UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
PERİHAN ŞARA

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1998 - 2002

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2005

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerde güdülenmeyi sağlamaya yönelik davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • Doktora

  2005 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejileri, problem çözme becerileri ve denetim odağı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 82.5
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Koordinatörü

  2013 - 2014

 • 2018

  Yüksek Lisans - CEYDA GÜNEŞ
  Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - İBRAHİM KARADEDELİ
  İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma ve problem çözmebecerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALANI DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İLKOKULDA SINIF YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • EDEBİYAT VE TASARIM - Lisans, 2017-2018
 • ÇOCUK EDEBİYATI - Lisans, 2017-2018
 • ÇOCUK VE MEDYA - Lisans, 2017-2018
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • ETKİLİ İLETİŞİM - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2017-2018
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İLKOKULDA SINIF YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • ÇOCUK EDEBİYATI - Lisans, 2016-2017
 • Çocuk ve Medya - Lisans, 2016-2017
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2016-2017
 • Etkili İletişim - Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2015-2016
 • Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik - Lisans, 2015-2016
 • Hayat Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2015-2016
 • Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İlkokulda Sınıf Yönetimi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İlkokulda Sınıf Yönetimi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2013-2014
 • Öğretim Yaklaşımları - Lisans, 2013-2014
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2013-2014
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2013-2014
 • Hatay Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli, ŞARA PERİHAN, Bitişik eğik yazıdan dik temel yazı kullanımına geçiş ile ilgili öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri, ULUSLARARSI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli, ŞARA PERİHAN,KEYVANOĞLU AHMET ALPER,TUNA MURAT, 2009 ve 2015 Yıllarında Yayımlanan Hayat Bilgisi Programındaki Ortak Değerlerin 1. Sınıf Ders Kitaplarına Yansıması, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (10)
 • Uluslararası Hakemli, ÖZCAN DERYA,ŞARA PERİHAN, Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Masalların Öğretim Programları ve İçerik Açısından İncelenmesi, Turkhish Studies
 • Ulusal Hakemli, ŞARA PERİHAN,KARADEDELİ İBRAHİM,HASANOĞLU GÜLCİHAN, Sınıf Yönetimi Alanında Ulakbim de Taranan Makalelerin İncelenmesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, ŞARA PERİHAN,HASANOĞLU GÜLCİHAN, 4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli, Kandemir Esin,ŞARA PERİHAN,Akay Yasin,Zemin Selma, 12 Yıl Zorunlu Eğitime İlişkin 1 Sınıf Öğretmenleri Ve Velilerinin Görüşleri, Turkish International Journal of SpecialEducation and Guidance & Counselling (TIJSEG)
 • Uluslararası Hakemli, ŞARA PERİHAN,KOCABAŞ AYFER, Correlation Between Learning And Studying Strategies, Problem Solving Abilities And Locus Of Control Levels Of Candidates Of Primary School Teachers’xx, International Journal Of New Trends In Arts, Sports Science Education(İJTASE),
 • Uluslararası Hakemli, ŞARA PERİHAN,KOCABAŞ AYFER, Sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf öğretmenliğini tercih nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşleri, Turkish InternationalJournal of Special Education and Guidance& Counceling, 1
 • 22.09.2016, Uluslararası, Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference 2016, YEMİSCİ DERYA ALİMANOĞLU,ŞARA PERİHAN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI, Tam metin bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, XIV.Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ŞARA PERİHAN,GÜNEY ÜMRAN, Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Eşme İlçesi Örneği, Özet bildiri
 • 19.11.2015, Uluslararası, HILDREN AND YOUNG PEOPLE ON THE MOVE:TOWARDS A MORE PRECISE DEFINITIONOF THEIR BEST INTERESTS, ARTVİNLİ EYÜP,ŞARA PERİHAN, Perception of reception protectıon and asylum process of Syrian children Lessons from painful experience in Turkey, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi.Uşak Ünivrsitesi, ŞARA PERİHAN, 1.Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı İle İlk Okuma ve Yazma Öğretiminden Dik Temel Harflerle İlk Okuma ve Yazma Öğretimine Geçiş İle İlgili Düşünceleri., Özet bildiri
 • 08.11.2017, Uluslararası, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.Lefke Avrupa Üniversitesi. Kıbrıs., ŞARA PERİHAN, Lisansüstü Eğitim Gören Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri., Özet bildiri
 • 08.10.2015, Uluslararası, III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı, ŞARA PERİHAN,KARADEDELİ İBRAHİM,HASANOĞLU GÜLCİHAN, Sınıf Yönetimi Alanında Yayımlanan ve Ulakbim de Taranan Makalalerin Analizi, Özet bildiri
 • 08.05.2017, Uluslararası, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), ŞARA PERİHAN,ALİMANOĞLU YEMİŞCİ DERYA, Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları, Özet bildiri
 • 08.05.2017, Uluslararası, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu .Lefke Avrupa Üniversitesi. Kıbrıs., ŞARA PERİHAN,YEMİSCİ ALİMANOĞLU DERYA, Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları., Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi,, ŞARA PERİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Duyuşsal Nitelikli Uygulamaların Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi,, ÖZCAN DERYA,ŞARA PERİHAN, Türkçe Ders Kitaplarında 1 4 Sınıf Yer Alan Masalların Öğretim Programları ve İçerik Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ŞARA PERİHAN,ALİMANOĞLU YEMİŞCİ DERYA, New Horizons in Educational Sciences-II, 2018, Lambert Academic Publishing, 978-613-9-92753-1
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, CANBULAT TUNCAY,ŞARA PERİHAN, İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, 2017, Lisans Yayıncılık,
 • Ulusal, Ders Kitabı, CANBULAT TUNCAY,ŞARA PERİHAN, İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ, 2017, LİSANS YAYINCILIK,
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uluslararası Multidisipliner akademik Araştırmalar Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Thinking Skills and Creativity , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İlköğretim Online , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL SERGİSİ

  08.06.2016 - 08.06.2016

  Düzenleyenler :
 • 2011

  Teşekkür Belgesi

  İzmir Turizm Folklör Gençlik ve Spor Klübü
 • 2009

  Teşekkür Belgesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • 2008

  Teşekkür Belgesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • 2007

  Teşekkür Belgesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • 2006

  Teşekkür Belgesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • 2005

  Teşekkür Belgesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI