UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
OZAN ÇATIR

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR.
 • Lisans

  2001 - 2005

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Modern lider tipleri ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2009

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Modern lider tipleri ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma
 • Doktora

  2011 - 2015

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ (DR)
  Dönüşümcü ve etkileşimci liderliğin örgütsel sessizlik üzerine etkisi: Otel işletmelerinde bir uygulama
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 63
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 62.5
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Turizm

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015

  ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU - SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2010

  NİKSAR MESLEK YÜKSEKOKULU - AĞIRLAMA HİZMETLERİ PR. -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010

  ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU - OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - AĞIRLAMA HİZMETLERİ PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2012 -

 • 2018

  Yüksek Lisans - MUHAMMED ENES BİGA
  Sosyal medyanın Z kuşağı tüketicilerinin karar verme davranışları üzerindeki etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çağdaş Liderlik Teorileri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Ziyafet ve İkram Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • TUR PROGRAMLARI (BAHAR DÖNEMİ) - Önlisans, 2018-2019
 • KARŞILAYICI ACENTE OTOMASYONU (BAHAR DÖNEMİ) - Önlisans, 2018-2019
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (GÜZ DÖNEMİ) - Önlisans, 2017-2018
 • TUR OP. VE SEY. ACENTACILIĞI YÖN.(GÜZ DÖNEMİ) - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL TURİZM (GÜZ DÖNEMİ) - Önlisans, 2017-2018
 • ACENTA MUHASEBESİ - Önlisans, 2017-2018
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Lisans, 2016-2017
 • Karşılayıcı Acente Otomasyonu (Bahar Dönemi) - Önlisans, 2014-2015
 • Davranış Yönetimi (Bahar Dönemi) - Önlisans, 2014-2015
 • Tur Programları (Bahar Dönemi) - Önlisans, 2014-2015
 • İşletme Yönetimi (Güz Dönemi) - Önlisans, 2014-2015
 • Rezervasyon (Güz Dönemi) - Önlisans, 2014-2015
 • Tur Op. ve Sey. Acentacılığı Yön.(Güz Dönemi) - Önlisans, 2014-2015
 • Genel Turizm (Güz Dönemi) - Önlisans, 2014-2015
 • Karşılayıcı Acente Otomasyonu (Bahar Dönemi) - Önlisans, 2013-2014
 • Biletleme (Bahar Dönemi) - Önlisans, 2013-2014
 • Tur Programları (Bahar Dönemi) - Önlisans, 2013-2014
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz Dönemi) - Önlisans, 2013-2014
 • Rezervasyon (Güz Dönemi) - Önlisans, 2013-2014
 • Tur Op. ve Sey.Acentacılığı Yön. (Güz Dönemi) - Önlisans, 2013-2014
 • Genel Turizm (Güz DÖnemi) - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ,MAZAN İLKNUR, Visitor behavior and destination image of Usak Ulubey Canyon and Glass Terrace destination in Turkey, Journal of Arab and Muslim Service (JAMSTHR)
 • Ulusal Hakemli 2019, ÇATIR OZAN, Örgütsel Etik Değerler ve Etik Davranışın, Örgütsel Bağlılığa ve İş Tatminine Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ, Festival Çevre Atmosferi, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Bağlılığı: Ulubey Kanyon Kültür veTurizm Festivali Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, MAZAN İLKNUR,ÇATIR OZAN, Examining eWOM Reviews of the Hotel Enterprises on Tripadvisor: The Case ofUsak Province, Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇATIR OZAN, Yenilikçi, Destekleyici ve Bürokratik Örgüt Kültürünün Pazar Odaklılık Üzerine Etkisi: Otelİşletmeleri Üzerine Bir Çalışma(The Effect of Innovative, Supportive and Bureaucratic Organization Culture On Market Orientation: An Exampleof Hotel Organizations), Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇATIR OZAN,MAZAN İLKNUR, PERCEIVED eWOM CREDIBILITY, eWOM EXPERIENCE AND eWOM MANAGEMENT: FROM THE PERSPECTIVE OF HOTEL MANAGERS, Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, SAKALLI KENAN,ÇATIR OZAN, 5S Tekniği Restoran İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇATIR OZAN,AY Eşref, Ulubey (Uşak) Yöresel Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, KARAÇOR MUSA,ÇATIR OZAN,SAKALLI KENAN, DUNNING KRUGER ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÖNERMELER GELİŞTİRME, Social Science Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, Karaçor Musa,ÇATIR OZAN, MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Electronic Journal of Vocational Colleges
 • Uluslararası Hakemli 2017, Karaçor Musa,ÇATIR OZAN, TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA UŞAK İLİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SSSJournal (Socıal Sciences Studies Journal)
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇATIR OZAN, TURİZM EĞİTİMİ (1981-2017): SSCI’DA YAYINLANAN ULUSLARARASI TURİZM DERGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Social Science Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇATIR OZAN,KARAÇOR Musa, Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Belirlenmesi: Ulubey Meslek Yüksekokulu Örneği, International Journal of Academic Value Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜLLÜ SALİHA,ÇATIR OZAN, UŞAK HALI DOKUMA SANATININ GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ VE TURİZMEETKİLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA, Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, Karaçor Musa,ÇATIR OZAN,SAKALLI KENAN, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNE ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECTS OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON TIME MANAGEMENT SKILLS: RESEARCH ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ÜNLÜÖNEN KURBAN,ÇATIR OZAN, Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ÇATIR OZAN,KARAÇOR Musa, İNSAN KAYNAKLARINDA KARİYER PLANLAMA:TURİZM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Çatalhöyük - International Journal of Tourism and Social Research
 • Ulusal Hakemli 2015, ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN,ÖMÜRBEK NURİ, TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Balıkesir Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ,ÖLEKLİ NİLAY, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Elektronik Meslek Yüksekoulları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ÇATIR OZAN,ÜNLÜÖNEN KURBAN, Otel Çalışanlarının Dönüşümcü Liderlik Tarzına İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2014, ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN,ÖMÜRBEK NURİ, Turizm Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Personel Seçimi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, TAYFUN AHMET,ÇATIR OZAN, An Empirical Study Into The Relationship Between Work Life Balance and Organizational Commitment, İŞ GÜÇ İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2014, TAYFUN AHMET,ÇATIR OZAN, Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, TAYFUN AHMET,ÇATIR OZAN, Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2011, TUNA MUHARREM,Ghazzawi Issam,AKBAŞ TUNA AYŞEN,ÇATIR OZAN, Transformational Leadership and Organizational Commitment The Case of Turkey s Hospitality Industry, SAM Advanced Management Journal
 • 25.05.2011, Uluslararası, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, TUNA MUHARREM, ÇATIR OZAN, TUNA AKBAŞ AYŞEN, KARİYER PLANLAMA VE KARİYER KARARI ALMA UŞAK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BİR UYGULAMA, Tam metin bildiri
 • 23.10.2015, Uluslararası, 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN,ÖLEKLİ NİLAY,SAKALLI KENAN, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesi Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 22.10.2016, Uluslararası, Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference, ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN, DEMATEL YÖNTEMİ İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ, Tam metin bildiri
 • 22.10.2016, Uluslararası, Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference-2016, KARAÇOR Musa,ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ, MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİMBECERİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 22.10.2016, Uluslararası, Scientific Cooperation for the Future in the Social SciencesInternational Conference, ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ, Meslek Yüksekokulları Yemekhane Hizmetleri Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ,ÖLEKLİ NİLAY, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 21.02.2018, Uluslararası, Anadolu Kadınları Teşkilatı Bâcıyân-ı Rûm Anma Etkinlikleri, SAKALLI KENAN,Kaya Fatma,ÇATIR OZAN,ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA, Eşme Kilimleri ve Kadınların İş Hayatına Katılmasının Sağlanması İçin Bir Model Önerisi, Tam metin bildiri
 • 16.10.2019, Ulusal, 20. Ulusal Turizm Kongresi, ÇATIR OZAN, Vikor Yöntemi ile Bir Seyahat Sitesindeki En İyi Otelin Seçilmesi: Dört ve Beş Yıldızlı Eskişehir Otelleri Örneği, Tam metin bildiri
 • 16.10.2019, Ulusal, 20. Ulusal Turizm Kongresi, ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN, Seyahat ve Taşımacılık Hizmetleri Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Etkinlik Düzeyinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 16.10.2019, Ulusal, 20. Ulusal Turizm Kongresi, ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ, VIKOR Yöntemi ile Bir Seyahat Sitesindeki En İyi Otelin Seçilmesi: Dört ve Beş Yıldızlı Eskişehir Otelleri Örneği, Tam metin bildiri
 • 16.10.2019, Ulusal, 20. Ulusal Turizm Kongresi, ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN, Seyahat ve Taşımacılık Hizmetleri Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Etkinlik Düzeyinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 14. Geleneksel Turizm Paneli, ÇATIR OZAN,ÜNLÜÖNEN KURBAN, Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 14.10.2015, Uluslararası, 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ÖMÜRBEK NURİ,ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN, KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE COPRAS METODU İLE PERFORMANS DEĞERLEME, Tam metin bildiri
 • 12.11.2015, Ulusal, 16. Ulusal Turizm Kongresi, ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN,ÖMÜRBEK NURİ, ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TURİZM ALANINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR YAZIN İNCELEMESİ, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, KARAÇOR Musa,ÇATIR OZAN,SAKALLI KENAN, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNE ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 07.04.2017, Uluslararası, I. Uluslarası Helal Turizm Kongresi, ÇATIR OZAN,KARAÇOR Musa,SAKALLI KENAN, Seyahat Acentalarının Helal Turizm Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, II. Business Organization Research (BOR) (International Conference), ŞİMŞEK ALİ,ÇATIR OZAN, Otel İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama: İzmir Örneği, Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, II. Business Organization Research (BOR) (International Conference), ÇATIR OZAN,ŞİMŞEK ALİ, İzmir Bölgesindeki Turistik ve Simgesel Yerlerin Bir Seyahat Sitesindeki Yorumlarının Metin Madenciliği Yöntemiyle İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, ÇÖP SERDAR,ŞEN ERDAL,ALCAN PELİN,KAYA İHSANİYE GÖKÇE,DUYGUN ADNAN,UYAR METİN,ALNIPAK SERDAR,OKKAY İPEK,ÇATIR OZAN,KUL RIZA HALUK, Genel İşletme, 2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 978-605-4827-46-6
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Scientific Cooperation for Future International Conference-2016 , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK