UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖZCAN ÖNEY

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1983 - 1990

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1990 - 1993

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVHER HAZIRLAMA (YL) (TEZLİ)
  The Enrichment of Zonguldak fine coal by flotation
 • Doktora

  2009 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVHER HAZIRLAMA (DR)
  Zonguldak ince kömürlerinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması
 • KPDS - İngilizce

  2009 -

  İngilizce - 75
 • Mühendislik Temel Alanı
  Maden Mühendisliği

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği Koord Yrd

  2016 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2013 -

 • 2021

  Yüksek Lisans - NECLA YAMAN TURAN
  Uşak yöresi dokuma atölyelerindeki gürültü maruziyetinin araştırılması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEMEL ESASLARI - Lisans, 2019-2020
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - Lisans, 2019-2020
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI - Lisans, 2019-2020
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÜRETİM METALURJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • MADEN EKONOMİSİ - Lisans, 2019-2020
 • KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • YERALTI ÜRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • MADENLERDE HAVALANDIRMA - Lisans, 2019-2020
 • SONDAJ TEKNİĞİ - Lisans, 2019-2020
 • MADENCİLİKTE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - Lisans, 2019-2020
 • CEVHER ZEN. SON. İŞLEMLER - Lisans, 2019-2020
 • MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - Lisans, 2019-2020
 • AGREGA MADENCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • MADENLERDE NAKLİYAT VE SU ATIMI - Lisans, 2018-2019
 • TAHKİMAT - Lisans, 2018-2019
 • YERALTI ÜRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • MADEN EKONOMİSİ - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Determining the Separation Performance of the Knelson Concentrator,, Journal of the Polish Mineral Engineering Society
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEY ÖZCAN, The significance of using lignite as a fuel in electricity generation in Turkey and its application facilities in clean coal technologies, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,NIEDOBA TOMASZ,PIETA PAULINA,SUROWIAK AGNIESZKA, Determination of The Important Operating Variables on Cleaning Fine Coal By Knelson Concentrator and Evaluation of The Performance Through Upgrading Curves, International Journal Of Coal Preparation And Utilization
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,NIEDOBA TOMASZ,SUROWIAK AGNIESZKA,PIETA PAULINA, Optimization of reagent dosages with the use ofresponse surface methodology and evaluationof test results with upgrading curves in graphiteflotation, Particulate Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖNEY ÖZCAN, The Increase of the Performance of Ultrafine Coal Flotation by Using Emulsified Kerosene and the Prediction of the Flotation Parameters by Random Forest and Genetic Algorithm, Archives of Mining Sciences
 • Ulusal Hakemli 2018, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÖZMEN SÜMEYYE, Madencilik Sektöründe Ölümlü İş Kazalarının Analizi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖNEY ÖZCAN, Optimization of Operating Parameters of Graphite Flotation Circuit Using Box-Behnken Design, Indian Journal of Chemical Technology
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,ÖNEY ÖZCAN,CAN YAŞAR, A review on Improvement of Coal-fired Power Plantsand Environmental Benefits of Ash Utilisation, Int. J. Global Warming
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Kütahya/Altıntaş Grafitlerinin Kaba Flotasyon Parametrelerinin Box-Behnken Deney Tasarımı Kullanılarak Optimizasyonu ve Modellenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,GEVEZE KAMİL, Mikrodalga Kurutmanın Kaolen Numunesinin Bilyalı Değirmendeki Özgül Kırılma Hızını Artırıcı Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik FakültesiFen ve Mühendislik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Zonguldak İnce Kömürlerinin Kaba Flotasyon Parametrelerinin Cevap Yüzeyi Metodu İle Optimizasyonu, Bilimsel Madencilik dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Optimization of the Graphite Flotation Parameters using a Central Composite Design, International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖNEY ÖZCAN,EMRECAN BİLGİN, Zonguldak İnce Taşkömürlerinin Optimal Flotasyon Parametrelerinin Verimlilik İndeksi İle Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,TAYYAR NEZİH, Optimization Of Operating Parameters For Flotation Of Fine Coal Using Box Behnken Design, International Journal of Coal Preparation and Utilization
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR,KAHRAMAN BAYRAM,ÖZFIRAT MUHARREM KEMAL, Review Of Turkey s Electricity Generation Policy An Analysis Of Coal s Role, The Journal of Ore Dressing
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÇELİK HALUK,SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN, The Use of Tincal Calcination Plant Waste as an Additive in Ceramic Wall Tile Production, Journal of Ceramic Processing Research
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÖNEY ÖZCAN,TANRIVERDİ MEHMET, Optimization and Modeling of Fine Coal Beneficiation by Knelson Concentrator Using Central Composite Design CCD, The Journal of Ore Dressing
 • 25.09.2016, Uluslararası, E3S Web of Conferences, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Determination of Optimal Flotation Conditions of Low grade Graphite Ore, Tam metin bildiri
 • 21.11.2013, Ulusal, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, ÖZFIRAT MUHARREM KEMAL,ÖZFIRAT PINAR MIZRAK,KAHRAMAN BAYRAM,CAN YAŞAR,ÖNEY ÖZCAN, Yeraltı Madeninde Nakliyatta Oluşan Risklerin Hata Türü ve Etki Analizi HTEA Yöntemiyle Sınıflanması, Tam metin bildiri
 • 21.05.2015, Ulusal, Türkiye 19. Kömür Kongresi, ÇELİK HALUK,SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,CAN YAŞAR, Türkiye de Elektrik Üretiminde Kömürün Durumuna ve Kombine Çevrimli Entegre Gazlaştırma IGCC Teknolojisine Bakış, Tam metin bildiri
 • 21.05.2014, Ulusal, Türkiye 19. Kömür Kongresi, ÖNEY ÖZCAN,TANRIVERDİ MEHMET,ÇİÇEK TAYFUN, Zonguldak İnce Kömürlerinin Spiral Ayırıcı ile Zenginleştirilmesi, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Knelson Konsantratörlerin Deneysel ve Endüstriyel Uygulamaları, Tam metin bildiri
 • 18.09.1995, Uluslararası, 6 th Balkan Conference On Mineral Processing, ÖNEY ÖZCAN,MORDOĞAN HASAN,İPEKOĞLU ÜNER, Determination of Various Operating Parameters by Using Third Degree Regression Equation on Coal Flotation, Tam metin bildiri
 • 18.06.2014, Uluslararası, 7th International Ege Energy Congress, SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,ÖNEY ÖZCAN,CAN YAŞAR, Coal Combustion Ash as an Industrial By Product with Respect to Environmental and Energy Aspects, Tam metin bildiri
 • 18.06.2014, Uluslararası, 7th International Ege Energy Congress, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR,KAHRAMAN BAYRAM,ÖZFIRAT MUHARREM KEMAL, The Importance of Domestic Coal in Electric Energy Production of Turkey, Tam metin bildiri
 • 18.06.2014, Uluslararası, 7th International Ege Energy Congress, ÇELİK HALUK,SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,CAN YAŞAR, Clean Coal Technologies Overview Comparative Assessments Current Commercial Status, Tam metin bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, 9. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR, Uşak Paçacıoğlu Yöresinde Faaliyet Gösteren Kaolenitik Kil Ocağının Üretim Süreci ve Risk Değerlendirmesinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, 9. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR, Dünya ve Türkiye Kaolen Madenciliğine Genel Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, . Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, ÇELİK HALUK,SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,CAN YAŞAR, Uşak Yöresi Paçacıoğlu Köyü Kaolenitik Kil Yataklarının Karakteristik Özelliklerinin Araştırılması, Tam metin bildiri
 • 14.04.2015, Uluslararası, Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi,, SAMANLI SELÇUK,ÖNEY ÖZCAN,ÇELİK HALUK,CAN YAŞAR,ALSANCAK YILMAZ,YILMAZ RABİA, Kütahya Gediz Yöresinde Faaliyet Gösteren Bir Taş Ocağının Risk Değerlendirme Raporunun İncelenmes, Tam metin bildiri
 • 12.12.2019, Uluslararası, 5. Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Türkiye’de Madencilik Faaliyetleri Ve Sektördeki Ölümlü İş Kazalarının İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 11.09.2011, Uluslararası, 22nd World Mining Congress, BİÇER NECDET,ÖNEY ÖZCAN,BALTAŞ ALİ, The Opening Of Kilimli Ventilation Shaft And Restructuring Of Karadon Ventilation System, Tam metin bildiri
 • 06.06.2012, Ulusal, Türkiye 18. Kömür Kongresi, BALTAŞ ALİ,ÖNEY ÖZCAN, Yeraltı Kömür Ocaklarında Jeolojik Özelliklerle Gaz Degajlarının İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 04.05.2016, Ulusal, Türkiye 20. Kömür Kongresi, ÖNEY ÖZCAN,TANRIVERDİ MEHMET, Zonguldak İnce Kömürlerinin Knelson Ayırıcıda Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması, Tam metin bildiri
 • 02.11.2017, Uluslararası, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’, ÖNEY ÖZCAN,SAMANLI SELÇUK, Kömür Hazırlama Tesislerindeki Başlıca Fiziksel Risk Etmenleri,, Tam metin bildiri
 • 02.06.2004, Ulusal, Türkiye 14.. Kömür Kongresi, ONUR ÇETİN,TEZEL FARUK,ÖNEY ÖZCAN, TTK Kozlu Müessesesinde 03 03 1992 Tarihinde Yaşanan Grizu İnfilakı Neticesinde Ocakların Suyla Doldurulması ve Tahliyesi Çalışmaları, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ÖZMEN SÜMEYYE,ÖNEY ÖZCAN, Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, 2017, Gece Kitaplığı, 978-605-180-771-3
Physicochemical Problems of Mineral Processing , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Maden Mühendisliği
 • Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Özgül Kırılma Hızlarınınİncelenmesi

  24.02.2014 - 24.02.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 29.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Kütahya Altıntaş Grafitlerinin Optimal Flotasyon Parametrelerinin Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2014 MF015 20 11 2014

  20.11.2014 - 21.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 49950,70 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı