

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  Yemek Atıklarının Anaerobik Arıtımı ve Biyogaz Üretimi
 • Doktora

  2005 - 2011

  EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
  Low migration plasticizers for PVC applications
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 73.75
 • Mühendislik Temel Alanı
  Kimya Mühendisliği

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI
 • UZMAN - EGE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2012

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2002

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Staj Komisyon Başkanlığı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜDEK KOORDİNATÖRÜ

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm İntibak Komisyonu Başkanlığı

  2012 - 2013

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2012 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2012 - 2013

 • 2020

  Yüksek Lisans - Mustafa Çiğdem
  P-PVC Bor Kompozitlerinin Isıl Bozunma Siirecinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi
  -
 • 2020

  Yüksek Lisans - DİLRUBA ÖZNUR KAZANCI GÖĞÜŞ
  Çapraz bağlayıcı türünün ve kitosanın deasetilasyon derecesinin yara örtüsü amacıyla sentezlenen kitosan-jelatin hidrojelin biyouyumluluk ve biyobozunurluğuna olan etkisinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ÇİĞDEM
  P-PVC bor kompozitlerinin ısıl bozunma sürecinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YUNUS EMRE POLAT
  Polivinil klorür (PVC) sektöründeki potansiyel riskler ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÇAĞIL KORKUSUZ
  Isıl kararlı kılıcıların plastikleştirilmiş PVC'nin ısıl kararlılığına etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • İLERİ MÜHENDİSLİK TERMOPLASTİKLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • POLİMERLERİN BOZUNMASI VE KARARLILIĞI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM - Lisans, 2019-2020
 • POLİMER TEKNOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • KİMYASAL REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ - Lisans, 2019-2020
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI - Lisans, 2019-2020
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL ÖLÇÜMLER LABORATUVARI - Lisans, 2019-2020
 • KÜTLE AKTARIMI - Lisans, 2019-2020
 • BİYOPOLİMERLER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ STAJI - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2019-2020
 • PETROL KİMYASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • BİYOPOLİMERLER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM - Lisans, 2018-2019
 • POLİMER TEKNOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • MÜHENDİSLİK TERMOPLASTİKLERİ - Lisans, 2018-2019
 • KİMYASAL REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ - Lisans, 2018-2019
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI - Lisans, 2018-2019
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL ÖLÇÜMLER LABORATUVARI - Lisans, 2018-2019
 • KÜTLE AKTARIMI - Lisans, 2018-2019
 • BİYOPOLİMERLER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ STAJI - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2018-2019
 • AKIŞKANLAR MEKANİĞİ - Lisans, 2018-2019
 • İLERİ MÜHENDİSLİK TERMOPLASTİKLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Petrol Kimyası - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÖDEVİ STAJI - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2017-2018
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI - Lisans, 2017-2018
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Lisans, 2017-2018
 • Akışkanlar Mekaniği - Lisans, 2017-2018
 • Polimerlerin Bozunması ve Kararlılığı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Mühendislik Termoplastikleri - Lisans, 2017-2018
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL ÖLÇÜMLER LABORATUVARI - Lisans, 2017-2018
 • Analitik Kimya Lab. - Lisans, 2017-2018
 • Polimer Teknolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Enstrümental Analiz - Lisans, 2017-2018
 • Biyopolimerler ve Endüstriyel Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • BİTİRME ÖDEVİ STAJI - Lisans, 2016-2017
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2016-2017
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI - Lisans, 2016-2017
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Lisans, 2016-2017
 • Organik Kimya - Lisans, 2016-2017
 • Akışkanlar Mekaniği - Lisans, 2016-2017
 • ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM - Lisans, 2016-2017
 • Polimerlerin Bozunması ve Kararlılığı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL ÖLÇÜMLER LABORATUVARI - Lisans, 2016-2017
 • Analitik Kimya Laboratuvarı - Lisans, 2016-2017
 • Polimer Teknolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Enstümental Analiz - Lisans, 2016-2017
 • Biyopolimerler ve Endüstriyel Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • BİTİRME ÖDEVİ STAJI - Lisans, 2015-2016
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2015-2016
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL ÖLÇÜMLER LABORATUVARI - Lisans, 2015-2016
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Lisans, 2015-2016
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI II - Lisans, 2015-2016
 • Analitik Kimya Laboratuvarı - Lisans, 2015-2016
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI - Lisans, 2015-2016
 • KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ - Lisans, 2015-2016
 • Polimerlerin Bozunması ve Kararlılığı - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • POLİMERİZASYON KİNETİĞİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİTİRME ÖDEVİ STAJI - Lisans, 2014-2015
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2014-2015
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Lisans, 2014-2015
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI II - Lisans, 2014-2015
 • KİMYASAL REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ - Lisans, 2014-2015
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI I - Lisans, 2014-2015
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI - Lisans, 2014-2015
 • KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ - Lisans, 2014-2015
 • Bitirme Ödevi Stajı - Lisans, 2013-2014
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2013-2014
 • Polimerizasyon Kinetiği - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Üniversite Yaşamına Uyum - Lisans, 2013-2014
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı II - Lisans, 2013-2014
 • Kimya Mühendisliği Temel Ölçümler Laboratuvarı - Lisans, 2013-2014
 • Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme - Lisans, 2013-2014
 • İleri Polimer Kimyası - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Polimer Teknolojisi - Lisans, 2013-2014
 • Polimer Kimyası (TekstilMüh.) - Lisans, 2013-2014
 • Polimer Kimyası (Kimya Müh.) - Lisans, 2013-2014
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı I - Lisans, 2013-2014
 • Kimya Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuvarı - Lisans, 2013-2014
 • KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ - Lisans, 2013-2014
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2012-2013
 • Kimya Mühendisliği Temel Ölçümler Laboratuvarı - Lisans, 2012-2013
 • Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme - Lisans, 2012-2013
 • Transport Teorisi - Lisans, 2012-2013
 • Kütle Aktarımı - Lisans, 2012-2013
 • PROSES KONTROL - Lisans, 2012-2013
 • KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ - Lisans, 2012-2013
 • KİMYASAL TEKNOLOJİ - Lisans, 2012-2013
 • Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2020, ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,Balköse Devrim, Use, Preparation, and Characterization of Copper-Containing Silica Gel, INDUSTRIAL ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
 • Uluslararası Hakemli 2019, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Evaluation of the effect of boron waste sludge and clay on the diffusion of plasticizer to different environments from PVC composite films, Research on Engineering Structures and Materials
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, Assessment of degradation of plasticized poly(vinyl chloride) films through polyene formation under isothermal conditions, Journal of Applied Polymer Science
 • Ulusal Hakemli 2018, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Araç lastiklerinin geri dönüşümü üzerine bir derleme, Plastik Ambalaj Teknolojisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, Degradation kinetics of PVC plasticized with different plasticizers under isothermal conditions, Journal of Applied Polymer Science
 • Ulusal Hakemli 2013, ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, PET pişirme torbalarının su buharı geçirgenliğine ısıl işlem etkisi, Plastik Ambalaj Teknolojisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, Yılmaz MC, Ezdeşir A, Ulutan S, TüzümDemir AP, Production of Polymeric Composite Material Filled with Halogen Free Flame Retardant, Polymer Polymer Composites
 • Uluslararası Hakemli 2012, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, Migration of phthalate and non phthalate plasticizers out of plasticized PVC films into air, Journal of Applied Polymer Science
 • Ulusal Hakemli 2012, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, Esnek PVC üretiminde kullanılan plastikleştiricilere ilişkin sorunlar, Plastik Ambalaj Teknolojisi
 • Ulusal Hakemli 2011, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, Polietilen Tereftalat (PET) geri dönüşümü üzerine bir çalışma, Plastik Ambalaj Teknolojisi
 • Ulusal Hakemli 2010, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, PVC uygulamalarında ftalatların suya göç davranışı, Plastik Ambalaj Teknolojisi
 • Ulusal Hakemli 2009, YAPAR SAADET,ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, PVC/DOP-Nanokil Kompozitlerinin Karakterizasyonu, Polimer ve Ambalaj Teknolojisi
 • Ulusal Hakemli 2008, ULUTAN SEVGİ,YAPAR SAADET,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, PVC-DOP-Nanokil Kompozitlerinin Mekanik ve Reolojik Davranışı, Ambalaj Plastik
 • Ulusal Hakemli 2008, ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Suda Çözünürleştirilmiş PET Karakterizasyonu, Plastik ve Ambalaj TeknolojisiDergisi
 • Uluslararası Hakemli , Korkusuz Çağıl,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Evaluation of the thermal stabilization behavior of hydrotalcite against organic stabilizers for plasticized PVC films, Polymer Bulletin
 • 28.11.2008, Uluslararası, Polymeric Composites Symposium-Exhibition and Workshops, YAPAR SAADET,ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Characterization of PVC-DOP Nanoclay Composites, Özet bildiri
 • 26.08.2008, Ulusal, VIII. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,MUTLU SAFFETTİN FERDA, Yemek Atıklarının Anaerobik Arıtımı, Özet bildiri
 • 26.08.2008, Ulusal, VIII. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, ULUTAN SEVGİ,YAPAR SAADET,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, PVC-DOP-Nanokil Kompozitlerinin Mekanik ve Reolojik Davranışı, Özet bildiri
 • 23.08.2016, Ulusal, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Boru İzmirli Güneş,ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Mor Ötesi Işınlar Etkisiyle Polietilenin Kristalinite Değişimi, Özet bildiri
 • 22.11.2007, Uluslararası, V. International Packaging Congress and Exhibition, ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Characterization of Water Soluble PET, Tam metin bildiri
 • 22.06.2010, Ulusal, IX. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,MUTLU SAFFETTİN FERDA, Yemek Atıklarından Biyogaz Üretimi, Özet bildiri
 • 22.06.2010, Ulusal, IX. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, PVC Uygulamalarında Plastikleştiricilerin Göç Davranışı, Özet bildiri
 • 17.11.2006, Ulusal, I. Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, ULUTAN SEVGİ,YAPAR SAADET,Kocagül Haner Şebnem,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, PVC-DOP-Nanokil Kompozitlerinin Isıl Davranışı, Tam metin bildiri
 • 16.04.2018, Uluslararası, 3. uluslararası iş sağlığı ve güvenliği kongresi, Polat Yunus Emre,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, PVC SEKTÖRÜNDE POTANSİYEL RİSKLER, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI, Özet bildiri
 • 15.10.2015, Ulusal, 1. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu, Boru İzmirli Güneş,ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Alçak Yoğunluklu Polietilenin Mor Ötesi Işınlara Karşı Kararlı Kılınması, Özet bildiri
 • 14.10.2015, Ulusal, 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Kauçuk Lastik Atıklarının Geri Dönüşümü, Özet bildiri
 • 13.12.2007, Ulusal, Inno-Venture Proje Pazarı, ULUTAN SEVGİ,YAPAR SAADET,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Polimer- Kil Nanokompozitleri (PKN) Üretimi, Özet bildiri
 • 12.05.2010, Ulusal, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, PVC Uygulamalarında Ftalatların Suya Göç Davranışı, Özet bildiri
 • 10.09.2017, Ulusal, 29. Ulusal Kimya Kongresi, Korkusuz Çağıl,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Plastikleştirilmiş Pvc’nin Isıl Bozunması Sonrası Oluşan Polienlerin Derişimine Isıl Kararlı Kılıcı Türünün Etkisinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 09.11.2012, Uluslararası, 3rd. International Polymeric Composites Symposium and Exhibition, Yılmaz Melih Can,Ezdeşir Ayhan,ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Productıon of a Polymeric Composite Material Filled With Halogen-Free Flame Retardant, Özet bildiri
 • 06.09.2018, Uluslararası, KOMPEGE 2018-IV. International Composite Material Symposium 2018, Çiğdem Mustafa,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, EFFECT OF BORON WASTE SLURRY, HEAT STABILIZER AND PLASTICIZER AMOUNT ON MIGRATION BEHAVIOUR OF PLASTICIZERS FROM POLY (VINYL CHLORIDE) (PVC) FILMS, Tam metin bildiri
 • 06.09.2018, Uluslararası, KOMPEGE 2018-IV. International Composite Material Symposium 2018, Taşçı Buse,Ali Hayriye,Demir Meriç,Yılmaz Merve,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, DIFFUSION KINETICS OF THE PLASTICIZER FROM PLASTICIZED PVC/CLAY AND PVC/BORON COMPOSITE FILMS, Tam metin bildiri
 • 05.11.2015, Uluslararası, III. Ege Composite Materials Symposium with International Participitation, Korkusuz Çağıl,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, PVC-Kil Kompozitlerin Isıl Ve Mekanik Kararlılığına Kil Miktarının Etkisi, Özet bildiri
 • 05.11.2015, Uluslararası, Uluslararası katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,KORKUSUZ ÇAĞIL, PVC KİL KOMPOZİTLERİN ISIL VE MEKANİK KARARLIĞINA KİL MİKTARINA ETKİSİ, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Congress on Chemistry and Materials Science, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,Korkusuz Çağıl, Effect Of Secondary Stabılızers Addıtıves On The Polyene Formatıon Of Plastıcızed Poly(Vınyl Chlorıde) Fılms Durıng Heat Treatment, Özet bildiri
 • 05.09.2012, Ulusal, IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Atikler Gonca,Toygar N,Kurt Çömlekçi Göksenin,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ,Yenigül Mesut,Perşembe Faruk, Poliakrilikasit Üretiminde Alternatif Serbest Monomer ve Serbest Sülfat Tayini Yöntemleri, Özet bildiri
 • 05.06.2014, Ulusal, IV.Ulusal Fiziksel Kimya Kongresi, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Isıl Kararlı Kılıcı Miktarının Plastikleştirilmiş PVC Filmlerin Isıl bozunmasına ve Plastikleştirici Göçüne Etkisi, Özet bildiri
 • 05.06.2014, Ulusal, IV.Ulusal Fiziksel Kimya Kongresi, TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, Plastikleştirilmiş PVC Filmlerin Isıl İşlem Sürecinde Polien Oluşumu, Özet bildiri
 • 03.09.2012, Ulusal, X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Kurt Çömlekçi Göksenin,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR,ULUTAN SEVGİ, PET filmlerin su buharı geçirgenliğine ısıl işlem etkisi, Özet bildiri
 • 02.09.2014, Ulusal, XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Kurt Çömlekçi Göksenin,ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Esnek PVC Filmlerin Su Buharı Geçirgenliğine Plastikleştirici Türü Etkisi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Boru İzmirli Güneş,ULUTAN SEVGİ,TÜZÜM DEMİR AYŞE PINAR, Degradation and Stabilization Issues of Polyethylene in Open Air Applications in Applied Chemistry and Chemical Engineering, 2017, Apple Academic Press Inc., 9781771885935
Journal of Vinyl and Additive Technology , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Usak University Journal of Material Science , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Chemical Product and Process Modeling , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Polymers for Advanced Technologies , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Journal of Vinyl and Additive Technology , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->İş ve Meslek Hastalıkları
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Kimya Mühendisliği
International Journal of Hydrogen Energy , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Kimya Mühendisliği
POLYMER BULLETIN , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
 • 2012

  Mansiyon ödülü

  PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
 • YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN BİYO ESASLI PLASTİKLEŞTİRİCİ ELDESİ

  01.09.2013 - 31.08.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje İzleyiciliği
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 480.113,14 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • PVC Sektöründe Potansiyel Riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

  30.03.2017 - 31.07.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2,000.00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi

  24.11.2014 - 19.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 123.310,00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Isıl Kararlı Kılıcıların Plastikleştirilmiş PVC’xxnin Isıl Kararlılığına Etkileri

  08.04.2016 - 09.05.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4,537.50 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Bazı Polimerlerin ve Tekstil Materyallerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi

  01.06.2014 - 08.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 123.310 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Isıl bozunma sürecinde plastikleştirilmiş poli(vinil klorür)(PVC) filmlerinin ısıl kararlılığına ve renk değişimine ikincil kararlı kılıcı katkı maddelerinin etkisi

  04.02.2016 - 03.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 17,868.26 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Isıl bozunma sürecinde plastikleştirilmiş poli(vinil klorür)(PVC) filmlerinin ısıl kararlılığına ve renk değişimine ikincil kararlı kılıcı katkı maddelerinin etkisi

  01.02.2016 - 01.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 17,052.80 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Azdavay kömürlerinden selülozik madde katılarak biriket üretimi

  01.02.2003 - 01.01.2004

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: 0
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • PET in Geri Dönüşüm Sürecinde Uğradığı Değişimler

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı
 • PVC Uygulamaları için Göç Sorunu Az Olan Plastikleştiriciler

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı
 • Gazi Üniversitesi Müh Mim Fakültesi Yemekhane Atıklarından Biyogaz Eldesi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı