UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖZLEM DUĞAN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1998 - 2002

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2010

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
 • Doktora

  2011 - 2015

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)
  Sağlıkta şiddet haberlerinin basına yansıması
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 63.75000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 68.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Halkla İlişkiler

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2017 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - MELEK KANDEMİR
  Şehir imajı açısından Kırıkkale şehir algısı: Üniversite öğrencileri ve halk üzerine bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ONUR TOS
  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti liderlerinin algılanan imajı: İzmir'deki devlet üniversitelerine yönelik bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Reklamcılığa Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Medya Planlaması - Lisans, 2018-2019
 • Kriz İletişimi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2018-2019
 • Reklam Yazarlığı - Lisans, 2018-2019
 • Küresel Gelişmeler ve Reklam - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamuoyu Araştırmaları ve Halkla İlişkiler - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamuoyu Araştırmaları - Lisans, 2018-2019
 • Örgütsel İletişim - Lisans, 2018-2019
 • Halkla İlişkiler ve Reklam Araştırması - Lisans, 2018-2019
 • Halkla İlişkiler Araç, Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2018-2019
 • Küresel Gelişmeler ve Reklam - Lisans, 2017-2018
 • Medya Planlaması - Lisans, 2017-2018
 • Örgütsel İletişim - Lisans, 2017-2018
 • Reklam Yazarlığı - Lisans, 2017-2018
 • Reklam Kampanyaları - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkiler ve Reklam Araştırması - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkiler Yöntem Araç ve Teknikleri - Lisans, 2017-2018
 • Kurumsal İtibar ve Sosyal Sorumluluk - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Medya Planlaması - Lisans, 2016-2017
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2016-2017
 • Reklam Yazarlığı - Lisans, 2016-2017
 • Reklamcılığa Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Risk Toplumu, Korku Kültürü ve Medya - Doktora, 2016-2017
 • Kriz İletişimi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Örgütsel İletişim - Lisans, 2016-2017
 • Halkla İlişkiler Araç, Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2016-2017
 • Kriz İletişimi - Lisans, 2015-2016
 • Halkla İlişkiler Sektörel Sorunlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Medya Planlaması - Lisans, 2015-2016
 • Stratejik Yönetim - Lisans, 2015-2016
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2015-2016
 • Kişilerarası İletişim - Lisans, 2015-2016
 • Ulusal Hakemli 2019, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, İmaj Restorasyon Teorisi Çerçevesinde Reklamlarda Kriz İletişimi Mesaj Stratejilerinin Kullanımı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, DUĞAN ÖZLEM,AKINCI SEMRA, Gazetecilerin Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler Çalışanlarına Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma1, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM,BİCAL ADİL, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH, SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Turkish StudiesSocial Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM, Halkla ilişkiler lisans öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarının belirlenmesi üzerine bir çalışma, International Journal of Social Sciences and Education Research
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM, Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin ”Basın Bülteni” Üzerinden İncelenmesi, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM, Sosyal Medya Kaynaklı Krizlerin ‘İmaj Restorasyon Teorisi’Açısından Örnek Olaylar Üzerinden İncelenmesi, Akdeniz İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM,AYDIN BAYRAM OĞUZ, Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Selçuk İletişim
 • Ulusal Hakemli 2018, SOLMAZ BAŞAK,DUĞAN ÖZLEM, SAĞLIK ÇALIŞANI İLE HASTA VE YAKINLARIARASINDA YAŞANAN ŞİDDETİN NEDENLERİNDEN”İLETİŞİM” ÜZERİNE BİR İNCELEME, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM, Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumları, Konya Sanat
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM,AYDIN BAYRAM OĞUZ, Sosyal Medyanın Turizmde Tanıtım Amaçlı Kullanımı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜRBÜZ SALİH,DUĞAN ÖZLEM, Sığınmacılarda Sağlık İletişimi: Suriyeli Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası Akademik Bakış Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM,BALCI EMRE VADİ,TİRYAKİ SALİH, Yabancı Uyruklu ve Türk Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması: Uşak Üniversitesi Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAYAR TAHSİN EREN,DUĞAN ÖZLEM, Liderlerin Kriz Döneminde Sosyal Medya Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan Örneği, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, Almanya ve Fransa’da Yaşayan Türkler Örnekleminde Gurbetçilerin AB ve AB’ye Katılım Tutumu, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM, Analysis of Violence İn Health News: An Examination on Newspaper Reports, Erciyes İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Çalışanlarının ÖrgütselBağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM,AKINCI SEMRA, Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH, Gastronomi TV Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE, Organ Bağışı Kamu Spotlarının Üniversite Öğrencileri Üzerinde Farkındalık Oluşturma Düzeyinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ARSLAN AYNUR,DUĞAN ÖZLEM, Suça Yönelmiş Çocukların Medyada Sunumu Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, DUĞAN ÖZLEM,ULUDAĞ AYHAN, Sağlık Çalışanlarının Halkla İlişkilere Bakışı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, SOLMAZ BAŞAK,ARSLAN AYNUR,AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM, Türkiye de Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
 • 25.04.2018, Uluslararası, 16th International Symposium Communication in the Millennium, DUĞAN ÖZLEM,AKINCI SEMRA, Gazetecilerin Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler Çalışanlarına Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 3.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, DUĞAN ÖZLEM,AYDIN BAYRAM OĞUZ, Sosyal Medyanın Turizmde Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH, Gastronomi Tv Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği, Tam metin bildiri
 • 19.04.2016, Uluslararası, 2.Uluslarası Medya Çalışmaları Kongresi, BALCI EMRE VADİ,DUĞAN ÖZLEM, Partilerin Seçim Bildirgelerinde Kadın Politikası AKP CHP MHP ve HDP Örneği, Tam metin bildiri
 • 18.10.2018, Uluslararası, Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, AKINCI SEMRA,DUĞAN ÖZLEM, Kriz Mesaj Stratejilerinin Facebook’ta Kullanımının Tüketici Etkileşimlerini Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, DUĞAN ÖZLEM,BALCI EMRE VADİ,TİRYAKİ SALİH, Yabancı Uyruklu ve Türk Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması: Uşak Üniversitesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, DUĞAN ÖZLEM, Medyanın Sosyal Sorumluluk Kampanyaları: Hürriyet Gazetesi’nin ”Aile İçi Şiddete Son” Kampanyasına Yönelik Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 05.11.2015, Ulusal, Sağlık İletişimi Sempozyumu, ARSLAN AYNUR,DUĞAN ÖZLEM, Organ Bağışı ve Organ Nakli Haberlerinin Gazetelerde Sunumu, Tam metin bildiri
 • 05.05.2017, Uluslararası, Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE, İşletmelerde Kriz İletişimi: Ülker Şirketi nin Krize Dönüşen 1 Nisan Reklamı Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, 2.Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, Kriz İletişim Stratejisi Olarak Reklamların Kullanımı: İmaj Yapılandırma Teorisi Kapsamında Nutella ve Hundai Reklamlarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi, DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE, Marka Konumlandırma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanımı: Kadın Şampuanları Örneği, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Gelenekselden Sosyal Medyaya Halkla İlişkiler Yazarlığı, 2019, Literatürk, 978-605-337-200-4
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices, 2018, Peter Lang, 978-3-631-76675-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme Transmedya Hikayeciliği, 2018, Literatürk, 978-605337-164-9
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM,ULUDAĞ AYHAN, Research Methods and Techniques in Public Relations and Advertising, 2017, Peter Lang GmbH, 978-3-631-71876-6
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Reklamcılık
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2018

  Best Abstract In The Symposium
  16th International Symposium Communication in the Millennium Best Abstract ın the Symposium
  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2017

  AL FARABİ Bilim Ödülü
  11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında AL FARABİ Kazak Üniversitesi ve İKSAD tarafından düzenlenmiş olan kongremizde 700’ün üzerinde eserin sunumu yapılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ve ödül jürisi bu eserlerden 36’sına AL FARABİ BİLİM ÖDÜLÜ verilmesine karar vermiştir.
  İKSAD