UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
OSMAN YÜKSEL

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1997 - 2001

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2006

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
  Sorgum x sudanotu (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) melezinde farklı azot dozu uygulamalarının verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri
 • Doktora

  2006 - 2012

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (DR)
  Suni çayır tesisinde yonca (Medicago sativa L.) ile karışıma girebilecek buğdaygil yem bitkilerinin ve en uygun karışım oranlarının belirlenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Güz

  İngilizce - 71.25
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2005 -

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2017 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • 2020

  Yüksek Lisans - KADİR BOLAKAR
  Farklı oranlarda üre ve melas katkısının filotu (Miscanthus x giganteus) silajlarının bazı fiziksel ve kalite özellikleri üzerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERSAN ALTINAY
  Yükselti ve biçim zamanlarının Uşak Banaz doğal meralarının verim ve botanik kompozisyonu üzerine etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SAMET ERGÜL
  Farklı Oranlarda Yem Bezelyesi Tahıl Karışımlarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - OĞUZCAN KOSTAK
  Farklı Biçim Yönetimi ve Ekim Zamanlarının Sorgumxsudanotu Melezinin Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkileri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - RUKİYE GÜL ÖNCÜ
  Farklı Gelişme Devrelerinde Endemik Vicia freyniana Bornm.'un Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ESER ÜLKER
  Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiğ Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ - Lisans, 2019-2020
 • Legume Forage Crops - Lisans, 2019-2020
 • ÇAYIR MERA YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • Baklagil Yem Bitkileri - Lisans, 2019-2020
 • Bitirme Çalışması - Lisans, 2016-2017
 • Yem Bitkileri Tohumculuğu ve Teknolojisi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tarla Münavebe Tekniği ve Ekim Sistemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Silajlık Yem Bitkisi Yetiştiriciliği - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2016-2017
 • Çayır Mera ve Yem Bitkileri - Lisans, 2016-2017
 • Baklagil Yem Bitkileri - Lisans, 2016-2017
 • Çayır Mera Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2019, YÜKSEL OSMAN, DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICALCHARACTERISTICS OF GIANT MISCANTHUS(MISCANTHUS X GIGANTEUS) SILAGES HARVESTED ATDIFFERENT DEVELOPMENT STAGES, Fresenius Environmental Bulletin
 • Uluslararası Hakemli 2019, YÜKSEL OSMAN,ARSLAN DURU ASUMAN, Uşak İli Doğal Vejetasyonlarında Bulunan Bazı Çalı Türlerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Dönemsel Değişimi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, YÜKSEL OSMAN,TÜRK MEVLÜT, THE EFFECTS OF PHOSPHORUS FERTILIZATION ANDHARVESTING STAGES ON FORAGE YIELD AND QUALITYOF PEA (PISUM SATIVUM L.), Fresenius Environmental Bulletin
 • Uluslararası Hakemli 2016, BALABANLI CAHİT,CİRİT YEŞİM,KAYACAN SENEM,BIÇAKÇI EMRE,YÜKSEL OSMAN, Yem Bitkileri Tarımında Üretici Davranışlarının Belirlenmesi Isparta İli Örneği, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, YÜKSEL OSMAN,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,SEVİMAY CAFER SIRRI, Dry Matter Yields and Some Quality Features of Alfalfa i Medicago sativa i L Cultivars under Two Different Locations of Turkey, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, YÜKSEL OSMAN,ÖZÇELİK HASAN, Endemik Vicia freyniana’nın (Fabaceae) Yem Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (1): 40-43, 2015, ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KARA NİMET,YÜKSEL OSMAN, Karabuğdayı hayvan yemi olarak kullanabilir miyiz?, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,YÜKSEL OSMAN, Effect of Seeding Rate on the Forage Yields and Quality in Pea Cultivars of Differing Leaf Types, Turkish Journal of Field Crops
 • Uluslararası Hakemli 2011, TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜZÜN CEVDET GÖKHAN,YÜKSEL OSMAN, Effects of fertilisation and harvesting stages on forage yield and quality of sainfoin Onobrychis sativa L, Bulgarian Journal of Agricultural Science
 • Uluslararası Hakemli 2011, ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,YÜKSEL OSMAN, Effect of row spacing and seeding rate on Hungarian vetch yield and quality, Turkish Journal of Field Crops
 • Uluslararası Hakemli 2011, ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,YÜKSEL OSMAN,YILMAZ MURAT, Forage Yield and the Quality of Perennial Legume Grass Mixtures under Rainfed Conditions, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.
 • Uluslararası Hakemli 2010, BALABANLI CAHİT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,YÜKSEL OSMAN, A Research on Determination of Hay and Silage Qualities of Vetch Cereal Mixtures Turkish Journal of Field Crops, Turkish Journal of Field Crops
 • Uluslararası Hakemli 2010, YÜKSEL OSMAN,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,BALABANLI CAHİT, Utilization Possibilities of Carnation By Products as an Alternative Roughage Source, Turkish Journal of Field Crops
 • Uluslararası Hakemli 2010, BALABANLI CAHİT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,YÜKSEL OSMAN, Effects of Nitrogen Phosphorus and Potassium Fertilization on the Quality and Yield of Native Rangeland, Turkish Journal of Field Crops
 • Uluslararası Hakemli 2010, ALBAYRAK SEBAHATTİN,YÜKSEL OSMAN, Effects of Nitrogen Fertilization and Harvest Time on Root Yield and Quality of Fodder Beet Beta vulgaris var crassa Mansf, Turkish Journal of Field Crops
 • Uluslararası Hakemli 2009, ALBAYRAK SEBAHATTİN,YÜKSEL OSMAN, Leaf Area Prediction Model for Sugar Beet and Fodder Beet, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,YÜKSEL OSMAN, Effects of phosphorus fertilization and harvesting stages on forage yield and quality of woolypod vetch, Turkish Journal of Field Crops
 • Uluslararası Hakemli 2009, TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,YÜKSEL OSMAN, Effects of fertilisation and harvesting stages on forage yield and quality of hairy vetch Vicia villosa Roth, New Zealand Journal of Agricultural Research.
 • Uluslararası Hakemli 2009, TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,BALABANLI CAHİT,YÜKSEL OSMAN, Effects of fertilization on root and leaf yields and quality of forage turnip Brassica rapa L, Journal of Food, Agric & Environment
 • Uluslararası Hakemli 2007, TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,YÜKSEL OSMAN, Effects of phosphorus fertilisation and harvesting stages on forage yield and quality of narbon vetch, New Zealand Journal Of Agricultural Research
 • Uluslararası Hakemli 2006, BALABANLI CAHİT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,YÜKSEL OSMAN, 4342 SAYILI MERA KANUNU UYGULAMASINDA KARŞILAŞILANSORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2006, BALABANLI CAHİT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,YÜKSEL OSMAN, Türkiye çayır meralarında bulunan bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2005, BALABANLI CAHİT,TÜRK MEVLÜT,YÜKSEL OSMAN, Erozyon ve Çayır-Mera İlişkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 25.06.2007, Ulusal, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, YÜKSEL OSMAN,BALABANLI CAHİT,KARADOĞAN TAHSİN, Macar fiğinde (Vicia pannonica CRANTZ.) gelişim seyrinin irdelenmesi, Tam metin bildiri
 • 25.06.2007, Ulusal, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, YÜKSEL OSMAN,BALABANLI CAHİT,KARADOĞAN TAHSİN, Korungada (Onobrychis sativa L.) gelişim seyrinin belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 19.10.2009, Ulusal, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, YÜKSEL OSMAN,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT, Yemlik pancar (Beta vulgaris var. crassa Mansf.) çeşitlerinin Isparta koşullarına adaptasyonu, Tam metin bildiri
 • 12.09.2011, Ulusal, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, GÖRGÜLÜ GÖKHAN,ALBAYRAK SEBAHATTİN,TÜRK MEVLÜT,YÜKSEL OSMAN, Isparta Koşullarında Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Ot ve Tohum Verimleri ile Verim Öğelerinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.09.2012, Uluslararası, Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Kongresi, YÜKSEL OSMAN,BALABANLI CAHİT,KİRİŞ RECEP, Yoncanın bitkisel aksamlarında bulunan bazı besin maddelerinin ve gün içerisindeki değişimlerinin belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.09.2012, Uluslararası, Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, YÜKSEL OSMAN,BALABANLI CAHİT, Sorgum x sudanotu (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanase (Piper) Stapf) melezinde farklı azot dozu uygulamalarının verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri, Tam metin bildiri
 • 10.09.2013, Ulusal, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,BOZKURT YALÇIN,YÜKSEL OSMAN, Otlatmanın Farklı Yapay Meraların Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkileri, Tam metin bildiri
 • 10.09.2013, Ulusal, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, YÜKSEL OSMAN,TOSUN BEKİR,TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,BALABANLI CAHİT, Alkali Topraklarda Fosfor ve Kükürt Uygulamalarının Yem Bezelyesinde Nodül Gelişimi ile Kuru Otun Besin Maddesi İçeriğine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 10.09.2013, Ulusal, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, YÜKSEL OSMAN,ÇÖKEN İMREN,BALABANLI CAHİT,TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN, Korunga Yaprak, Sap ve Çiçeklerindeki Bazı Besin Maddelerinin ve Gün İçerisindeki Değişimlerinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, International Agricultural Science congress, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,YÜKSEL OSMAN, Determination of Seed Vigor Performance of Forage Pea (Pisum arvense l.) Cultivars with Different Testa Colours, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, YÜKSEL OSMAN,KILIÇ GÖKHAN, Tuzlu Sulama Suyunun Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinde Ot Kalitesi Üzerine Etkileri, Tam metin bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, YÜKSEL OSMAN,KILIÇ GÖKHAN, Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinde Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Tuzlu Sulama Suyu Uygulamalarının Etkisi, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, YÜKSEL OSMAN, Uşak Şartlarında Bazı Yem Bezelyesi Pisum sativum L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.07.2012, Uluslararası, The XVI International Silage Conference, TÜRK MEVLÜT,ALBAYRAK SEBAHATTİN,BOZKURT YALÇIN,YÜKSEL OSMAN, The determination of silage quality on maize and soybean grown on different cropping systems, Tam metin bildiri
 • 01.11.2019, Uluslararası, Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Öncü Rukiye Gül,YÜKSEL OSMAN, Endemik Vicia freyniana Bornm.’xxun Bazı Tarımsal Özelliklerinin Gelişme Dönemlerine Göre Değişimş, Tam metin bildiri
 • 01.11.2019, Uluslararası, Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, YILMAZ MURAT,YÜKSEL OSMAN, Osmopriming Uygulamalarının Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L.) Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri, Tam metin bildiri
Süleyman Demiresl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
SDU Ziraat Fakültesi Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı